Garanția Pentru Viciile Ascunse Ale Lucrului închiriat | Discută Cu Un Avocat Online
avocati bucuresti online
Dreptul de preempțiune
6 februarie 2017
Avocat Online
Conflictul de competența
14 februarie 2017

Garanția pentru viciile ascunse ale lucrului închiriat

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Garanția pentru viciile ascunse ale lucrului închiriat

 

Locatorul garantează contra tuturor viciilor lucrului care împiedică sau micșorează folosirea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la încheierea contractului și fără a ține seama dacă ele existau dinainte ori au survenit în cursul locațiunii.

Locatorul va răspunde și pentru viciile existente în momentul încheierii contractului, dar și pentru cele apărute pe parcursul executării acestuia, deoarece el are obligația continuă de a asigura folosința lucrului potrivit destinației sale pe toată durata locațiunii.

În principiu, locatorul va răspunde numai pentru viciile ascunse ale lucrului, deoarece pentru viciile aparente ( pe care locatarul le-a cunoscut sau putea să le cunoască la momentul contractării) nu răspunde, prezumându-se că locatarul le-a acceptat.

Ca excepție, locatorul poate fi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile pe care viciile aparente le cauzează vieții, sănătății sau integrității corporale a locatarului.

Pentru ca locatorul să răspundă pentru vicii, trebuie ca acestea să prezinte o anumită gravitate, micșorând folosința bunului în așa măsură încât locatarul, dacă le-ar fi cunoscut la momentul încheierii contractului nu le-ar fi închiriat sau ar fi plătit o chirie mai mică.

În cazul în care locatarul descoperă că lucrul este afectat de vicii și locatorul nu înlătură viciile în cel mai scurt timp, chiriașul poate cere:

  1. scăderea proporțională a chiriei;
  2. rezilierea contractului, când viciile sunt atât de grave încât, dacă le-ar fi cunoscut, locatarul nu ar mai fi luat bunul în locațiune;
  3. daune-interese când aceste vicii aduc un prejudiciu locatarului, cu excepția cazului în care locatorul dovedește că nu le-a cunoscut și că, potrivit împrejurărilor, nu era nici dator să le cunoască.

Obligația de garanție pentru tulburările provenite din fapta terților ori pentru vicii ascunse poate fi modificată prin acordul părților: agravată, pentru vicii care fac mai puțin comodă folosința sau, dimpotrivă, limitată ori înlăturată.

Dispozițiile privitoare la garanția contra viciilor ascunse se aplică și garanției pentru lipsa conformității produsului dat în locațiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.