Expropriere De Fapt Calculul Despagubirilor » Consultă Avocat
 Expropriere de fapt Calculul despagubirilor 1
 Imobil preluat abuziv, Actiune in revendicare de drept comun
31 martie 2020
consultanta juridica avocat
 Cetatean german Contributii obligatorii achitate in Germania, Drept de deducere
31 martie 2020

 Expropriere de fapt Calculul despagubirilor

caut avocat bun

caut avocat bun

 Expropriere de fapt Calculul despagubirilor

  • Legea nr. 33/1994: art. 21-26
  • Curtea Constitutionala: Decizia nr. 12/ 2015 si Decizia nr. 380/2015

In situatia in care preluarea imobilului a fost calificata ca fiind o expropriere de fapt si s-a dispus ca expropriatorul sa il despagubeasca pe proprietar, data la care se raporteaza calculul despagubirilor este cea a transferului dreptului de la proprietar la expropriator.

(Sectia I civila, Decizia civila nr. 134 din 26 septembrie 2018,

rezumata de judecator Florin Suiu)

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Timis, reclamantii Municipiul Timisoara prin Primar, Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara au solicitat in contradictoriu cu paratul A... ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna exproprierea terenului arabil extravilan inscris in CF nr. [.] Timisoara in suprafata de 8800 mp si sa fie stabilit cuantumul despagubirii pe care expropriatorul Municipiul Timisoara o va achita paratului pentru terenul care este aferent lucrarii de interes local „Linia electrica aeriana LEA 110 KV”.

In motivare au aratat ca prin decizia civila nr. 242/A/2011 a Curtii de Apel Timisoara, irevocabila prin decizia nr. 21/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ambele pronuntate in dosar nr. [.. J/30/2009, Consiliul Judetean Timis a fost obligat la declararea utilitatii publice a terenului sus-aratat, iar Municipiul Timisoara a fost obligat sa solicite instantei exproprierea conform procedurilor prevazute de Legea nr. 33/1994.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Timis nr. [.. J/29.03.2012 a fost declarata utilitatea publica a terenului, iar Municipiul Timisoara a fost desemnat expropriator, oferind suma de 4.400 euro pentru intreaga suprafata de teren.

In drept au invocat prevederile art. 4 alin. (2), art. 21 si urmatoarele din Legea nr. 33/1994.

Pe cale reconventionala, paratul a solicitat obligarea reclamantilor la plata unei despagubiri calculata in conformitate cu dispozitiile art. 26 si urmatoarele din Legea nr. 33/1994, aceasta fiind in cuantumul calculat de expertul B., respectiv 448.800 euro.

Prin sentinta civila nr. 1048/05.07.2017 pronuntata in dosar nr. [.]/30/2014, Tribunalul Timis a admis in parte actiunea reclamantilor si a admis cererea reconventionala formulata de parat.

In consecinta, a dispus exproprierea in favoarea reclamantului a terenului in suprafata de 8800 mp aferent lucrarii de interes local si l-a obligat sa plateasca paratului suma de 378.224 euro (in echivalent in lei la momentul platii) reprezentand despagubirea aferenta.

Pentru a dispune astfel, instanta a retinut ca prin decizia civila nr. 242/A/15.02.2011 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in dosar nr. [.. ,]/30/2009 (irevocabila prin decizia nr. 21/09.01.2012 a ICCJ) a fost admisa cu putere de lucru judecat intre partile prezentului dosar actiunea formulata de A. si, in consecinta, Consiliul Judetean Timis a fost obligat sa declare utilitatea publica a terenului arabil extravilan inscris in CF ... Timisoara, iar Municipiul Timisoara, sa solicite instantei exproprierea conform procedurii prevazute de Legea nr. 33/1994.

In executarea celor astfel dispuse si in finalul procedurii administrative ce s-a derulat, comisia constituita prin dispozitia Primarului Municipiului Timisoara a propus o despagubire totala de 4.400 de euro, propunere acceptata prin Hotararea nr. [,..]/22.08.2014 a comisiei constituita in cadrul Consiliului Judetean Timis.

In ceea ce priveste necesitatea exproprierii terenului, tribunalul a constatat ca sunt indeplinite conditiile prevazute in acest sens de prevederile art. 1-3 din Legea nr. 33/1994.

Fiind contestat cuantumul despagubirii propus de expropriator si pentru stabilirea acestuia potrivit criteriilor prevazute de art. 26 alin. (1) si (2) din Legea nr. 33/1994, instanta a dispus efectuarea unui raport de expertiza si a validat constatarea expertilor privind categoria de folosinta a terenului si opinia exprimata de doi dintre experti, apreciind ca acestia au stabilit valorii despagubirilor cu respectarea criteriilor prevazute de art. 26 alin. (1) si (2) din Legea nr. 33/1994, prin raportare la pretul stabilit pentru imobile similare.

Impotriva sentintei au declarat apel reclamantii care au solicitat schimbarea ei in sensul admiterii in tot a cererii de chemare in judecata si al respingerii cererii reconventionale si au invederat in esenta ca prin obiectiunile la raportul de expertiza au aratat ca expertii au utilizat comparabile din categoria terenurilor curti constructii si nu din cea de teren agricol situat in intravilanul extins al municipiului si Parchetul de pe langa Tribunalul Timis care a solicitat schimbarea ei in parte in sensul stabilirii unor despagubiri prin raportare la valoarea, categoria si destinatia terenului din momentul exproprierii in fapt aratand, in esenta, ca valoarea despagubirilor stabilita de experti nu se raporteaza nici la momentul intocmirii expertizei, nici la cel al exproprierii si are in vedere alta categorie de folosinta a terenului.

Astfel investita, instanta de apel a retinut ca exproprierea consta in achizitia fortata pentru cauza de utilitate publica a unor bunuri din proprietatea privata in vederea executarii de lucrari de utilitate publica cu plata unei drepte si prealabile despagubiri si ca, in acord cu prevederile art. 1 din Legea nr. 33/1994, ale art. 44 alin. 3 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 alin. (1) din Protocolul 1, art. 26 alin. (1) din Legea nr. 33/1994 stabileste ca „despagubirea se compune din valoarea reala a imobilului.” iar alineatul 2 al aceluiasi articol prevede ca „la calcularea cuantumului despagubirilor, expertii, precum si instanta vor tine seama de pretul cu care se vand, in mod obisnuit, imobilele de acelasi fel in unitatea administrativ teritoriala, la data intocmirii raportului de expertiza.”.

Instanta a apreciat ca in stabilirea momentului la care se raporteaza calculul despagubirilor cuvenite paratului in cauza de fata, sunt relevante statuarile Curtii Constitutionale potrivit carora „18. reglementarea-cadru in materia exproprierii o constituie

Legea nr. 33/1994... Procedural, exproprierea parcurge doua etape: administrativa si judiciara, ambele obligatorii. In etapa judiciara. daca partile nu se invoiesc asupra despagubirii, instanta va stabili cuantumul despagubirilor pe baza expertizei administrate in cauza si va pronunta hotararea judecatoreasca. 19. in urma parcurgerii procedurii mentionate, despagubirile acordate sunt stabilite in raport cu valoarea imobilului de la momentul realizarii transferului dreptului de proprietate. 23. legea speciala, respectiv Legea nr. 198/2004, cuprinde o dispozitie derogatorie fata de cea generala - Legea nr. 33/1994. in privinta momentului realizarii transferului de proprietate. Avand in vedere solutia normativa a legii speciale in privinta momentului de la care opereaza transferul dreptului de proprietate. Curtea constata ca o atare masura trebuie corelata, in mod logic, cu stabilirea despagubirilor la valoarea imobilului de la data exproprierii. Daca in privinta exproprierii reglementate de legea generala aceasta exigenta constitutionala este pe deplin respectata.,in privinta legii speciale aplicarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994, respectiv sintagma „la data intocmirii raportului de expertiza”, genereaza o situatie juridica ce se abate de la o asemenea finalitate in sensul ca expertiza judiciara dispusa nu reflecta valoarea bunului de la momentul contemporan realizarii transferului dreptului, ci o valoare de la un moment ulterior care nu este cert.”, (Decizia nr. 12/15 ianuarie 2015).

Curtea de apel a observat ca tot instanta de contencios constitutional a constatat ca „. valoarea bunului expropriat nu poate fi alta decat cea stabilita la momentul contemporan realizarii transferului dreptului...Aplicarea tale quale in ipoteza determinarii cuantumului despagubirii prevazute de Legea nr. 255/2010 a dispozitiilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994, respectiv sintagma „la data intocmirii raportului de expertiza”, genereaza o situatie juridica ce se abate de la finalitatea anterior referita, in sensul ca expertiza judiciara dispusa nu reflecta valoarea bunului de la momentul contemporan realizarii transferului dreptului.” (Decizia nr. 380/26 mai 2015).

Aceste statuari, a retinut instanta de apel, sunt relevante tocmai pentru ca vizeaza situatiile speciale, astfel ca aplicarea in aceste situatii derogatorii a normei generale ar avea ca finalitate stabilirea valorii imobilului la un alt moment decat cel al transferului dreptului, anume la un moment care nu este cert.

Raportat la aceste considerente, instanta a retinut ca prin hotararile pronuntate in dosarul nr. [.]/30/2009 mai sus-aratat, instantele au retinut cu autoritate de lucru judecat ca modalitatea de realizare a lucrarilor de interes public pe terenul proprietarului nu a urmat procedura stabilita de Legea nr. 33/1994 ci are natura unei exproprieri de fapt (aceeasi natura fiind sustinuta si de expropriat).

In consecinta, aceasta modalitate de luare in stapanire a terenului (in lipsa unei despagubiri) de catre autoritatea publica care s-a comportat ca un veritabil proprietar si a edificat aici capacitatea energetica de interes public excede regulilor stabilite de legea generala (nr. 33/1994), situatie care - la fel ca in situatia celorlalte derogari examinate de Curtea Constitutionala mai sus-aratate - face ca prevederile art. 26 din lege referitoare la momentul de referinta in calculul despagubirilor aici prevazut sa nu se aplice tale quale.

Cu privire la acest moment, curtea de apel a observat ca pentru a admite cererea reclamantului de obligare a autoritatilor locale la indeplinirea procedurii de expropriere care,conform legii, trebuia urmata anterior ocuparii terenului (cerere ce a facut obiectul dosarului nr. [.. ,]/30/2009 sus-aratat), instantele au validat sustinerile acestuia potrivit carora faptul ca proprietatea sa este traversata de o linie electrica face imposibila exercitarea atributelor dreptului de proprietate, iar amplasarea acestei linii pe terenul sau ce nu a fost cumparat (expropriat) echivaleaza cu o expropriere in fapt, deoarece lasa fara continut dreptul de proprietate.

Conform certificatului de mostenitor si inscrierilor de carte funciara, paratul a dobandit terenul prin mostenire in luna martie a anului 2005.

Or, faptul ca dreptul astfel dobandit era lipsit de continut - chiar de la momentul dobandirii proprietarul fiind in imposibilitate sa exercite atributele recunoscute acestui drept - este, evident, consecinta preluarii terenului in conditiile aratate, preluare asimilata cu exproprierea de fapt invocata, deci cu transferul nelegal al acestui drept catre autoritatea publica, ceea ce echivaleaza cu lipsirea de dreptul cuvenit paratului chiar de la acel moment.

In prima actiune, paratul (reclamant in acea cauza) a solicitat ca instanta sa oblige autoritatile sa urmeze procedura prevazuta de Legea nr. 33/1994 ulterior preluarii in fapt a terenului nu pentru ca nerespectarea in sine a acestor proceduri l-ar fi nemultumit - deci nu pentru ca ar fi urmarit efectuarea lor post factum exclusiv pentru ca situatia de fapt sa intre formal in legalitate - ci pentru ca a dobandit un drept de proprietate fara continut, valid din punct de vedere formal, dar practic, lipsit de obiectul material, scopul fiind in mod evident acela de a obtine despagubiri.

In consecinta, a concluzionat instanta, data la care urmeaza sa se raporteze calculul despagubirilor cuvenite pentru terenul astfel preluat [calcul ce se efectueaza in conditiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994] coincide cu cea a dobandirii de catre parat a calitatii de titular al unui drept de care nu putea dispune in conditiile art. 480 Cod civil de la 1864 in vigoare la acea data, anume luna martie 2005, aceasta concluzie fiind in concordanta inclusiv cu necesitatea de stabilire a unui moment cert pentru calculul valorii reale a bunului preluat, necesitate la care s-a referit Curtea Constitutionala in deciziile sus-aratate.

Fata de cele mai sus-aratate, au fost respinse atat sustinerile reclamantilor apelanti referitoare la legalitatea stabilirii valorii terenului in cursul procedurilor urmate de institutiile publice anterior sesizarii instantei cu prezenta cerere, cat si cele ale paratului intimat privind data stabilirii aceleiasi valori ca fiind cea a intocmirii raportului de expertiza.

In sensul celor aratate, instanta a solicitat expertilor efectuarea unui supliment la raportul intocmit in prima instanta, obiectivul stabilit fiind cel de calculare a cuantumului despagubirilor prin raportare la pretul cu care s-au vandut in mod obisnuit terenuri de acelasi fel cu cel expropriat in unitatea administrativ teritoriala in perioada martie 2005, concluzia unanima a expertilor fiind aceea ca valoarea terenului expropriat calculata la momentul astfel stabilit este de 281600 euro, valoare ce nu a fost contestata in conditiile art. 338 alin. (2) C.pr.civ.

Pentru aceste considerente, instanta a admis apelurile declarate de reclamanti si de Parchetul de pe langa Tribunalul Timis si a schimbat in parte sentinta apelata in sensul ca a obligat reclamantul Municipiul Timisoara sa plateasca paratului echivalentul in lei la momentul platii a sumei de 281.600 euro cu titlu de despagubire aferenta imobilului expropriat si a mentinut in rest sentinta.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.