Divort Copil Minor - Tata » Întreabă Avocat

Divort copil minor - tata

Brigitta a întrebat 2 ani în urmă

Divort copil minor - tata

Bună, sunt căsătorită de 4 ani după casatorie am apelat la un credit prima casă, avem si un copil de un an si 2 luni.

Aș dori sa divorțez. Soțul ma tot amenință că dacă divorțez oricum o sa imi ieie copilul pentru ca din salarul meu fiind de aproximativ 1500lei nu o sa pot plăti jumatatea ratei la banca pentru prima casa si sa mai întrețin si copilul.

Aș avea unde sa merg(la părinții mei) dar mi-e foarte frică sa nu imi pierd copilul.

As dori sa știu daca este posibil sa rămână cu el copilul? Imi tot spune ca el are bani de un avocat super bun si oricum o sa ramana copilul la el.

Nu vreau sa traumatizez copilul fiind alaptat la sân si atasat mai mult de mama, cum sunt de altfel toți copii de vârsta lui.

Este posibil sa rămână cu el copilul? In ce condiții?

Răspuns - Divort copil minor - tata

Bună ziua,

Incercati sa rezolvati amiabil, informatii despre exercitarea autoritatii parintesti regasiti mai jos:

 

§4. Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori 

Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori

Art. 396. -  

(1) Instanța de tutelă hotărăște, odată cu pronunțarea divorțului, asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori, ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și, dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă. 

(2) Dispozițiile art. 264 sunt aplicabile. 

Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți

Art. 397. -

După divorț, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți, afară de cazul în care instanța decide altfel.

Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte

Art. 398. -

(1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți. 

(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creștere și educare a copilului, precum și dreptul de a consimți la adopția acestuia.

Exercitarea autorității părintești

Modul de exercitare a autorității părintești

Art. 503. -

(1) Părinții exercită împreună și în mod egal autoritatea părintească. 

(2) Față de terții de bună-credință, oricare dintre părinți, care îndeplinește singur un act curent pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea îndatoririlor părintești, este prezumat că are și consimțământul celuilalt părinte.

Exercitarea autorității părintești în caz de divorț

Art. 504.

Dacă părinții sunt divorțați, autoritatea părintească se exercită potrivit dispozițiilor referitoare la efectele divorțului în raporturile dintre părinți și copii.

Învoiala părinților

Art. 506. -

Cu încuviințarea instanței de tutelă părinții se pot înțelege cu privire la exercitarea autorității părintești sau cu privire la luarea unei măsuri de protecție a copilului, dacă este respectat interesul superior al acestuia. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte

Art. 507. -  

Dacă unul dintre părinți este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicție, decăzut din exercițiul drepturilor părintești sau dacă, din orice motiv, se află în neputință de a-și exprima voința, celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească.

Adaugă răspuns

1
+
8
=