Incapacități De A Dispune Prin Donații | Consultanță Juridică 24/7 - Avocat Online
avocat bucuresti online
Mandatul fără reprezentare
6 februarie 2017
avocat bucuresti online
Clasificarea acțiunilor civile Acțiunile în realizarea dreptului
14 februarie 2017

Incapacități de a dispune prin donații

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Incapacități de a dispune prin donații

Potrivit art. 988, alin.1) Cod Civil, în principiu, cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu poate dispune de bunurile sale prin liberalități, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Sunt, deci, incapabili de a dispune prin donații minorii şi interzişii judecătoreşti. Astfel, minorii nu pot face donații nici cu încuviințarea părinților şi nici cu autorizarea instanței de tutelă.

Mai mult, nici chiar după dobândirea capacității depline de exercițiu persoana nu poate dispune prin liberalități în folosul celui care a avut calitatea de reprezentant ori ocrotitor legal al său, înainte ca acesta să fi primit de la instanță descărcare pentru gestiunea sa.

Se exceptează situația în care reprezentantul ori, după caz, ocrotitorul legal, este ascendentul dispunătorului.

Persoanele puse sub interdicție prin hotărâre judecătorească, fiind lipsite de capacitate de exercițiu, nu pot încheia valabil contracte de donație.

Alienatul sau debilul mintal nepus sub interdicție, este prezumat a fi normal, iar actele încheiate vor fi valabile până când acesta va fi pus sub intedicție.

Sancțiunea nerespectării incapacității minorilor şi a interzişilor judecătoreşti de a dispune prin donații este nulitatea absolută.

Ca excepție, minorii şi interzişii judecătoreşti pot încheia singuri donații de mică valoare, cu caracter curent şi care se execută la momentul încheierii lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.