Model Acţiune în Constatarea Reprezentativităţii Unei Organizaţii Sindicale
avocat online bun
Model Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor
2 noiembrie 2016
consultanta juridica avocat
Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special
7 noiembrie 2016

Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii sindicale

avocat bun

avocat bun

Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii sindicale

Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii sindicale

Sediul materiei:

 • Art. 51- 53 Legea nr. 62/2011
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subscrisa (denumirea .....), cu sediul în ....., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală….., cont bancar…..având numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice....., prin reprezentant (nume ....., prenume .....), în calitate de …., având următoarele date de contact ..... formulăm

ACŢIUNE ÎN CONSTATAREA REPREZENTATIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI SINDICALE[1] …...

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună constatarea reprezentativităţii organizaţiei sindicale ….. la nivel de[2] ….. .

În fapt, arătăm că Subscrisa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea reprezentativităţii, şi anume[3] ……

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 62/2011.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de confederaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere, extras din ultimul buletin statistic publicat privind numărul total de angajaţi din economia naţională, declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai federaţiilor sindicale membre în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare federaţie, precum şi o situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederaţiei sindicale cuprinzând lista federaţiilor componente şi numărul total de membri ai acestora şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate[4];

sau

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de federaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere, declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai sindicatelor componente în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum şi o situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al federaţiei sindicale, datele Institutului Naţional de Statistică privind numărul total de angajaţi din sectorul de activitate respectiv sau, în cazul grupului de unităţi, declaraţiile angajatorilor din grup privind numărul angajaţilor fiecărei unităţi şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate[5]

sau

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau componentei organului executiv de conducere, declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri, dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator şi dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate[6].

Anexăm prezentei: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[7]/.….[8] şi chitanţa privind plata taxei de timbru în valoare de 20 de lei[9].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ..../Tribunalului[10]

 1. Se va preciza denumirea organizaţiei sindicale, astfel cum a obţinut aceasta personalitate juridică. ↑
 2. Se va solicita, după caz, constatarea reprezentativităţii la nivel naţional, de sector de activitate, de grup de unităţi sau de unitate. ↑
 3. Pentru obţinerea reprezentativităţii la nivel naţional se va proba că organizaţia sindicală:
  a) are statut legal de confederaţie sindicală; b) are independenţă organizatorică şi patrimoniala; c) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 5% din efectivul angajaţilor din economia naţională; d) are au structuri teritoriale în cel puţin jumătate plus unu dintre judeţele României, inclusiv municipiul Bucureşti. Pentru obţinerea reprezentativităţii la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi se va proba că organizaţia sindicală: a) are stătut legal de federaţie sindicală; b) are independenta organizatorică şi patrimonială; c) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 7% din efectivul angajaţilor din sectorul de activitate sau grupul de unităţi respectiv.Pentru obţinerea reprezentativităţii la nivel de unitate se va proba că sindicatul:a) are stătut legal de sindicat; b) are independenta organizatorică şi patrimoniala; c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii. ↑
 4. Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită constatarea reprezentativităţii la nivel naţional. ↑
 5. Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită constatarea reprezentativităţii la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi. ↑
 6. Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită constatarea reprezentativităţii la nivel de unitate. ↑
 7. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat. ↑
 8. Se enumeră înscrisurile anexate pentru proba îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate. ↑
 9. Potrivit art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. ↑
 10. Potrivit art. 51 alin. (2), instanţa competentă este cea care a acordat personalitate juridică organizaţiei sindicale. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.