Model Acțiune în Rezilierea Contractului în Derulare | Discuta Online Cu Un Avocat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Acțiune în rezilierea contractului în derulare

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Acțiune în rezilierea contractului în derulare

Model Acțiune în rezilierea contractului în derulare

Sediul materiei:

Art. 123 alin. (3) Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de cocontractant[2],

în contradictoriu cu debitorul....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax ....,

formulez prezenta:

ACȚIUNE ÎN REZILIERE[3]

prin care solicit rezilierea contractului de..... încheiat între subsemnatul/subscrisa și debitor și menținut de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar ......

În fapt, .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 123 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[4]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014) ↑
  2. Titular al cererii este cocontractantul debitorului, în cazul în care contractul a fost menținut ulterior deschiderii procedurii insolvenței împotriva debitorului ↑
  3. Deși legea prevede doar posibilitatea rezilierii, apreciem că, în cazul unui contract cu executare dintr-o dată, menținut de către practicianul în insolvență și care nu a fost executat în totalitate sau substanțial, poate fi solicitată rezoluțiunea acestuia ↑
  4. Titularul cererii va trebui să dovedească raporturile contractuale cu debitorul, menținerea contractului de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, precum și culpa debitorului ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.