Model Achiesare La Hotărârea Pronunţată | Discută Cu Un Avocat Online
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
Avocat Online
Model Cerere de renunţare la judecată
16 februarie 2017

Model Achiesare la hotărârea pronunţată

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Achiesare la hotărârea pronunţată – depunerea la dosar a achiesării exprese realizate prin act autentic

Model Achiesare la hotărârea pronunţată – depunerea la dosar a achiesării exprese realizate prin act autentic

Sediul materiei:

 • Art. 463–464 C. proc. civ.
 • Art. 148–151 C. proc. civ.

Instanţa [1] …..

Dosar nr. …../…../…..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[3]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[7]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[8] sunt (nume ....., prenume ....), depunem

CERERE

de ataşare la dosar a înscrisului reprezentând achiesarea expresă la sentinţa/decizia/încheierea nr....., pronunţată în dosarul nr...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., autentificată sub nr.[9] ….. de BNP[10] …..

În fapt, arătăm că la data de …... instanţa[11] ….. a pronunţat hotărârea nr.[12] ….. prin care[13] …..

Am înţeles să renunţăm la calea de atac pe care o puteam folosi/ pe care am exercitat-o împotriva hotărârii, motiv pentru care am formulat declaraţie în faţa notarului public la data de ….., declaraţie ce a fost autentificată sub nr. ….., prin care s-a constatat voinţa noastră în acest sens.

.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 464 alin. (2) din C. proc. civ.

Depunem înscrisul autentificat sub nr.[14] ….. de BNP[15] …..

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[16]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[17]/extras din registrul public[18]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[19].

Data, Semnătura[20],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 9. Se va trece numărul încheierii de autentificare. ↑
 10. Se va indica denumirea biroului notarial, la care a fost redactată declaraţia notarială. ↑
 11. Se va indica denumirea instanţei, care a pronunţat hotărârea, la care partea achiesează, în mod expres. ↑
 12. Se va indica numărul hotărârii. ↑
 13. Se va reda soluţia instanţei. ↑
 14. Se va menţionat numărul încheierii de autentificare. ↑
 15. Se va indica denumirea biroului notarial, la care a fost redactată declaraţia notarială. ↑
 16. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 17. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. ↑
 18. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 19. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 20. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.