Contestatii Penale Formulate De Inculpati, Mentinerea Arestarii Preventive » Consultă Avocat
avocati bucuresti online
Contestatie masuri preventive, Temeinicie Imposibilitate executare
31 martie 2020
Plangere Penala
Contestatii penale, Cereri de inlocuire a masurii arestarii preventive
31 martie 2020

Contestatii penale formulate de inculpati, Mentinerea arestarii preventive

caut avocat

caut avocat


Contestatii penale formulate de inculpati, Mentinerea arestarii preventive

Curtea apreciaza ca este evidenta starea de pericol pentru ordinea publica, pentru pastrarea legaturilor de familie, prin tolerarea unor asemenea activitati infractionale, crescand riscul ca si alte parti vatamate minore sa fie tentate sa practice prostitutia ca singura alternativa de intretinere in situatia parasirii domiciliului in urma unor probleme familiale in locul rezolvarii acestora, acest fapt avand ca urmare si abandonul scolar, consecintele negative fiind multiple cu privire la sanatatea, la dezvoltarea fizica si psihica a partilor vatamate.

De asemenea, se constata ca este indeplinita si cerinta subiectiva prevazuta de art.223 alin.2 Cod procedura penala, respectiv faptul ca privarea de libertate a inculpatilor in acest moment (la un interval relativ scurt de la oprirea activitatii infractionale ca urmare a interventiei organelor judiciare) este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica, raportat la gravitatea deosebita a faptelor comise (sprijinirea si tragerea de foloase materiale in urma intretinerii de relatii sexuale de catre parti vatamate minore, cu efecte negative pe termen lung asupra dezvoltarii fizice si psihice a acestora, profitand de problemele financiare ale minorelor sau de neintelegerile familiale ale acestora), la modalitatea concreta de comitere a faptei (activitatea de prostitutie a partilor vatamate desfasurandu-se la „paravanul” unui salon de masaj erotic).

In motivarea contestatiilor, inculpatii invoca faptul ca nu se ataca temeiurile care au stat la baza luarii masurii arestarii preventive, ci doar oportunitatea mentinerii masurii arestarii preventive, fiind posibila inlocuirea acesteia cu alta masura preventiva mai putin restrictiva de libertate.

Art. 211 alin.1 si art. 213 alin.1 si 3 Noul Cod Penal Art.36 alin.1 Noul Cod Penal Art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 Art.202 alin.1 Cod procedura penala Art.223 alin.2 Cod procedura penala

Se constata ca prin incheierea de sedinta din data de 17 martie 2014, pronuntata de Tribunalul Constanta, in dosarul penal nr.803/118/2014, s-a hotarat:

„In baza art.348 al.2 c.pr.pen.rap.la art.207 alin.2 c.pr.pen;

Constata legalitatea si temeinicia luarii masurii arestarii preventive fata de inculpatii: [...] L.1 si T...1 prin incheierea nr.134/16.12.2013 a Tribunalului Constanta.

In baza art.348 al.2 c.pr.pen.in ref. la art. 207 alin.4 c.pr.pen;

Mentine masura arestarii preventive fata de inculpatii:

--L.l - detinut in Penitenciarul Poarta-Alba, jud.Constanta;

--L.l - detinuta in Penitenciarul Poarta-Alba, jud.Constanta

--L.l - detinut in Penitenciarul Poarta-Alba,jud.Constanta.

In baza art.242 alin. 1 c.pr.pen;

Respinge ca nefondate cererile formulate de inculpatii [...] si [...], prin aparatori, de revocare a masurii arestarii preventive.

In baza art. 242 alin.2 c.pr.pen;

Respinge ca nefondate cererile formulate de inculpatii [...] si [...], prin aparatori, de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura preventiva a controlului judiciar.”

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

In temeiul art. 348 alin.2 c.pr.pen. judecatorul de camera preliminara ,in respectarea cerintelor acestui text de lege, din examinarea materialului probator administrat in cauza, doar in faza de urmarire penala, constata ca masura de exceptie a arestarii preventive s-a dispus in privinta fiecaruia dintre inculpatii [...], [...] si [...] in conditii de legalitate si temeinicie cu respectarea atat a conditiilor de forma cat si a celor de fond, in considerarea actelor aflate la dosarul cauzei, in realizarea si a scopului prevazut de art. 202 alin.1 c.pr.pen. si anume de a se asigura buna desfasurare a procesului penal, al impiedicarii sustragerii acestora de la judecata ori al prevenirii savarsirii unei alte infractiuni.

Potrivit art. 207 alin. 6 c.pr.pen.” in tot cursul procedurii de camera preliminara, judecatorul de camera preliminara ,din oficiu, verifica periodic, dar nu mai tarziu de 30 de zile, daca subzista temeiurile care au determinat luarea masurii arestarii preventive”.

Conform art.207 alin.4 c.pr.pen.” cand constata ca temeiurile care au determinat luarea masurii se mentin sau exista temeiuri noi care justifica o masura preventiva, judecatorul de camera preliminara dispune prin incheiere mentinerea masurii preventive fata de inculpat”.

In actuala faza procesuala ,cand doar a fost sesizata in mod formal instanta de judecata, prin rechizitoriu, dosarul aflandu-.se in stadiul de camera preliminara,urmand a fi verificate atat legalitatea sesizarii instantei cat si legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala, stabilindu-se termen in acest sens, se constata ca sunt satisfacute cerintele prevazute de aceste texte de lege.

Temeiurile primare care au fost avute in vedere initial la momentul luarii masurii de exceptie a arestarii preventive, respectiv la data de 16.12.2013, subzista, nu au intervenit elemente noi, si justifica mentinerea masurii arestarii preventive fata de fiecare dintre inculpatii [...], [...] si [...].

Raman indeplinite si cerintele prevazute de art.202 al.1 c.pr.pen., si anume, din examinarea materialului probator administrat in faza de urmarire penala, se retine ca rezulta

suspiciunea rezonabila ca inculpatii ar fi savarsit faptele pentru care sunt cercetati, mai ales ca faza de urmarire penala s-a finalizat, s-a intocmit rechizitoriul si s-a realizat trimiterea in judecata a inculpatilor pe baza unui material probator apreciat a fi complet.

Cat priveste conditiile prevazute de art.223 alin. 2 c.pr.pen., se constata ca acestea sunt in continuare satisfacute, nu au intervenit modificari, intrucat inculpatii [...], [...] si [...] sunt cercetati, fiecare, in legatura cu comiterea unor infractiuni de trafic de persoane dar si de proxenetism, de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, prevazute de teza I-a a textului („infractiuni de trafic de persoane, acte de terorism ”dar si infractiuni in privinta carora teza a II-a prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani.

In privinta infractiunii de trafic de minori prev.de art.13 alin.1 din Legea nr.678/2001, cu aplic. art. 41 alin.2 c.pen. infractiunea corespunzatoare este trafic de minori prev.de art. 211 alin.1 N.c.pen.cu aplic.art.36 al. 1 N.c.pen. care prevede ca limite de pedeapsa inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Referitor la infractiunea de proxenetism prev. de art. 329 alin.1 si 3 c.pen. cu aplic.art.41 al.2 c.pen. infractiunea corespunzatoare este proxenetism prev.de art. 213 alin.1 si 3 N.c.pen. cu aplic.art.36 al. 1 N.c.pen. care prevede ca limite de pedeapsa inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi,sporite in cazul faptelor fata de minori cu jumatate.

Infractiunea de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, prev.de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 se sanctioneaza cu inchisoarea de 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Chiar in conditiile intrarii in vigoare a Noului Cod Penal, nu se prevad pentru infractiunile retinute limite mai mici de 5 ani inchisoare, infractiuni care sunt inserate si in continutul textului art. 223 alin.2 c.pr.pen.

Prin raportare la disp.art. 202 alin.3 c.pr.pen. si art. 223 alin. 2 c.pr.pen., se apreciaza ca masura arestarii preventive este necesara si proportionala fata de natura si gravitatea deosebita a faptelor pentru care inculpatii sunt cercetati, a imprejurarilor, modalitatilor si mijloacelor concrete de savarsire a acestora, conform acuzarii - de mai multe persoane impreuna, in mod organizat si cu premeditare, modul de concepere si transpunere in practica si complexitatea activitatii infractionale ce s-ar fi desfasurat ,pe o perioada intinsa de timp, in care au fost antrenate mai multe persoane, persoana partilor vatamate, minore si varsta mica a acestora, anturajul care s-a conturat, de amploarea deosebita a acestui fenomen infractional, cu implicatii directe asupra libertatii sexuale si psihice a persoanei, dreptului la propria imagine si dezvoltarii viitoare a victimelor minore, de faptul ca inculpatii ar fi profitat si ar fi exploatat copii pentru a obtine in mod ilicit sume de bani, punand in pericol si afectand, evolutia armonioasa, fizica si psihica a minorelor, valorile sociale lezate si ocrotite de normele penale, impactul social intens negativ a unor astfel de fapte, care atrag in mod neconditionat oprobiul public, dar si sentimentul de nesiguranta creat, existand riscul real ca inculpatii odata aflati in stare de libertate sa poata reveni cu usurinta in zona infractionala, prin comiterea de fapte similare.

Privarea de libertate a inculpatilor apare astfel a fi necesara, pentru inlaturarea unei stari de pericol real ce s-ar crea pentru ordinea publica.

Sunt respectate in continuare exigentele art.4 C.pr.pen. si art. 6 par.2 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, cu luarea in considerare si a Jurisprudentei CEDO, fiecare dintre inculpati este beneficiarul prezumtiei de nevinovatie si a regulii judecarii persoanei in stare de libertate, dar anumite imprejurari particulare, speciale, au prioritate in protejarea ordinii publice fata de interesul strict individual.

Impotriva acestei incheieri au formulat contestatie inculpatii [...], [...] si [...], motivele contestatiilor fiind expus oral in fata Curtii la termenul de judecata din 28.03.2014 cu ocazia dezbaterilor si sunt cuprinse in practicaua prezentei hotarari, neimpunandu-se reiterarea lor.

In fata Curtii, inculpatul [...] a depus la dosar acte medicale, in copie, privind afectiunile sale de sanatate.

Examinand incheierea contetstata in raport de motivele de contestatie invocate si de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca nu sunt fondate contestatiile formulate de catre cei trei inculpati, pentru urmatoarele:

Prin rechizitoriul Ministerului Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Constanta nr. 38/D/P/2014 in data de 30.01.2014 s-a dispus trimiterea in jucata a inculpatilor:

--[...] - pentru savarsirea, in concurs real, a infractiunilor prev.de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, de trafic de minori prev.de art. 13 alin.1 din Legea nr. 678/2001, cu aplic.art. 41 al.2 c.pen, de proxenetism prev.de art. 329 alin.1 si 3 c.pen. cu aplic.art.41 alin.2 c.pen, toate cu aplic.art.33 lit.a) c.pen;

--[...] - pentru savarsirea, in concurs real, a infractiunilor prev.de art.7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, de trafic de minori prev.de art. 13 alin.1 din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 41 alin.2 c.pen, de proxenetism prev. de art. 329 alin.1 si 3 c.pen. cu aplic.art.41 alin.2 c.pen, toate cu aplic.art.33 lit.a)c.pen;

--[...] - pentru savarsirea ,in concurs real, a infractiunilor prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, de trafic de minori prev.de art. 13 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, cu aplic.art. 41 alin.2 c.pen, de proxenetism prev.de art. 329 alin.1 si 3 c.pen. cu aplic.art.41 alin.2 c.pen, toate cu aplic.art.33 lit.a) c.pen;

In fapt, s-au retinut in sarcina acestor inculpate urmatoarele :

-- in vara anului 2013 inculpatii [...], [...], [...] si [...] ar fi constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunilor de trafic de minori si de proxenetism; inculpatul [...] ar fi fost coordonatorul grupului si detinatorul in fapt al unui salon de masaj, ce functiona in imobilul situat in mun.Constanta, str. [...], sub administrarea SC [...] SRL - Constanta, al carui asociat unic si administrator ar fi fost inculpata [...] (sotia acestuia), salon in cadrul caruia mai multe tinere, unele minore, ar fi practicat prostitutia; inculpata [...], concubina inculpatului [...], ar fi avut rolul de a supraveghea si ea activitatea de la salon, iar inculpatul [...] (mana dreapta a inculpatului [...]), ar fi avut rolul de a fi asigurat securitatea tinerelor de la salon, de a fi colectat banii obtinuti din practicarea prostitutiei si a-i fi predat inculpatului [...];

-- in perioada 25-27 ianuarie 2013 inculpatul [...] ar fi recrutat-o pe partea vatamata minora [...] (ns. la data de 15.03.2013), cu varsta de 15 ani, in scopul exploatarii prin obligarea la practicarea prostitutiei si prin executarea unei munci cu incalcarea normelor legale privind conditiile de munca si salarizare, inculpatii [...], [...] si [...] ar fi gazduit-o pe partea vatamata de la data recrutarii pana la data de 17.02.2013, in imobilul situat in mun. Constanta, str. [...] unde functioneaza salonul de masaj al SC [...] SRL Constanta, iar de la data de 17.02.2013 pana la data de 19.02.2013, in imobilul situat in mun. Constanta, ..., jud Constanta, in acelasi scop;

-- in perioada 25-27 ianuarie 2013 - 19.02.2013 inculpatii [...], [...], [...] si [...], ar fi inlesnit practicarea prostitutiei prin furnizarea clientilor, a materialelor necesare si ar fi tras foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre partea vatamata [...], insusindu-si o parte din sumele astfel obtinute;

--in vara anului 2013 inculpatul [...] ar fi recrutat-o pe partea vatamata minora [...] (ns. la data de 12.12.1996), cu varsta de 16 ani, in scopul exploatarii prin obligarea la practicarea prostitutiei si prin executarea unei munci cu incalcarea normelor legale privind conditiile de munca si salarizare; inculpatii [...], [...] si [...] ar fi gazduit-o pe partea vatamata de la data recrutarii pana la data de 15.12.2013 in imobilul situat in mun. Constanta, str. [...] unde functioneaza salonul de masaj al SC [...] SRL Constanta, precum si in imobilul situat in mun.Constanta, Bdul ..., jud. Constanta, in acelasi scop;

--in perioada vara anului 2013 - 15.12.2013 inculpatii [...], [...], [...] si [...], ar fi inlesnit practicarea prostitutiei prin furnizarea clientilor, a materialelor necesare si ar fi tras foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre partea vatamata [...], insusindu-si o parte din sumele astfel obtinute;

--in vara anului 2013 inculpatul [...] ar fi recrutat-o pe partea vatamata minora [...] (ns.la data de 10.08.1996), cu varsta de 16 ani, in scopul exploatarii prin obligarea la practicarea prostitutiei si prin executarea unei munci, cu incalcarea normelor legale privind conditiile de munca si salarizare; inculpatii [...], [...] si [...] ar fi gazduit-o pe partea vatamata de la data recrutarii pana la data de 15.12.2013 in imobilul situat in mun.Constanta, str.[...] unde functioneaza salonul de masaj al SC [...] SRL Constanta, precum si in imobilul situat in mun. Constanta, Bdul ., jud. Constanta, in acelasi scop;

-- in perioada vara anului 2013 - 15.12.2013, inculpatii [...], [...], [...] si [...] ar fi inlesnit practicarea prostitutiei prin furnizarea clientilor, a materialelor necesare si ar fi tras foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre partea vatamata [...], insusindu-si o parte din sumele astfel obtinute.

Masura arestarii preventive s-a dispus fata de inculpatii [...], [...] si [...] prin incheierea de sedinta nr.134 din data de 16.12.2013 pronuntata de Tribunalul Constanta (dosar penal nr.10410/118/2013) pentru fiecare, pe cate o perioada de 29 de zile, incepand de la data de 16 decembrie 2013 si pana la data de 13 ianuarie 2014, inclusiv, fiind emise mandate de arestare preventiva.

Prin incheierea nr. 2/10.01.2014 a Tribunalului Constanta (dosar nr. 144/118/2014) s-a dispus prelungirea duratei masurii arestarii preventive, in privinta fiecaruia dintre inculpati, pe cate o durata de 30 zile, incepand cu data de 14.01.2014 si pana la data de 12.02.2014, inclusiv.

Prin incheierea de sedinta din data de 31.01.2014 a Tribunalului Constanta, in baza art.300 ind.1 c.pr.pen.rap.la art.160 c.pr.pen. s-a constatat legalitatea si temeinicia luarii masurii arestarii preventive, care a fost mentinuta fata de fiecare dintre inculpatii [...], [...] si [...].

Prin incheierea de sedinta din data de 25.02.2014 a Tribunalului Constanta, in camera de consiliu, s-a constatat legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive, care a fost mentinuta.

Ulterior, prin incheierea din data de 04.03.2014 si respectiv prin incheierea din data de 11.03.2014, Curtea de Apel Constanta, in privinta inculpatilor [...] si [...], in sedinta publica, dupa ce a admis contestatia formulata de acestia, a desfiintat incheierea din 25.02.2014 a Tribunalului Constanta, a constatat legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive si a dispus mentinerea acesteia.

Curtea constata ca din mijloacele de proba administrate in cauza pana in acest moment reiese suspiciunea rezonabila ca [...], [...] si [...] au comis infractiunile pentru care au fost trimisi in judecata, sanctionate cu inchisoare mai mare de 5 ani, fiind astfel indeplinite cerintele cazului de arestare preventiva prev. de art.223 alin.2 cod procedura penala.

In acest sens, Curtea are in vedere urmatoarele mijloace de proba:

 • procese-verbale de efectuare a perchezitiilor domiciliare la locuintele inculpatilor [...], [...] si [...] si obiectele gasite cu acest prilej ;
 • proces-verbal de efectuare a perchezitiei informatice;
 • procese-verbale privind agendele telefonice;
 • proces-verbal de identificare a inculpatilor;
 • proces-verbal de predare-primire a documentelor contabile a SC [...] SRL;
 • continutul convorbirilor telefonice ale inculpatilor interceptate
 • depozitiile partilor vatamate minore [...], [...] si [...];
 • depozitiile martorilor ....

Curtea mai retine ca:

 • infractiunea de trafic de minori prev.de art.13 alin.1 din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 41 alin.2 c.pen. are in prezent corespondent infractiunea de trafic de minori prev.de art. 211 alin.1 N.c.pen., cu aplic. art.36 alin.1 N.c.pen. care prevede ca limite de pedeapsa inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi;
 • infractiunea de proxenetism prev.de art. 329 alin.1 si 3 c.pen. cu aplic. art. 41 alin.2 c.pen. are in prezent corespondent infractiunea de proxenetism prev. de art. 213 alin.1 si 3 N.c.pen. cu aplic. art. 36 alin.1 N.c.pen. care prevede ca limite de pedeapsa inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi, sporite in cazul faptelor fata de minori cu jumatate;
 • infractiunea de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, prev.de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 se sanctioneaza cu inchisoarea de 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Curtea constata ca este indeplinita si cerinta subiectiva prev. de art.223 alin.2 cod procedura penala, respectiv faptul ca privarea de libertate a inculpatilor [...], [...] si [...] in acest moment (la un interval relativ scurt de la oprirea activitatii infractionale ca urmare a interventiei organelor judiciare) este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica, raportat la gravitatea deosebita a faptelor comise (sprijinirea si tragerea de foloase materiale in urma intretinerii de relatii sexuale de catre parti vatamate minore, cu efecte negative pe termen lung asupra dezvoltarii fizice si psihice a acestora, profitand de problemele financiare ale minorelor sau de neintelegerile familiale ale acestora), la modalitatea concreta de comitere a faptei (activitatea de prostitutie a partilor vatamate desfasurandu-se la „paravanul” unui salon de masaj erotic).

Curtea apreciaza ca este evidenta starea de pericol pentru ordinea publica, pentru pastrarea legaturilor de familie, prin tolerarea unor asemenea activitati infractionale crescand riscul ca si alte parti vatamate minore sa fie tentate sa practice prostitutia ca singura alternativa de intretinere in situatia parasirii domiciliului in urma unor probleme familiale in locul rezolvarii acestora, acest fapt avand ca urmare si abandonul scolar, consecintele negative fiind multiple cu privire la sanatatea, la dezvoltarea fizica si psihica a partilor vatamate.

Prin urmare, nu sunt intemeiate criticile inculpatului [...] cu privire la faptul ca partile vatamate au fost de acord sa practice prostitutia, din declaratiile partilor vatamate minore reiesind ca au fost nevoite sa faca acest lucru atata timp cat plecasera de acasa, abandonasera scoala si nu aveau bani pentru a se intretine, inculpatii profitand astfel de situatia in care se aflau aceste fete minore, in conditiile in care cunosteau ca la salonul de masaj erotic nu puteau angaja legal persoane minore.

Curtea retine ca inculpatii [...] si [...] au precizat in motivarea contestatiilor ca nu se ataca temeiurile care au stat la baza luarii masurii arestarii preventive, ci doar oportunitatea mentinerii masurii arestarii preventive, fiind posibila inlocuirea acesteia cu alta masura preventiva mai putin restrictiva de libertate.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul [...], Curtea retine ca actele medicale depuse la dosar nu releva afectiuni grave de sanatate, hernia de disc nefiind intr-o stare avansata, examinarea medicala a acestei afectiuni concluzionandu-se cu mentiunea „Apt transfer penitenciar”; in ceea ce priveste antecedentele de hemoragie subarahnoidie prin anevrism cerebral rupt-neoperat, Curtea constata ca acestea dateaza din 2001, nefiind depuse acte medicale recente din care sa reiasa un risc major de repetare; de asemenea, s-a mai depus un bilet de iesire din spital din iulie 2003, inculpatul fiind „in observatie malformatie chist”, dar nu s-a depus acte medicale privind evolutia acestei afectiuni in ultimii 10 ani.

In ceea ce o priveste pe inculpata [...], Curtea apreciaza ca sustinerea acesteia in sensul ca doreste sa isi continue studiile este facuta pro causa, atata timp cat in perioada de aprox. 8 ani de cand a intrerupt cursurile scolare nu a efectuat niciun demers pentru continuarea acestor studii, ci o optat pentru obtinerea de venituri in urma desfasurarii unor activitati ilicite.

Raportat la aspectele expuse mai sus, Curtea mai apreciaza ca in acest moment masura arestarii preventive acelor trei inculpati contestatori este necesara pentru a se asigura buna desfasurare a procesului penal (raportat la stadiul procesual al dosarului), fiind astfel indeplinite si cerintele prev. de art.202 alin.1 cod procedura penala privind scopul masurilor preventive.

In consecinta, Curtea constata ca nu sunt intemeiate in acest moment criticile contestatorilor prin care s-a solicitat revocarea masurii arestarii preventive sau inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura preventiva a controlului judiciar, aceasta din urma nefiind apta sa realizeze scopul prev. de art.202 alin.1 cod procedura penala raportat la aspectele mentionate mai sus.

In ceea ce-l priveste pe inculpatul [...], Curtea constata ca nu sunt intemeiate criticile acestuia prin care s-a solicitat sa se constate lelegalitatea masurii arestarii preventive a acestui inculpat, sustinandu-se ca aceasta masura preventiva a incetat de drept la data de 03.03.2014.

In acest sens, Curtea constata ca desi prin incheierea din data de 07.03.2014 Curtea de Apel Constanta a dispus admiterea contestatiei si desfiintarea incheierii de sedinta din data de

 1. a Tribunalului Constanta prin care a fost mentinuta masura arestarii preventive a inculpatului [...], cu toate acestea pana la ramanerea definitiva a incheierii de sedinta din data de
 1. a Tribunalului Constanta, masura arestarii preventive a inculpatului [...] s-a mentinut in baza incheierii anterioare, respectiv incheierea de sedinta din data de 31.01.2014 a Tribunalului Constanta, durata de 60 de zile pentru verificarea masurii arestarii preventive implinindu-se la data de 31.03.2014; prin urmare, atata timp cat Curtea de Apel Constanta a pronuntat incheierile din 07.03.3014 si 11.03.2014 in interiorul perioadei de 60 de zile de verificare a mentinerii (care se implinea la data de 31.03.2014), nu se poate constata ca a incetat de drept masura arestarii preventive pana la data de 11.03.2014.

Curtea constata ca durata masurii arestarii preventive a inculpatului [...] mentinuta in baza art.300

1

cod procedura penala 1969 prin incheierea de sedinta din data de 31.01.2014 a Tribunalului Constanta era valabila o perioada de pana la 60 de zile (fiind incidente prev. art.160

b

cod procedura penala si nu prev. art.159 alin.6 cod procedura penala 1969 deoarece cauza nu se mai afla in cursul urmarii penale, fiind sesizata deja instanta de fond cu judecarea cauzei) si nu o perioada de pana la 30 de zile, astfel ca nu se poate retine ca masura arestarii preventive a incetat la 03.03.2014 (adica dupa 30 de zile dupa pronuntarea incheierii din 31.01.2014).

Fata de ansamblul considerentelor expuse, in baza art.203 alin.5 cod procedura penala, Curtea va respinge ca nefondate contestatiile formulate de catre inculpatii [...], [...] si [...] impotriva incheierii de sedinta din data de 17 martie 2014, pronuntata de Tribunalul Constanta, in dosarul penal nr.803/118/2014.

In baza art.275 alin.2,4 cod procedura penala, Curtea va obliga pe inculpatii [...], [...] si [...] la cate 200 lei fiecare cheltuieli judiciare catre stat.

Incheierea penala nr. 16/P/CP/28.03.2014 Judecator redactor Dan Iulian Nastase


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.