Model Cerere De Acordare Despăgubiri Pentru Amânarea Nejustificată A Judecării

Model Cerere de acordare despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării ori a executării silite