Constituire A Unei Grupari Infractionale Specializate In Procurarea, Detinerea Si Comercializarea De Etnobotanice » Consultă Avocat
avocat pret
Confiscare prejudiciu de la inculpati.
31 martie 2020
avocat pret
Constituire a unui grup infractional si inselaciune prin metoda “Accidentul
31 martie 2020

Constituire a unei grupari infractionale specializate in procurarea, detinerea si comercializarea de etnobotanice

avocat online bun

avocat online bun

Constituire a unei grupari infractionale specializate in procurarea, detinerea si comercializarea de etnobotanice

Nu este justificata o derogare de la principiul instituit de art.147 alin.4 cod procedura penala (conform caruia deciziile sunt general obligatorii de la data publicarii si au putere numai pentru viitor), decizia nr.51/2016 a Curtii Constitutionale fiind aplicabila cauzelor aflate pe rolul instantelor, dar numai in masura in care nu s-au depasit termenele procedurale pentru a putea cere inlaturarea mijloacelor de proba despre care se sustine ca sunt nelegale, fara ca publicarea deciziei sa poata fi interpretata ca o „ repunere in termen ” pentru verificarea legalitatii administrarii unor probe si a efectuarii unor acte.

CEDO a stabilit ca utilizarea de inregistrari nelegale aduce atingere dispozitiilor art. 8 din Conventie privind respectarea vietii private si de familie, insa nu reprezinta o incalcare a dispozitiilor art.6 privind dreptul la un proces echitabil, administrarea unei probe constand in interceptarea unor convorbiri telefonice sau in mediul ambiental cu incalcarea dispozitiilor legale neconducand, de plano, la incalcarea dispozitiilor art. 6 din Conventie, in acest sens pronuntandu-se hotararile CEDO din cauzele Dumitru Popescu impotriva Romaniei, Khan contra Marii Britanii, P.G. si J.H. contra Marii Britanii, Heglas contra Republicii Cehe, Bykov contra Rusiei (v. incheierea din data de 18.03.2016 a inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata in dosar nr. 2826/1/2015).

Mijloacele de proba obtinute in urma supravegherilor tehnice nu constituie singurele mijloace de proba care determina retinerea savarsirii infractiunilor de catre inculpati, acestea coroborandu-se si cu alte mijloace de proba administrate in cauza, astfel ca nu se poate retine ca stabilirea starii de fapt nu s-a facut in masura determinanta pe interceptari sau pe declaratiile investigatorului sub acoperire si a colaboratorului.

Nulitatile absolute care se pot invoca in orice stare a procesului sunt in mod expres si limitativ prevazute de art.281 alin.1 lit.a) - d) cod procedura penala, nulitatile absolute prevazute de art.281 alin.1 lit.e),f) cod procedura penala si nulitatile relative putandu-se invoca doar pana la incheierea procedurii de camera preliminara, in cazul nerespectarii unor dispozitii legale intervenite in cursul urmarii penale, potrivit art.281 alin.4 si art.282 alin.4 lit.a) cod procedura penala.

Decizia nr.51/2016a Curtii Constitutionale Hotararile CEDO din cauzele Dumitru Popescu impotriva Romaniei, Khan contra Marii Britanii, P.G. si J.H. contra Marii Britanii, Heglas contra Republicii Cehe, Bykov contra Rusiei

Art.367 alin. 6 Cod penal Art. 74 Cod Penal

Prin sentinta penala nr. 68/22.04.2015 a Tribunalului [...], pronuntata in dosar nr. .../88/2014, s-a hotarat:

„Respinge ca neintemeiate cererile de schimbare a incadrarii juridice formulate de inculpatul [...] (in sensul inlaturarii starii de recidiva) si de inculpatul [...] (din infractiunea prevazuta de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 in infractiunea prev. de art. 4 alin. 1 din acelasi act normativ).

Admite ca intemeiata cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de inculpatul [...].

In temeiul art. 386 Cod proc. pen.

Dispune schimbarea incadrarii juridice a faptelor inculpatului [...], din doua infractiuni prevazute de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 si de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, intr-o singura infractiune, prevazuta de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal.

1. In baza art. 48 Cod Penal - art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal,

Condamna pe inculpatul [...], la o pedeapsa de 2 ani inchisoare.

In baza art. 367 al. 1 Cod Penal, cu aplic art. 5 Cod Penal,

Condamna pe inculpatul [...], la o pedeapsa de 3 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani,

In conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b si art. 45 Cod Penal, contopeste pedepsele aplicate inculpatului, in cea mai grea de 3 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani, la care adauga 8 luni inchisoare (o treime din 2 ani), rezultand o pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani,

In temeiul art. 15 din Legea nr. 187/2012 de punere in aplicare a noului Cod penal (de aplicare a art. 83 din Vechiul Cod Penal).

Revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1023 din 3.07.2011 a Judecatoriei Brasov definitiva prin Decizia penala nr. 1119/R/23.12.2011 a Curtii de Apel Brasov si dispune executarea acesteia alaturat pedepsei de 3 ani si 8 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani,

stabilita prin prezenta hotarare urmand sa execute in final 5 ani si 8 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal,

Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev .de art. 64 lit. a, si b Cod penal.

In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., si art. 72 Cod penal,

Deduce din pedeapsa inchisorii durata retinerii de 24 ore, arestului preventiv si a arestului la domiciliu incepand cu data de 29.03.2014, si pana la 19.06.2014.

1. In baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal,

Condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 2 ani inchisoare.

In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic art. 5 Cod Penal,

Condamna pe inculpatul [...], la o pedeapsa de 3 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani.

In baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu aplic. art. 5 Cod penal, Condamna pe inculpatul [...], la o pedeapsa de 2 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b si art. 45 Cod Penal, contopeste pedepsele aplicate, in cea mai grea de 3 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani, la care adauga 1 an si 4 luni inchisoare (o treime din 4 ani), rezultand o pedeapsa de 4 ani si 4 luni si interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal,

Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a, si b Cod penal.

In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., si art. 72 Cod penal,

Deduce din pedeapsa inchisorii durata retinerii de 24 ore, arestului preventiv si a arestului la domiciliu incepand cu data de 29.03.2014, si pana la19.06.2014.

3. In baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 41 alin. 1 si art. 5 Cod penal,

Condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 1 an inchisoare.

In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic art. 41 alin. 1 si art. 5 Cod Penal,

Condamna pe inculpatul [...], la o pedeapsa de 2 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b si art. 45 Cod Penal, contopeste pedepsele aplicate, in cea mai grea de 2 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani, la care adauga 4 luni inchisoare (o treime din 1 an), rezultand o pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani.

In temeiul art. 15 din Legea 187/2012 de punere in aplicare a Noului Cod Penal (in aplicarea art. 83 din vechiul Cod Penal ) si cu referire la art. 43 alin. 2 Cod Penal,

Revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1584 din 21.11.2013 a Judecatoriei [...] definitiva prin nerecurare la 03.12.2013 si dispune executarea acesteia alaturat pedepsei de 2 ani si 4 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani , stabilita prin prezenta hotarare, urmand sa execute in final 5 ani si 4 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal,

Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev .de art. 64 lit. a, si b Cod penal.

In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., si art. 72 Cod penal,

Deduce din pedeapsa inchisorii durata retinerii de 24 ore, arestului preventiv si a arestului la domiciliu incepand cu data de 29.03.2014, si pana la 19.06.2014.

 1. In baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal,

Condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 2 ani inchisoare.

In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic art. 5 Cod Penal,

Condamna pe inculpatul [...], la o pedeapsa de 2 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 38, art. 39 al. 1 lit.b si art.45 Cod Penal, contopeste pedepsele aplicate, in cea mai grea de 2 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani, la care adauga 8 luni inchisoare (o treime din 2 ani ) rezultand o pedeapsa de 2 ani si 8 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal,

Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev .de art. 64 lit. a, si b Cod penal.

In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., si art. 72 Cod penal,

Deduce din pedeapsa inchisorii durata retinerii de 24 ore a arestului preventiv si a arestului la domiciliu incepand cu data de 29.03.2014, si pana la 19.06.2014.

 1. In baza art. 16 alin. 1 din Legea nr.194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, si art. 5 Cod penal,

Condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 2 ani inchisoare.

In baza art.367 al. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 Cod Penal,

Condamna pe inculpatul [...], la o pedeapsa de 2 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b si art. 45 Cod Penal, contopeste pedepsele aplicate, in cea mai grea de 2 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani, la care adauga 8 luni inchisoare (o treime din 2 ani), rezultand o pedeapsa de 2 ani si 8 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal,

Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a, si b Cod penal.

In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., si art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa inchisorii durata retinerii de 24 ore a arestului preventiv si a arestului la domiciliu incepand cu data de 29.03.2014 si pana la 27.04.2014.

 1. In baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, si art. 5 Cod penal,

Condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 2 ani inchisoare.

In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 Cod Penal,

Condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 2 ani si inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b si art. 45 Cod Penal, Contopeste pedepsele aplicate, in cea mai grea de 2 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani, la care adauga 8 luni inchisoare (o treime din 2 ani ), rezultand o pedeapsa de 2 ani si 8 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal,

Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev .de art. 64 lit. a, si b Cod penal.

In conformitate cu art. 399 alin. 9 Cod proc. pen., si art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa inchisorii durata retinerii de 24 ore, arestului preventiv si a arestului la domiciliu incepand cu data de 29.03.2014, si pana la 27.04.2014.

 1. In baza art.16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, si art. 5 Cod penal,

Condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare.

In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 Cod Penal,

Condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 2 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b si art. 45 Cod Penal, Contopeste pedepsele aplicate, in cea mai grea de 2 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani, la care adauga 6 luni inchisoare, (o treime din 1an si 6 luni ) rezultand o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal,

Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev .de art. 64 lit. a, si b Cod penal.

 1. In baza art.16 alin. 1 din Legea nr.194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, si art. 5 Cod penal,

Condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare.

In baza art. 367 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 Cod Penal,

Condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 2 ani si inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal, pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b si art. 45 Cod Penal,

Contopeste pedepsele aplicate, in cea mai grea de 2 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani, la care adauga 6 luni inchisoare (o treime din 1 an si 6 luni), rezultand o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev de art. 66 lit. a, si b Cod penal pe o durata de 4 ani.

In conformitate cu art. 65 alin. 1 Cod penal,

Interzice inculpatului exercitiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a, si b Cod penal.

Respinge ca neintemeiate cererile de restituire a sumelor de bani si a telefoanelor confiscate in cursul cercetarii.

In temeiul art. 112 lit. a Cod Penal,

Dispune confiscarea de la inculpatul [...] a sumei de 1825 lei depusa la A.J.F.P. [...] cu chitanta nr. .../14.04.2014, de la inculpatul [...] a sumei de 13.100 lei, depusa la A.J.F.P. [...] cu chitanta nr. .../ 14.04.2014, a sumei de 300 euro depusa la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti cu chitanta nr. .../15.04.2014 si de la inculpatul [...] a sumei de 5345 lei depusa la A.J.F.P. [...] cu chitanta nr. .../14.04.2014.

In temeiul art. 112 lit. f Cod Penal, dispune confiscarea urmatoarelor bunuri:

 • 1,44 grame fragmente vegetale si 639 pungute etichetate „Ice Smoke”, 1,74 grame pulbere+130 pungute neinscriptionate, 2,18 grame fragmente vegetale si 38 pungute etichetate „Voodoo”, 1,40 pulbere si 165 pungute inscriptionate „Speed”, 14 pachete de foita de tigaret inscriptionate „Smoching de Luxe”, ridicate de la inculpatul [...];
 • 1,90 grame pulbere, 1,31 grame fragmente vegetale si 34 pungute etichetate „Ice Smoke” ridicate din apartamentul situat in cartierul [...] - inchiriat de inculpatul [...], (predate la camera de corpuri delicte a I.P.J. [...] in 17.04.2014).

In temeiul art. 112 lit. b Cod Penal, dispune confiscarea urmatoarelor bunuri:

In temeiul art. 274 Cod proc. pen,

Obliga inculpatii sa plateasca fiecare cate 1000 lei in folosul statului cu titlu de cheltuieli judiciare.”

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin Ordonanta nr. 6A/2013 din data de 07.11.2013 au fost autorizati investigatorul „[...]” si colaboratorul acestuia „[...]”, iar prin Ordonanta nr. 7A/2013 din data de 19.12.2013 a fost autorizat un nou colaborator autorizat, respectiv „[...]”, pentru a desfasura activitati specifice, sub supravegherea aceluiasi investigator acoperit.

La data de 20.12.2013, numitul [...] a vandut colaboratorului autorizat „[...]”, cu suma totala de 30 lei: un pliculet de fragmente vegetale (inscriptionat FIRE N ICE) pentru care a platit 10 lei (proba 1) si o punguta din material plastic transparent ce continea o substanta pulverulenta de culoare alba, cu suma de 20 lei (proba 2)

Prima punguta avea atasata o foita pentru confectionat tigari, iar cea de-a doua punguta avea atasat, capsat, un carton de culoare alba, neinscriptionat.

In urma examinarii acestor plante de catre Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul I.G.P.R. - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate, s-a intocmit raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. 1910613/06.02.2014, care a concluzionat ca proba 1 contine 0,2 gr fragmente vegetale in care s-a pus in evidenta 5-fluoro-AKB48 (5 FAKB48);

Compusul 5-fluoro-AKB48 (5 FAKB48) face parte din clasa
cannabinoizilor sintetici.

5-fluoro-AKB48 (5 FAKB48) se regaseste in Anexa 1 din Raportul anual 2012 al EMCDDA/Europol, fiind notificata in anul 2012 sistemului european de avertizare rapida in temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului U.E.

5-fluoro-AKB48 (5 FAKB48) este o

substanta psihoactiva noua
’ in intelesul Deciziei 205/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informatii, evaluarea riscurilor si controlul noilor substante active.

Conform Anexei 3 din Raportul anual 2011 al EMCDDA/Europol, cannabinoizii sintetici, numiti si „designer cannabinoids”, reprezinta un grup de substante care au asupra organismului efecte asemanatoare [...]-9-Tetrahidrocannabinolului THC (principala substanta psihotropa continuta de planta Cannabis), respectiv efecte ha[...]nogene, sedative si depresive.

In proba nr. 1 nu s-au pus in evidenta substante stupefiante sau psihotrope supuse controlului conform Legii nr. 143/2000.

Proba nr. 2: 0,1 grame substanta pulverulenta contine ca substanta activa
Methylphenidat
.

Methylphenidat
face parte din tabelul anexa nr. II din Lg 143/2000
(
drog de mare risc
).

Prin procesele-verbale intocmite, investigatorul sub acoperire a precizat ca o persoana numita „[...]” identificata ulterior ca fiind inculpatul [...], ofera spre vanzare produse etnobotanice, sub forma unor fragmente maruntite de natura vegetala, care se fumeaza in amestec cu tutun, ori a unei substante pulverulente de culoare alba, care se prizeaza. Acesta solicita in schimbul unui pliculet cu astfel de produse, de cca. 0,2 gr, sume cuprinse intre 10 si 20 lei. Pliculetele cu fragmente de natura vegetala contin si cate o foita pentru confectionat tigari. Clientii il contacteaza pe [...] pe telefonul mobil apelabil la nr.
[...]
.

Acest numar de telefon, folosit de inculpatul [...], este folosit de cativa ani de diferite persoane pentru a vinde etnobotanice. In urma cu circa 2 - 3 ani, acest numar de telefon era folosit de catre un anume „... ”, care avea produsele etnobotanice tot de la „[...]”

Periodic, in locul lui „[...]”, distribuie substantele in cauza un anume „[...]” si/sau un anume „[...]”, care raspund la acelasi numar de telefon. Cei trei actioneaza pe raza municipiului [...], in zona farmaciei [...] ori a Restaurantului „[...]” din cartierul [...].

„[...]” a racolat mai multi tineri, elevi, care distribuie la randul lor produse similare.

Din cate a auzit de la persoane din anturajul sus-numitilor, substantele distribuite de catre [...], [...], [...] si ... sunt puse la dispozitie de un anume [...], zis „[...]”, observandu-i pe acestia, in repetate randuri, intalnindu-se in zona cartierului [...].

„[...]” este foarte precaut, de obicei nu detine pliculetele cu substantele in cauza asupra lui, ci le ascunde in diferite locatii (scari de bloc, tufisuri, sub autoturisme, etc.) si se asigura ca eventualii clienti sa nu fie insotiti de persoane necunoscute. In aceeasi maniera procedeaza si [...] si [...].

„[...]” detine cantitati importante de etnobotanice intr-o incapere/boxa situata pe casa scarii de bloc in care locuieste, la parter, langa usa de acces din spatele blocului, imediat in stanga acesteia.

Substantele distribuite de catre [...], [...] si [...] sunt puse la dispozitie de un anume [...], zis „[...]”. La randul sau, [...] este protejat de un anume [...], poreclit „[...]”, care nu vinde personal etnobotanice, insa primeste diferite sume de bani de la [...].

Colaboratorul autorizat [...] a recunoscut dupa fotografii pe inculpatii [...], poreclit „[...]”, [...] poreclit „[...]”, [...], zis „[...]” si [...], zis „[...]”

Inculpatii [...], zis „[...]”, [...], zis „[...]”, [...], zis „[...]” si [...] zis „[...]” au fost recunoscuti de colaboratorul autorizat, dupa fotografie.

In cauza a fost admisa supravegherea tehnica a persoanelor suspectate de trafic de droguri si etnobotanice si efectuarea de perchezitii domiciliare, rezultand din procesul-verbal incheiat la 04.03.2014 ca inculpatul [...] si [...] se intalnesc frecvent, cel putin o data pe saptamana, la Centrul SPA al Hotelului „[...]” - aripa 4 stele, din municipiul [...].

Prin incheierea nr. 12/05.03.2014 din dosarul nr. 533/88/2014 al Tribunalului [...] s-a incuviintat supravegherea tehnica a inculpatilor [...] si [...], la Centrul SPA al Hotelului „[...]” - aripa 4 stele, din municipiul [...], relevante pentru cauza, pe o perioada de
28 zile,
incepand de la data de 05.03.2014, ora 16.00, pana la data de 02.04.2014, ora 16.00.

Din procesul-verbal incheiat la data de 13.03.2014 de un lucrator al politiei judiciare - delegat sa efectueze actele de urmarire penala in prezenta cauza - a rezultat ca inculpatii [...] [...] si [...] folosesc si alte numere de telefon.

La perchezitiile autorizate si efectuate la data de 29.03.2014, au fost identificate substante psihotrope si produse susceptibile a avea efecte psihoactive, dupa cum urmeaza:

De la locuinta lui [...], precum si din autoturismul folosit de acesta, s-au ridicat fragmente vegetale, iar concluziile raportului de expertiza nr. 2487256/03.04.2014 intocmit de Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor au evidentiat, dupa efectuarea analizelor de laborator, urmatoarele:
proba nr. 1
- fragment de substanta solida cu aspect de rezina, de culoare verde - oliv, este constituita din 0,20 grame Rezina de Cannabis; in proba nr. 2 (o mocheta de culoare neagra) s-a pus in evidenta A

9

, - TCH; in proba nr. 3 (dispozitiv metalic pentru maruntirea plantelor) s-a pus in evidenta A

9

, - TCH.

In probele nr. 1, 2 si 3 s-a pus in evidenta A

9

- Tetrahidrocannabinol (A

9

, - TCH) substanta psihotropa, biosintetizata de planta Cannabis.

Rezina de cannabis face parte din Tabelul - Anexa nr. III din Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare.

De la locuinta lui [...] s-au ridicat 1013 plicuri cu fragmente vegetale maruntite si substanta pulverulenta de culoare alba, dupa cum urmeaza: 650 pungute din material plastic transparent, etichetate „ICE SMOKE”; 140 pungute din material plastic transparent, etichetate cu carton de culoare alba, neinscriptionate; 175 pungute din material plastic transparent, etichetate cu carton de culoare alba, inscriptionate „Speed”; 48 pungute din material plastic transparent, etichetate „VooDoo”

Concluziile raportului de expertiza nr. 2487257/01.04.2014 intocmit de Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor au evidentiat, dupa efectuarea analizelor de laborator, urmatoarele:

Proba nr. 1 (fragmente vegetale maruntite ambalate in 650 pungute din material plastic transparent, etichetate
„ICE SMOKE”)
este constituita din 110,5 grame fragmente vegetale in care sa pus in evidenta AKB-48F.

Proba nr. 2a (substanta pulverulenta de culoare alba ambalata in
140 pungute
din material plastic transparent, etichetate cu carton de culoare alba, neinscriptionate) este constituita din 26,32 grame pulbere in care s-a pus in evidenta
Ethylphenidate;

Proba nr. 2b (substanta pulverulenta de culoare alba ambalata in 175 pungute din material plastic transparent, etichetate cu carton de culoare alba, inscriptionate „Speed”) este constituita din 26,48 grame pulbere in care s-a pus in evidenta Ethylphenidate;

Proba nr. 3 (fragmente vegetale maruntite ambalate in 48 pungute din material plastic
transparent, etichetate „Voodoo”) este constituita din 13,10 grame fragmente vegetale in care s-a pus in evidenta AKB-48F.

In probele inaintate nu s-au pus in evidenta substante supuse controlului conform Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu completarile si modificarile ulterioare.

Compusul AKB-48F face parte din clasa cannabinoizilor sintetici.

AKB-48F si Ethylphenidate sunt „substante psihoactive noi” in intelesul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului.

Din apartamentul situat in [...] - proprietatea lui [...], inchiriat de catre inculpatul [...] - s-au ridicat fragmente vegetale maruntite si substanta pulverulenta de culoare alba, dupa cum urmeaza: 16 plicuri de culoare alba, plastifiate si 44 plicuri de culoare alba, plastifiate, inscriptionate „ICE SMOKE”

Concluziile raportului de expertiza nr. 2487254/01.04.2014 intocmit de Laboratorul Central de Analiza si Profil al Drogurilor au evidentiat, dupa efectuarea analizelor de laborator, urmatoarele: proba nr. 1 (substanta pulverulenta de culoare alba ambalata in 16 pungute din material plastic transparent) este constituita din 2,05 grame pulbere in care s-a pus in evidenta Ethylphenidate; proba nr. 2 (fragmente vegetale maruntite ambalate in 44 pungute din material plastic transparent, etichetate „ICE SMOKE”) este constituita din 8,25 grame fragmente vegetale in care s-a pus in evidenta AKB-48F.

In probele inaintate nu s-au pus in evidenta substante supuse controlului conform Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu completarile si modificarile ulterioare.

Compusul AKB-48F face parte din clasa cannabinoizilor sintetici.

AKB-48F(N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3carboxamide) se regaseste in Anexa 1 „Substante psihoactive noi notificate pentru prima data in 2012 sistemului european de avertizare rapida in temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului” din Raportul Anual 2012 al EMCDD/Europol si Raportul Anual 2011 al EMCDD/Europol.

S-a constatat ca unele din telefoanele mobile gasite in imobilele in care s-au efectuat perchezitiile domiciliare au fost folosite de catre inculpati in scopul comiterii infractiunilor pentru care sunt cercetati, date fiind convorbirile telefonice interceptate.

In urma efectuarii perchezitiei suportului de date informatice din sistemului informatic gasit in apartamentul inculpatului [...], au fost identificate imagini - materializate in plansele fotografice depuse la dosar - din care rezulta ca, la data de 29.11.2013, inculpatul se afla in acel imobil, impreuna cu o tanara, confectionand - cu ajutorul unui grinder - tigarete din fragmentele vegetale de culoare verde - oliv, aflate pe masa, si prizand o substanta pulverulenta de culoare alba.

La locuinta inculpatului [...] s-au gasit 8 cutii ce contin, fiecare, cate 24 cutiute cu foite pentru confectionat tigari, inscriptionate Smoching Deluxe, 1 agenda si 2 fragmente de hartie ce contin evidente ale produselor etnobotanice distribuite.

Pe aceste inscrisuri erau notate: numarul si categoria pliculetelor distribuite („FU” - fragmente vegetale pentru fumat si „PR” - praf/pulbere pentru prizat), zilele in care se realiza distribuirea si unele peroanele care primeau aceste produse.

La locuinta lui [...] au fost identificate si ridicate: 5 pachete inscriptionate 101 Premium Slim ce contin foite pentru confectionat tigari, 1 caiet ce contine evidente ale unor produse etnobotanice si 2 coli A4 ce contin etichete cu adeziv, inscriptionate Chocolate.

Raportul de expertiza criminalistica nr. 117931/08.04.2014 intocmit de IPJ [...] - Serviciul Criminalistic a concluzionat ca una dintre urmele papilare ridicate la data de 29.03.2014 cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la locuinta lui [...], de pe str. a fost creata de degetul mare de la mana stanga a numitului [...].

Interceptarile au evidentiat conexiunile dintre inculpati si rolul acestora in cadrul grupului, fiind evidenta dirijarea activitatilor de aprovizionare si distribuire a produselor cu efecte psihoactive de catre inculpatii [...] si [...] si pe care de consecinta strangerea banilor rezultati din activitatea grupului. Implicit este demonstrata existenta elementelor constitutive ale infractiunii prev. de art. 367 Cod Penal. Intrucat a fost contestata existenta acestei infractiuni se impune precizarea faptului ca elementele de fapt ce rezulta din probele administrate dovedesc existenta unui grup infractional intrucat inculpatii au conlucrat, au folosit aceleasi telefoane pe care le-au schimbat intre ei, pe rand, pentru a vinde produsele cu efecte psihoactive. Din interceptari a rezultat in mod evident, asa cum sa mai aratat, ca unii dintre inculpati erau numiti „...” si dispuneau cu privire la aprovizionarea si distribuirea acestor produse iar altii executau. Este adevarat ca datorita necooperarii inculpatilor nu au putut fi stabilite toate aspectele, de exemplu, de catre cine si cum erau racolati noii membri ai grupului, cum se realiza protectia celor care vindeau, sau daca toti membrii se cunosteau, dar aceasta situatie nu poate conduce la concluzia inexistentei grupului infractional organizat.

Instanta de fond a constatat ca inculpatii nu au inteles pericolul social al faptelor comise, au ignorat consecintele acestor fapte sub aspectul raspunderii penale, au inteles sa se solidarizeze refuzand orice colaborare cu organele judiciare. Chiar si inculpatii care ar fi dorit sa se prevaleze de beneficiile procedurii simplificate, atunci cand au fost ascultati cu privire la faptele pe care sustineau ca le recunosc in totalitate, au evitat sa dea detalii despre modul in care au actionat, sfarsind prin a nega fie existenta grupului infractional, fie a efectuarii de operatiuni de etnobotanice.

Pentru considerentele expuse, prima instanta a dispus respingerea ca neintemeiate a cererilor de schimbare a incadrarii juridice formulate de inculpatul [...] (in sensul inlaturarii starii de recidiva) si de inculpatul [...] (din infractiunea prevazuta de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 in infractiunea prev. de art. 4 alin. 1 din acelasi act normativ).

In temeiul art. 386 Cod proc. pen., s-a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptelor inculpatului [...], din doua infractiuni prevazute de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 si de art. 16 alin. 1 din lg. nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, intr-o singura infractiune, prevazuta de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal.

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatilor prima instanta a avut in vedere conform art. 74 cod penal imprejurarile si modul de comitere a infractiunilor, starea de pericol creata pentru valorile sociale ocrotite, consecintele infractiunilor respectiv, impactul produselor cu efecte psihoactive asupra populatiei tinere, motivul savarsirii infractiunilor, acela de obtinere a profiturilor banesti, conduita nesincera dupa savarsirea infractiunilor si in timpul procesului penal, nivelul de educatie, varsta situatia familiala si sociala a inculpatilor.

Asadar, intinderea si intensitatea represiunii penale trebuie sa fie determinata in raport de importanta valorilor sociale lezate dar si de persoana inculpatilor si atitudinea lor fata de urmarile faptelor. Nu poate fi pierduta din vedere amploarea infractiunilor legate de traficul de etnobotanice si droguri din ultima perioada care continua sa fie comise in ciuda condamnarilor suferite de unii inculpati ori de persoanele aflate in cercul lor de cunostinte.

Astfel, instanta de fond a constatat ca nu exista temeiuri pentru a se putea retine in cazul inculpatilor ca aplicarea unor pedepse este suficienta, ca acestia se vor indrepta chiar daca nu executa pedepsele efectiv, doar prin supravegherea conduitei lor intr-o perioada determinata.

Impotriva acestei sentinte au declarat apel inculpatii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] si [...].

Curtea retine ca dezbaterile in apel au avut loc la termenul din 16.02.2016, dispunandu-se amanarea pronuntarii pentru ca avocatii alesi ai inculpatilor sa depuna concluzii scrise la dosar.

In termenul de amanare a pronuntarii, avocatul ales al inculpatului [...] a solicitat repunerea cauzei pe rol pentru a se pune in discutia partilor o cerere de excludere a probelor obtinute in baza proceselor verbale de redare a activitatilor de supraveghere, respectiv volumele III, IV si V de urmarire penala, in baza Deciziei nr. 51/16.02.2016 a Curtii Constitutionale a Romaniei, decizie publicata in Monitorul Oficial dupa termenul din data de 16.02.2016 cand s-au pus concluzii in apel.

Curtea a admis cererea de repunere pe rol a cauzei, fixandu-se termen pentru data de 12.04.2016, termen la care s-au reluat dezbaterile, sustinandu-se concluziile puse pe fondul apelului la termenul din 16.02.2016 insa partile au pus concluzii si pe cererea de excludere a probelor obtinute in baza proceselor verbale de redare a activitatilor de supraveghere, respectiv volumele III, IV si V de urmarire penala, in baza Deciziei nr. 51/2016 a Curtii Constitutionale a Romaniei.

Astfel, avocatul ales al inculpatului [...] a facut referire la momentul in care se solicita instantelor excluderea probelor obtinute in baza acelor procese verbale in referire la chestiunea legata de camera preliminara, facandu-se referire la trei aspecte: doua dintre acestea reprezinta trimiterea la paragraful 52 din Decizia Curtii Constitutionale, unde se arata faptul ca respectiva decizie este aplicabila cauzelor aflate pe rolul instantelor, fara a se face nici o distinctie intre cauzele aflate in procedura de camera preliminara si cele aflate in prima instanta sau in apel; a doua chestiune pe care o apreciaza mai putin importanta se refera la faptul ca apararea nu avea cum sa prevada la momentul la care in aceasta cauza s-a parcurs procedura de camera preliminara faptul ca acest text de lege va fi declarat neconstitutional; o chestiune importanta cu privire la aspectul legat de momentul la care se exclud probele, respectiv camera preliminara, este tocmai art. 342 avand ca titlu: Obiectul in camera preliminara, acolo unde se arata verificarea legalitatii administrarii probelor; aceasta procedura are ca obiect verificarea legalitatii administrarii probelor de catre organele de urmarire penala; s-a precizat ca in decizia Curtii Constitutionale s-a aratat, prin raportare si la art. 55 alin. 1, dar si din art. 13 din Legea 14/1992, faptul ca Serviciul Roman de Informatii nu este organ de urmarire penala sau de cercetare penala, deci teza ultima din art. 342 apare ca nefiind aplicabila Serviciului Roman de Informatii; prin urmare, se pune problema daca, prin punerea in executare a mandatului de supraveghere tehnica in baza art. 142 alin. 1, Serviciul Roman de Informatii a administrat o proba, pentru ca textul de la art. 342 se refera la verificarea legalitatii administrarii probelor; s-a apreciat ca administrarea probelor se realizeaza sau se obtine prin procedee probatorii, iar punerea in executare a mandatului de supraveghere tehnica este un procedeu probator astfel cum s-a stabilit si de Curtea Constitutionala, iar rezultatul acesteia este procesul verbal de redare al respectivei activitati.

Facand trimitere la art. 102 alin. 3 Cpp, acest text de lege face referire la trei chestiuni: dispunerea, autorizarea si administrarea probelor; in paragraful nr. 32 din Decizia nr. 51/2016 se mai face referire la o alta notiune: consemnarea respectivelor activitati; din analiza tuturor acestor texte de lege, rezulta faptul ca, prin punerea in executare a mandatului de supraveghere s-a administrat o proba, iar proba respectiva a fost administrata de catre Serviciul Roman de Informatii care nu este organ de urmarire penala si, in acest context, art. 342 nu este aplicabil acestei situatii, putand fi pusa in discutia participantilor in procesul penal oricand, nu numai in procedura de camera preliminara, excluderea probelor administrate de catre alte organe decat organul de urmarire penala; de aceea, apreciaza ca Decizia Curtii Constitutionale este aplicabila si situatiei de fata; in ceea ce priveste nulitatea care ar interveni in situatia ivita, s-a sustinut ca din considerentele Deciziei 51/2016, completate si cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 383/2015, unde la paragrafele nr. 20 si 22 se analizeaza foarte clar cele trei notiuni: proba, mijloc de proba, procedeu probator, reiese ca o proba este nelegala daca mijlocul de proba sau procedeul probator prin care acea proba a fost autorizata, obtinuta sau administrata este la randul lui nelegal; regimul nulitatilor se aplica doar mijloacelor de proba si procedeelor probatorii si nu probelor in sine, pentru ca probele sunt elemente de fapt; prin raportare la art. 281 Cpp, nu ar putea sa indice un caz in care situatia ivita s-ar putea incadra si ar constitui o nulitate absoluta, urmand ca instanta sa analizeze daca punerea in executare a unui mandat de supraveghere de catre un organ necompetent, care nu este un organ de urmarire penala, este o nulitate absoluta sau o nulitate relativa; s-a sustinut ca exista o vatamare suferita de catre inculpat care nu poate fi inlaturata decat prin desfiintarea actului, conform dispozitiilor art. 282 alin. 1 Cpp, avand in vedere ca probele obtinute nelegal sunt un indiciu de proces neechitabil in ansamblul sau, vatamarea constand in faptul ca nu s-a garantat inculpatului dreptul la un proces echitabil; prin faptul ca s-a procedat la aceste interceptari de catre un organ necompetent, s-a adus atingere dreptului la viata privata, de familie si a respectarii secretului corespondentei in ceea ce-l priveste pe inculpat; s-a facut referire la cauza Nitescu contra Romaniei din 22.09.2015, in care s-a constatat faptul ca atat probele au fost nelegale, cat si procedura in ansamblu nu a fost echitabila, una dintre chestiunile retinute de Curtea de la Strasbourg a fost chiar faptul ca, pe parcursul acestei proceduri, chestiune care se aplica si acestei proceduri, s-a refuzat de catre instante expertizarea respectivelor suporturi care contineau interceptarea; s-a aratat ca, in prezenta cauza a solicitat o expertiza de voce si vorbire si sa se stabileasca daca respectivele suporturi care contin interceptarile sunt originale, daca s-a intervenit asupra lor si daca respectivele interceptari apartin inculpatului [...], precizand ca i s-a dat posibilitatea de a efectua doar o expertiza de voce si vorbire care a avut doar obiectivul de a se stabili daca vocea respectiva este a inculpatului [...], dar i s-a refuzat dreptul de a expertiza autenticitatea respectivelor interceptari sau daca s-a intervenit asupra lor in vreun mod; pe de alta parte, o alta perspectiva a jurisprudentei CEDO, in cauza Dumitru Popescu contra Romaniei din 2007, unde s-a retinut ca, desi probele, interceptarile au fost realizate fara mandat, probele pot fi folosite daca se coroboreaza cu alte mijloace de proba, insa in prezenta cauza, cel putin in ceea ce priveste infractiunea prevazuta de art. 367 alin. 1 Cpp, probatoriul si probele esentiale, inclusiv in sentinta apelata, sunt acele procese verbale de redare a activitatilor de supraveghere tehnica, neexistand astfel nici un alt mijloc de proba care sa ofere probe certe ca intr-adevar s-a savarsit infractiunea prevazuta de art. 367 alin. 1 Cpp; s-a mai facut referire la disp. art. 103 alin. 3 Cpp unde se arata ca condamnarea nu poate fi dispusa sau nu se poate baza intr-o masura determinanta pe declaratiile investigatorilor sub acoperire si a colaboratorilor acestora, pentru ca acestia sunt agenti ai statului.

Avocatii celorlati inculpati au sustinut concluziile formulate de catre avocatul ales al inculpatului [...] cu privire la cerere de excludere a probelor obtinute in baza proceselor verbale de redare a activitatilor de supraveghere.

La termenul din data 12.11.2015, inculpatii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] si [...] au precizat personal ca nu doresc sa dea declaratie in fata instantei de apel, fiecare dintre acesti inculpati uzand de dreptul la tacere prev. de art.83 lit.a) cod procedura penala.

In apel s-au depus la dosar inscrisuri in circumstantiere pentru inculpati; la solicitarea inculpatului [...], s-a mai depus inregistrarea sedintei din data de 15.04.2015 si o copie a caietului grefierului de sedinta referitor la ultimul cuvant al acestuia in fata instantei de fond.

La dosar s-a depus si o copie a deciziei Curtii Constitutionale nr.782/17.11.2015 prin care s-a respins ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate invocata de catre inculpatul [...] si s-a constatat ca dispozitiile art.39 alin.1 lit.b) cod penal sunt constitutionale in raport cu criticile formulate (f. 194-197 dosar apel).

De asemenea, in apel, la termenul din data de 10.12.2015 a fost reaudiat investigatorul sub acoperire [...] iar la termenul din data de 07.01.2016 a fost audiat colaboratorul [...].

Examinand sentinta apelata in raport de motivele de apel si de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca apelurile formulate in cauza de catre inculpatii [...], [...] si [...] nu sunt fondate, fiind fondate doar apelurile formulate de catre inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...]


sub aspectul individualizarii judiciare a modalitatii de executare a pedepsei pentru urmatoarele:

Prima instanta a retinut corect starea de fapt si a facut o analiza temeinica a probelor administrate in cauza, retinand vinovatia inculpatilor [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] si [...] sub forma intentiei directe prev. de art. 16 alin.(3) lit. a) cod penal pentru infractiunile care fac obiectul prezentului dosar.

Se impune mai intai examinarea cererii de excludere a probelor obtinute in baza proceselor verbale de redare a activitatilor de supraveghere, respectiv volumele III, IV si V de urmarire penala, in baza Deciziei nr. 51/2016 a Curtii Constitutionale a Romaniei.

Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel invocate de catre inculpatul [...] (sustinute si de ceilalti inculpati) privind efectele deciziei nr.51/2016 a Curtii Constitutionale.

Astfel, in ceea ce priveste aplicabilitatea deciziei nr.51/2016 a Curtii Constitutionale, Curtea retine ca practica judiciara este constanta in sensul ca o derogare de la principiul instituit de art.147 alin.4 cod procedura penala (conform caruia deciziile sunt general obligatorii de la data publicarii si au putere numai pentru viitor) nu este justificata, decizia nr.51/2016 a Curtii Constitutionale fiind aplicabila cauzelor aflate pe rolul instantelor, dar numai in masura in care nu s-au depasit termenele procedurale pentru a putea cere inlaturarea mijloacelor de proba despre care se sustine ca sunt nelegale, fara ca publicarea deciziei sa poata fi interpretata ca o „repunere in termen” pentru verificarea legalitatii administrarii unor probe si a efectuarii unor acte.

Examinandu-se eventualitatea incalcarii dreptului la un proces inechitabil (raportat la dispozitiile Conventiei si a jurisprudentei Curtii de la Strasbourg) si necesitatea aplicarii sanctiunii excluderii prin raportare la gravitatea incalcarii dreptului unui inculpat in procesul de administrare probatoriului, la impactul pe care caracterul nelegal al probei il poate avea cu privire la credibilitatea mijlocului de proba, precum si la importanta pe care mijlocul de proba o prezinta in sustinerea acuzarii, s-a constatat ca CEDO a stabilit ca utilizarea de inregistrari nelegale aduce atingere dispozitiilor art.8 din Conventie privind respectarea vietii private si de familie, insa nu reprezinta o incalcare a dispozitiilor art.6 privind dreptul la un proces echitabil, administrarea unei probe constand in interceptarea unor convorbiri telefonice sau in mediul ambiental cu incalcarea dispozitiilor legale neconducand, de plano, la incalcarea dispozitiilor art.6 din Conventie, in acest sens pronuntandu-se hotararile CEDO din cauzele Dumitru Popescu impotriva Romaniei, Khan contra Marii Britanii, P.G. si J.H. contra Marii Britanii, Heglas contra Republicii Cehe, Bykov contra Rusiei (v. incheierea din data de 18.03.2016 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata in dosar nr.2826/1/2015).

Curtea mai constata ca mijloacele de proba obtinute in urma supravegherilor tehnice nu constituie singurele mijloace de proba care determina retinerea savarsirii infractiunilor de catre inculpati, acestea coroborandu-se si cu alte mijloace de proba administrate in cauza si care vor fi expuse mai jos (declaratii de martori, procese verbale de efectuare a perchezitiilor domiciliare, declaratiile unor coinculpati s.a.), astfel ca nu se poate retine ca stabilirea starii de fapt nu s-a facut in masura determinanta pe interceptari sau pe declaratiile investigatorului sub acoperire si a colaboratorului.

Curtea constata ca nu sunt intemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a sustinut ca procedura in ansamblu a fost inechitabila (raportat la hotararea CEDO in cauza Nitescu impotriva Romaniei); Curtea constata ca aceasta Hotarare CEDO nu este aplicabila in cauza, avand in vedere ca in fata instantei de fond s-a efectuat o expertiza de voce si vorbire prin care s-a concluzionat ca vocea inregistrata in convorbirile telefonice mentionate in tabelul 1 apartin inculpatului [...] cu o probabilitate foarte ridicata in inregistrarile nr.3 si 6, cu o probabilitate ridicata in inregistrarea nr.2, respectiv cu o probabilitate predominanta in inregistrarile nr.4,5 si 7.

Curtea apreciaza ca nu se impunea si efectuarea unei expertize privind autenticitatea respectivelor interceptari sau daca s-a intervenit asupra lor in vreun mod, aceasta expertiza nefiind utila solutionarii cauzei in conditiile in care inculpatul [...] (care a avut posibilitatea audierii convorbirilor interceptate) nu a contestat in nici un fel continutul acestor convorbiri; aceleasi argumente sunt valabile si pentru ceilalti inculpati.

Pe de alta parte, Curtea mai retine ca prin incheierea din 18.06.2014 a Tribunalului [...], in procedura de camera preliminara s-a constat legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, dispunandu-se inceperea judecatii.

Curtea mai constata ca nulitatile absolute care se pot invoca in orice stare a procesului sunt in mod expres si limitativ prevazute de art.281 alin.1 lit.a) - d) cod procedura penala, nulitatile absolute prevazute de art.281 alin.1 lit.e),f) cod procedura penala si nulitatile relative putandu-se invoca doar pana la incheierea procedurii de camera preliminara, in cazul nerespectarii unor dispozitii legale intervenite in cursul urmarii penale, potrivit art.281 alin.4 si art.282 alin.4 lit.a) cod procedura penala.

Pentru retinerea starii de fapt si a vinovatiei inculpatilor, Curtea are in vedere urmatoarele mijloace de proba administrate in cauza:


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Din coroborarea mijloacelor de proba Curtea constata ca reiese in mod cert activitatea infractionala a acestui inculpat, constand in implicarea acestuia atat in activitatea de coordonare a grupului infractional in calitatea de coautor, cat si in activitatea de efectuare fara drept de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive, in calitate de complice, in mod repetat, in baza aceleasi rezolutii infractionale.

Curtea constata ca in mod intemeiat instanta de fond a retinut ca elementele de fapt ce se desprind din analiza acestor convorbiri telefonice se coroboreaza cu aspectele consemnate in procesele-verbale intocmite de investigatorul sub acoperire din care rezulta ca inculpatul [...] „nu vinde personal etnobotanice, insa primeste diferite sume de bani de la [...]”.

Curtea retine ca in declaratia data in apel de catre investigatorul sub acoperire [...] acesta a precizat ca inculpatul [...] avea rolul de a asigura protectia celorlalti inculpati, ca acesta intervenea cand dealerii erau agresati de catre clienti, aspecte pe care il cunoaste de colaboratorul [...] si de la surse neautorizate, insa in procesele verbale intocmite nu a detaliat anumite imprejurari expuse de catre colaboratorul [...] pentru a nu-l desconspira; Curtea mai retine ca fiind audiat in fata instantei de apel colaboratorul [...] l-a recunoscut pe inculpatul [...] ca fiind cel poreclit „[...]”, despre care stia ca si vinde etnobotanice in cartierul ... din Mun. [...], aspect perceput atat personal cat si de la alte persoane, colaboratorul precizand ca consumator de substante etnobotanice.

Curtea constata ca in urma incidentului cu proprietarul apartamentului inchiriat in cartierul [...], pe str. [...], respectiv martorul [...], inculpatul [...], luand legatura cu inculpatul [...] i-a spus ce au de facut, rezultand din aceste convorbiri (10.02.2014, ora 16,

58

; 11.02.2014, ora 15,

53

; 13.02.2014, ora 12,

42

; 10.03.2014, ora 17,

02

) interesul manifestat de cei doi inculpati cu privire la accesul in apartamentul inchiriat dar si necesitatea inchirierii unui alt spatiu, in aceeasi zona, ca sa serveasca nevoilor gruparii, legate de efectuarea operatiunilor cu substante psihoactive (convorbirea din 28.03.2014, ora 13,

45

): ...

Curtea retine ca in mod corect instanta de fond a constatat ca in declaratiile date in fata instantei de fond, inculpatul [...] a recunoscut faptul ca in perioada noiembrie 2013 - martie 2014, a constituit impreuna cu inculpatul [...] grupul infractional in scopul distribuirii de etnobotanice, la care au aderat si ceilalti inculpati, aratand ca il cunoaste pe inculpatul [...] inca din armata si sunt prieteni.

In ceea ce priveste infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat prevazuta de art.367 alin.1 cod penal, Curtea retine ca este incriminata „Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice forma, a unui astfel de grup”.

Curtea constata ca grupul infractional organizat este definit prin alin.6 al art.367 cod penal: „
Prin grup infractional organizat se intelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane constituit pentru o anumita perioada de timp si pentru a actiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni
”.

Din probatoriul examinat mai sus cu privire la inculpatul [...] dar si probatoriul ce va fi examinat cu privire la ceilalti inculpati, Curtea retine ca inculpatii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] si [...] au constituit o grupare infractionala specializata in procurarea, detinerea si comercializarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, in special etnobotanice.

Din coroborarea mijloacelor de proba reiese ca inculpatii [...], [...] au fost coordonatori acestui grup infractional, in timp ce ceilalti au distribuit in perioada amintita substante cu efecte psihoactive mai multor tineri din municipiul [...], activitate desfasurata in special in zona Farmaciei „[...]” din cartierul [...] dar si in zona Restaurantului „[...]” de pe str. [...]; pentru desfasurarea activitatilor infractionale de distribuire a produselor cu efecte psihoactive in apropierea Farmaciei „[...]” din cartierul [...], inculpatul [...] a inchiriat de la martorul [...] apartamentul de pe str. [...], chiria si utilitatile fiind platite si de inculpatul [...].

Fata de starea de fapt retinuta, Curtea retine ca sunt indeplinite cerintele grupului infractional organizat prevazute de art.367 alin.6 cod penal, avand in vedere ca acest grup a fost format din 8 persoane (deci mai mult de 3 persoane), grupul avand o anumita structura (in sensul ca inculpatii [...], [...] au fost coordonatori acestui grup infractional iar inculpatii [...], [...], [...], [...], [...] si [...] au avut un rol de distributie a substantelor cu efecte psihoactive catre mai multi tineri din municipiul [...], toti inculpatii actionand astfel in mod coordonat pentru procurarea, detinerea si comercializarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, in special etnobotanice, in Mun. [...], iar inculpatul [...] a si spijinit activitatea acestui grup infractional prin inchirierea apartamentului de pe [...], proprietatea martorului [...], scopul inchirierii acela de a servi nevoilor personale ale inculpatului [...], ci ale grupului infractional.

Nu este intemeiata apararea acestuia prin care nu a recunoscut rolul sau de coordonator, sprijinul acordat in distribuirea de etnobotanice si implicarea altor participanti, aratand in mod nesincer ca apartamentul de pe Aleea [...] din cartierul [...] a fost inchiriat de inculpatul [...] pentru nevoile sale personale, aspect care este contrazis in mod clar de continutul convorbirii expuse mai sus.

Curtea mai retine ca inculpatul [...] a mentionat ca referirile la cuvinte precum: „ice”, „prafuri”, „role”, „albastru”, „verde” din convorbirile sale telefonice purtate cu ceilalti inculpati (si nu numai) in perioada noiembrie 2013 - martie 2014 se refereau la produsele etnobotanice.

Curtea apreciaza ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a solicitat achitarea acestuia, raportat atat la mijloacele de proba examinate mai sus precum si la declaratiile date in fata instantei de fond de catre acest inculpat prin care a recunoscut faptul ca in perioada noiembrie 2013 - martie 2014, a constituit impreuna cu inculpatul [...] grupul infractional in scopul distribuirii de etnobotanice, la care au aderat si ceilalti inculpati.


II. Cu privire la inculpatul [...]

In consecinta, Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a solicitat schimbarea incadrarii juridice din art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 in art. 4 alin. 1 din acelasi act normativ, intrucat detinerea drogurilor de risc pentru consum propriu nu este probata ci dimpotriva, inculpatul [...] realiza venituri din traficul de asemenea substante, transportandu-le si cu autoturismul, detinand si un dispozitiv de maruntit, aspecte ce determina concluzia detinerii drogurilor in vederea traficului si nu a consumului.

Fata de starea de fapt retinuta mai sus si aspectele expuse la pct.I referitor la caracteristicile grupului infractional organizat ce face obiectul prezentului dosar, Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a solicitat in temeiul art.16 lit.c) cod procedura penala achitarea acestuia pentru cele 2 infractiuni pentru care a fost trimis in judecata.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Curtea retine ca inculpatul [...] a aderat in luna niembrie 2013 la grupul infractional constituit de inculpatul [...] si [...] si in perioada noiembrie 2013 - martie 2014 a inlesnit activitatea infractionala de distribuire a produselor susceptibile a avea efecte psihoactive inchiriind in acest scop un apartament in cartierul [...], in apropierea farmaciei „[...]”, respectiv pe [...], de la martorul [...].

Curtea constata ca implicarea inculpatului [...] in activitatea infractionala a grupului, de detinere si distribuire de produse susceptibile a avea efecte psihoactive este demonstrata si de rezultatele perchezitiilor efectuate in cauza.

Instanta de fond a retinut in mod corect ca inculpatul [...] a fost condamnat prin sentinta penala nr. 1584 din 21.11.2013 a Judecatoriei [...], definitiva la 03.12.2013 la o pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, pe o durata de 5 ani ce constituia termenul de incercare, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, insa sentinta de condamnare nu poate viza decat actele materiale comise pana la 1 august 2013 (data la care a avut loc ultimul act material) si probabil datorita acestei condamnari, inculpatul [...] s-a implicat mai „discret” decat ceilalti inculpati in distribuirea directa de etnobotanice, dar cu toate acestea si-a continuat activitatea infractionala, asa cum rezulta din probele amintite.

In consecinta, Curtea retine ca inculpatul [...], ulterior condamnarii sale prin sentinta penala nr. 1584 din 21.11.2013 a Judecatoriei [...], definitiva la 03.12.2013, in perioada noiembrie 2013 - martie 2014, cunoscand efectul produselor etnobotanice a continuat sa detina si sa efectueze operatiuni cu aceste produse si s-a implicat in activitatea grupului infractional din care faceau parte ceilalti inculpati a aderat la acest grup actionand in sensul sprijinirii activitatii sale, intrucat a inchiriat de la [...] apartamentul de pe Aleea [...], a cautat sa inchirieze un alt spatiu, tot pentru nevoile grupului infractional atunci cand proprietarul primului apartament le-a cerut sa-l elibereze, a distribuit produse susceptibile a avea efecte psihoactive raspunzand la numarul de telefon [...] si a indrumat persoanele interesate sa cumpere etnobotanice in locul in care puteau cumpara, respectiv in zona farmaciei „[...]”.

Curtea mai retine ca la judecata in prima instanta s-a efectuat o expertiza criminalistice cu privire la anumite convorbiri telefonice, insa concluziile expertizei si faptul ca ceilalti inculpati implicati nu le-au contestat determina instanta sa considere ca nu exista motive pentru a considera ca discutiile respective nu au fost purtate de inculpatul [...].

Fata de starea de fapt retinuta mai sus, Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel invocate de catre inculpatul [...] prin care s-a solicitat sa se dispuna achitarea in temeiul art.16 lit.c) cod procedura penala pentru cele 2 infractiuni pentru care este judecat in prezenta cauza, din coroborarea mijloacelor de proba examinate mai sus reiesind comiterea de catre acest inculpat a faptelor pentru care a fost trimis in judecata in acest dosar.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Curtea retine ca inculpatul [...] a aderat la gruparea infractionala, discutand frecvent cu inculpatii [...] si [...] despre operatiuni legate de circulatia produselor susceptibile a avea efecte psihoactive, elocvente fiind discutiile din 02.02.2014, 02.03.2014, cu inculpatul [...] si din 22.02.2014 cu inculpatul [...].

Curtea mai retine ca la data de 20.12.2013 a vandut colaboratorului sub acoperire „[...]” cu suma de 30 lei, un pliculet cu fragmente vegetale inscriptionat „Fire Nice” (penru care a primit 10 lei) si o punguta din material plastic transparent ce continea o substanta pulverulenta de culoare alba, cu suma de 20 lei.

In urma examinarii continutului celor doua pliculete (proba 1 si 2) s-a intocmit raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. 1910613/06.02.2014.

Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale acestui inculpat prin care s-a criticat retinerea aderarii la un grup infractional organizat, fiind incidente si in cazul acestui inculpat argumentele expuse mai sus in cazul inculpatilor [...], [...] si [...] privind existenta grupului infractional organizat format din cei 8 inculpati.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Faptul ca inculpatul a intrat de 198 de ori in apartamentul nr. ... inchiriat in cartierul [...] pentru a servi nevoilor gruparii infractionale, legate de necesitatea depozitarii in apropierea etnobotanicelor pentru asigurarea unei aprovizionari prompte, reprezinta in opinia instantei, elemente de fapt care probeaza cele doua infractiuni retinute in sarcina inculpatului, si nu acte materiale care sa intre in continutul celor doua infractiuni, deoarece intrarea intr-un apartament nu este o activitate specifica elementului material al infractiunii de grup organizat si nici al infractiunii de efectuare fara drept de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive. Aceeasi concluzie se impune si cu privire la convorbirile telefonice ale inculpatului cu ceilalti inculpati, dar si schita (Note) salvata pe telefonul iPhone4, IMEI: [...], evidentiata ca urmare a perchezitiei informative.

Curtea retine ca, contrar celor sustinute de inculpat, elementele de fapt rezultate din mijloacele de proba existente in cauza au relevat faptul ca inculpatul era implicat in gruparea infractionala avand rol de vanzare a produselor susceptibile a avea efecte psihoactive cunoscand efectul acestora.

De altfel, Curtea constata ca prin motivele de apel invocate de catre inculpatul [...] s-a criticat doar individualizarea judiciara a pedepselor aplicatze si individualizarea judiciara a modalitatii de executare a pedepsei rezultante.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Curtea constata ca instanta de fond a retinut in mod corect ca, in perioada decembrie 2013 si inceputul lunii ianuarie 2014, inculpatul [...] a vandut timp de aproximativ doua saptamani, etnobotanice martorului [...], dar si altor persoane neidentificate, dupa cum rezulta din convorbirile telefonice din datele de 08.02.2014, ora 19,

4858

, ora 20,

0445

si ora 20,

4907

, a tinut legatura cu ceilalti inculpati si in special cu inculpatul [...], in scopul aprovizionarii cu produse etnobotanice si vanzarii lor catre persoanele interesate.

In consecinta, Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel invocate de catre inculpatul [...] prin care s-a solicitat achitarea in temeiul art.16 lit.c) cod procedura penala pentru infractiunile pentru care a fost trimis in judecata.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Curtea constata ca din mijloacele de proba analizate, respectiv declaratiile de martori si procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice dar si celelalte acte intocmite de investigatorul si colaboratorii sub acoperire ca inculpatul [...] era implicat in activitatea grupului infractional la care a aderat detinea si vindea produse etnobotanice, cunoscand efectul acestora, martorilor [...], ..., dar si altor persoane ramase neidentificate.

Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel invocate de catre inculpatul [...] prin care a solicitat achitarea sa pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.367 alin.1 cod penal, fiind aplicabile aceleasi argumente expuse mai sus la examinarea acelorasi motive de apel ale inculpatilor [...], [—] si [—] privind existenta grupului infractional organizat.

Raportat la probatoriul examinat mai sus, nu sunt intemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a sustinut ca nu probe privind savarsirea acestei infractiuni.


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Curtea are in vedere ca implicarea in activitatea infractionala a inculpatului rezulta si din alte convorbiri telefonice purtate intre alti membri ai grupului.

In consecinta, din coroborarea proceselor-verbale de interceptare a convorbirilor telefonice, cu declaratiile martorului [...], procesul-verbal de recunoastere a inculpatului, Curtea constata ca inculpatul [...] a aderat la grupul infractional format din ceilalti inculpati, in scopul vanzarii de produse susceptibile a avea efecte psihoactive, respectiv etnobotanice, cunoscand efectul acestora; nu se poate stabili cu exactitate numarul actelor materiale insa instanta de fond a retinut in mod corect ca rezulta fara echivoc ca acesta a vandut pliculete cu produse etnobotanice martorului [...] si unor persoane neidentificate, fiind aprovizionat cu „marfa”pe care o denumea: „150 boom” sau „20 albe” sau „9 diesel”, din dispozitia inculpatului [...] si prin intermediul celorlalti inculpati.

Fata de aspectele expuse mai sus, Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a solicitat achitarea acestuia in temeiul art.16 lit.c) cod procedura penala cu privire la infractiunea prevazuta de art.16 alin.1 din Legea 194/2011.

Nu sunt intemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a solicitat achitarea acestuia in temeiul art.16 lit.b) sau art.16 lit.c) cod procedura penala cu privire la infractiunea prevazuta de art.367 alin.1 cod penal, fiind incidente si in cazul acestui inculpat aceleasi argumente expuse mai sus la examinarea acelorasi motive de apel ale inculpatilor [...], [...] si [...] privind existenta grupului infractional organizat.

In drept, faptele inculpatului [...] care in perioada noiembrie 2013 - martie 2014 a constituit si coordonat grupul infractional impreuna cu [...], de a se implica in distribuirea de produse susceptibile a avea efecte psihoactive (etnobotanice), sprijinind aceasta activitate prin faptele descrise intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, fapta prev. si pedepsita de art. 367 alin. 1 Cod penal si complicitate la efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive, la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleasi rezolutii, cunoscand efectul acestora, fapta prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal si art. 38 alin. 1 Cod penal.

Faptele inculpatului [...] de a detine in cursul anului 2014 la domiciliu cantitatea de 0,20 grame rezina de cannabis si un dispozitiv metalic de maruntire a plantelor in care s-a pus in evidenta TCH, ce fac parte din tabelul anexa nr.III din Legea nr.143/2000 (droguri gasite la perchezitia domiciliara, iar la 29.03.2014 s-a gasit cannabis pe mocheta din portbagajul autoturismului marca Ford Escort cu nr. inmatriculare [...] folosit de inculpat) iar in perioada noiembrie 2013 - martie 2014 a constituit si coordonat grupul infractional impreuna cu inculpatului [...] si a procurat produse etnobotanice pe care le-a remis celorlalti membri ai grupului infractional in vederea distribuirii de produse susceptibile a avea efecte psihoactive (etnobotanice) intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de detinere de droguri de risc, fara drept, fapta prev. si pedepsita de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000; constituire a unui grup infractional organizat, fapta prev. si pedepsita de art. 367 alin. 1 Cod penal si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive, la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleasi rezolutii si impotriva aceluiasi subiect pasiv, fapta prev. si pedepsita de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal.

Faptele inculpatului [...] care in perioada noiembrie 2013 - martie 2014 a aderat si sprijinit un grup infractional organizat si a efectuat fara drept operatiuni cu produse susceptibile de avea efecte psihoactive, la intervale diferite de timp dar in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal si de art. 16 alin.1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 si art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 41 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, de aplicare a Noului Cod penal.

Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a solicitat trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului [...], avand in vedere ca in ceea ce priveste infractiunea prevazuta de art.16 alin.1 din Legea nr.194/2011 s-a retinut forma continuata a acestei infractiuni, iar actele materiale reiese din starea de fapt retinuta si expusa mai sus; pe de alta parte, Curtea retine ca s-a depasit etapa camerei preliminarii, pronuntandu-se incheierile din 12.06.2014 si 18.06.2014) iar cazurile prevazute in mod expres si limitativ in art.421 pct.2 lit.b) cod procedura penala nu se reasesc in prezenta cauza.

Curtea constata ca instanta de fond a retinut in mod corect ca inculpatul [...] a fost condamnat prin sentinta penala nr. 1584 din 21.11.2013 a Judecatoriei [...], definitiva la 03.12.2013 la o pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, pe o durata de 5 ani ce constituia termenul de incercare, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, retinandu-se ca in perioada anilor 2012 - 2013, in mod repetat, in baza aceleasi rezolutii infractionale, a detinut diferite cantitati de etnobotanice atat pentru consum propriu cat si pentru a le pune in vanzare, in randul tinerilor din municipiul [...].

Nu sunt intemeiate nici motivele de apel invocate de catre acelasi inculpat [...] in ceea ce priveste retinerea de catre instanta de fond atat a aderarii, cat si a sprijinirii grupului infractional organizat ca modalitati de realizare a elementului material al infractiunii prevazute de art.367 alin.1 cod penal, Curtea constatand ca toate actiunile mentionate in incriminarea acestei infractiuni („initierea, constituirea, aderarea sau sprijinirea” unui grup infractional organizat) reprezinta modalitati alternative ale realizarii elementului material al acestei infractiuni, comiterea infractiunii putandu-se realiza prin una sau mai multe modalitati, astfel cum reiese din interpretarea gramaticala a incriminarii infractiunii, avand in vedere folosirea conjunctiei disjunctiva „sau”.

Faptul ca nu se poate determina numarul pliculetelor de etnobotanice vandute efectiv de inculpat ori a caror vanzare de catre ceilalti inculpati a sprijinit (prin asigurarea spatiului) nu poate conduce la inlaturarea vinovatiei sale.

Prin urmare, Curtea retine ca in ceea ce-l priveste pe inculpatul [...] infractiunea prevazuta de art.367 alin.1 cod penal s-a consumat la momentul aderarii la grupul infarctional organizat (la sfarsitul lunii noiembrie 2013); avand in vedere ca ulterior acelasi inculpat [...] a sprijinit acest grup infractional, exista si un moment al epuizarii activitatii infractionale, care este acela al savarsirii ultimei actiuni sau inactiuni (respectiv in februarie 2014 pentru inculpatul [...]).

In consecinta, Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel invocate de catre inculpatul [...] privind aplicarea in cauza a Deciziei ICCJ nr.42/2008 pronuntata in recurs in interesul legii raportat la sentinta penala nr.1584 din 21.11.2013 a Judecatoriei [...], definitiva la 03.12.2013, avand in vedere ca atat in practica judiciara cat si in literatura juridica s-a stabilit ca, in cazul infractiunilor care au un moment al epuizarii, toate consecintele juridice care sunt legate, in mod
normal, de momentul consumarii infractiunii, sunt legate de momentul epuizarii deoarece la aceasta data se socoteste savarsita infractiunea in intregul ei (Costica Bulai -
„Manual de drept penal. Partea generala,
pag. 476, edit.All, 1997).

Prin urmare, nu se poate retine ca infractiunea prevazuta de art.367 alin.1 cod penal s-a consumat inainte de ramanerea definitiva a sentinta penala nr.1584 din 21.11.2013 a Judecatoriei [...], definitiva la 03.12.2013, ci ambele infractiuni prev. de art.367 alin.1 cod penal si de art.16 alin.1 din Legea nr.194/2011 au fost comise ulterior ramanerii definitive a sentintei penale mentionate mai sus, impunandu-se astfel retinerea starii de recidiva si fiind aplicabile in consecinta prevederile art. 83 cod penal 1969 privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata inculpatului [...] prin sentinta penala mentionata mai sus.

Astfel cum s-a aratat si mai sus in ceea ce priveste retinerea starii de fapt cu privire la inculpatul [...], Curtea constata ca sentinta penala nr.1584 din 21.11.2013 a Judecatoriei [...], definitiva la 03.12.2013, nu poate viza decat actele materiale comise pana la 1 august 2013 (data la care a avut loc ultimul act material).

Curtea apreciaza ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care s-a sustinut ca actele materiale care i-au fost retinute in prezentul dosar si actele materiale din sentinta penala nr.1584 din 21.11.2013 a Judecatoriei [...] constituie acte materiale ale aceleiasi infractiuni continuante.

In acest sens, Curtea constata ca este intemeiata retinerea de catre prima instanta a faptului ca datorita cercetarii si condamnarii inculpatului [...] prin sentinta penala nr.1584 din 21.11.2013 a Judecatoriei [...], acest inculpat s-a implicat mai „discret” decat ceilalti inculpati in distribuirea directa de etnobotanice, dar cu toate acestea si-a continuat activitatea infractionala, asa cum rezulta din starea de fapt retinuta in prezenta cauza.

Nu se poate retine existenta unei forme continuate, in conditiile in care nu se poate retine o rezolutie unica a inculpatului, avand in vedere ca de la sfarsitul lunii noiembrie 2013 activitatea infractionala a capatat o alta amploare, respectiv prin aderarea si sprijinirea de catre inculpatul [...] a grupului infractional organizat, astfel cum s-a aratat mai sus; in acelasi sens, Curtea are in vedere ca, dupa prinderea si trimiterea sa in judecata, inculpatul a comis infractiuni in baza unei noi rezolutii infractionale.

Faptele inculpatului [...] care, aderand la grupul infractional format din ceilalti sapte inculpati, in perioada noiembrie 2013 - martie 2014 a detinut si efectuat vanzari de substante susceptibile a avea efecte psihoactive, cunoscand efectele acestora la diferite intervale de timp si in baza aceleasi rezolutii infractionale intrunesc in drept elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 367 Cod penal si de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Curtea constata ca in mod intemeiat instanta de fond a dispus admiterea cererii de schimbare a incadrarii juridice formulata pentru inculpatul [...] (din infractiunea prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 in infractiunea prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011) apreciindu-se in mod corect, in raport de probele administrate, ca inculpatul s-a aflat intr-o eroare de fapt cu privire la continutul plicului vandut colaboratorului „[...]”, neputandu-se retine ca inculpatul [...] a acceptat posibilitatea vanzarii de droguri de mare risc sau a urmarit acest lucru iar intentia indirecta a inculpatului de a vinde asemenea droguri este sub semnul indoielii deoarece gruparea infractionala se ocupa in principal cu distribuirea de produse etnobotanice pentru care se pretindeau preturi fixe (10 lei pentru pliculetul cu fragmente vegetale si 20 lei pentru cel cu pulbere), iar substanta continand drog de mare risc a fost vanduta la fel ca celelalte pulberi, nu la un pret diferit cum ar fi fost cazul daca se accepta faptul ca ar putea avea un alt continut.

Faptele inculpatului [...] care in intervalul de timp noiembrie 2013 - martie 2014 a aderat la
grupul infractional constituit de catre inculpatul [...] si [...] a detinut si distribuit produse etnobotanice, cunoscand efectele acestora, mai multor tineri din municipiul [...], printre care [...] intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat si de efectuare fara drept la diferite intervale de timp dar in realizarea aceleasi rezolutii infractionale, de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal si art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Faptele inculpatului [...] care, in perioada noiembrie 2013 - martie 2014 a aderat la grupul infractional constituit de catre inculpatii [...] si [...] a detinut si distribuit produse etnobotanice martorului [...], dar si altor persoane ramase neidentificate, in reperate randuri, dar in baza aceleasi rezolutii infractionale, cunoscand efectul acestor produse, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, si de art. 367 alin. 1 Cod penal, aflate in concurs real conform art. 38 alin. 1 Cod penal.

Faptele inculpatului [...], zis „[...]” si „[...]” care in perioada noiembrie 2013 - martie 2014 a aderat la grupul infractional constituit de catre inculpatii [...] si [...] a detinut si distribuit produse etnobotanice, in reperate randuri, dar in baza aceleasi rezolutii infractionale, cunoscand efectul acestor produse, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, si de art. 367 alin. 1 Cod penal, aflate in concurs real conform art. 38 alin. 1 Cod penal.

Faptele inculpatului [...] care in perioada noiembrie 2013 - martie 2014 a aderat la grupul infractional constituit de inculpatul [...] si [...], a detinut si a distribuit produse etnobotanice cunoscand efectul psihoactiv al acestora, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, si de art. 367 alin. 1 Cod penal, aflate in concurs real conform art. 38 alin. 1 Cod penal.

In ceea ce priveste individualizarea judiciara a pedepselor, Curtea constata ca instanta de fond a avut in vedere, conform art. 74 cod Penal, imprejurarile si modul de comitere a infractiunilor, starea de pericol creata pentru valorile sociale ocrotite, consecintele infractiunilor respectiv, impactul produselor cu efecte psihoactive asupra populatiei tinere, motivul savarsirii infractiunilor, (acela de obtinere a profiturilor banesti), circumstantele personale ale ifiecarui inculpat, nivelul de educatie, varsta, situatia familiala si sociala a inculpatilor.

Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel invocate de catre cei 8 inculpati privind reindividualizarea judiciara a pedepselor aplicate de catre instanta de fond, in sensul reducerii acestora sau a aplicarii amenzii penale pentru infractiunea prev. de art.16 alin.1 din Legea nr.194/2011.

In acest sens, Curtea are in vedere amploarea acestui fenomen al consumului de droguri si de substante etnobotanice, mai ales in randul tinerilor, cu efecte deosebit de nocive asupra sanatatii si chiar a vietii persoanei, fenomen social determinat si interetinut in mare masura de catre cei care ofera spre vanzare aceste substante, aspecte care impun aplicarea unor pedepse cu inchisoarea, pedeapsa amenzii penale necorespunzand pericolului social concret al faptelor comise, raportat la perioada destul de lunga de timp a activitatii infractionale si la faptul ca cei 8 inculpati au actionat in cadrul unui grup infractional organizat pentru realizarea distribuirii de substante etnobotanice susceptibile a avea efecte psihoactive.

Curtea mai constata ca la individualizarea judiciara a pedepselor in mod intemeiat instanta de fond a efectuat o diferentiere intre cei 8 inculpati in fucntie de gradul de implicare al fiecarui inculpat in comiterea faptelor si rolul fiecarui inculpat in cadrul grupului infractional organizat, aplicand pedepse cu inchisoarea mai mari inculpatilor [...] si [...] pentru infractiunile retinute raportat la faptul ca acesti doi inculpati au constituit grupul infractional organizat si au organizat activitatea infractionala in ansamblu, inclusiv a celorlalti inculpati.

Pentru ceilalti inculpati, in mod corect prima instanta a aplicat pedepse mai mici, raportat la rolul acestora mai redus in grupul infractional, facandu-se insa si pentru acestia o diferentiere in functie de implicarea mai mare sau mai mica in activitatea de distributie a substantelor etnobotanice; nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care a sustinut ca i s-a aplicat aceeasi pedeapsa pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.367 alin.1 cod penal ca pentru inculpatii care au constituit grupul infractional organizat; in acest sens, Curtea are in vedere ca pentru inculpatii [...] si [...] (care au constituit grupul infractional organizat) li s-a aplicat cate o pedeapsa de 3 ani inchisoare pe cand celorlalti 6 inculpati (inclusiv inculpatului [...]) li s-a aplicat cate o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea acestei infractiuni.

Nu se impune insa reducerea pedepselor prin aplicarea minimelor speciale de pedeapsa, raportat la aspectele expuse mai sus cu privire la gradul de pericol social concret al faptelor comise, raportat la perioada destul de lunga de timp a activitatii infractionale si la faptul ca cei 8 inculpati au actionat in cadrul unui grup infractional organizat.

Nu sunt intemeiate nici motivele de apel invocate de catre inculpatul [...] prin care a solicitat sa nu se revoce suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.1023/S/3 mai 2011 a Judecatoriei Brasov, pronuntata in dosarul penal nr.18542/197/2010, definitiva prin decizia penala nr.1119/R/23.n.20n a Curtii de Apel Constanta, pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa prev. de art.178 alin.2 cod penal 1969 si de vatamare corporala din culpa prev. de art.184 alin.2,4 cod penal 1969, fapte comise la data de 10.10.2006.

In acest sens, Curtea are in vedere ca potrivit art.83 alin.3 cod penal 1969 este posibila suspendarea conditionata a pedepsei pentru infractiunea comisa in termenul de incercare al suspendarii conditionate pentru prima pedeapsa doar daca infractiunea ulterioara este comisa din culpa; atata timp cat infractiunile ulterioare sunt cele care fac obiectul prezentului dosar, infractiuni care au fost comise cu intentie, Curtea constata ca nu sunt aplicabile prevederile art.83 alin.3 cod penal 1969.

Astfel cum s-a aratat mai sus in considerentele privindu-l pe inculpatul [...] privind neaplicabilitatea in cauza a Deciziei ICCJ nr.42/2008 pronuntata in recurs in interesul legii raportat la sentinta penala nr.1584 din 21.11.2013 a Judecatoriei [...], definitiva la 03.12.2013, Curtea constata ca in mod corect instanta de fond a facut in mod legal aplicabilitatea prevederilor art.83 cod penal 1969 privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata inculpatului [...] prin sentinta penala nr.1584 din 21.11.2013 a Judecatoriei [...], definitiva la 03.12.2013.

Raportat la Decizia ICCJ pronuntata in interesul legii nr.1/20011 prin care s-a decis ca suspendarea conditionata a executarii nu poate fi dispusa in ceea ce priveste pedeapsa rezultanta, obtinuta prin aplicarea mecanismului prevazut de art. 83 alin. 1 din Codul penal, Curtea constata ca in mod legal si intemeiat prima instanta a dispus ca pedepse finale aplicate inculpatilor [...] si [...] sa se execute in regim de detentie.

Curtea constata ca si in ceea ce-l priveste pe inculpatul [...] se impune ca pedeapsa finala sa se execute in regim de detentie, raportat la rolul importnat pe care l-a avut in cadrul grupului infractional (inculpatul [...] fiind unul dintre cei care au constituit acest grup infractional, dar a avut rolul si a de a procura substantele etnobotanice si de ale remite spre distribuire celorlalti inculpati, precum si rolul de a coordona membrii grupului infarctional).

In ceea ce-i priveste pe ceilalti 5 inculpati, respectiv inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...], Curtea constata ca apelurile acestora sunt fondate sub aspectul individualizarii judiciare a modalitatii de executare a pedepselor rezultante, apreciind ca scopul educativ preventiv al pedepsei se poate realiza si prin suspendarea sub supraveghere a executarii pedepselor aplicate.

In acest sens, Curtea apreciaza ca sunt indeplinite cerintele prevazute de art.91 cod penal, raportat la cuantumul pedepselor rezultante mai mici de 3 ani inchisoare, la faptul ca inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...] nu au antecedente penale, ca fiecare dintre ei si-a manifestat acordul pentru a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii.

In acelasi sens, Curtea are in vedere rolul mai redus al fiecaruia dintre inculpatii [...], [...], [...], [—] si [—] in cadrul grupului infractional organizat, ca in perioada de aprox. 2 ani si 2 luni de la data savaarsirii faptelor nu au mai comis alte fapte de natura penala, in final Curtea apreciind ca aplicarea pedepsei pentru acesti inculpati este suficienta si, chiar fara executarea in regim de detentie a pedepselor aplicate, inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...] nu vor mai comite alte infractiuni, fiind insa necesara supravegherea conduitei acestora pe durata unui termen de supraveghere, termen in care li se va impune respectarea obligatiilor prevazute de art. 93 al. 1 lit. a)-e) cod penal si art.93 alin.2 lit.b) cod penal, de natura sa ii constientizeze pe inculpati de consecintele faptelor comise si sa-si formeze pe viitor o conduita corespunzatoare de respectare a normelor de convietuire social.

Fata de ansamblul considerentelor expuse, in baza art.421 pct.1 lit.b) cod procedura penala, Curtea va respinge ca nefondate apelurile formulate de catre inculpatii [...], [...] si [...].

In baza art.421 pct.2 lit.b) cod procedura penala, Curtea va admite apelurile formulate de catre inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...], va desfiinta in parte sentinta penala nr. 68/22.04.2015 a Tribunalului [...], pronuntata in dosar nr.923/88/2014, si rejudecand, in baza art.91 cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a executarii:

 • pedepsei rezultante de 2 ani si 8 luni inchisoare aplicata inculpatului [...],
 • pedepsei rezultante de 2 ani si 8 luni inchisoare aplicata inculpatului [...],
 • pedepsei rezultante de 2 ani si 8 luni inchisoare aplicata inculpatului [...],
 • pedepsei rezultante de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata inculpatului [...],
 • pedepsei rezultante de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata inculpatului [...].

pe durata unui termen de supraveghere de cate 4 ani pentru fiecare inculpat, stabilit potrivit art.92 alin. 1 cod penal, pentru fiecare inculpat.

Curtea va obliga pe fiecare dintre inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...] sa respecte pe durata termenului de supraveghere masurile de supraveghere prevazute de art. 93 al. 1 lit. a)-e) cod penal, respectiv:

 • sa se prezinte la Serviciul de Probatiune [...], la datele fixate de acesta;
 • sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
 • sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea;
 • sa comunice schimbarea locului de munca;
 • sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

In temeiul art.93 alin.2 lit.b) cod penal, Curtea va impune fiecaruia dintre inculpatii [...], [...], [.], [.] si [.] sa frecventeze cate un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune [...] sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.

In baza art.94 alin.1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prev. de art.93 alin.1 lit.c)-e) cod penal se vor comunica Serviciului de Probatiune [...].

In baza art.93 alin.3 cod penal, Curtea va obliga pe fiecare dintre inculpatii [...], [...], [...], [...] si [...] sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de cate 90 de zile in cadrul uneia dintre cele doua institutii publice, respectiv S.C. ... S.A. [...] sau Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu [...], ce va fi stabilita de catre Serviciul de Probatiune [...].

In baza art. 404 alin. 3 cod procedura penala, Curtea va atrage atentia inculpatilor [...], [...], [...], [...] si [...] asupra dispozitiilor art. 96 cod penal cu privire la revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei noi infractiuni in cursul termenului de supraveghere sau in cazul nerespectarii, cu rea-credinta, a masurilor de supraveghere.

In baza art.68 alin.1 lit.b) cod penal, executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a),b) cod penal aplicate inculpatilor [...], [...], [...], [...] si [...] va incepe de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

In baza art.65 alin.3 cod penal, executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a),b) cod penal aplicate inculpatilor [...], [...], [...], [...] si [...] va incepe de la data la care pedeapsa principala aplicata fiecaruia dintre acesti inculpati devine executabila, in urma revocarii sau anularii suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

Curtea va inlatura dispozitia de confiscare, in temeiul art.112 lit.b) cod penal, a telefonului mobil marca Samsung Galaxy Nexus IMEI: [...] + SIM Orange seria [...] (predate la camera de corpuri delicte a IPJ [...] cu dovada seria H nr.[...]/18.04.2014) ridicate de la locuinta inculpatului [...].

In consecinta, in baza art.404 alin.4 lit.f) cod procedura penala cu referire la art.255 alin.1 cod procedura penala, Curtea va restitui inculpatului [...] telefonul mobil marca Samsung Galaxy Nexus IMEI: [...] + SIM Orange seria [...] (predate la camera de corpuri delicte a IPJ [...] cu dovada seria H nr.[...]/18.04.2014).

Curtea va mentine restul dispozitiilor sentintei apelate in masura in care nu contravin prezentei decizii.

In baza art.275 alin.2,3,4 cod procedura penala, inculpatii [...], [...] si [...] vor fi obligati la cate 1.000 lei fiecare cheltuieli judiciare catre stat in apel, restul cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in apel ramanand in sarcina acestuia.

Decizia penala nr. 555/P//10.05.2016 Judecator redactor Dan Iulian Nastase

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.