Efectele Impartelii Mostenirii. Garantia Copartasi | Consultanță Juridică 24/7
avocat specializat
Actiunea revocatorie pauliana Actiunea oblica indirecta
6 august 2012
avocat bucuresti online
Nulitatea actului juridic civil. Efecte
8 august 2012

Efectele impartelii mostenirii. Obligatia de garantie intre copartasi

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Efectele mostenirii. Obligatia de garantie intre copartasi

Legea stabileşte  că împărţeala dă naştere unei obligaţii de garanţie în sarcina lor, asemănător actelor translative cu titlu oneros, dacă unul dintre ei suferă o pierdere din cauza unor tulburări sau evicţiuni produse după împărţeală dar din cauze anterioare partajului, astfel încât egalitatea zdruncinată în acest fel să fie restabilită între ei.

Condiţii

Pentru a deveni operantă garanţia între copărtaşi se cer respectate următoarele condiţii:

- Unul dintre copărtaşi a suferit o tulburare în exercitarea prerogativelor de proprietar sau alt drept consolidat în persoana sa prin efectul partajului; tulburarea trebuie să fie de drept.

- Tulburarea sau evicţiunea să aibă o cauză anterioară partajului;

- Tulburarea sau evicţiunea să nu fie imputabilă copărtaşului care a suferit pierderea;

- Obligaţia de garanţie să nu fi fost înlăturată printr-o clauză de negaranţie stipulată în actul de împărţeală.

Efectele impartelii mostenirii. Obligatia de garantie intre copartasi

Efecte

Fiecare copărtaş este obligat în proporţie cu partea sa ereditară a despăgubi pe copărtaşul său de paguba suferită. Copărtaşul garantat va suporta şi el o parte din pierdere. Dacă unul dintre copărtaşi este insolvabil, ceilalţi vor suporta riscul insolvabilităţii acestuia.

Acţiunea în garanţie pentru evicţiune se prescrie în termen de 3 ani, iar pentru viciile ascunse în termen de 6 luni, în cazul în care viciile nu au fost ascunse cu viclenie, caz în care prescripţia operează după 3 ani. Termenul curge, în cazul evicţiunii, de la data producerii ei, iar pentru vicii de la data descoperirii lor, însă cel mai târziu la împlinirea unui an de la predarea lucrului cu excepţia construcţiilor în care termenul merge până la 3 ani de la predare.

 Descopera serviciile principale ale cabinetului nostru accesand pagina Avocat .

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *