Contestatie In Procedura Insolventei » Consultă Avocat
avocat bucuresti on line
Contestatie evaluare functionari publici, Anularea raportului de evaluare si a ordinului emis
31 martie 2020
cabinet avocat
Contestatie la executare, Anulare titlu executor emis de catre un organ fiscal
31 martie 2020

Contestatie in procedura insolventei

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Contestatie in procedura insolventei

Potrivit art.12 alin.1 din Legea nr.85/2006, in forma in vigoare la momentul introducerii cererii de intrare in insolventa si a pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii simplificate a insolventei, hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.

In cazul de fata, sentinta civila nr. 1040/10.05.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta a fost comunicata partilor din proces potrivit dispozitiilor art. 7 alin. 3

1

din Legea 85/2006, respectiv atat prin BPI, cat si potrivit Codului de procedura civila.

Din cuprinsul cererii de recurs se observa faptul ca recurentii au inteles a critica sentinta primei instante atat ca urmare a nelegalitatii impuse de art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod procedura civila, cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza sau cand cuprinde motive contradictorii ori numai motive straine de natura cauzei, cat si a celei prevazute la pct.8, cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material.

Motivele contradictorii pot fi dovedite de existenta unei contradictii intre considerente si dispozitiv, in sensul ca motivarea hotararii duce la o alta solutie (in dispozitiv este indicata admiterea actiunii, dar considerentele acesteia vizeaza solutia de respingerea a actiunii sau de admitere in parte a acesteia), dar si de considerentele contradictorii (cererea de chemare in judecata este considerata intemeiata, dar si cererea de interventie principala este considerata la fel, desi avand acelasi obiect, ele se exclud reciproc).

Art. 12 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 Art. 488 alin. 1 pct. 6 si 8 Cod procedura civila

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Tribunalul Constanta - Sectia a II-a Civila sub nr. .../118/24.11.2014 contestatorii [...] si [...] au solicitat in contradictoriu cu lichidatorul judiciar [...] al S.C. [...] S.R.L, obligarea acestuia la incheierea conventiei avand ca obiect dreptul contestatorilor de a solicita Primariei Orasului [...] obtinerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea in legalitate cu privire la imobilele edificate la mansarda ., situat in ., jud. Constanta.

Motiveaza cererea in sensul ca la data de 30.06.2009 a fost incheiat antecontractul de vanzare- cumparare autentificat de BNP [...] sub nr. ... intre SC [...] SRL (fosta SC [...] SRL) actuala SC [...] SRL in faliment, in calitate de promitenta vanzatoare si reclamantii in calitate de promitenti

cumparatori. Obiectul acestei conventii l-a reprezentat imobilele edificate la mansarda blocului .. situat in ... pentru suma de 50.000 euro inclusiv TVA din care in baza antecontractului s-a achitat un avans de 15.000 euro, diferenta de pret urmand a fi achitata pana la data de 15.07.2009 reprezentand data incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Imobilele astfel contractate au fost executate de promitentul vanzator fara autorizatie de construire, anterior incheierii antecontractului in prezent nefiind finalizate.

Urmare a neintrarii in legalitate a promitentului vanzator cu privire la edificarea imobilelor, in baza antecontractului de vanzare-cumparare, intre parti a intervenit cesiunea certificatului de urbanism autentificat sub nr..../20.08.2009 la BNP [...] la pretul platit de 50.000 euro inclusiv TVA a tuturor drepturilor si obligatiilor ce decurg din acesta.

In aceste conditii reclamantii solicita a li se recunoaste dreptul de a solicita Primariei Oras [...] obtinerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea in legalitate cu privire la imobilele edificate.

Intimata, lichidator judiciar [...] al S.C. [...] S.R.L., a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata.

Prin intampinare au fost invocate exceptiile necompetentei materiale a Tribunalului Constanta, exceptia netimbrarii actiunii, exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, exceptia tardivitatii formularii contestatiei.

Pentru termenul din 19.01.2015, astfel cum le-a fost pus in vedere, contestatorii au formulat precizari cu privire la temeiul de drept si obiectul actiunii promovate, aratand ca temeiul de drept il constituie prevederile art. 3 pct. 28, art. 5 si art. 21 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, iar obiectul actiunii il constituie contestatie impotriva refuzului lichidatorului judiciar de a incheia conventia avand ca obiect dreptul contestatorilor de a solicita Primariei Orasului [...] obtinerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea in legalitate cu privire la imobilele edificate la mansarda ., situat in ., jud. Constanta, si consta in obligatia de a face a lichidatorului judiciar [...] al S.C. [...] S.R.L., respectiv de a incheia conventia solicitata.

Prin Sentinta civila nr. 486/23.02.2015 Tribunalul Constanta - judecator sindic a respins contestatia formulata de contestatori ca nefondata, precum si exceptiile necompetentei materiale, a netimbrarii actiunii, a prescriptiei, respectiv a tardivitatii formularii contestatiei.

Impotriva acestei hotarari au declarat recurs [...] si [...], criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Prin decizia civila nr.285/23.09.2015 Curtea de Apel Constanta a admis recursul si a dispus casarea in parte a hotararii recurate si trimiterea cauzei aceleiasi instante pentru solutionarea fondului.

Instanta de control judiciar a retinut ca desi la termenul de judecata din data de 19.01.2015, cand au avut loc dezbaterile, instanta de fond a pus in discutia partilor si a ramas in pronuntare numai cu privire la exceptiile invocate de intimat prin intampinare, prin hotararea recurata s-a pronuntat si pe fondul cauzei, fara ca partile prezente sa fi avut posibilitatea sa-si sustina cererea dedusa judecatii, incalcand principiul dreptului la aparare si al contradictorialitatii.

In rejudecare cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. .. ./118/2014*.

Prin sentinta civila nr. 1040/10.05.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta,
a fost respinsa contestatia formulata de contestatorii [...] si [...], in contradictoriu cu intimata [...], ca neintemeiata.

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond, in baza materialului probator administrat in cauza a retinut faptul ca,

Prin sentinta civila nr. 2333/18.06.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta, in dosarul nr. .../118/2009 judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitoarei S.C. [...] S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului Constanta sub nr. .../29.05.2001 (fosta S.C. [...] S.R.L.).

Prin prezenta cerere contestatorii [...] si [...] au solicitat obligarea lichidatorului judiciar [...] la incheierea conventiei avand ca obiect dreptul contestatorilor de a solicita Primariei Orasului [...] obtinerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea in legalitate cu privire la imobilele edificate la mansarda ..jud. Constanta.

Cu privire la acest imobil instanta a retinut ca la data de 30.06.2009, a fot incheiat antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ... la B.N.P. [...], intre [...] S.R.L. (fosta [...] S.R.L.), actuala S.C. [...] S.R.L. in faliment, in calitate de promitenta - vanzatoare si contestatorii [...] si [...], in calitate de promitenti - cumparatori.

Obiectul antecontractului l-a constituit vanzarea catre contestatori a imobilelor edificate la mansarda ., situat in .., jud. Constanta, la pretul de 50.000 euro inclusiv T.V.A., din care, in baza antecontractului, s-a achitat un avans de 15.000 euro inclusiv T.V.A., diferenta de pret urmand a fi achitata pana la data de 15.07.2009, data incheierii contractului de vanzare cumparare in forma autentica.

Ulterior, intrucat nu a mai fost posibila incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica deoarece promitenta-vanzatoare nu a obtinut intrarea in legalitate cu privire la imobilele descrise, in conformitate cu conventia partilor cuprinsa in antecontractul de vanzare- cumparare, intre parti a intervenit contractul de cesiune de certificat de urbanism autentificat sub nr. .../20.08.2009 la B.N.P. [...], la pretul platit de 50.000 euro inclusiv T.V.A., a tuturor drepturilor si obligatiilor ce decurg din certificatul de urbanism eliberat pentru mansardarea ., situat in ., jud. Constanta.

Prin contractul de cesiune mentionat, contestatorilor le-au fost conferite drepturile de a edifica/finaliza constructia cu destinatie mansarde, situat in ..., jud. Constanta, de a obtine procesul verbal final de receptie a lucrarii din partea Primariei, de a inscrie imobilul in Cartea Funciara, de a inregistra constructia pe rolul fiscal.

Contestatorii au precizat ca la data de 15.09.2014, conform procesului verbal din aceeasi data, au obtinut acordul Asociatiei de Proprietari din bl. DATS, sc. B, privind autorizarea finalizarii lucrarilor la mansarda de catre Primaria Orasului [...].

Prin adresa nr. 38187/08.10.2014 Primaria Orasului [...] a comunicat contestatorilor ca nu poate elibera certificat de urbanism pentru imobilul indicat pana la clarificarea situatiei juridice a mansardelor a caror intrare in legalitate se solicita, iar prin adresa nr. 44598/11.12.2014 Primaria Orasului [...] a comunicat lichidatorului judiciar [...] ca la data perfectarii contractului de cesiune de certificat de urbanism din 20.08.2009 certificatul de urbanism nr.385/30.05.2008 era expirat.

In atare situatie, instanta a retinut ca, desi, contestatorii sunt interesati in obtinerea procesul verbal final de receptie a lucrarii, acestia nu au calitate in sustinerea acestui demers cat timp contractul de vanzare cumparare nu a fost finalizat iar prin contractul de cesiune incheiat intre parti a fost cesionat un certificat de urbanism care era expirat.

In consecinta, pana la definitivarea aspectelor ce privesc situatia juridica a imobilelor situate in ., jud. Constanta, instanta a apreciat ca prezentul demers al contestatorilor prin care se solicita obligarea lichidatorului judiciar [...] la incheierea conventiei avand ca obiect dreptul contestatorilor de a solicita Primariei Orasului [...] obtinerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea in legalitate cu privire la imobilele edificate, nu poate fi primit.

Impotriva acestei hotarari au declarat recurs contestatorii [...] si [...]
, care au criticat-o pentru nelegalitate din perspectiva dispozitiilor art.488 alin.1 pct.6 si 8 C.pr.civ.

Arata recurentii ca obiectul prezentei contestatii nu il reprezinta o contestatie impotriva refuzului de a incheia un contract de vanzare-cumparare cu privire la imobilele mentionate cum incearca sa induca lichidatorul judiciar. Contestatorii nu au posibilitatea de a solicita lichidatorului judiciar, desemnat sa conduca activitatea societatii [...] S.R.L. (fosta SC [...] S.R.L., fosta [...] S.R.L.) si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 din Legea nr. 85/2006 in cadrul procedurii falimentului, incheierea unui contract de vanzare-cumparare cu privire la imobilele mentionate intrucat aceste bunuri imobile nu au fost si nu sunt in patrimoniul societatii falite, toate drepturile asupra acestor imobile fiindu-le transmise contestatorilor, prin contractul de cesiune de certificat de urbanism autentificat sub nr. .. ./20.08.2009 la BNP [...].

Consolidarea dreptului de proprietate asupra imobilelor descrise se face prin procedura administrativa de intrare in legalitate cu privire la imobilele edificate partial, de finalizare a acestor imobile cesionate si de obtinere a Procesului verbal final de receptie a lucrarii din partea Primariei Orasului [...]. La data depunerii de catre contestatori a documentatiei pentru intrarea in legalitate cu privire la imobilele descrise, Primaria Orasului [...], intrucat avea cunostinta ca imobilele fusesera edificate partial de catre [...] S.R.L. din anul 2008, deci anterior incheierii Antecontractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. .../30.06.2009 la BNP [...] si Contractului de cesiune de certificat de urbanism autentificat sub nr. ../20.08.2009 la BNP [...] si ca aceasta societate intrase in faliment, le-a solicitat un inscris de la lichidatorul judiciar raportat la aceasta situatie juridica cum ca contestatorii au dreptul rezultat din actele incheiate cu societatea [...] S.R.L. de a solicita Primariei Orasului [...] obtinerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea in legalitate cu privire la imobilele edificate la mansarda blocului ., situat in [...], ., jud. Constanta.

Fata de aceasta solicitare a Primariei Orasului [...], contestatorii s-au adresat lichidatorului judiciar al societatii [...] S.R.L., sa incheie inscrisul solicitat, intrucat in contextul special al declansarii procedurii insolventei, debitoarea nu-si mai poate executa obligatiile, lichidatorul judiciar preluand aceste obligatii, insa, lichidatorul judiciar nu a inteles, in virtutea exercitarii atributiilor sale, sa dea curs solicitarii formulate, refuzand intocmirea inscrisului necesar a fi prezentat Primariei Orasului [...].

Considera rea - credinta si incalcand atributiile conferite de lege, lichidatorul judiciar nu a incheiat inscrisul solicitat intrucat acesta are cunostinta de faptul ca aceste bunuri imobile situate la mansarda blocului ., situat in [...], ., jud. Constanta nu au facut si nu fac parte din patrimoniul societatii falite.

Am formulat prezenta contestatie impotriva masurii-omisiunii/refuzului lichidatorului judiciar de a incheia conventia avand ca obiect dreptul de a solicita Primariei Orasului [...] obtinerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea in legalitate cu privire la imobilele edificate la mansarda blocului ., situat in [...], ., jud. Constanta.

De asemenea, au dovedit faptul ca justifica un interes legitim in consolidarea dreptului de proprietate asupra imobilelor descrise si debitoarea a intrat in procedura insolventei, fiind persoane interesate pentru proteguirea dreptului pe care il au contestatorii.

Raportat la motivarea solutiei expusa de catre instanta de fond, sub un prim aspect, respectiv ca desi contestatorii sunt interesati in obtinerea procesului verbal final de receptie a lucrarii, acestia nu au calitate in sustinerea acestui demers cat timp contractul de vanzare cumparare nu a fost finalizat, mentioneaza ca este evident faptul ca daca contractul de vanzare cumparare cu privire la imobile descrise ar fi fost finalizat, contestatorii nu s-ar mai fi adresat instantei cu prezenta contestatie intrucat dreptul de proprietate ar fi fost consolidat prin incheierea contractului de vanzare cumparare.

Sub un alt aspect, respectiv ca desi contestatorii sunt interesati in obtinerea procesului verbal final de receptie a lucrarii, acestia nu au calitate in sustinerea acestui demers cat timp contractul de vanzare cumparare nu a fost finalizat, iar prin contractul de cesiune incheiat intre parti a fost cesionat un certificat de urbanism care era expirat, invedereaza instantei ca contractul de cesiune de certificat de urbanism autentificat sub nr. .../20.08.2009 la BNP [...] prin care i-au fost conferite urmatoarele drepturi: Dreptul de a edifica (finaliza) constructia cu destinatie de mansarde situata in [...], ..., jud. Constanta; dreptul de obtine Procesul verbal final de receptie a lucrarii din partea Primariei; dreptul de a inscrie imobilul in Cartea Funciara; dreptul de a inregistra constructia pe rolul fiscal, este perfect valabil, contestatorii avand calitate in sustinerea acestui demers in virtutea contractului de cesiune incheiat, consolidarea dreptului de proprietate asupra imobilelor descrise putandu-se realiza doar prin procedura administrativa de intrare in legalitate cu privire la imobilele edificate partial, respectiv: obtinerea unui nou certificat de urbanism, finalizarea acestor imobile cesionate, obtinerea Procesului verbal final de receptie a lucrarii din partea Primariei Orasului [...], inscrierea imobilelor finalizate pe rolul fiscal.

Pentru motivele aratate solicita admiterea recursului, casarea in tot a hotararii recurate in sensul admiterii contestatiei.

Intimata [...], in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, a depus la dosar intampinare.

Pe cale de exceptie, a invocat tardivitatea formularii recursului de catre contestatori, in raport de dispozitiile art. 8 alin.2 din Legea nr. 85/2006.

Pe fond a solicitat respingerea recursului declarat de contestatori ca nefondat si mentinerea sentintei pronuntata de instanta de fond ca fiind legala si temeinica, pentru motivele aratate pe larg in cuprinsul intampinarii, cu precizarea ca prezenta actiune nu poate fi intemeiata pe prevederile art. 21 alin.2 din Legea nr. 85/2006, ca temei juridic invocat nu are corespondent in realitate.

Contestatorii nu au calitate de creditori, neformuland declaratie de creanta, desi se considera lezati in drepturi.

Respectand regula impusa de dispozitiile art.248 alin.1 Cod procedura civila, instanta va da prioritate in solutionare exceptiei tardivitatii declararii caii de atac astfel cum a fost invocata prin intampinare.

Potrivit art.12 alin.1 din Legea nr.85/2006, in forma in vigoare la momentul introducerii cererii de intrare in insolventa si a pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii simplificate a insolventei, hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.

Termenul special de recurs era reglementat de fostul art.8 in sensul ca,

 1. Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotararile pronuntate de judecatorul-sindic in temeiul art. 11.
 2. Termenul de recurs este de 7 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu prevede altfel.

In cazul de fata, sentinta civila nr. 1040/10.05.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta a fost comunicata partilor din proces potrivit dispozitiilor art.7 alin.3

1

din Legea 85/2006, respectiv atat prin BPI, cat si potrivit Codului de procedura civila.

Potrivit celor doua dovezi de comunicare, hotararea a fost comunicata la domiciliul procesual ales prin contestatie la cabinetul avocat [...] la data de 27.05.2016.

Calculand cele 7 zile potrivit dispozitiilor art.181 Cod procedura civila, ultima zi a acestui termen este cea din 06.06.2016 - zi de luni, aceasta in conditiile in care un astfel de termen nu se putea implini in ziua de 4 iunie - zi nelucratoare de sambata, astfel incat prorogarea s-a realizat pana in prima zi lucratoare care urmeaza acesteia.

In conditiile in care recurentii contestatori s-au conformat comunicarii realizate prin Codul de procedura civila si au inregistrat prezentul apel la data de 06.06.2016 direct la instanta, devine excesiva impunerea unei solutii de tardivitate din perspectiva unei comunicari bazate doar pe Buletinul procedurilor de insolventa.

In ce priveste
fondul cauzei

se observa faptul ca recurentii contestatori au investit judecatorul sindic cu o contestatie intemeiata pe dispozitiile art.3 pct.28 care defineste notiunea de lichidator si art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006 care reglementeaza situatia raportului lunar.

Potrivit acestei dispozitii legale,

(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si- a indeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente in averea debitorului. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publica in Buletinul procedurilor de insolventa. La fiecare 120 de zile judecatorul-sindic va stabili un termen de continuare a procedurii, in care administratorul judiciar va expune in sinteza masurile efectuate in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate.

(2) Debitorul persoana fizica, administratorul special al debitorului persoana juridica, oricare dintre creditori, precum si orice alta persoana interesata pot face contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar.

In conditiile in care petitul cererii de chemare in judecata este reprezentat de solicitarea de a fi obligat lichidatorul judiciar [...] al debitorului falit SC [...] SRL sa incheie conventia avand ca obiect dreptul de a solicita Primariei Oras [...] obtinerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea in legalitate cu privire la imobilele edificate la mansarda blocului situat in [...], jud. Constanta, iar aceasta solicitare nu se circumscrie conditiilor formale ale art.21, pretentia astfel formulata este nefondata.

Raportul lunar al lichidatorului presupune luarea sau indeplinirea de catre acesta a unor masuri potrivit atributiilor conferite de lege, iar contestatia la un astfel de raport presupune nemultumirea creditorului, a debitorului persoana fizica, administratorului special sau orice persoana interesata cu privire la masura luata, situatie in care se poate efectua o cenzura a masurii efectiv dispuse din perspectiva textului de lege presupus a fi incalcat.

In cazul de fata recurentii contestatori nu justifica decat calitatea de persoane interesate fara a face dovada existentei unui raport lunar de activitate sau macar a vreunei masuri a lichidatorului judiciar.

Singurele acte juridice pertinente cu dosarul de faliment al debitorului SC [...] SRL (fosta SC [...] S.R.L., fosta [...] S.R.L.) sunt reprezentate de antecontractul de vanzare-cumparare autentificat de BNP [...] prin Incheierea nr..../30.06.2009 si contractul de cesiune de certificat de urbanism autentificat de acelasi notar prin Incheierea nr.1490/20.08.2009.

Nici unul din aceste acte juridice nu au fost folosite de recurentii contestatori pentru a dobandi in prezenta procedura de faliment calitatea de creditori indreptatiti sa participe la procedura insolventei astfel cum este definita de dispozitiile art.3 pct.8 din Legea 85/2006.

Daca antecontractul nr..../30.06.2009 ar fi putut justifica o declaratie de creanta numai din perspectiva neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre parti, atitudine care ar fi avut implicatii directe asupra avansului platit de 15.000 euro la momentul autentificarii prezentului antecontract, contractul de cesiune a certificatului de urbanism nu poate avea aceiasi valenta deoarece prin acesta s-a transmis in sarcina recurentilor contestatori obligatii de „a face”, respectiv edificarea constructiei cu destinatia de mansarde, obtinerea procesului-verbal final de receptie a lucrarii din partea primariei, de a se inscrie in cartea funciara si pe rolul fiscal al serviciului din cadrul Primariei [...].

Operatiunea juridica de intrare in legalitate cu privire la o constructie presupune indeplinirea mai multor obligatii legale, situatie in care acestea nu pot fi transpuse la nivelul Legii nr. 85/2006 deoarece nu este indeplinita conditia esentiala reglementata de art.3 pct. 1 in sensul ca insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile.

Mai mult, situatia juridica a certificatului de urbanism (CU) este reglementata de art.6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, iar la alin.1 se arata faptul ca acesta este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4 si la art. 43 lit. a):

 1. fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;
 2. stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului;
 3. stabilesc lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii;
 4. incunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare in vederea autorizarii.

Totodata, la alin.5 se prevede faptul ca certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Raportand situatia de fapt la dispozitia legala astfel prezentata se observa faptul ca detinerea unui astfel de certificat de urbanism chiar si sub forma cesiunii sale nu confera dreptul detinatorului/lor de a executa lucrari de constructii.

Acest drept este recunoscut de art.7 numai in situatia detinerii autorizatiei de construire astfel ca la alin. 1 se prevede ca:

(1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:

 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
 3. documentatia tehnica - D. T.;
 4. avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia;

d

1

) pentru proiectele de infrastructura transeuropeana de transport, avizele/si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, dupa caz, avizele de amplasament favorabile conditionate pentru relocarea sistemelor/retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, gazelor naturale si a titeiului, precum si a altor retele de utilitati situate pe coridorul de expropriere;

 1. ***
  Abrogata
 2. dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.

In conditiile in care edificarea constructiei cu destinatie mansarde situata in ... s-a realizat fara obtinerea unei autorizatii de construire, legea impune procedura intrarii in legalitate astfel cum este reglementata de dispozitiile art.59 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Operatiunea astfel reglementata nu necesita o analiza in cauza de fata deoarece aceasta nu are nici o relevanta din perspectiva dispozitiilor speciale ale insolventei, astfel incat si din aceasta perspectiva contestatia formulata a fost respinsa in mod corect de judecatorul sindic.

Din cuprinsul cererii de recurs se observa faptul ca recurentii au inteles a critica sentinta primei instante atat ca urmare a nelegalitatii impuse de art.488 alin.1 pct.6 Cod procedura civila, cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza sau cand cuprinde motive contradictorii ori numai motive straine de natura cauzei, cat si a celei prevazute la pct.8, cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material.

Articolul 425 alin. 1 lit. b Cod procedura civila stabileste ca hotararea judecatoreasca trebuie sa cuprinda considerentele, in care se vor arata obiectul cererii si sustinerile pe scurt ale partilor, expunerea situatiei de fapt retinuta de instanta pe baza probelor administrate, motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza solutia, aratandu-se atat motivele pentru care s-au admis, cat si cele pentru care s-au inlaturat cererile partilor.

Pentru a se dispune nulitatea hotararii, partea interesata va trebui sa dovedeasca, in conditiile art. 175 alin.1 Cod procedura civila, existenta unei vatamari, care nu poate fi inlaturata decat prin anularea hotararii.

Motivele contradictorii pot fi dovedite de existenta unei contradictii intre considerente si dispozitiv, in sensul ca motivarea hotararii duce la o alta solutie (in dispozitiv este indicata admiterea actiunii, dar considerentele acesteia vizeaza solutia de respingerea a actiunii sau de admitere in parte a acesteia), dar si de considerentele contradictorii (cererea de chemare in judecata este considerata intemeiata, dar si cererea de interventie principala este considerata la fel, desi avand acelasi obiect, ele se exclud reciproc).

Desi evoca trei ipoteze, motivul de recurs prevazut de art. 488 pct. 6 Cod procedura civila vizeaza de fapt aceeasi chestiune, respectiv nemotivarea hotararii, intrucat formularea unor considerente contradictorii sau straine de natura pricinii echivaleaza cu o nemotivare.

In criticile formulate recurentii nu au indicat niciuna din cele trei situatii, astfel incat analiza prezentului recurs s-a impus numai pe temeiul cazului de nelegalitate prevazut la pct.8.

Din cele prezentate mai sus, Curtea considera criticile formulate ca nefondate, recursul urmand a fi respins, cu consecinta mentinerii hotararii primei instante ca legala si temeinica.

Decizia civila nr. 196/28 Septembrie 2016 Judecator redactor Claudiu Rapeanu


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.