Contestatia In Anulare Revizuirea | Consultanță Juridică 24/7 - Avocat Online
avocat bun
Apelul peste termen - drept penal
20 februarie 2013
cabinet de avocat
Cercetarea judecatoreasca
20 februarie 2013

Contestatia in anulare Revizuirea

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Contestatia in anulare Revizuirea

Cazurile de contestație în anulare

Contestaţia în anulare este un remediu procesual prin care se repară erori de neînlăturat pe alte căi. Ea nu trebuie confundată cu contestaţia la executare care nu este o cale de atac ci un mijloc de rezolvare a unor incidente ce se pot ivi la executare.

Cazurile de contestaţie în anulare (art.386 C.proc.pen.):

- când procedura de citare a părţii pentru termenul la care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs nu a fost îndeplinită conform legii;

- când partea dovedeşte că la termenul la care s-a judecat cauza de către instanţa de recurs a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a încunoştinţa instanţa despre această împiedicare;

- când instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unei cauze de încetare a procesului penal dintre cele prevăzute în art. 10 alin.1 lit.f)-

i1) cu privire la care existau probe în dosar.

- când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă.

Cererea de contestaţie trebuie să aibă formă scrisă, să cuprindă cazul de contestaţie în anulare ce este invocat, temeiul juridic şi motivele pe care se bazează.Titularii contestaţiei în anulare pot fi, potrivit prevederilor art.389 alin.l C.proc.pen., oricare dintre părţi.

Contestaţia, pentru  anumite motive poate fi făcută şi de procuror.

 

Cazurile de revizuire

Revizuirea este un mijloc procesual prin care sunt atacate acele hotărâri judecătoreşti care conţin erori grave de fapt. De aceea, în literatura de specialitate mai este denumită şi cale de atac de fapt. Sunt supuse revizuirii hotărârile judecătoreşti definitive, atât cu privire la latura penală, cât şi cu privire la latura civilă.

Cazuri de revizuire (art.394C.proc.pen):

- când s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei;

- când un martor,  un expert  sau un interpret a săvârşit  infracţiunea  de  mărturie  mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere;

- când un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals.

- când   un   membru   al  completului   de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penală a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere;

- când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia.

Revizuirea poate fi cerută de:

- oricare parte din proces în limitele calităţii sale procesuale;

- soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după moartea acestuia;

- procuror,  din oficiu.

Cererea de revizuire se face, potrivit legii, în scris, cu indicarea cazului de revizuire invocat şi a mijloacelor de probă folosite în dovedirea acestuia.

Solicita parerea specialistilor accesand pagina Avocat drept penal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *