Contract De Imprumut » Întreabă Avocat

Contract de imprumut

Ilias Sheila a întrebat 2 ani în urmă

Contract de imprumut

Am primit un contract de imprumut de la un notar care se ocupa de antecontractul si contractul de vanzare cumparare pentru casa pe care imi doresc sa o achizitionez.
Citindu-l, imi dau seama ca nu este impartiala sau poate nu imi dau eu seama. Am impresia ca este pro-imprumutator si nu inteleg de ce.
Este vorba de o suma de 5250euro pe care dezvoltatorul mi-a cerut-o suplimentar (in afara contractului) pentru amenajarea unei terase si amenajarea mansardei. In pretul casei, acestea nu sunt incluse.  Am acceptat, insa i-am spus dezvoltatorului ca pot sa achit aceasta suma doar la semnarea contractului de vanzare cumparare. Asa a venit cu ideea unui contract de imprumut fictiv, prin care sa se asigure ca ii platesc diferenta de 5250euro dupa semnarea contractului (pe care va fi trecuta doar suma de 99750 euro).
Mi se pare abuziv paragraful care incepe cu \"in caz de neplata la termenul stipulat......\".
In plus, cu toate ca mi-a zis ca este fictiv (adica nu implica numerar) si nu voi primi niciun banut de la imprumutator, in contract este trecut "declar ca am primit-o in numerar".
Va rog sa ma ajutati cu o parere si sa ma sfatuiti cum este corect sa procedez.
si...sa mai trec vreo clauza in acest contract legata de restituirea sumei doar daca lucrarile (terasa+mansarda) sunt finalizate?

Multumesc,

CONTRACT DE ÎMPRUMUT

Între: -------------------------------------------------------------------------------------------------
.................................................................., în calitate de împrumutător și --------------
.................................................................., în calitate de împrumutat, -------------------
a intervenit prezentul contract de împrumut în următoarele condiţii: ----------------------
Eu, împrumutătorul ................, am dat cu titlu de împrumut împrumutatului ................, astăzi, data ..................., suma de ............. euro (.................... euro), echivalentul a .............. lei (.......................... lei), calculat la cursul de schimb al BNR de 4,................ lei/1 euro, din data de astăzi, sumă pe care eu, împrumutatul .................., declar că am primit-o în numerar. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi, părțile am stabilit ca suma împrumutată să fie restituită integral până la data de .................., în numerar, în monedă euro / lei, la cursul BNR valabil la data restituirii.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Eu, împrumutătorul ......................, mă oblig să dau o declarație în formă autentică la primirea integrală a sumei împrumutate. ----------------------------------------------------------------
Noi, părţile contractante, precizăm că împrumutul se face fără dobândă şi fără alte condiţii în afara celor privind restituirea. ----------------------------------------------------------------
Eu, împrumutatul ......................, declar că primesc cu titlu de împrumut de la  împrumutătorul ....................... suma de .............. euro (............ euro), pe care mă oblig să o restitui în modul arătat mai sus, până la termenul stabilit. --------------------------------------------
Eu, împrumutatul ................, înţeleg să garantez pe împrumutătorul ................ cu toate bunurile prezente şi viitoare, ce se află sau se vor afla în patrimoniul meu, conform art. 2324 Cod Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
În caz de neplată la termenul stipulat eu, împrumutătorul .................., sunt în drept să solicit învestirea prezentului contract de împrumut cu formula executorie, precum și executarea silită asupra bunurilor împrumutatului ........................, fără somaţie, fără punere în întârziere, cerere de chemare în judecată sau posibilitatea stabilirii unui alt termen. -------------
Întocmit, redactat şi semnat în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, ................... ---------
 
ÎMPRUMUTĂTOR,                                                                    ÎMPRUMUTAT,
...........................                                                                           ........................................

Adaugă răspuns

13
+
10
=