Interdictii Chirie » » Întreabă Avocat

Interdictii chirie

Codruta Oprean a întrebat 2 ani în urmă

Interdictii chirie

Buna, Stau in chirie intr-o camera intr-o vila cu curte comuna. Sunt doua case ale aceluiasi proprietar.

Una din case e inchiriata mie si inca doua fete si mai sta ocazional si fata proprietarilor. Proprietarii stau in alta casa cu deschidere la curte.

Am contract de inchiriere pe una din camere din casa facute cu o agentie imobiliara.

Proprietarii au o regula ce vor sa o impuna - de a nu aduce barbati in casa - fie ca sunt amici sau parteneri.

E legal sa faca asa o interzicere? Ma gandesc ca nu! Nu e scrisa in contract, si mi se pare nu doar o incalcare a drepturilor mele ca si chirias dar a drepturilor umane.

Multumesc anticipat,
C. O.

Raspuns - Interdictii chirie

Buna ziua,

Detalii despre contractul de locatiune regasiti mai jos:

Contractul de locațiune 

§1. Cuprinsul contractului

Noțiune

Art. 1.777. -

Locațiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părți, numite locatar, folosința unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preț, denumit chirie.

Felurile locațiunii

Art. 1.778. -

(1) Locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește închiriere .....

§2. Obligațiile locatorului

Obligațiile principale ale locatorului

Art. 1.786. -  

Locatorul este ținut, chiar fără vreo stipulație expresă:

a) să predea locatarului bunul dat în locațiune; 

b) să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata locațiunii; 

c) să asigure locatarului liniștita și utila folosință a bunului pe tot timpul locațiunii. 

Predarea bunului

Art. 1.787. -

Locatorul este obligat să predea bunul împreună cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare utilizării acestuia

Sarcina reparațiilor

Art. 1.788. -  

(1) Locatorul este obligat să efectueze toate reparațiile care sunt necesare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare de întrebuințare pe toată durata locațiunii, conform destinației stabilite potrivit art. 1.799. 

(2) Sunt în sarcina locatarului reparațiile locative, a căror necesitate rezultă din folosința obișnuită a bunului. 

(3) Dacă, după încheierea contractului, se ivește nevoia unor reparații care sunt în sarcina locatorului, iar acesta din urmă, deși încunoștințat, nu începe să ia de îndată măsurile necesare, reparațiile pot fi făcute de locatar. În acest caz, locatorul este dator să plătească, în afara sumelor avansate de locatar, dobânzi socotite de la data efectuării cheltuielilor. 

(4) În caz de urgență, locatarul îl poate înștiința pe locator și după începerea reparațiilor, dobânzile la sumele avansate neputând curge decât de la data înștiințării.

Asigurarea folosinței

Art. 1.789. -

Locatorul este obligat să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod constant locatarului folosința liniștită și utilă a bunului, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință.

§3. Obligațiile locatarului

Obligațiile principale

Art. 1.796. -  

Locatarul are următoarele obligații principale: 

a) să ia în primire bunul dat în locațiune; 

b) să plătească chiria în cuantumul și la termenul stabilite prin contract;

c) să folosească bunul cu prudență și diligență; 

d) să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de locațiune.

Obligațiile privind folosirea bunului

Art. 1.799. - 

Locatarul este obligat să folosească bunul luat în locațiune cu prudență și diligență, potrivit destinației stabilite prin contract sau, în lipsă, potrivit celei prezumate după anumite împrejurări, cum ar fi natura bunului, destinația sa anterioară ori cea potrivit căreia locatarul îl folosește.


Adaugă răspuns

2
+
17
=