Formular Cerere Chemare In Judecata Valoare Redusa - Model - Avocat Online
avocati
Contract vanzare cumparare - Bun
5 noiembrie 2012
avocat pret
Model Acțiunea revocatorie pauliană
2 noiembrie 2016

Formular cerere chemare in judecata valoare redusa

caut avocat

caut avocat

FORMULAR DE CERERE chemare in judecata valoare redusa

[art. 1.028 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă]

1. Instanţa judecătorească

La această rubrică trebuie să indicaţi judecătoria căreia îi adresaţi cererea.

Dosar nr.*:

Înregistrat la Judecătoria…………………………………………………………… la:………(ziua) / …………..(luna)/…………………….(anul)*

Instrucţiune de completare

1. Instanţa judecătorească

La această rubrică trebuie să indicaţi judecătoria căreia îi adresaţi cererea.

1. Cărei judecătorii îi adresaţi cererea?

1.1. Denumirea şi adresa judecătoriei:

Instrucţiune de completare

2. Identificarea părţilor

În procedura cu privire la cererile de valoare redusă, părţile nu au obligaţia de a fi reprezentate de avocat.

Pârâtului i se va comunica, în copie, formularul de cerere şi, dacă este cazul, înscrisurile depuse de dumneavoastră. Pârâtului i se oferă posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere.

2. Identificarea părţilor

2.1. Informaţii privind reclamantul

2.1.1. Numele şi prenumele sau, după caz, denumirea:

 

2.1.2. Domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul:

 

2.1.3. Codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar[1]:

 

2.1.4. Numărul de telefon[2]:

 

 

2.1.5. Adresa de poştă electronică[3]:

 

2.1.6. Numărul de fax[4]:

 

2.1.7. Numele, prenumele şi calitatea reprezentantului dumneavoastră, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele şi prenumele acestuia şi sediul său profesional[5]:

 

2.1.8. Alte informaţii[6]:

 

2.2. Informaţii privind pârâtul

2.2.1. Numele şi prenumele sau, după caz, denumirea:

 

2.2.2. Domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul:

 

2.2.3. Codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar[7]:

 

2.2.4. Numărul de telefon[8]:

 

2.2.5. Adresa de poştă electronică[9]:

 

2.2.6. Numărul de fax[10]:

 

2.2.7. Numele, prenumele şi calitatea reprezentantului pârâtului, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele şi prenumele acestuia şi sediul său profesional[11]

 

2.2.8. Alte informaţii[12]

 

Instrucţiune de completare

3. Informaţii privind cererea introductivă

Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).

Domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusă: Reţineţi faptul că procedura cu privire la cererile de valoare redusă are un domeniu de aplicare limitat. Cererile cu o valoare mai mare de 10.000 lei la data sesizării instanţei sau cele care sunt menţionate la art. 1.025 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare (cererile în materie fiscală, vamală sau administrativă; cererile privind angajarea răspunderii statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice; cererile referitoare la: starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie, moştenire, insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare, asigurări sociale, dreptul muncii, închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani, arbitraj şi atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea) nu pot fi soluţionate potrivit acestei proceduri. În cazul în care cererea nu poate fi soluţionată potrivit acestei proceduri, instanţa judecătorească vă va informa în acest sens, iar, dacă nu vă retrageţi cererea, aceasta va fi judecată potrivit dreptului comun. În cazul în care nu doriţi continuarea procedurii în aceste condiţii, trebuie să vă retrageţi cererea.

3.1. În cazul cererilor evaluabile în bani, indicaţi doar valoarea obligaţiei principale, fără a preciza şi dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii.

3.2. În cazul în care cererea nu este evaluabilă în bani, vă rugăm să indicaţi valoarea estimativă a acesteia.

3.3.1. În cazul în care pretindeţi dobânzi contractuale (de exemplu, în cazul unui credit), vă rugăm să precizaţi rata dobânzii şi data de la care ar trebui să curgă dobânda. În cazul în care solicitaţi plata unor dobânzi diferite, trebuie să completaţi rata dobânzii şi perioadele în care ar trebui să curgă fiecare dintre dobânzi.

3.3.2. În cazul în care obţineţi câştig de cauză, instanţa judecătorească poate aproba acordarea de dobânzi legale; vă rugăm să precizaţi dacă solicitaţi acest lucru şi, dacă este cazul, data de la care ar trebui să curgă dobânda legală.

3.4. În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.

3. Informaţii privind cererea introductivă

3.1. Cerere evaluabilă în bani

3.1.1. Valoarea obligaţiei principale (fără dobânzi, cheltuieli de judecată şi alte venituri accesorii):

 

3.2. Cerere neevaluabilă în bani

3.2.1. Obiectul cererii:

 

3.2.2. Valoarea estimativă a cererii:

 

3.3. Solicitaţi plata unor dobânzi?

Da

Nu

În caz afirmativ, dobânda este:

Contractuală? completaţi pct. 3.3.1, dacă este cazul

Legală? completaţi pct. 3.3.2, dacă este cazul

3.3.1. Dacă este contractuală

1. rata dobânzii este: ................%

cu …….......% mai mare decât rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

alta:

 

2. dobânda ar trebui să curgă de la: …................. (ziua)/......................................... (luna)/............................ (anul)

3.3.2. Dacă este legală, dobânda ar trebui să curgă de la: ................... (ziua)/......................... (luna)/…........ (anul)

3.4. Solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată?

3.4.1. Da

3.4.2. Nu

3.4.3. În caz afirmativ, precizaţi cheltuielile şi indicaţi suma pretinsă:

 

Instrucţiune de completare

4. Detalii privind cererea

4.2. Descrieţi probele de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii dumneavoastră.

4.2.1. Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de cerere, şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii, într-un număr de exemplare egal cu numărul părţilor pe care le chemaţi în judecată, la care se adaugă un exemplar pentru instanţă.

4.2.2. Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.

4.3. Dezbaterea orală

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de cerere sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.

Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.

4. Detalii privind cererea

4.1. Prezentaţi, pe scurt, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea.

 

4.2. Indicaţi probele pe care doriţi să le aduceţi în sprijinul cererii dumneavoastră şi specificaţi care capăt de cerere este susţinut de fiecare dintre probe.

4.2.1. Înscrisuri precizaţi mai jos

 

4.2.2. Alte probe precizaţi mai jos 4.3. Doriţi să aibă loc o dezbatere orală?

 

Da

Nu

În caz afirmativ, precizaţi motivele[13].

 

Instrucţiune de completare

5. Data şi semnătura

Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de cerere pe ultima sa pagină.

File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi, pe care trebuie să le semnaţi

5. Data şi semnătura

Ataşez prezentului formular de cerere un număr de ..... file suplimentare. Prin prezenta solicit instanţei judecătoreşti să pronunţe o hotărâre împotriva pârâtului în temeiul cererii mele. Declar că, după ştiinţa mea, informaţiile furnizate mai sus sunt corecte şi date cu bună-credinţă.

Data: ...................... (ziua)/….. (luna)/…. (anul)

Numele şi prenumele/Denumirea:

Semnătura:

 1. * A se completa de către instanță. Dacă aveți sau vi s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii. ↑
 2. Dacă este cazul. ↑
 3. Dacă este cazul. ↑
 4. Dacă este cazul. ↑
 5. Dacă este cazul. ↑
 6. Dacă este cazul. ↑
 7. Dacă pârâtul posedă ori i s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii și acestea vă sunt cunoscute. ↑
 8. Dacă este cazul și vă este cunoscut. ↑
 9. Dacă este cazul și vă este cunoscută. ↑
 10. Dacă este cazul și vă este cunoscut. ↑
 11. Dacă este cazul și vă sunt cunoscute. ↑
 12. Dacă este cazul. ↑
 13. Facultativ. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.