Divortul Desfacerea Casatoriei Efectele Divortului | Consultanță Juridică Online
firma avocatura
Casatoria - notiune, natura juridica, caractere juridice
24 februarie 2013
Divortul, Desfacerea casatoriei, Procedura Divortului 1
Divortul, Desfacerea casatoriei, Procedura Divortului
24 februarie 2013

Divortul desfacerea casatoriei efectele divortului

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Divortul desfacerea casatoriei efectele divortului anterior Noului Cod civil

I. 1) Relaţiile personale dintre părinţi şi copii 

a) Instanta va hotărâ o dată cu pronunţarea divorţului, cărui părinte îi vor fi încredinţaţi copiii minori. Instanţa va asculta autoritatea tutelară în legătura cu încredinţarea copiilor minori.Neîndeplinirea oligaţiei de citare a autorităţii tutelare de către instanţa de judecată investită cu judecarea unei acţiuni de divorţ în care sunt interesaţi minorii, atrage nulitatea hotărârii pronunţate.

b) Exercitarea ocrotirii părinteşti privind persoana copilului – părintele divorţat căruia i s-a încredinţat copilul exercită drepturile părinteşti cu privire la acesta. Celălalt părinte are dreptul de a avea legături personale cu copilul şi dreptul de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. Acest drept este recunoscut părintelui numai în acord cu interesele copilului. În caz contrar aceste legături pot fi restricţionate sau suspendate.

2) Relaţiile patrimoniale dintre părinţi şi copii

a) contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională – instanţa de judecată este obligată să stabilească contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de întreţinere a minorului chiar şi în lipsa unei cereri exprese în acest sens. Cuantumul întreţinerii datorate se stabileşte în funcţie de nevoile minorului şi de mijloacele fiecărui părinte: până la o pătrime din venituri - pentru un copil, o treime din venituri- pentru doi copii şi o jumătate din venituri - pentru  trei sau mai mulţi copii.

b) exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti cu privire la bunurile  copilului revine părintelui căruia i-a fost încredinţat copilul. Are două componente: dreptul şi respectiv îndatorirea de a administra bunurile copilului şi de a-l reprezenta sau a-i încuviinţa actele civile. Dacă minorul a fost încredinţat altei persoane sau instituţiei de ocrotire, instanţa va decide care părinte va exercita acest drept sau va avea această îndatorire.

c) alocaţia de stat pentru copii – în conformitate cu Legea nr. 61/1993, cu modificările ulterioare, titularul este copilul şi se plăteşte ocrotitorului său legal.

II.  1) Relaţiile patrimoniale între foştii soţi

- comunitatea de bunuri a soţilor încetează prin împărţirea bunurilor comune

- obligaţia legală de întreţinere dintre soţi încetează şi e înlocuită cu obligaţia de întreţinere între foştii soţi

- dreptul la moştenire a soţului supravieţuitor se pierde

2) Relaţiile personale între foştii soţi

- încetează obligaţia de coabitare şi obligaţia de fidelitate

- soţii revin la numele avut înainte de încheierea căsătoriei, dacă prin căsătorie şi-au schimbaz numele

- minora care prin căsătorie a dobândit capacitate deplină de exerciţiu, o păstrează.

Vizualizati pachetul complet de servicii accesand pagina: Avocat Divort - Dreptul Familiei.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *