Contestatie La Executare Silita » Consultă Avocat
onorariu avocat
Contestatie privind durata procesului penal
7 iunie 2019
caut avocat
Contestatie impotriva propunerii de valorificare de bunuri
7 iunie 2019

Contestatie la executare silita

avocat

avocat

Contestatie la executare silita

 

 

Sediul materiei
:

  • Art. 711-719  C. proc. civ.
  • Art. 148-151 C. proc. civ.
  • Art. 192 C. proc. civ.
  • Art. 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanta .....

 

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul
(
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in ....., avand codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la numitul (
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in....., avand urmatoarele date de contact, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (
nume ....., prenume .....)/
reprezentat prin avocat (
nume ....., prenume .....
), cu sediul profesional in ....., avand urmatoarele date de contact .....

sau

Subscrisa (
denumirea .....
), cu sediul in ....., avand codul unic de inregistrare/codul de identitate fiscala/numarul de inmatriculare in registrul comertului/numarul de inscriere in registrul persoanelor juridice/contul bancar ....., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la numitul (
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in ....., avand urmatoarele date de contact/prin reprezentant (
nume ....., prenume .....
)/prin consilier juridic (
nume ....., prenume .....
)/prin avocat (
nume ....., prenume .....
), cu sediul profesional in ....., avand urmatoarele date de contact .....

in contradictoriu cu intimatul
(
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in....., avand codul numeric personal .....,

sau

in contradictoriu cu intimata
(
denumirea persoanei juridice .....
), cu sediul in ....., avand codul unic de inregistrare/codul de identitate fiscala/numarul de inmatriculare in registrul comertului/numarul de inscriere in registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant (
nume ....., prenume .....
), formulam

 

 

CONTESTATIE IMPOTRIVA EXECUTARII SILITE

 

 

ce face obiectul dosarului nr…., inregistrat la Biroul Executorului Judecatoresc…., efectuate la solicitarea intimatului creditor …., in baza titlului executoriu reprezentat de …. .

Solicitam anularea formelor de executare intocmite in dosarul de executare.

 

 

In fapt
, aratam ca…. .  

 

 

In drept,
ne intemeiem cererea pe dispozitiile art.711-719 C. proc. civ.

 

 

In dovedire,
solicitam incuviintarea probei cu inscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul paratului/ probei cu expertiza judiciara in specialitatea .....

 

 

In cadrul probei cu inscrisuri,
depunem urmatoarele inscrisuri ....., in copii certificate pentru conformitate cu originalul, in ....exemplare.

 

 

In cadrul probei testimoniale,  
indicam in vederea audierii, in calitate de martori, pe numitii ....., cu domiciliul in  ....., pentru dovedirea urmatoarelor imprejurari de fapt ..... si solicitam citarea acestora.

 

          
In cadrul probei cu interogatoriu,
solicitam citarea intimatului, persoana fizica, cu mentiunea personal la intergatoriu, sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizand ..... .

 


In cadrul probei cu expertiza in specialitatea
......, solicitam incuviintarea urmatoarelor obiective: ..... .

Solicitam judecarea cauzei, in lipsa, in conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

In conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitam instantei sa oblige paratul la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.  

Depunem prezenta cerere de chemare in judecata, in .....exemplare.

Anexam dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de .....si procura in original/copie legalizata/imputernicirea avocatiala/delegatia de reprezentare/copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii de reprezentant/extras din registrul public/extras, in copie legalizata, din actul care atesta dreptul de reprezentare.

 

Data, Semnatura ,

 

 

 

 

Domnului Presedinte al Judecatoriei

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.