Creditorii Pot Formula Obiectiuni La Raportul Final, Intocmit De Lichidatorul Judiciar, In Cadrul Procedurii Insolventei, Cu Cel Putin 5 Zile Inainte De Data Convocarii Adunarii Creditorilor De Catre Judecatorul Sindic. » Consultă Avocat
avocat pret
Pentru nedepunerea in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, a situatiilor financiare anuale sau alte acte, potrivit legii, la Oficiul Registrului Comertului, se dispune dizolvarea societatii, potrivit art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale.
18 martie 2020
avocati bucuresti online
Procedura insolventei. Conditii de admisibilitate.
18 martie 2020

Creditorii pot formula obiectiuni la raportul final, intocmit de lichidatorul judiciar, in cadrul procedurii insolventei, cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii adunarii creditorilor de catre judecatorul sindic.

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Creditorii pot formula obiectiuni la raportul final, intocmit de lichidatorul judiciar, in cadrul procedurii insolventei, cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii adunarii creditorilor de catre judecatorul sindic.

 

Potrivit dispozitiilor art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, se prevede ca dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul  va supune judecatorului sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale, copii ale acestora se vor comunica tuturor creditorilor debitorului, vor fi afisate la usa tribunalului, dupa care judecatorul sindic va convoca adunarea creditorilor in termen de 30 de zile de la afisarea raportului final, creditorii putand formula obiectiuni la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.

 

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia nr. 1325 din  1 iunie 2011.

 

Prin incheierea de sedinta din data de 4 aprilie 2011, Tribunalul Prahova - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, a admis exceptia tardivitatii formularii obiectiunilor invocata de catre lichidatorul judiciar si a respins obiectiunile formulate la raportul final, de creditoarea AVAS, ca fiind tardiv formulate.

Pentru a pronunta aceasta incheiere, judecatorul sindic a retinut ca potrivit dispozitiilor art.129 alin.1 din Legea nr.85/2006, creditorii pot formula obiectiuni la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.

S-a retinut prin incheiere ca lichidatorul-judiciar a convocat Adunarea Creditorilor la data de 31.03.2011, avand ca ordine de zi aprobarea raportului final si a bilantului general de lichidare si contestatoarea A.V.A.S. Bucuresti a formulat obiectiuni transmise prin fax la data de 30.03.2011, iar obiectiunile au fost depuse cu intarziere, respectiv cu o zi inainte de data convocarii adunarii creditorilor.

In aceste conditii, exceptia tardivitatii, invocata de lichidatorul judiciar era intemeiata, motiv pentru care judecatorul sindic a admis-o si a respins contestatia formulata de creditoarea AVAS, ca tardiv formulata.

Impotriva sentintei a declarat recurs creditoarea AVAS Bucuresti,    criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, invocand dispozitiile art.304 pct. 5, art. 304 pct. 9 si art. 3041 Cod procedura civila.

Astfel, recurenta apreciaza ca nelegala incheierea recurata instanta de fond retinand ca prin cererea inregistrata la data de 01.04.2011, AVAS a formulat obiectiuni la raportul intocmit conform dispozitiilor art. 132 alin 2 din Legea nr. 85/2006,  lichidatorul judiciar a invocand exceptia tardivitatii acestei cereri, aratand ca obiectiunile au fost transmise prin fax la dosar la data de 31.03.2011, in conditiile in care la data de 31.03.2011 a fost convocata Adunarea Creditorilor, avand ca ordine de zi aprobarea raportului final si a bilantului general de lichidare..

Arata recurenta ca raportul final a fost comunicat AVAS, in data de 25.03.2011, impreuna cu convocatorul adunarii creditorilor din data de 31.03.2011, obiectiunile AVAS fata de acest raport au fost formulate la data de 30.03.2011 si transmise prin fax in aceeasi zi si nu in data de 31.03.2011 asa cum gresit a retinut instanta de fond, fapt pentru care a invocat din oficiu exceptia tardivitatii acestor obiectiuni, intrucat creditorii pot face obiectiuni cu 5 zile inainte de data convocarii, conform art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei.

Mai arata recurenta ca din moment ce nu s-a comunicat Raportul final intr-un termen rezonabil, ci cu numai 6 zile inaintea datei adunarii creditorilor, din care 2 zile nelucratoare, nu intelege ce termen de decadere a inceput sa curga in defavoarea sa, prin necomunicarea catre creditori, in conditiile art. 129 pct. 1 din Legea nr. 85/2006, a raportului final privind lichidarea debitoarei SC A S.R.L., AVAS a fost privat de dreptul de a exercita calea de atac prevazuta de legiuitor si anume obiectiunile la raportul final.

Mentioneaza recurenta ca prin admiterea exceptiei tardivitatii formularii obiectiunilor invocata de lichidatorul judiciar si respingerea obiectiunilor formulate de AVAS la raportul final, a fost obstructionat dreptul sau de control asupra activitatii lichidatorului judiciar, eliminandu-se o etapa importanta din cadrul procedurii, in care creditorii puteau formula inclusiv cereri de atragere a raspunderii administratorilor debitoarei, astfel ca si recurenta a fost frustrata de dreptul de a solicita potrivit dispozitiilor art. 138 din Legea 85/2006, ca administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar sa solicite angajarea raspunderii patrimoniale, urmand ca asupra cererii sa se pronunte judecatorul sindic.

S-a solicitat admiterea recursului, modificarea incheierii in sensul admiterii obiectiunilor si continuarea procedurii cu respectarea etapelor procedurale prevazute de lege.

Recursul este nefondat.

Potrivit dispozitiilor art.129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, se prevede ca dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecatorului sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor si debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului, dupa care judecatorul sindic va convoca adunarea creditorilor in termen de 30 zile de la afisarea raportului final, creditorii putand formula obiectiuni la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.

Prin urmare, potrivit acestor dispozitii legale rezulta ca, raportul final insotit de situatiile financiare finale, se comunica tuturor creditorilor si debitorului si se vor afisa la usa tribunalului,dupa care se va convoca adunarea creditorilor si creditorii pot formula obiectiuni la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii adunarii creditorilor.

In speta, raportul final si situatiile financiare finale, au fost comunicate recurentei AVAS Bucuresti la data de 23.03.2011, potrivit borderoului pentru trimiteri de corespondenta, iar adunarea creditorilor debitoarei SC A SRL, a fost convocata la data de 31 martie 2011, fiind publicata data convocarii adunarii creditorilor in Buletinul Procedurilor de Insolventa, potrivit dovezii nr. 68176/23.03.2011, aflata in copie xerox la fila 236 dosar fond, adunare ce a avut ca ordine de zi aprobarea raportului final si bilantul general de lichidare.

Recurenta, a primit raportul final la data de 23.03.2011, si a formulat obiectiuni la data de 30.03.2011, cu o zi inainte de data convocarii adunarii creditorilor, desi dispozitiile art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei prevad ca obiectiunile la raportul final se formuleaza cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii adunarii creditorilor, data adunarii creditorilor fiind publicata asa cum s-a aratat mai sus in Buletinul Procedurilor de Insolventa la data de 23.03.2011, astfel ca fata de data convocarii adunarii creditorilor, rezulta ca obiectiunile formulate de recurenta la raportul final la 30.03.2011 sunt tardive, cu o zi inainte de data convocarii adunarii.

Acestea au fost considerentele pentru care Curtea a respins ca nefondat recursul creditoarei AVAS.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.