Condamnare » Întreabă Avocat

Condamnare

Florin a întrebat 2 ani în urmă

Condamnare

Buna seara am fost condamnat azi la 1 an inchisoare, am in solutionarea cauzei art 65 alin. 1 și articolul 66 a, b îmi puteți spune ce înseamnă va rog

 

Răspuns -

Condamnare 

PARTEA GENERALĂ > TITLUL III Pedepsele > CAPITOLUL III Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare > SECȚIUNEA 1 Pedeapsa accesorie

Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 65. -   (1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a)b) și d) -o), a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară.

(2) În cazul detențiunii pe viață, pedeapsa accesorie constă în interzicerea de către instanță a exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) -o) sau a unora dintre acestea.

(3) Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

(4) În cazul detențiunii pe viață, pedeapsa accesorie având conținutul prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. c) se pune în executare la data liberării condiționate sau după ce pedeapsa a fost considerată ca executată.

 

SECȚIUNEA a 2-a
Pedepsele complementare

Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 66. -   (1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:

 1. a)dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice;

 2. b)dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

 3. c)dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României;
 4. d)dreptul de a alege;
 5. e)drepturile părintești;
 6. f)dreptul de a fi tutore sau curator;
 7. g)dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii;
 8. h)dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme;
 9. i)dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță;
 10. j)dreptul de a părăsi teritoriul României;
 11. k)dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public;
 12. l)dreptul de a se afla în anumite localități stabilite de instanță;
 13. m)dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță;
 14. n)dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori de a se apropia de acestea;
 15. o)dreptul de a se apropia de locuința, locul de muncă, școala sau alte locuri unde victima desfășoară activități sociale, în condițiile stabilite de instanța de judecată.

(2) Când legea prevede interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică, instanța dispune interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b).

(3) Interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b) se dispune cumulativ.

(4) Pedeapsa prevăzută în alin. (1) lit. c) nu se va dispune atunci când există motive întemeiate de a crede că viața persoanei expulzate este pusă în pericol ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează a fi expulzată.

(5) Când dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevăzute în alin. (1) lit. n) și lit. o), instanța individualizează în concret conținutul acestei pedepse, ținând seama de împrejurările cauzei.

 

Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

 

Art. 67. -   (1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară.

(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită.

(3) Interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României nu se aplică în cazul în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

 

Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

 

Art. 68. -   (1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe:

 1. a)de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii;
 2. b)de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
 3. c)după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

(2) În cazul în care s-a dispus liberarea condiționată, interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României se execută la data liberării.

(3) Dacă se dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea, pentru alte motive decât săvârșirea unei noi infracțiuni, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data revocării sau înlocuirii se va executa după executarea pedepsei închisorii.

 

Adaugă răspuns

5
+
9
=