Inadmisibilitatea Recursului Declarat Impotriva Unei Hotarari De Declinare A Competentei. » Consultă Avocat
cabinet avocatura
Obligatiile procesuale ale partilor.Art.129 c.pr.civila.
18 martie 2020
avocati bucuresti
Hotarare care consfinteste invoiala partilor. Stingerea litigiului prin tranzactie. Interpretarea dispozitiilor art. 271-272 C. proc.civ.
18 martie 2020

Inadmisibilitatea recursului declarat impotriva unei hotarari de declinare a competentei.

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Inadmisibilitatea recursului declarat impotriva unei hotarari de declinare a competentei.

 

Conventia Europeana a Drepturilor Omului, art. 6

Cod procedura civila, art. 158 alin. 3

 

Prin eliminarea  de catre legiuitorul roman, prin intermediul Legii nr. 202/2010, a caii de atac a recursului impotriva hotararii de declinare a competentei, nu se poate discuta despre o  atingere adusa garantiilor procesuale afirmate de art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului  si a Libertatilor fundamentale.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia I Civila,

Decizia civila nr. 4030 din 3 decembrie 2012

 

Curtea de Apel Ploiesti a fost investita in dosarul nr. 7282/120/2012 cu  solutionarea recursului declarat de reclamanta R.L., in contradictoriu cu paratul M.Gh., impotriva sentintei civile nr. 1989/15 octombrie 2012 pronuntata de Tribunalul Dambovita, prin care s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Moreni.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a stabilit ca in speta, in raport de disp. art. 581 alin. 2 Cod pr. civila, potrivit carora ,,cererea de ordonanta presedintiala se introduce la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului cauzei”, competenta materiala de solutionare a prezentului litigiu revine Judecatoriei Moreni, conform art. 1 pct. 1 C.proc.civ., ca instanta de drept comun, in a carei raza teritoriala se afla situat imobilul.

Impotriva sentintei a declarat recurs reclamanta RL, criticand-o ca nelegala.

In dezvoltarea motivelor de recurs s-a apreciat ca declinarea competentei in favoarea Judecatoriei Moreni este ,,absurda”, intrucat nu exista un litigiu pe fond la acea instanta, aspect ce ar fi putut fi contestat si de catre tribunal, daca judecatorul care a pronuntat solutia nu ar fi ,,venit total nepregatit”.

A apreciat recurenta ca in cauza se impune admiterea recursului sau, intrucat vor mai fi si alte litigii avand ca obiect ordonanta presedintiala,    impunandu-se totodata, in acceptiunea sa, si restituirea taxei de timbru achitata la instanta de fond.

  Recursul nu a fost motivat in drept.

  Intimatul MG nu s-a prezentat in instanta si nu a depus intampinare.

La termenul de judecata din data de 3 decembrie 2012, Curtea din oficiu, a invocat, in temeiul art. 137 C.proc.civ. raportat la art. 158 alin. 3 C.proc.civ. exceptia de inadmisibilitate a recursului.

La aceeasi data Curtea a pronuntat decizia civila nr. 4030 prin care a respins  ca inadmisibil recursul declarat de reclamanta R.L..

Pentru a dispune astfel, Curtea a reamintit, ca prim aspect, ca potrivit disp. art. 158 alin. 3 Cod pr. civila, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, (text de lege aplicabil in speta in raport de data introducerii cererii de ordonanta presedintiala – 28.09.2012) hotararea prin care instanta se declara necompetenta, nu este supusa niciunei cai de atac.

Totodata, Curtea a mentionat ca, prin eliminarea de catre legiuitorul roman prin intermediul Legii nr. 202/2010, a caii de atac a recursului impotriva hotararii de declinare a competentei, nu se poate discuta despre o atingere adusa garantiilor procesuale afirmate de art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

  In acest sens, Curtea Constitutionala a statuat prin decizia nr. 826/21.06.2011, prin care a respins ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a disp. art. 158 alin. 3 C.proc.civ., ca ,,dreptul la un proces echitabil si dreptul la  folosirea cailor de atac sunt asigurate prin art. 159 alin. 4 C.proc.civ.,  care instituie in sarcina instantei investita prin hotararea de declinare, obligatia de a verifica si de a stabili, din oficiu, competenta sa, din punct de vedere general, material si teritorial, consemnand in cuprinsul incheierii de sedinta, temeiurile de drept pentru care constata competenta instantei sesizate”.

  In considerarea acestor argumente, Curtea a procedat, in temeiul art. 137 C.proc.civila raportat la art. 158 alin. 3 Cod pr. civila, la respingerea ca inadmisibil a recursului declarat de reclamanta RL.

 

(Judecator – Andra-Corina Botez)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.