Confiscare Prejudiciu De La Inculpati. » Consultă Avocat
onorariu avocat
Conducerea unui vehicul fara permis de conducere si sub influenta alcool
31 martie 2020
avocat online bun
Constituire a unei grupari infractionale specializate in procurarea, detinerea si comercializarea de etnobotanice
31 martie 2020

Confiscare prejudiciu de la inculpati.

avocat pret

avocat pret


Confiscare prejudiciu de la inculpati.

In temeiul art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005:

„Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:

b) omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ”.

Potrivit art.9 alin. 1 lit.f) din Legea nr.241/2005:

„Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:

 1. sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”.

Art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969.

Art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005 Decizia nr. 265/06.05.2014a Curtii Constitutionale

Constata ca prin sentinta penala nr. 483 din data de 17.12.2013 pronuntata de Tribunalul Constanta, in dosarul penal nr. 13968/118/2012, s-a hotarat:

„In baza art. 334 Cod procedura penala:

Dispune schimbarea incadrarii juridice a unor fapte retinute in sarcina inculpatei [...], din infractiunile de evaziune fiscala prev de art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, si folosire de acte falsificate la autoritatea vamala, prev de art. 273 din Legea nr 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, in infractiunile de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, si complicitate la folosire de acte falsificate la autoritatea vamala, prev de art. 26 Cod penal raportat la art. 273 din Legea nr 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.

I. In baza art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal si art. 42 Cod penal:

Condamna pe inculpatul
[...]
(cetatean turc, ...) la pedeapsa de 10 ani inchisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a exercita in drept sau in fapt functia de administrator la o societate comerciala, prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala .

In baza art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 :

Condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 4 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a exercita in drept sau in fapt functia de administrator la o societate comerciala, prev de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 273 din Legea nr 86/2006 :

Condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a exercita in drept sau in fapt functia de administrator la o societate comerciala, prev. de art. 64 lit c) Cod penal, pentru savarsirea infractiunii de folosire de acte falsificate la autoritatea vamala.

In baza art. 33 lit a) art. 34 lit b) - art 35 Cod penal:

Contopeste pedepsele si dispune ca inculpatul [...] sa execute pedeapsa cea mai grea, de 10 ani inchisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a exercita in drept sau in fapt functia de administrator la o societate comerciala, prev de art. 64 lit c) Cod penal .

In baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei inchisorii, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) si interzicerea dreptului de a exercita in drept sau in fapt functia de administrator la o societate comerciala, prev de art. 64 lit c) Cod penal.

In baza art. 350 Cod procedura penala raportat la art. 145 -art. 145 Cod procedura penala:

Dispune luarea masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara fara incuviintarea instantei de judecata, fata de inculpatul [...].

In baza art. 145 alin 1

1

Cod procedura penala:

Dispune ca pe durata masurii preventive inculpatul [...] sa respecte urmatoarele obligatii:

-sa se prezinte la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;

-sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere sau ori de cate ori este chemat;

-sa nu isi schimbe locuinta fara incuviintarea instantei de judecata;

-sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.

Desemneaza ca organ de supraveghere postul de politie ce are in competenta sat Cretuleasca, jud Ilfov.

Dispune comunicarea copiei prezentei dispozitii conform art. 145 alin 2

1

Cod procedura

penala.

Executorie de la pronuntare in ce priveste masura preventiva.

 1. In baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedura penala raportat la art. 10 lit c) Cod procedura

penala:

Achita pe inculpata [...] sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 ;

In baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedura penala raportat la art. 10 lit d) Cod procedura

penala:

Achita pe inculpata [...] sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamala, prev de art. 26 Cod penal raportat la art. 273 din Legea nr 86/2006 , cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.

In baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal , si art. 74 alin 1 lit a) si alin 2 Cod penal:

Condamna pe inculpata
[...]
(...) la
pedeapsa de 6 luni inchisoare
pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala.

In baza art. 71 cod penal interzice inculpatei, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) cod penal.

In baza art. 81-82 Cod penal:

Dispune pentru inculpata [...] suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 6 luni inchisoare pe durata unui termen de incercare de 2 ani si 6 luni, ce curge de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.

In baza art. 359 Cod procedura penala:

Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal, privind cauzele de revocare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

 1. in baza art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 :

Condamna pe inculpatul
[...]
(...) la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea

drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 290 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal:

Condamna pe inculpatul [...] la pedeapsa de 5 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In baza art. 33 lit a)-art 34 lit b) si 35 Cod penal:

Contopeste pedepsele si dispune ca inculpatul [...] sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) Cod penal.

In baza art. 71 cod penal interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a si lit b) Cod penal.

In baza art. 81-82 Cod penal:

Dispune pentru inculpatul [...] suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare pe durata unui termen de incercare de 4 ani, ce curge de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.

In baza art. 359 Cod procedura penala:

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal, privind cauzele de revocare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

 1. In baza art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal :

Condamna pe inculpata persoana juridica
S.C. [...] S.R.L. Constanta
(inregistrata la ORC Constanta sub nr [...]/24 08 2006, avand CUI [...], cu sediul social in mun. Constanta, [...], jud Constanta) la pedeapsa de 200.000 lei amenda penala si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, prev de art. 53

1

alin 3 lit a) Cod penal.

In baza art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005:

Condamna pe inculpata persoana juridica S.C. [...] S.R.L. Constanta la pedeapsa de 100.000 lei amenda penala si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, prev de art. 53

1

alin 3 lit a) Cod penal.

In baza art. 33 lit a)-art. 34 lit c) si art. 35 Cod penal:

Contopeste pedepsele si dispune ca inculpata persoana juridica S.C. [...] S.R.L. Constanta sa execute pedeapsa cea mai grea, de 200.000 lei amenda penala si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice.

Ia act ca Statul Roman reprezentat prin ANAF nu s-a constituit parte civila in cauza.

In baza art. 118 lit e) Cod penal:

Confisca de la inculpatul [...] suma de
219.048,00 lei
reprezentand suma obtinuta din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In baza art. 348 Cod procedura penala:

Dispune desfiintarea in totalitate a urmatoarelor inscrisuri falsificate:

 • contractul de inchiriere nr 1184456/04 11 2011;
 • actul aditional din 01 02 2012 la contractul de inchiriere nr 1184456/2011;
 • cererea de depunere si mentionare acte nr 509526/01 03 2012
 • delegatia pentru depunere si vizitare documente la/de la ORC Constanta a numitei [...] pentru [...];

In baza art. 357 Cod pr penala raportat la art. 163 Cod pr penala:

Mentine sechestrul asigurator aplicat prin ordonanta nr 3718P/2012 din 10 03 2012 a Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta asupra:

 • sumelor de bani ce reprezinta contravaloarea marfurilor alimentare apartinand SC [...] SRL Constanta, consemnate la dispozitia Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.
 • sumelor de bani din contul SC [...] SRL Constanta.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Societatea comerciala S.C. [...] S.R.L. Constanta a fost infiintata de catre asociatii initiali [...] si [...] (soti), adresa sediului social al societatii fiind declarata in Mun. Constanta, Str. [...], Jud. Constanta, in baza contractului de comodat din 17.08.2006 .

Ulterior, societatea a fost instrainata catre martorul [...], acesta preluand calitatea de asociat unic si administrator. Astfel, prin hotararea nr 2/2011 din 22 02 2011, asociatii [...] si [...] si [...] au hotarat cesionarea partilor sociale catre [...], acesta devenind asociat unic si administrator.

Conform declaratiei martorei [...], ce locuieste efectiv la adresa din Constanta, [...], rezulta ca dupa luna februarie 2011, cand fiul sau, [...] si nora sa, [...], in calitate de asociati, au cesionat partile sociale ale societatii unui tert, societatea comerciala S.C. [...] S.R.L. Constanta nu a mai desfasurat niciun fel de activitate la aceasta adresa.

Potrivit inscrisurilor ridicate de la ORC Constanta, a rezultat ca la data de 06.10.2011, inculpata [...] a fost cooptata in cadrul S.C. [...] S.R.L. Constanta de martorul [...], in calitate de asociat unic si administrator, avand o cota de participare la profit si pierderi de 16,67%, si a dobandit calitatea de administrator in urma retragerii din aceasta functie de catre martorul [...].

Astfel, prin hotararea nr 2/2011 din 08 10 2011 (s-a dat acelasi numar de hotarare ca si la cesionarea partilor sociale catre [...]) s-au cesionat partile sociale catre inculpata [...], [...] retragandu- se din societate iar inculpata [...] devenind asociat unic si administrator.

La data de 10 11 2011, prin rezolutia nr 22908, s-a admis cererea de schimbare a sediului social din strada [...], in [...], spatiul comercial nr 13, mun Constanta .

Aceeasi adresa, din [...], spatiul comercial nr 13, care reprezinta spatiul comercial in suprafata de 12,5mp. situat la etajul 1 al unui imobil cu spatii comerciale de inchiriat, figureaza si in actul constitutiv al societatii, dupa ce aceasta a fost preluata de [...].

Schimbarea sediului societatii a avut loc in baza hotararii nr. 3/2011 din 03.11.2011 a asociatului unic, prin care s-a dispus schimbarea sediului social al societatii la adresa din Mun. Constanta, [...], Jud. Constanta in baza contractului de inchiriere pentru suprafete cu destinatie de locuinta din 01.11.2011, inregistrat la Administratia Finantelor Publice a Mun. Constanta sub nr. 1184456/04.11.2011, incheiat pe timp de 3 luni.

Astfel, in perioada noiembrie 2011 - martie 2012, in care s-au derulat faptele comerciale pentru care inculpatii au fost trimisi in judecata, S.C. [...] S.R.L. Constanta nu a avut declarat sediul social sau punctul de lucru la adresa din Mun. Constanta, Str. [...], Jud. Constanta, iar spatiul comercial inchiriat ca sediu social, din [...], nu indeplineste deloc atributele pentru a fi folosit ca spatiu de receptie sau depozitare de marfuri agroalimentare de ordinul zecilor de tone pe transport. Tribunalul retine, in acest sens, ca CMR -urile prin care s-a certificat transportul unor marfuri agroalimentare catre SC [...] SRL au mentionata adresa acestei societati ca fiind strada [...], adresa ce nu mai era actuala din data de 04 11 2011.

Se are in vedere si faptul ca martorul [...] a declarat ca S.C. [...] S.R.L. Constanta nu a desfasurat activitati comerciale la sediul social declarat in perioada noiembrie - martie 2012 (Aleea [...]) si nu au fost livrate sau depozitate marfuri in incinta acestuia in aceasta perioada.

Prin procura autentificata sub nr 4723 din 04 11 2011 la B.N.P. [...], inculpata [...], in calitate de administrator al SC [...] SRL, l-a imputernicit pe inculpatul [...] sa faca toate demersurile necesare in vederea bunei desfasurari a activitatii SC [...] SRL.

Astfel, [...] a fost imputernicit, printre altele, sa deschida conturi bancare sa faca depuneri si retrageri in contul societatii, sa efectueze demersurile in fata autoritatilor pentru depunerea declaratiilor lunare, sa efectueze operatiuni de import-export, sa incheie noi contracte, sa semneze hotarari modificatoare ale statutului societatii, inclusiv schimbarea sediului social al acesteia.

Tribunalul a constatat ca printre atributiile delegate nu se regaseste si aceea a tinerii contabilitatii, si a raportarilor financiar fiscale. De asemenea, s-a constatat ca emiterea procurii catre inculpatul [...] s-a realizat in aceeasi perioada in care s-a efectuat si schimbarea sediului social, rezultand astfel ca cele doua operatiuni se afla in conexiune una cu cealalta.

Potrivit relatiilor si actelor transmise de [...] la dosar (vol VIII UP), tribunalul retine ca la data de 03 11 2011, inculpatul [...] a formulat personal, in calitate de reprezentant legal, o cerere de deschidere cont persoane juridice, in numele SC [...] SRL, la [...] - sucursala [...] (Ilfov) pentru conturi in lei, euro si dolar USD, prezentandu-se si ca persoana de contact, indicand numarul de telefon mobil la care sa poata fi contactat de banca, depunand specimen de semnatura si aplicand stampila societatii, in prezenta si cu certificarea inspectorului bancar .

In fisa cu specimen de semnatura se constata ca inculpatul [...] este singura persoana ce putea efectua operatiuni in conturile bancare astfel deschise.

De asemenea, in aceeasi zi de 03 11 2011, la [...] - agentia [...] (Constanta) s-a formulat o cerere similara privind deschiderea unui cont bancar in lei, prezentandu-se ca reprezentanti legali atat inculpata [...] cat si [...], ambii depunand specimen de semnatura si fiind aplicata stampila societatii. Telefonul de contact a fost precizat ca fiind acelasi cu cel din cererea formulata la agentia [...], rezultand ca persoana de contact este [...] .

Societatea a fost declarata cu sediul in mun Constanta, strada [...].

La data de 22 februarie 2012, inculpatul [...], in calitate de administrator, a depus la agentia [...], sub nr 945, o delegatie prin care o imputerniceste pe numita [...] sa retraga in numerar sume de bani din contul bancar si sa ridice extrase, documente si/sau sa depuna documente.

La data de 21 02 2012, ca urmare a desfiintarii agentiei bancare [...] a [...], inculpatul [...] a formulat o cerere de transfer a conturilor SC [...] SRl de la agentia [...] la agentia [...].

Potrivit extrasului de cont din perioada 01 10 2011 - 14 03 2012 de la [...] Sucursala [...], in perioada respectiva s-au derulat operatiuni de incasari si plati prin acest cont, atat cu societati cliente ale SC [...] SRL, cat si cu societati furnizoare din strainatate, din cele evidentiate in expertiza contabila.

Potrivit extrasului de cont din perioada 04 11 2011 -21 03 2012 de la [...] agentia [...]/Constanta, in perioada respectiva s-au derulat operatiuni strict de cumparare valuta si depunere in cont, apoi de plata prin virament catre societatile furnizoare externe ale SC [...] SRL .

Prin urmare, prin acest cont bancar nici o societate client al SC [...] SRL nu a facut plata pretului marfurilor cumparate, ci doar s-a alimentat contul cu valuta, dupa care imediat s-a efectuat plata in valuta catre furnizorii externi.

Avand in vedere imprejurarea ca singura persoana cu drept de operare in conturile de la Sucursala [...] ale SC [...] SRL a fost inculpatul [...], este cert ca numai acesta avea acces la sumele de bani virate in cont de societatile client, catre care erau vandute marfurile cumparate din strainatate, si astfel numai inculpatul [...] putea retrage sume de bani pe care sa le foloseasca apoi la cumpararea de valuta si la alimentarea contului din Constanta, respectiv la plata societatilor furnizoare.

Totodata, rezulta din inscrisurile privind alimentarea cu numerar al contului aflat la agentia [...] din Constanta a contului SC [...] SRL, ca cel care alimenta acest cont a fost inculpatul [...].

In ce priveste contul bancar al SC [...] SRL deschis la Raiffeisen Bank, rezulta ca acesta dateaza din perioada in care asociatul societatii era [...], neexistand rulaj pe cont in perioada noiembrie 2011 -martie 2012 .

In concluzie, tribunalul a retinut ca toate operatiunile derulate prin contul bancar al SC [...] SRL in perioada noiembrie 2011 - martie 2012 au fost efectuate de inculpatul [...], contrar sustinerilor acestuia din ultima declaratie data la instanta, in care a fost intrebat expres asupra acestui aspect.

In ce priveste persoanele care s-au implicat efectiv in schimbarea sediului social al SC [...] SRL, din probele dosarului rezulta ca contractul de inchiriere a spatiului din [...], etaj 1 spatiul comercial nr 13, a fost incheiat intre martorul [...] (proprietarul spatiului) si inculpatul [...], care s-a prezentat sub numele de [...], dar afirmand calitatea nereala de reprezentant al societatii, in functia de jurist. In acest sens este declaratia martorului [...], ce nu are nici o implicare in activitatea frauduloasa si deci nu a avut nici un interes sa afirme situatii nereale.

Totodata, mai rezulta ca la data de 01.02.2012, inculpatul [...] a incheiat cu martorul [...] un act aditional la acest contract de inchiriere, prin care s-a prelungit perioada de inchiriere in intervalul

 1. - 30.04.2012.

Pentru ambele perioade de inchiriere, inculpatul [...] a platit martorului [...] suma totala de 1500 lei cu titlu de chirie.

Potrivit raportului de constatare tehnico-stiintifica grafoscopica nr. 94063/15.11.2012 intocmit in cauza de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Constanta, rezulta ca inculpatul [...] a

intocmit in fals delegatia pentru depunere/ridicare de documente la/de la ORC Constanta, emisa in numele inculpatei [...] si cererea de depunere si/sau mentionare acte nr. 509526/01.03.2012, privind declararea prelungirii sediului social la noua adresa.

Totodata, s-a constatat faptul ca semnaturile in litigiu de pe inscrisurile privind inchirierea spatiului comercial de la noul sediu social al societatii, cat si cele de pe incrisurile depuse la Oficiul Registrului Comertului Constanta, pentru efectuarea modificarilor in statutul societatii in acest sens, prezinta asemanari cu semnaturile executate de inculpatul [...] si au fost executate de acesta.

In acelasi timp, desi initial inculpatul [...] a declarat ca nu a participat la activitatea de inchiriere a acestui spatiu comercial si declararea acestuia ca sediu social al societatii, ulterior, in urma confruntarii cu martorul [...], care l-a indicat ca fiind persona semnatara a actelor de inchiriere a acestui spatiu comercial, a recunoscut faptul ca s-a intalnit cu acesta pentru a inchiria acest spatiu comercial si i-a predat inscrisurile privind datele de identificare ale S.C. [...] S.R.L. Constanta, declarand ca, cu aceasta ocazie,
„crede "
ca a semnat si actele intocmite in acest sens.

Deasemenea, martorul [...] l-a recunoscut din fotografie pe inculpatul [...] ca fiind persona semnatara a actelor de inchiriere a acestui spatiu comercial si a indicat in declaratia olografa data in fata lucratorilor de politie la data de 16.03.2012, ca persoana care a semnat actele de inchiriere pentru acest spatiu comercial, folosea numarul de telefon mobil
[...]
, numar de telefon pe care inculpatul [...] a declarat la data de 25.10.2012 ca il foloseste din vara anului 2012, fiind o cartela telefonica pe care a cumparat-o dupa ce i-a fost sustras un telefon mobil.

Declaratia inculpatului [...] referitoare la data de cand foloseste postul telefonic de mai sus este contrazisa de adresa raspuns a operatorului de telefonie mobila ORANGE nr. [...]/15.11.2012, prin care se comunica faptul ca acest numar de telefon a fost activat la data de
28.07.2010,
prin serviciul ORANGE PREPAY iar in perioada 01.11.2011 - 26.10.2012 acesta nu a fost dezactivat si reactivat in aceasta retea telefonica, adica a avut retea continua, ceea ce probeaza faptul ca in perioada noiembrie 2011 - martie 2012 postul telefonic a fost utilizat de [...], deci martorul [...] l-a indicat in mod obiectiv, si din acest punct de vedere, pe inculpate ca fiind persoana ce a semnat actele de inchiriere a spatiului din [...], in numele SC [...] SRL.

Din coroborarea mijloacelor de proba administrate in cauza rezulta ca inculpatul [...], fara a fi angajat sau imputernicit in cadrul S.C. [...] S.R.L. Constanta, a intocmit in fals mai multe inscrisuri, la date diferite, pentru schimbarea sediului social al acestei societati comerciale si declararea acestuia la ORC Constanta, fara insa ca societatea sa desfasoare activitati comerciale in cadrul acestuia, avand astfel caracterul unui sediu social declarat fictiv cu scopul de a sustrage societatea de la efectuarea verificarilor financiar-fiscale ale organelor competente.

Totodata, din declaratiile martorilor [...], [...] si [...], rezulta ca acesta din urma, care este tatal inculpatului [...], a intermediat activitatea de cesiune a acestei societati comerciale catre inculpata [...], fara insa a intocmi, semna sau depune inscrisuri la Registrul comertului in acest sens.

Prezentandu-se, deasemenea, in fata reprezentantilor autoritatii publice ca avand cunostinte juridice, tribunalul retine ca inculpatul [...] a incercat, cu intentie, sa creeze o aparenta de normalitate a actelor si activitatii sale, in conditiile in care un sediu nu trebuie sa fie declarat fictiv, prin urmare nu trebuie sa existe intentia contribuabilului de a se sustrage de la verificari; acest fapt este coroborat cu falsificarea de catre acelasi inculpat a unor documente emise in acest scop, tribunalul retinand ca [...], cu intentie, a contribuit la sustragerea de la verificari fiscale a SC [...] SRL, prin aceasta modalitate a declararii sediului societatii la o adresa la care era constient ca aceasta nu va functiona.

In ce priveste activitatea inculpatei [...] legata de preluarea ca asociat si administrator a societatii comerciale SC [...] SRL, de schimbarea sediului social al acesteia si de emiterea procurii de mandatare a inculpatului [...] pentru administrarea societatii, din declaratia acesteia tribunalul retine ca inculpata a preluat aceasta societate comerciala de la fostul asociat si administrator, martorul [...], sens in care a semnat atat actele de cesiune si documentele de modificare in statutul societatii, cat si procura de imputernicire a inculpatului [...], insa ulterior nu a mai desfasurat nici o activitate in cadrul acesteia, nefiind implicata in activitatea de achizitii intracomunitare de marfuri si valorificare a acestora pe piata interna.

Inculpata recunoaste ca a semnat o serie de acte despre care sustine ca nu a stiut ce reprezentau, nu a stiut ca prin semnarea acelor documente va prelua o societate comerciala ci a considerat ca va infiinta o societate.

Mai arata inculpata ca dupa aproximativ o luna de zile de la semnarea actelor de preluare a societatii, s-a deplasat la un notar in Constanta unde a dat o procura unei persoane de cetatenie turca, fara ca acesta sa fie de fata, iar acea procura dadea posibilitatea imputernicitului sa o reprezinte in acte, in numele societatii. Mai arata ca apoi s-a deplasat la o banca unde a completat o serie de acte legate de deschiderea unui cont bancar.

In aceste demersuri inculpata a fost insotita de cateva persoane pe care le-a perceput ca fiind „dubioase”, una avand varsta de 50-55 ani iar cealalata find de etnie rroma, iar actele pe care le-a semnat au ramas in posesia barbatului mai in varsta.

Potrivit sustinerilor inculpatei, s-a implicat in preluarea/infiintarea acestei societati la indemnul prietenului ei [...], care totodata a asigurat-o ca totul se va realiza legal prin intermediul Oficiului Registrului Comertului, si ca cineva urma sa-i finanteze pentru a incepe o afacere.

Inculpata nu se ocupase pana in acel moment de alte activitati comerciale, nu avea studii economice sau calificare in contabilitate, absolvise liceul (12 clase).

Din ansamblul probelor dosarului tribunalul a retinut ca inculpata [...] nu a fost implicata in activitatile de comert cu produse agroalimentare importate prin intermediul SC [...] SRL in perioada noiembrie 2011 -martie 2012, iar singurul beneficiu obtinut din preluarea ca asociat si administrator a acestei societati a fost suma de 400 lei data de prietenul ei (la acea data) [...].

Avand in vedere contextul in care s-au desfasurat activitatile prezentate mai sus, precum si faptul ca, ulterior (astfel cum se va demonstra in continuare) SC [...] SRL a desfasurat activitati de import si valorificare a unor cantitati de produse agroalimentare fara a le evidentia in contabilitate, sustragandu-se astfel de la plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, tribunalul retine urmatoarea situatie de fapt:

-un grup constituit ad-hoc, din care faceau parte inculpatii [...], [...] si martorii [...] si [...] au hotarat preluarea unei societati comerciale in vederea desfasurarii unor activitati comerciale care sa aiba drept scop evazionarea bugetului de stat.

In aceasta conjunctura, au identificat posibilitatea preluarii sub control a unei societati comerciale prin care sa desfasoare activitatile respective, de asa natura incat sa evite raspunderea penala.

A fost identificata posibilitatea preluarii SC [...] SRL, iar prin intermediul lui [...], a fost convinsa inculpata [...] sa accepte preluarea societatii, in calitate de asociata si administratora. In acest fel, eventuala raspundere penala pentru evaziune fiscala urma sa fie suportata de aceasta inculpata.

Inculpatul [...] si tatal sau [...] s-au ocupat de schimbarea sediului social al SC [...] SRL, declarand noul sediu la o adresa la care reprezentantii firmei nu puteau fi gasiti si la care aceasta nu a functionat niciodata; in acest fel, verificarile organelor financiar -fiscale privind activitatea soccietatii au fost preintampinate/impiedicate .

- pentru derularea efectiva a activitatilor prin intermediul SC [...] SRL, [...] si [...] i-au impus inculpatei [...] sa emita o procura autentificata in favoarea inculpatului [...], prin care acesta sa poata efectua, in principal, operatiuni bancare prin intermediul conturilor societatii. In acelasi scop, inculpatul [...] a dat semnatura de reprezentant la Agentia [...] din Constanta, si a deschis singur conturi bancare la Sucursala [...] a [...]. Este de precizat ca activitatea infractionala s-a desfasurat, astfel cum va rezulta din probe, in zona [...]/[...] din Ilfov (langa Bucuresti), prin urmare inculpatul [...] a deschis conturi bancare la aceasta sucursala pentru a putea efectua operatiunile bancare cu rapiditate, el aflandu-se in aceeasi zona [...] pentru a prelua si comercializa produsele sosite din strainatate .

Procura autentificata nu continea si responsabilitatea pentru tinerea contabilitatii, pentru ca inculpatul [...] sa se poata apara in fata organelor judiciare ca nu a avut astfel de atributii si ca, deci, nu este vinovat pentru evaziunea fiscala provenind din neinregistrarea activitatilor comerciale - aparare pe care a si invocat-o in mod constant. Astfel, acesta arata in declaratiile sale ca el preda documentele justificative privind aceste operatiuni comerciale catre contabila societatii, in vederea inregistrarii acestora in evidenta contabila.

- activitatea comerciala s-a desfasurat partial (cca 50%) in conditii de legalitate si restul prin omisiunea inregistrarii operatiunilor efectuate, tot in scopul mascarii activitatii ilicite.

Pe data de 24.02.2012, lucratorii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au constatat faptul ca S.C. [...] S.R.L. Constanta nu isi desfasoara activitatea la sediul social declarat din Mun. Constanta, [...], Jud. Constanta.

Pe data de 05.03.2012, lucratorii de politie au fost instiintati de catre lucratorii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Giurgiu ca S.C. [...] S.R.L. Constanta a efectuat in perioada 02-04.03.2012 un numar de 6 achizitii intracomunitare de marfuri reprezentand legume- fructe pentru care era consemnata ca destinatie de livrare - pe CMR-urile aferente - o adresa din Mun. Constanta, Str. [...], Jud. Constanta.

Cu ocazia verificarilor in teren efectuate la aceasta adresa mentionata in acte a fi
„de livrare
”, s-a constatat faptul ca imobilul respectiv este tip casa la sol cu destinatie de locuinta, bun care este propietatea sotilor [...] si [...], fiind prevazut cu o curte exterioara de 10 m lungime pe 2 m latime.

De asemenea, cu ocazia verificarilor efectuate la aceasta adresa, s-a constatat faptul ca la acest imobil nu au fost livrate legume-fructe sau alte bunuri apartinand acestei societati comerciale, iar proprietarii acestuia nu o cunosc pe inculpata [...], care figureaza in calitate de administrator.

Pe cale de consecinta, nici nu au fost receptionate sau depozitate legume-fructe sau produse alimentare apartinand acestei societati comerciale in perioada martie 2011 - martie 2012.

In continuarea cercetarilor penale au fost solicitate la Garda Financiara - Comisariatul General, toate CMR-urile si procesele verbale de sigilare/desigilare aferente pentru achizitiile intracomunitare de marfuri efectuate de S.C. [...] S.R.L. Constanta in perioada decembrie 2011 - martie 2012, constatandu-se ca exista documente prezentate pentru un numar de
108
transporturi intracomunitare de legume-fructe si produse alimentare ale acestei societati comerciale.

Din cuprinsul raportului de expertiza contabila intocmit in cauza, tribunalul a retinut ca, in urma verificarii CMR-urilor consemnate in procesul verbal intocmit de organele fiscale, s-a constatat ca pentru acestea SC [...] SRL nu a intocmit NIR-uri si nu exista nici facturile aferente care sa figureze inregistrate in registrul de cumparari intocmit de societate in perioada decembrie 2011 /martie 2012, cu exceptia a 4 facturi identificate dar care nu erau inregistrate in contabilitate.

Au rezultat 53 de CMR-uri neinregistrate in evidenta contabila a societatii, prin urmare 53 facturi fiscale neinregistrate, valoarea estimata a acestora fiind de 3.664.475,54 lei, iar TVA-ul aferent datorat bugetului fiind de 879.477,21 lei .

Conform raspunsului la obiectivul nr 3 al expertizei, SC [...] SRL a efectuat plati bancare catre furnizorii ce au furnizat marfa evidentiata in cele 53 de CMR-uri neinregistrate, in suma totala de 4.412.016, 118 lei.

Din compararea situatiei privind CMR-urile neinregistrate si a platilor efectuate catre furnizori, rezulta ca nu toate livrarile confirmate de existenta CMR -urilor au fost achitate catre firmele respective: exemplu - nu au fost facute plati catre firmele ... .

De asemenea, platile catre furnizorii cu care SC [...] a avut repetate raporturi contractuale - [...], Mazzoni, Rastoder etc. - nu corespund estimativ, ca valoare globala, cu valoarea bunurilor furnizate de aceste societati, rezultand ca s-au efectuat plati si prin intermediul unor alte societati comerciale.

In schimb, se poate constata o coroborare a livrarilor si a platilor efectuate de catre /catre societatile furnizoare ce au avut o singura sau putine furnizari catre SC [...] SRL -exemplu [...], [...], [...], [...] - atat in privinta sumelor reprezentand valoarea marfii/plata efectuata, cat si in privinta datei furnizarii/datei platii, ceea ce demonstreaza ca o persoana actionand in numele SC [...] SRL a comandat marfurile de la aceste societati si le-a si achitat prin banca, din contul SC [...] SRL.

Potrivit obiectivelor nr 5 si nr 6 la raportul de expertiza, SC [...] SRL a vandut legume si fructe catre [...], in principal, precum si catre un numar de alte 5 societati comerciale - [...], [...], [...], [...] si [...], vanzarile fiind in valoare totala de 4.295.037,45 lei, si a incasat in aceeasi perioada suma totala de 7.052.487,07 lei de la aceste societati .

Astfel, tribunalul a constatat ca nu se coroboreaza valoarea livrarilor cu valoarea pretului incasat, acesta din urma fiind cu 2.757.450 lei mai mare.

Potrivit expertizei, pentru operatiunile intracomunitare neinregistrate in patrimoniul societatii, situatia obligatiilor datorate bugetului de stat se ridica la suma totala de 219.048 lei, din care TVA de plata in suma de 213.185 lei, si impozit pe profit de plata in suma de 5.863 lei.

In raport cu aspectele constatate, la data de 09.03.2012, lucratorii de politie judiciara au procedat la „darea in consemn la toate frontierele statului roman a tuturor transporturilor de marfuri” care aveau ca destinatar S.C. [...] S.R.L. Constanta.

Pe data de 09.03.2012, in jurul orei 17 , lucratorii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, au fost sesizati telefonic de lucratorii de politie din cadrul PTF Giurgiu cu privire la faptul ca pe sensul de intrare in Romania a sosit un autotractor cu semiremorca incarcat cu o cantitate de 21.974 kg. portocale de provenienta din Grecia, ce are ca destinatar consemnat pe CMR-ul aferent din data de 07.03.2012 societatea S.C. [...] S.R.L. Constanta.

Adresa de livrare consemnata in acte era in Mun. Constanta, Str. [...], Jud. Constanta.

In acest sens, fiind indicii de activitate ilicita, s-a comunicat lucratorilor de politie de frontiera sa procedeze la sigilarea acestui mijloc de transport pana la sosirea lucratorilor de politie judiciara din cadrul IPJ Constanta, in vederea insotirii acestuia pana la adresa de destinatie a livrarii.

La PTF Giurgiu a fost identificat mijlocul de transport auto format din autotractorul marca [...] cu numarul de inmatriculare [...], avand serie sasiu [...] si serie motor 502158, si semiremorca marca SCHMITZ SPR 24, cu numarul de inmatriculare [...], avand serie sasiu [...], apartinand S.C. [...] S.R.L. Com. [...], Jud. Dambovita, condus de soferul [...], in calitate de angajat al acestei societati comerciale transportatoare.

Cu respectiva ocazie s-a procedat la sigilarea semiremorcii de catre lucratorii din cadrul Garzii Financiare Giurgiu, iar transportul a fost insotit de lucratorii de politie pe ruta Giurgiu - Bucuresti - Constanta.

Pe data de 10.03.2012, in jurul orei 01, in momentul iesirii de pe autostrada A2 si al intrarii in orasul Cernavoda, lucratorii de politie care insoteau acest transport, au fost contactati telefonic de lucratorii de politie din cadrul PTF Giurgiu, care le-au comunicat faptul ca prin acest punct de frontiera a mai trecut inca un mijloc de transport auto, format din autotractor si semiremorca incarcat cu produse agro alimentare ce are ca destinatar pe S.C. [...] S.R.L. Constanta, ce are aceeasi locatie de descarcare din Mun. Constanta.

In aceste conditii, o parte dintre lucratorii de politie care insoteau mijlocul de transport auto si-au continuat deplasarea catre Constanta, iar ceilalti s-au intors in PTF Giurgiu, in vederea identificarii celuilalt mijloc de transport si al marfurilor transportate.

In jurul orei 02

50

, lucratorii de politie au ajuns in PTF Giurgiu, unde au constatat ca aici se aflau inca alte 4 mijloace de transport auto formate din autotractor si semiremorca, in care erau incarcate legume-fructe din spatiul intracomunitar si aveau ca destinatar consemnat pe CMR-urile aferente din perioada de 08 - 09.03.2012 societatea S.C. [...] S.R.L. Constanta si adresa de livrare in Mun. Constanta, Str. [...], Jud. Constanta.

Pe data de 10.03.2012, intre orele 10

30

- 16, dupa sigilarea semiremorcilor de catre lucratorii din cadrul Garzii Financiare Giurgiu, lucratorii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Serviciul de Investigare a Fraudelor, au procedat la insotirea acestor mijloace de transport marfa pe ruta Giurgiu - Bucuresti - Constanta in vederea cantaririi marfurilor transportate si pentru verificarea legalitatii documentelor de transport prezentate de conducatorii auto.

Pe data de 10.03.2012, s-a procedat de desigilarea celor 5 semiremorci de catre lucratorii din cadrul Garzii Financiare Constanta, iar marfurile transportate au fost descarcate si cantarite de lucratorii de politie judiciara din cadrul IPJ Constanta, in prezenta conducatorilor auto, fiind predate spre valorificare imediata ca marfuri perisabile catre societatile de profil S.C. [...] S.R.L. Constanta si S.C. [...] S.R.L. Medgidia, Jud. Constanta, in executarea dispozitiilor ordonantei nr. 371/P/2012 din 10.03.2012 emisa de procuror privind luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra acestor bunuri agroalimentare.

In esenta, conducatorii auto si reprezentantii acestor societati comerciale transportatoare au declarat ca aceste marfuri aveau ca destinatie de livrare in Mun. Constanta, Str. [...], Jud. Constanta, potrivit CMR-urilor intocmite de furnizorii straini, insa acestea urmau sa fie predate, respectiv au fost predate efectiv la depozite de legume-fructe si produse alimentare din Mun. Bucuresti si Com. [...], Jud. Ilfov, la solicitarea telefonica a reprezentantului acestui beneficiar.

Rezumand cu privire la declaratiile martorilor transportatori, tribunalul a retinut urmatoarele:

 • martorii care nu au efectuat transporturile retinute de organele de politie in vama Giurgiu au prezentat marfa in zona Bucuresti, in complexele comerciale din [...] etc, in urma discutiilor telefonice cu persoane care ii dirijau asupra destinatiei si care solicitau schimbarea locatiei de descarcare, din Constanta in Bucuresti zona hipermarketurilor din [...].
 • in marea majoritate a cazurilor, transporturile au fost confirmate prin aplicarea stampilei SC [...] SRL pe CMR .
 • descarcarea si preluarea marfii a fost realizata de diverse persoane, fie de nationalitate romana, fie de nationalitate turca sau similara, fara ca vreodata acestia sa-si decline in mod expres calitatea de reprezentant al societatii beneficiare sau sa prezinte vreun act in acest sens. Au existat si mai multe situatii in care, dupa descarcarea marfii, persoanele respective au disparut astfel incat transportatorii nu si-au putut incasa pretul transportului.
 • martorii care au fost retinuti cu marfa in vama Giurgiu si apoi au fost condusi sub escorta politiei catre Constanta, nu au fost contactatti ulterior de vreun reprezentant al SC [...] SRL, care sa solicite prezentarea marfii la o adresa anume din Constanta, care sa reclame proprietatea asupra marfii respective, etc. De asemenea, aceste transporturi nu au fost achitate, cu exceptia celui efectuat prin firma lui [...], plata acestui transport efectuandu-se in conditii de clandestinitate, in Bucuresti, astfel cum rezulta din declaratia martorului si din continutul convorbirilor telefonice interceptate si inregistrate, referitoare la acesta.

Astfel, rezulta ca, desi beneficiarii marfii indisponibilizate stiau unde se afla aceasta, nu au efectuat demersuri oficiale si nu s-au prezentat la organele abilitate pentru a lamuri situatia, in ciuda valorii mari pe care au pierdut-o prin aceasta neprezentare, din atitudinea lor rezultand cu claritate ca este vorba despre transporturi pe care nu le puteau justifica cu acte legale, din acest motiv preferand sa le abandoneze. Acelasi aspect rezulta si din continutul unor convorbiri telefonice interceptate si inregistrate, dintre persoane de cetatenie/etnie turca, convorbiri din care rezulta interesul lor direct legat de marfa confiscata, dar si faptul ca astfel de marfa clandestina era uneori preluata fara acte de alte persoane sau societati decat cele care o comandasera, si valorificata imediat .

In ce il priveste pe martorul [...], in cursul urmaririi penale acesta a recunoscut din fotografii pe inculpatul [...] ca fiind persoana ce a receptionat si preluat marfa la un depozit din Bucuresti, iar in cursul judecatii a mentinut aceasta declaratie. Astfel, acest martor confirma faptul ca inculpatul [...] a fost implicat personal in descarcarea unui transport comandat in numele SC [...] SRL, intr-o locatie din zona Bucuresti, contrar sustinerilor inculpatului care declara ca a asistat numai la descarcari realizate in mun Constanta.

Audiat fiind in cauza, inculpatul [...] a declarat ca a dobandit atat calitatea de imputernicit al S.C. [...] S.R.L. Constanta in baza procurii emise de [...] cat si calitatea de imputernicit cu specimen de semnatura in banca pentru conturile bancare ale acestei societati comerciale deschise la [...] .

Inculpatul sustine ca a fost rugat de un prieten din Constanta pe nume [...] (in cea de-a doua declaratie data la instanta a indicat numele persoanei ca fiind [...]) sa se implice in administrarea SC [...] SRL, in sensul de a receptiona produsele alimentare sosite din Europa la o adresa din Constanta si de a le livra unor clienti pe care [...] ii cunostea de dinainte. Despre numitul [...]/[...] inculpatul arata ca il cunostea de 2-3 ani , acesta era cetatean roman, in varsta de 45 de ani, avea cu el o relatie buna de prietenie, insa nu cunoaste unde locuieste, iar dupa retinerea celor 5 tir-uri la vama, nu l-a mai putut contacta telefonic .

Banii erau rulati prin banca, iar inculpatul nu se ocupa de contabilitate, de intocmirea facturilor si de documentele de expeditie, acestea fiind in sarcina contabilei cunoscuta de prietenul sau [...]. De asemenea, inculpatul sustine ca de efectuarea platilor prin banca se ocupa un angajat al firmei, iar el (inculpatul) personal nu a ridicat bani din banca decat o singura data. Arata ca plata furnizorilor externi s-a facut prin banca, fara contributia sa, desi recunoaste ca, in afara de el, nici o alta persoana nu mai avea drept de semnatura in banca.

Mai precizeaza inculpatul ca societatea dispunea de doua stampile, dintre care una era in posesia sa, pentru a confirma documentele de transport al marfii, iar cea de-a doua in posesia contabilei.

O alta sustinere a acestuia este ca tirurile cu marfa veneau in Constanta, la un PECO, unde erau desigilate de catre reprezentantii Garzii Financiare, dupa care marfa era trimisa spre distribuire in Bucuresti. De asemenea, precizeaza ca el personal nu a facut niciodata comenzi la furnizori, dar recunoaste ca avea niste cunostinte care se ocupau de aceasta, acestia fiind practic niste colaboratori externi ai firmei.

Rezumand cu privire la aceasta declaratie a inculpatului, tribunalul a retine ca: inculpatul, prin intermediul unor colaboratori externi pe care el ii cunostea, efectua comenzi de cumparare produse agroalimentare, tot inculpatul era cel care cunostea clientii din Bucuresti carora le vindea marfa, el era singurul care avea drept de semnatura in banca, el detinea stampila utilizata la confirmarea CMR-urilor, si in acelasi timp nu a oferit nici un indiciu verificabil asupra existentei pretinsului sau prieten [...]/[...], si cu atat mai putin asupra faptului ca acesta detinea controlul asupra SC [...] SRL.

In cea de-a doua declaratie data la instanta, inculpatul sustine in plus ca el nu a desfasurat nici o activitate in numele firmei, nu a semnat nici un act in numele SC [...] SRL - cu exceptia proceselor verbale de desigilare incheiate in mun Constanta -nu a efectuat operatiuni bancare (cu o exceptie), nu a dispus plati prin transfer bancar, nu a dat specimen de semnatura in banca, detine o societate comerciala dar nu a desfasurat afaceri comerciale prin aceasta cu firma SC [...] SRL; mai arata inculpatul ca in perioada transporturilor confirmate in Constanta, a venit si a locuit la numitul [...] si a detinut stampila societatii numai pe perioada cat confirma transporturile.

In ansamblu, tribunalul a retinut ca probele administrate stabilesc cu certitudine faptul ca inculpatul [...] este persoana care a controlat in fapt si in drept SC [...] SRL in perioada noiembrie 2011 - martie 2012, inculpatul este persoana care a dispus toate operatiunile cu sume de bani - plati si incasari catre si de la firmele furnizoare/cumparatoare de produse agroalimentare - legume si fructe importate. Cu privire la acest aspect, fata de apararea inculpatului ca a indeplinit simple operatiuni cu privire la care nu el a luat decizia, tribunalul constata ca acesta nu a fost in masura sa explice in ce modalitate a comunicat cu el numitul [...], astfel incat la fiecare operatiune bancara efectuata inculpatul sa cunoasca suma de virat/de plata, contul in care trebuie virata si toate celelalte elemente ce trebuie cunoscute si justificate in cadrul operatiunilor bancare. Inculpatul nu a justificat (sustinand nereal ca nu a efectuat operatiuni bancare in contul SC [...] SRL) nici de ce sumele de incasat au intrat in exclusivitate prin contul din Bucuresti, in timp ce sumele de plata valutara s-au desfasurat prin contul bancar din Constanta, in conditiile in care acest cont era alimentat exclusiv pentru efectuarea acelor plati valutare. Explicatia acestui mod de lucru este aceea ca prin fractionarea operatiunilor de incasare/plata, inculpatul a creat o imposibilitate obiectiva pentru organele statului si expertul contabil de a stabili corelatia intre sumele incasate si sumele platite, respectiv intre pretul platit furnizorilor externi pentru un anumit transport de marfa, si pretul incasat de la clienti pentru acelasi transport de bunuri. Astfel, inculpatul a ingreunat posibilitatea descoperirii si dovedirii infractiunii de evaziune fiscala , precum si cuantumul prejudiciului.

De asemenea, se dovedeste din faptul aplicarii stampilei SC [...] SRL pe CMR-urile transporturilor descarcate in [...]/Bucuresti, stampila ce a rezultat ca era in posesia inculpatului, ca acesta a fost implicat in dirijarea si descarcarea acelor transporturi, din moment ce persoanele care descarcau dispuneau de acea stampila.

Referitor la prejudiciul creat bugetului de stat prin neinregistrarea celor 53 de transporturi/facturi despre care s-a dovedit ca au intrat in Romania pentru beneficiar SC [...] SRL dar care au fost descarcate in alta locatie decat cea declarata in CMR si nu au fost inregistrate in contabilitate, tribunalul va retine ca prejudiciu cert cauzat suma
de 219 048 lei
, din care TVA de plata in suma de 213 185 lei si impozit pe profit in suma de 5 863 lei, iar nu si suma de 919 215,52 lei, din care TVA de plata in suma de 901 713,52 lei si impozit pe profit in suma de 17 502 lei (evidentiate in raportul de expertiza contabila), intrucat aceasta din urma nu este urmarea neinregistrarii in evidenta contabila a operatiunilor comerciale desfasurate si a veniturilor realizate, ci are caracterul unei creante fiscale certe, reale si exigibile datorate la bugetul de stat, ce poate fi recuperata pe calea executarii silite de organele fiscale competente.

Tribunalul a retinut ca in sarcina inculpatei [...] nu se justifica a fi retinuta forma autoratului la aceasta infractiune, intrucat rezulta din ansamblul probator ca inculpata [...] nu a efectuat personal nici un act concret care sa conduca la prejudicierea bugetului de stat prin ascunderea sursei impozabile sau omisiunea inregistrarii in contabilitate a operatiunilor comerciale efectuate.

Imprejurarea ca, in acte, figureaza ca asociat si administrator al SC [...] SRL nu constrituie automat si dovada ca inculpata a efectuat acte de autorat de de evaziune fiscala, cata vreme se dovedeste ca aceste operatiuni comerciale neinregistrate au fost realizate de alte persoane.

In ce priveste infractiunea de evaziune fiscala prin declararea fictiva a sediului social, prevazuta de art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005, tribunalul constata ca aceasta fapta nu a fost savarsita de inculpata, si nu exista nici o dovada ca inculpata a contribuit in mod intentionat la schimbarea sediului social, din strada [...] in Aleea [...].

Mai mult, insusi faptul ca hotararea asociatului unic in privinta schimbarii sediului a fost falsificata sub aspectul semnaturii, aceasta semnatura nefiind a inculpatei [...] (conform raportului de expertiza grafica), constituie dovada ca aceasta nu a fost implicata in demersurile privind schimbarea sediului la o adresa la care firma nu putea fi gasita.

Pentru considerentele expuse, in baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedura penala raportat la art. 10 lit c) Cod procedura penala tribunalul a dispus achitarea inculpatei [...] sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005 ;

In ce priveste infractiunea de folosirea de acte falsificate la autoritatea vamala, prev de art. 273 din Legea nr 86/2006 , cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, pentru care a fost trimisa in judecata inculpata, tribunalul a retinut, pe de o parte, ca astfel de acte materiale nu au fost realizate de inculpata, iar pe de alta parte, ca inculpata nu a prevazut aceasta modalitate specifica prin intermediul careia s-a savarsit infractiunea de evaziune fiscala prev de art. 9 lit b) pentru care s-a retinut complicitatea ei. Daca este adevarat ca inculpata a prevazut in general posibilitatea savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, existand si elemente de fapt care sa-i intareasca aceasta banuiala, aceasta nu inseamna ca inculpata, fara cunostinte in domeniul relatiilor vamale si fara a cunoaste care ar putea fi in concret activitatea prin care firma sa evazioneze bugetul de stat, a putut prevede ca activitatea infractionala va consta in importuri de bunuri agroalimentare supuse controlului vamal, si ca pentru aceasta se vor folosi inscrisuri purtand mentiuni false asupra sediului SC [...] SRL si asupra locului descarcarii marfii.

Pentru considerentele expuse, intrucat faptele indicate nu au fost prevazute de inculpata, si nici nu au fost realizate de aceasta in materialitatea lor, rezulta, pe de o parte, ca incadrarea juridica corecta este cea de complicitate si nu de autorat la aceasta infractiune, iar, pe de alta parte, ca lipsesc elemente constitutive ale acestei infractiuni retinute in sarcina inculpatei, si anume elementul obiectiv si cel subiectiv.

Pentru aceste motive, dupa schimbarea corespunzatoare a incadrarii juridice, in baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedura penala raportat la art. 10 lit d) Cod procedura penala, tribunalul a dispus achitarea inculpatei [...] sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamala, prev de art. 26 Cod penal raportat la art. 273 din Legea nr 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.

Impotriva acestei sentinte au declarat apel Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta si inculpatii [...] si [...].

In dezvoltarea motivelor de apel ale Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta s-a aratat in mod gresit s-a dispus achitarea inculpatei [...] pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art.9 lit.f din Legea nr.241/2005, instanta de fond motivand ca aceasta nu avea cunostinta despre imprejurarea ca inculpatul [...] urma ulterior sa faca demersuri pentru schimbarea sediului societatii; s-a aratat ca trebuie avut in vedere faptul ca aceasta inculpata a dat o hotarare prin care a decis schimbarea sediului social al societatii pe data de 3 noiembrie 2011, iar pe data de 4 noiembrie 2011 i-a dat inculpatului [...] o procura notariala, imputernicindu-l pe acesta sa faca demersuri pentru schimbarea sediului social al societatii, de asemenea sa faca operatiuni de import- export si sa reprezinte societatea in fata autoritatilor vamale; fata de aceste aspecte rezulta faptul ca inculpata avea cunostinta despre toate operatiunile care urmau sa se desfasoare si ca se intentiona schimbarea sediului societatii pentru a nu fi gasita societatea de catre organele de control, inculpata fiind astfel vinovata si de savarsirea infractiunii de folosire de acte falsificate la Autoritatea Vamala, in conditiile in care aceasta cunostea despre operatiunile vamale ce urmau sa se efectueze; s-a mai aratat ca asa cum rezulta din procura cu care a fost imputernicit inculpatul [...], aceasta i-a dat libertatea coinculpatului sa desfasoare si operatiuni de import-export si sa reprezinte societatea la autoritatile vamale; in conditiile in care inculpata cunostea ce operatiuni urma sa desfasoare societatea considera ca aceasta se face vinovata si de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala fiind autor alaturi de celalalt inculpat si nu complice; astfel, potrivit procurorii notariale, inculpata [...] l-a imputernicit pe inculpatul [...], printre altele, sa reprezinte societatea in fata autoritatilor in vederea depunerii de declaratii lunare, acest lucru insemnand ca tinerea contabilitatii si depunerea declaratiilor trimestriale si anuale erau in sarcina sa, stiut fiind faptul ca o persoana se face vinovata de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala si daca nu tine contabilitatea, dar si daca nu face declaratii anuale si trimestriale la autoritatea fiscala; practic cei doi inculpati si-au impartit atributiile pe care le aveau fata de stat, respectiv inculpatul [...] trebuia sa faca declaratiile lunare, iar inculpata [...] sa ramana responsabila de tinerea contabilitatii si de depunerea declaratiilor anuale; in ceea ce priveste individualizarea pedepsei apreciaza ca instanta de fond a aplicat o pedeapsa mult sub minimul prevazut de lege dupa retinerea circumstantelor atenuante, avand in vedere cuantumul mare al prejudiciului, gravitatea faptelor prin modul in care au fost comise astfel incat, nu se poate afirma ca inculpata nu avea cunostinta de ceea ce se intampla in conditiile in care este o persoana care a absolvit liceul; s-a mai criticat, prin motivele scrise de apel, gresita confiscare a sumei de 219.048 lei doar de la inculpatul [...], impunandu-se confiscarea acestei sume de la inculpatii [...] si [...] deoarece ambii inculpati sunt condamnati pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat, in temeiul art.16 lit.b Cod procedura penala sau art.16 lit.c Cod procedura penala, achitarea inculpatului cu privire la prima acuzatie prin care s-a retinut ca in perioada decembrie 2011 - 12 martie 2012 in calitate de imputernicit a efectuat operatiuni comerciale de achizitii intracomunitare de marfuri agroalimentare si comercializarea acestora; s-a solicitat a se constata ca prin Ordonanta nr.10 din data de 10.03.2012 a procurorului de caz s-a dispus autorizarea pentru un timp de 48 ore a interceptarilor telefonice a lui [...] [...], chiar in referatul sefului comisar [...] se arata ca l-a interceptat pe [...] [...] ca fiind cel care dispunea si administra societatea; s.a mai aratat ca exista 27 de declaratii de martori in favoarea inculpatului, martorul [...] declarand ca inculpatul [...] nu este cel care l-a platit, martorul [...] aratand ca marfa se descarca numai dupa ce era verificata de catre Garda Financiara iar inculpatul nu a avut niciodata capacitatea reala de a dispune contabilei sa nu inregistreze actele in contabilitate; s-a mai precizat ca la fila 110 se afla declaratia contabilei [...] in care se arata ca din punctul sau de vedere administrator era domnul [...], cu acesta tinea legatura, ii aducea actele, le inregistra si le depunea la Administratia Financiara.

In ceea ce priveste infractiunea prevazuta de art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005, s-a solicitat admiterea apelului declarat de apelantul inculpat [...], desfiintarea hotararii instantei de fond si, rejudecand, sa se dispuna achitarea inculpatului in temeiul dispozitiilor art.16 lit.b Cod procedura penala, intrucat este nevinovat, aratandu-se ca fata de aceasta infractiune nu sunt indicate actele materiale care au fost emise de catre acesta pentru a se sustrage de la verificari; pentru a exista o sustragere, o persoana trebuie sa dispuna din punct de vedere fizic a nu se indeplini anumite obligatii sau solicitari din partea statului precizat, cand s-au cerut documente de catre autoritati, insa nu s-au precizat cand s-au cerut documente de catre autoritati, nefiind astfel identificate momentele temporale - zile, ani, cand s-au realizat faptic actiunile imputabile inculpatului [...], ca pe baza acestor elemente si a altora sa poata fi stabilita intrunirea elementelor constitutive ale infractiunii prevazuta de art.9 lit.f din Legea nr.241/2005.

Cu privire la infractiunea prevazuta de art.273 din Legea nr.86/2006, in temeiul dispozitiilor art.17 alin.2 Cod procedura penala raportat la art.16 lit.b Cod procedura penala, s-a solicitat achitarea inculpatului avand in vedere ca in actul de acuzare nu s-au identificat actiunea, data si respectiv persoana care ar fi realizat aceasta folosire astfel incat sa induca in eroare Autoritatea Vamala si ca aceasta se afla in imposibilitatea reala, fara sa faca dovada faptului ca aceasta a manifestat activitatea de a identifica societatea; in situatia in care autoritatea statului dovedeste o pasivitate in vederea identificarii documentelor respective numai printr-o simpla adresa tot instanta si practica judecatoreasca a stabilit ca nu se poate folosi o actiune de folosire a documentelor falsificate cat timp a facut dovada ca persoana care le-a depus avea cunostinta ca sunt falsificate; in aceasta situatie, inculpatul mai este protejat si de eroarea de fapt, intrucat acesta niciodata nu a stat la baza emiterii documentelor si respectiv nu s-a facut dovada faptului ca are cunostinta despre faptul ca documentele ar fi fost create in mod fals.

In subsidiar, in temeiul dispozitiilor art.421 alin.2 lit.a Cod procedura penala, in situatia in care se va da eficienta dispozitiilor art.396 Cod procedura penala si se vor gasi actiuni care pot fi incadrate in una dintre cele trei acuzatii se va observa ca implicarea trebuie analizata si sanctionata din punctul de vedere al incalcarii legislatiei gradual, s-a solicitat sa se dispuna o sanctiune cu suspendare sub supraveghere astfel cum prevad dispozitiile art.86

1

Cod penal, avand in vedere ca inculpatul a facut eforturi pentru a acoperi si latura financiara, a dorit sa acopere si prejudiciul creat de catre coinculpata [...], insa nu a mai reusit obtinerea imprumutului, iar scopul pedepsei prevazut de art.52 Cod penal, atat sanctionator cat si de reeducare, poate fi atins si prin aplicarea unei pedepse in temeiul dispozitiilor art.86

1

Cod penal.

In dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat in principal a se constata ca nu reiese cu certitudine implicarea acestuia in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, imprejurare in care in temeiul dispozitiilor art.16 alin.1 lit.c Cod procedura penala se impune achitarea inculpatului; in ceea ce priveste cea de a doua condamnare pentru fapta de fals in inscrisuri, s-a precizat ca inculpatul nu are nicio optiune considerand ca aceasta fapta a fost dovedita, iar pedeapsa aplicata este corecta.

In subsidiar, in situatia in care se va constata o oarecare implicare a inculpatului in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, s-a solicitat a se constata ca hotararea instantei de fond este temeinica si legala in ceea ce priveste cuantumul pedepsei aplicat pentru aceasta infractiune si sa fie mentinuta ca atare.

Inculpatii [...] (la termenul din data 12.06.2015) si [...] (La termenul din data 16.01.2015) au precizat personal ca nu doresc sa dea declaratie in fata instantei de apel, uzand de dreptul la tacere prev. de art.83 lit.a) cod procedura penala.

Examinand sentinta apelata in raport de motivele de apel si de actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca apelurile formulate in cauza de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta si inculpatii [...] si [...] sunt fondate, pentru urmatoarele:


 1. Cu privire la inculpata [...]

Curtea constata ca este fondat motivul de apel al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta prin care s-a criticat schimbarea de incadrare juridica din infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969, in infractiunea de complicitate la evaziune fiscala prev. de art. 26 Cod penal 1969 raportat la art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969.

In acest sens, Curtea constata ca in mod neintemeiat instanta de fond a retinut pentru inculpata [...] forma complicitatii la evaziune fiscala in locul autoratului la evaziune fiscala prev. de art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969.

Astfel, potrivit art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005:


Constituie infractiuni de evaziune fiscala

si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi
urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.

 1. omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate
  ”.

Faptul ca inculpata [...] nu a efectuat personal nici un act concret care sa conduca la prejudicierea bugetului de stat prin ascunderea sursei impozabile sau omisiunea inregistrarii in contabilitate a operatiunilor comerciale efectuate nu determina implicit o lipsa de responsabilitate a inculpatei cu privire la activitatea societatii comerciale a carei administrator era.

Curtea constata ca inculpata [...] a fost in acea perioada unic asociat si administrator al SC [...] SRL si prin urmare avea obligatia sa verifice activitatea comerciala a societatii comerciale respective, implicit evidentierea in contabilitate in mod corect a tuturor activitatilor comerciale desfasurate de societatea comerciala respectiva, chiar daca operatiunile comerciale au fost desfasurate efectiv de catre alta persoana imputernicita in acest sens.

Cu alte cuvinte, inculpata [...] era responsabila de imputernicirea pe care a dat-o inculpatului [...] si ar fi trebuit sa verifice operatiunile comerciale pe care acesta le-a facut in baza acelei imputerniciri, cu atat mai mult cu cat inculpatei ii reveneau obligatiile corespunzatoare functiei de administrator al societatii commerciale, inclusiv cele mentionate mai sus cu privire la evidentierea in contabilitate in mod corect a tuturor activitatilor comerciale desfasurate si cu privire la depunerea declaratiilor anuale la autoritatile fiscale.

Prin urmare, Curtea constata ca inculpata [...] a comis infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1969, in forma autoratului si nu in forma complicitatii.

Sub aspectul laturii subiective, Curtea constata ca aceasta infractiune de evaziune fiscala a fost comisa de inculpata [...] sub forma de vinovatie a intentiei directe, raportat la aspectele retinute de catre instanta de fond, respectiv faptul ca inculpata avea studii suficiente, precum si accesul la informatiile mass-media care sa garanteze ca a acumulat pe parcursul timpului cultura generala in privinta functionarii societatilor comerciale, precum si faptul ca inculpata, prin chiar declaratiile sale, a recunoscut ca si-a dat seama de caracterul indoielnic, ocult, dubios, al preluarii acelei societati comerciale, al faptului ca toate actele de infintare au ramas la o persoana necunoscuta ei, ca a dat procura de reprezentare unei persoane pe care nu o cunostea, astfel incat implicit a fost constienta de riscul ca aceasta persoana sa efectueze si acte ilicite in numele societatii sale, acceptand eventualitatea producerii unui prejudiciu prin evaziune fiscala.

Ar fi inadmisibil ca, in urma unei procuri prin care administratorul unei societati comerciale imputerniceste o alta persoana sa incheie noi contracte si sa efectueze orice operatiuni bancare in numele societatii, administratorul acelei societati comerciale sa nu mai aiba nicio raspundere cu privire la activitatea firmei respective, atata timp cat si-a pastrat calitatea de administrator al societatii comerciale si nu a fost desemnata o alta persoana ca administrator.

In consecinta, in baza art.386 cod procedura penala, Curtea va schimba incadrarea juridica din complicitate la infractiunea de „evaziune fiscala” prev. de art.26 cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal 1969 in infractiunea de „evaziune fiscala” in forma autoratului prev. de art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal 1969.

Curtea mai constata ca sunt intemeiate motivele de apel ale Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta prin care s-a criticat achitarea inculpatei [...]pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005.

Curtea retine ca, potrivit art.9 alin. 1 lit.f) din Legea nr.241/2005:

„Constituie infractiuni de evaziune fiscala

si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi
urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:

f) sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea,
declararea fictiva

ori declararea inexacta
cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate
”.

In ceea ce priveste infractiunea de evaziune comisa in modalitatea de declarare fictiva a sediului societatii comerciale, Curtea constata ca sunt incidente si cu privire la aceasta infractiune aspectele expuse mai sus cu privire la inculpata [...], in sensul ca:

 • inculpata avea studii suficiente, precum si accesul la informatiile mass-media care sa garanteze ca a acumulat pe parcursul timpului cultura generala in privinta functionarii societatilor comerciale,
 • prin chiar declaratiile sale, inculpata a recunoscut ca si-a dat seama de caracterul indoielnic, ocult, dubios, al preluarii acelei societati comerciale,
 • a dat procura de reprezentare unei persoane pe care nu o cunostea, fiind astfel implicit a fost constienta de riscul ca aceasta persoana sa efectueze si acte ilicite in numele societatii sale, respectiv acte de evaziune fiscala.

Acelasi rationament cu cel expus cu privire la infractiunea de evaziune fiscala in forma prev. de art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 este valabil si in cazul infractiunii de evaziune fiscala in forma prev. de art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005, avand in vedere ca prin aceasi procura autentificata sub nr.4723/04.11.2011 la B.N.P. [...], inculpata [...], in calitate de administrator al SC [...] SRL, l-a imputernicit pe inculpatul [...] atat sa deschida conturi bancare sa faca depuneri si retrageri in contul societatii, sa efectueze demersurile in fata autoritatilor pentru depunerea declaratiilor lunare, sa incheie noi contracte, sa semneze hotarari modificatoare ale statutului societatii,
cat si sa faca demersuri privind schimbarea sediului social al acesteia.

Prin urmare, fapta inculpatei [...] care, in perioada 7 octombrie 2011 - 4 noiembrie 2011, a preluat in calitate de asociat unic si administrator societatea SC [...] SRL Constanta, a deschis cont bancar la [...] agentia [...] din Constanta, si a emis la notarul public o procura prin care l-a imputernicit pe inculpatul [...] sa schimbe sediul social al acestei societati comerciale, acceptand prin aceasta posibilitatea ca alte persoane sa schimbe sediul social, intruneste elelemtele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005.

Nu sunt intemeiate motivele de apel ale Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta prin care s-a criticat solutia instantei de fond de achitare a inculpatei [...] pentru comiterea infractiunii de complicitate la folosire de acte falsificate la autoritatea vamala prev. de art.26 cod penal 1969 raportat la art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal 1969.

In acest sens, Curtea constata ca instanta de fond a apreciat in mod corect ca, pe de o parte, astfel de acte materiale nu au fost realizate de inculpata, iar pe de alta parte, ca inculpata nu a prevazut aceasta modalitate specifica prin intermediul careia s-a savarsit infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 lit b) pentru care s-a retinut complicitatea ei.

Curtea apreciaza ca faptul ca inculpata a prevazut in general posibilitatea savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, existand si elemente de fapt care sa-i intareasca aceasta banuiala, aceasta nu inseamna ca inculpata, care nu avea cunostinte in domeniul relatiilor vamale si fara a cunoaste care ar putea fi in concret activitatea prin care firma sa evazioneze bugetul de stat, a putut prevede ca activitatea infractionala va consta in importuri de bunuri agroalimentare supuse controlului vamal, si ca pentru aceasta se vor folosi inscrisuri purtand mentiuni false asupra sediului SC [...] SRL si asupra locului descarcarii marfii.

Prin urmare, atata timp cat din probele administrate in prezentul dosar nu reiese ca faptele indicate nu au fost prevazute de inculpata, si nici nu au fost realizate de aceasta in materialitatea lor, Curtea constata ca lipsesc elemente constitutive ale acestei infractiuni retinute in sarcina inculpatei, si anume elementul obiectiv si cel subiectiv, impunandu-se in consecinta achitarea inculpatei [...] in baza art. 11 pct 2 lit a) Cod procedura penala raportat la art. 10 lit d) Cod procedura penala pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamala, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 273 din Legea nr 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.

In ceea ce priveste individualizarea judiciara a pedepselor pentru infractiunile de evaziune fiscala retinute in sarcina inculpatei [...], Curtea constata ca este intemeiat si motivul de apel al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta privind retinerea circumstantelor atenuante judiciare prev. de art.74 alin.1 lit.a) si alin.2 cod penal 1969.

Curtea apreciaza ca nu se impunea retinerea in favoarea inculpatei [...] a acestor circumstante atenuante judiciare; astfel, varsta relativ tanara a acesteia, lipsa antecedentelor penale, incadrarea in munca dupa terminarea liceului, faptul ca inculpata s-a implicat in activitatea infractionala la indemnul si influenta unui prieten intim, pe fondul lipsei de experienta de viata si a lipsei de hotarare in luarea deciziilor, nu sunt de natura a fi retinute ca circumstante atenuante judiciare, fiind in contradictie cu aspectele expuse mai sus prin care s-a retinut vinovatia acestei inculpate cu privire la cele doua infractiuni de evaziune fiscala, respectiv cu faptul ca inculpata avea studii suficiente, raportat si la accesul la informatiile mass-media care sa garanteze ca a acumulat pe parcursul timpului cultura generala in privinta functionarii societatilor comerciale, precum si faptul ca inculpata, prin chiar declaratiile sale, a recunoscut ca si-a dat seama de caracterul indoielnic, ocult, dubios, al preluarii acelei societati comerciale, al faptului ca toate actele de infintare au ramas la o persoana necunoscuta ei, ca a dat procura de reprezentare unei persoane pe care nu o cunostea, astfel incat implicit a fost constienta de riscul ca aceasta persoana sa efectueze si acte ilicite in numele societatii sale, acceptand eventualitatea producerii unui prejudiciu prin evaziune fiscala.

In acelasi sens, al neretinerii circumstantelor atenuante judiciare, Curtea mai are in vedere cuantumul ridicat al prejudiciului cauzat prin evaziune fiscala (219.048 lei), precum si faptul ca pana in prezent inculpata [...] nu a efectuat niciun demers pentru recuperarea, macar partiala, a prejudiciului cauzat.

Aspectele retinute de catre instanta de fond vor fi avute in vedere de catre Curte, dar nu ca circumstante atenuante judiciare, ci pentru aplicarea unor pedepse orientate catre minimul special de pedeapsa prev. de art.9 lit.b), respectiv art.9 lit.f) din Legea nr.241/2005, urmand a aplica inculpatei pedepse de cate 2 ani inchisoare si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a) (teza a II-a), lit.b) si lit.c) (dreptul de a exercita in drept sau in fapt functia de administrator la o societate comerciala) cod penal 1969 (raportat la natura infractiunilor comise si la calitatea in care le-a comis), pentru fiecare dintre cele 2 infractiuni de „evaziune fiscala” retinute in sarcina sa.

In ceea ce priveste aplicarea legii penale mai favorabile, raportat la intrarea in vigoare la

 1. a noului cod penal, Curtea constata ca limitele de pedeapsa pentru infractiunile de evaziune fiscala in modalitatile retinute pentru inculpata [...] nu au fost modificate, insa regimul sanctionator al concursului de infractiuni prev. de art.39 lit.b) din noul cod penal este mai aspru (raportat la sporul obligatoriu de pedeapsa) fata de regimul sanctionator al concursului de infractiuni prev. de art.34 lit.b) cod penal 1969.

Prin urmare, in baza art.33 lit.a) rap. la art.34 lit.b) cod penal 1969, art.35 cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 cod penal, se vor contopi pedepsele aplicate inculpatei [...] in pedeapsa cea

....

 singurul care avea drept de semnatura in banca, el detinea stampila utilizata la confirmarea CMR- urilor, si in acelasi timp nu a oferit nici un indiciu verificabil asupra existentei pretinsului sau prieten [...]/[...], si cu atat mai putin asupra faptului ca acesta detinea controlul asupra SC [...] SRL.

Tribunalul a retinut in mod corect ca fiind nesincere declaratiile inculpatului (in sensul ca el nu a desfasurat nici o activitate in numele firmei, nu a semnat nici un act in numele SC [...] SRL - cu exceptia proceselor verbale de desigilare incheiate in mun Constanta - nu a efectuat operatiuni bancare - cu o exceptie, nu a dispus plati prin transfer bancar, nu a dat specimen de semnatura in banca, detine o societate comerciala dar nu a desfasurat afaceri comerciale prin aceasta cu firma SC [...] SRL; mai arata inculpatul ca in perioada transporturilor confirmate in Constanta, a venit si a locuit la numitul [...] si a detinut stampila societatii numai pe perioada cat confirma transporturile), raportat la urmatoarele argumente:

- in ce priveste afirmatia referitoare la faptul ca a locuit efectiv in Constanta, rezulta din actele dosarului ca atat transporturile inregistrate in contabilitate cat si cele neinregistrate in contabilitate s-au desfasurat in perioada noiembrie 2011 - martie 2012. Prin urmare, conform declaratiei inculpatului, ar insemna ca in aceasta perioada acesta a locuit in mun Constanta. Or, din extrasele de cont bancar communicate de [...] sucursala [...], se constata ca s-au efectuat operatiuni bancare, la ordinul persoanei imputernicite pe cont, in mod frecvent in perioada mentionata. Pe de alta parte, rezulta ca inculpatul era singura persoana imputernicita sa dispuna operatiuni bancare in conturile SC [...] SRL sucursala [...]. Astfel, se probeaza cu certitudine ca la toate datele cand s-au efectuat operatiuni bancare in [...]/Ilfov, inculpatul s-a aflat in acea locatie, contrar sustinerilor acestuia ca a locuit in Constanta si ca problemele legate de propria firma le rezolva telefonic (adica nu a plecat in perioada respectiva din Constanta).

 • in ce priveste pretinsa relatie de prietenie dintre el si numitul [...], precum si ca l-a ajutat dezinteresat pe acesta, tribunalul remarca in primul rand ca initial inculpatul nici nu a cunoscut exact numele acestuia, numindu-l [...], si revenind asupra numelui in cea de-a doua declaratie ca urmare a declaratiei martorei [...] care indicase in declaratia sa acest nume de [...]. Existenta numitului [...] este confirmata de martora respectiva, dar numai in ceea ce priveste efectuarea operatiunilor comerciale corect desfasurate si inregistrate in mun Constanta, cu privire la care inculpatul nu a fost trimis in judecata.

Prin urmare, Curtea constata ca in mod intemeiat instanta de fond a retinut ca numitul [...] este o persoana care s-a ocupat de depunerea inscrisurilor justificative la contabila, pentru a fi inregistrate, dar nicidecum ca el era adevaratul beneficiar al acestor operatiuni.

In acelasi sens, Curtea retine ca martora [...] a declarat faptul ca, in momentul cand organele financiar-fiscale au solicitat prezenta reprezentantului societatii, inculpatul [...] a fost acela care s-a prezentat, ocazie cu care a si fost cunoscut de martora.

 • in ce priveste sustinerea ca inculpatul a locuit la numitul [...], Curtea constata ca aceasta aparare nu este intemeiata, avand in vedere ca inculpatul a sustinut ca nu cunoaste alte date despre [...], nu a fost in masura sa indice adresa la care a locuit, alte date verificabile, desi toate acestea erau aparari importante ale sale si inculpatul a avut intreaga posibilitate de a merge la adresa unde sustine ca a locuit, de a identifica proprietarul acelui apartament, de a comunica aceste date instantei, etc.

Prin urmare, Curtea retine ca din coroborarea probelor administrate in cauza reiese cu certitudine faptul ca inculpatul [...] este persoana care a controlat in fapt si in drept SC [...] SRL in perioada noiembrie 2011 - martie 2012, inculpatul este persoana care a dispus toate operatiunile cu sume de bani - plati si incasari catre si de la firmele furnizoare/cumparatoare de produse agroalimentare -legume si fructe importate.

Cu privire la acest aspect, fata de apararea inculpatului ca a indeplinit simple operatiuni cu privire la care nu el a luat decizia, tribunalul a constatat in mod intemeiat ca acesta nu a fost in masura sa explice in ce modalitate a comunicat cu el numitul [...], astfel incat la fiecare operatiune bancara efectuata inculpatul sa cunoasca suma de virat/de plata, contul in care trebuie virata si toate celelalte elemente ce trebuie cunoscute si justificate in cadrul operatiunilor bancare. Inculpatul nu a justificat (sustinand nereal ca nu a efectuat operatiuni bancare in contul SC [...] SRL) nici de ce sumele de incasat au intrat in exclusivitate prin contul din Bucuresti, in timp ce sumele de plata valutara s-au desfasurat prin contul bancar din Constanta, in conditiile in care acest cont era alimentat exclusiv pentru efectuarea acelor plati valutare. Explicatia acestui mod de lucru este aceea ca prin fractionarea operatiunilor de incasare/plata, inculpatul a creat o imposibilitate obiectiva pentru organele statului si expertul contabil de a stabili corelatia intre sumele incasate si sumele platite, respectiv intre pretul platit furnizorilor externi pentru un anumit transport de marfa, si pretul incasat de la clienti pentru acelasi transport de bunuri. Astfel, inculpatul a ingreunat posibilitatea descoperirii si dovedirii infractiunii de evaziune fiscala, precum si cuantumul prejudiciului.

De asemenea, din faptul aplicarii stampilei SC [...] SRL pe CMR-urile transporturilor descarcate in [...]/Bucuresti, stampila ce a rezultat ca era in posesia inculpatului, reiese ca acesta a fost implicat in dirijarea si descarcarea acelor transporturi, din moment ce persoanele care descarcau dispuneau de acea stampila.

Faptul ca prin Ordonanta nr.10 din data de 10.03.2012 a procurorului de caz s-a dispus autorizarea pentru un timp de 48 ore a interceptarilor telefonice a lui [...] [...], nu inseamna ca cel raspunzator de activitatea comerciala a SC [...] SRL a fost numitul [...] [...], Curtea retinand ca in acel moment al anchetei penale s-a verificat si aceasta ipoteza care nu a fost confirmata de interceptarile efectuate si nici de celelalte mijloace de proba administrate in cauza.

Declaratii de martori care se sustine de catre inculpatul [...] ca sunt in favoarea sa (martorul [...], [...], contabila [...]) nu au o relevanta deosebita raportat la aspectele expuse mai sus, respectiv ca inculpatul [...] este cel care a dat diverse imputerniciri altor persoane sa efectueze diverse operatiuni in numele firmei; in acelasi sens, Curtea are in vedere si declaratia martorei [...] a declarat faptul ca, in momentul cand organele financiar-fiscale au solicitat prezenta reprezentantului societatii, inculpatul [...] a fost acela care s-a prezentat, ocazie cu care a si fost cunoscut de martora.

Nu sunt intemeiate nici motivele de apel ale inculpatului [...] prin care a solicitat achitarea inculpatului in temeiul dispozitiilor art.16 lit.b Cod procedura penala pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005.

In acest sens, Curtea retine ca prin procura autentificata sub nr..../04.1L20n la B.N.P. [...], inculpata [...], in calitate de administrator al SC [...] SRL, l-a imputernicit pe inculpatul [...] atat sa deschida conturi bancare, sa faca depuneri si retrageri in contul societatii, sa efectueze demersurile in fata autoritatilor pentru depunerea declaratiilor lunare, sa incheie noi contracte, sa semneze hotarari modificatoare ale statutului societatii,
cat si sa faca demersuri privind schimbarea sediului social al acesteia.

Prin urmare, raportat la ansamblul probelor administrate, din modalitatea concreta de desfasurarea a activitatilor comerciale a SC [...] SRL avand drept scop evitarea taxelor si impozitelor catre bugetul statului, din faptul ca demersurile efectuate pentru schimbarea sediului acestei firme sau desfasurat in perioada imediat urmatoare de 04.11.2011 cand s-a emis procura mentionata mai sus (in aprox. 10 zile ulterioare), ca inculpatul [...] a apelat la diferite persoane interpuse pentru a efectua diferite demersuri privind activitatea SC [...] SRL (apeland in acest sens la inculpatul [...] pentru schimbarea sediului societatii comerciale), Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] in sensul ca nu este descrisa aceasta fapta a inculpatului.

De asemenea, nu sunt intemeiate nici motivele de apel ale aceluiasi inculpat prin care a solicitat, in temeiul dispozitiilor art.17 alin.2 Cod procedura penala raportat la art.16 lit.b Cod procedura penala, achitarea pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.273 din Legea nr.86/2006, in sensul ca nu s-au identificat actiunile, data si respectiv persoana care a realizat aceasta folosire a unor documente pentru inducerea in eroare a Autoritatii Vamale, in conditiile in care, astfel cum s-a aratat mai sus, din probatoriul administrat in cauza reiese ca inculpatul [...] este cel care a dat diverse imputerniciri altor persoane sa efectueze diverse operatiuni in numele firmei, acest inculpat fiind persoana care a controlat in fapt si in drept SC [...] SRL in perioada noiembrie 2011 - martie 2012, inculpatul este persoana care a dispus toate operatiunile cu sume de bani - plati si incasari catre si de la firmele furnizoare/cumparatoare de produse agroalimentare -legume si fructe importate.

In ceea ce priveste perioada de comitere a acestei infractiuni in forma continuata, Curtea retine ca aceasta este indicata atat in rechizitoriu, cat si in sentinta apelata ca fiind perioada decembrie 2011 - martie 2012.

Curtea constata insa ca apelul formulat de catre inculpatul [...] este insa fondat sub aspectul individualizarii judiciare a pedepselor aplicate si al individualizarii judiciare a modalitatii de executare a pedepsei rezultante.

In acest sens, Curtea are in vedere demersurile efectuate de catre inculpatul [...] de a repara prejudiciul cauzat bugetului de stat, respectiv efectuarea mai multor imprumuturi si depunerea la dosar a recipiselor de consemnare la CEC la dispozitia Curtii de Apel Constanta nr. 1213007/1 din

 1. - suma de 31.300 lei, nr.1226157/1 din 13.11.2014 - suma de 20.000 lei, nr.1231639/1 din 11.12.2014 - suma de 15.000 lei, nr.1242205/1 din 05.02.2015 - suma de 46.000 lei.

Curtea apreciaza ca nu se impune retinerea in favoarea inculpatului [...] a circumstantei atenuante judiciare prev. de art.74 alin.1 lit.b) cod penal 1969 avand in vedere ca aceasta atitudine a inculpatului nu este sustinuta de o atitudine de recunoastere a comiterii faptelor (raportat la motivele de apel invocate prin care a solicitat achitarea sa).

Cu toate acestea, raportat la demersurile efectuate de catre acest inculpat pentru repararea prejudiciului, Curtea apreciaza ca se impune reducerea pedepselor aplicate inculpatului [...] spre minimele speciale de pedeapsa prevazute pentru infractiunile care au fost retinute ca au fost comise de catre acesta, pedepsele fiind insa intr-un cuantum mai ridicat decat cele aplicate inculpatei [...] raportat la faptul ca activitatea comerciala a SC [...] SRL a fost coordonata de catre acest inculpat.

In consecinta, Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]:

 • de la 10 ani inchisoare la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. de art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal;
 • de la 4 ani inchisoare la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. de art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005;
 • de la 5 ani inchisoare la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. de art.273 din Legea nr.86/2006.

In ceea ce priveste aplicarea legii penale mai favorabile, raportat la intrarea in vigoare la

 1. a noului cod penal, Curtea constata (la fel ca si in cazul inculpatei [...]) ca limitele de pedeapsa pentru infractiunile retinute pentru acest inculpat nu au fost modificate, insa regimul sanctionator al concursului de infractiuni prev. de art.39 lit.b) din noul cod penal este mai aspru (raportat la sporul obligatoriu de pedeapsa) fata de regimul sanctionator al concursului de infractiuni prev. de art.34 lit.b) cod penal 1969.

In consecinta, in baza art.33 lit.a) rap. la art.34 lit.b) cod penal 1969 cu aplicarea art.5 cod penal, se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului [...] in pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare.

Curtea va mentine dispozitiile sentintei apelate privind pedepsele complementare si pedepsele accesorii aplicate inculpatului [...].

/...


 1. Cu privire la inculpatul [...]

Curtea constata ca nu sunt intemeiate motivele de apel ale inculpatului [...] prin care a solicitat achitarea acestuia, in temeiul art.16 alin.1 lit.c) cod procedura penala, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, sustinand ca din probatoriul administrat in cauza nu reiese cu certitudine participarea acestuia la comiterea acestei infractiuni.

In acest sens, Curtea are in vedere ca, in ceea ce priveste persoanele care s-au implicat efectiv in schimbarea sediului social al SC [...] SRL, din probele dosarului rezulta ca, contractul de inchiriere a spatiului din [...], etaj 1 spatiul comercial nr 13, a fost incheiat intre martorul [...] (proprietarul spatiului) si inculpatul [...], care s-a prezentat sub numele de [...], dar afirmand calitatea nereala de reprezentant al societatii, in functia de jurist; in acest sens este declaratia martorului [...], ce nu are nici o implicare in activitatea frauduloasa si deci nu a avut nici un interes sa afirme situatii nereale.

Curtea retine ca la data de 01.02.2012, inculpatul [...] a incheiat cu martorul [...] un act aditional la acest contract de inchiriere, prin care s-a prelungit perioada de inchiriere in intervalul

 1. - 30.04.2012.

Pentru ambele perioade de inchiriere, inculpatul [...] a platit martorului [...] suma totala de 1500 lei cu titlu de chirie.

Potrivit raportului de constatare tehnico-stiintifica grafoscopica nr. 94063/15.11.2012 intocmit in cauza de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Constanta, rezulta ca inculpatul [...] in fals delegatia pentru depunere/ridicare de documente la/de la ORC Constanta, emisa in numele inculpatei [...] si cererea de depunere si/sau mentionare acte nr. 509526/01.03.2012, privind declararea prelungirii sediului social la noua adresa. Totodata, s-a constatat faptul ca semnaturile in litigiu de pe inscrisurile privind inchirierea spatiului comercial de la noul sediu social al societatii, cat si cele de pe incrisurile depuse la Oficiul Registrului Comertului Constanta, pentru efectuarea modificarilor in statutul societatii in acest sens, prezinta asemanari cu semnaturile executate de inculpatul [...] si au fost executate de acesta.

Instanta de fond a retinut in mod intemeiat ca, desi initial inculpatul [...] a declarat ca nu a participat la activitatea de inchiriere a acestui spatiu comercial si declararea acestuia ca sediu social al societatii, ulterior, in urma confruntarii cu martorul [...], care l-a indicat ca fiind persona semnatara a actelor de inchiriere a acestui spatiu comercial, a recunoscut faptul ca s-a intalnit cu acesta pentru a inchiria acest spatiu comercial si i-a predat inscrisurile privind datele de identificare ale S.C. [...] S.R.L. Constanta, declarand ca, cu aceasta ocazie,
„crede”
ca a semnat si actele intocmite in acest sens.

De asemenea, martorul [...] l-a recunoscut din fotografie pe inculpatul [...] ca fiind persoana semnatara a actelor de inchiriere a acestui spatiu comercial si a indicat in declaratia olografa data in fata lucratorilor de politie la data de 16.03.2012, ca persoana care a semnat actele de inchiriere pentru acest spatiu comercial, folosea numarul de telefon mobil
[...]
, numar de telefon pe care inculpatul [...] a declarat la data de 25.10.2012 ca il foloseste din vara anului 2012, fiind o cartela telefonica pe care a cumparat-o dupa ce i-a fost sustras un telefon mobil.

Declaratia inculpatului [...] referitoare la data de cand foloseste postul telefonic de mai sus este contrazisa de adresa raspuns a operatorului de telefonie mobila ORANGE nr. [...]/15.11.2012, prin care se comunica faptul ca acest numar de telefon a fost activat la data de
28.07.2010,
prin serviciul ORANGE PREPAY iar in perioada 01.11.2011 - 26.10.2012 acesta nu a fost dezactivat si reactivat in aceasta retea telefonica, adica a avut retea continua, ceea ce probeaza faptul ca in perioada noiembrie 2011 -martie 2012 postul telefonic a fost utilizat de [...], deci martorul [...] l-a indicat in mod obiectiv , si din acest punct de vedere , pe inculpate ca fiind persoana ce a semnat actele de inchiriere a spatiului din [...], in numele SC [...] SRL.

Prin urmare, din coroborarea mijloacelor de proba administrate in cauza, Curtea retine ca inculpatul [...], fara a fi angajat sau imputernicit in cadrul S.C. [...] S.R.L. Constanta, a intocmit in fals mai multe inscrisuri, la date diferite, pentru schimbarea sediului social al acestei societati comerciale si declararea acestuia la ORC Constanta, fara insa ca societatea sa desfasoare activitati comerciale in cadrul acestuia, avand caracterul unui sediu social declarat fictiv cu scopul de a sustrage societatea de la efectuarea verificarilor financiar-fiscale ale organelor competente, fiind intrunite astfel elementele constitutive ale infractiunii de complicitate la evaziune fiscala prevazuta de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 lit f) din Legea nr 241/2005.

Totodata, din declaratiile martorilor [...], [...] si [...] (tatal inculpatului [...]), rezulta ca acesta din urma a intermediat activitatea de cesiune a acestei societati comerciale catre inculpata [...], fara insa a intocmi, semna sau depune inscrisuri la Registrul comertului in acest sens.

Prezentandu-se, de asemenea, in fata reprezentantilor autoritatii publice ca avand cunostinte juridice, tribunalul a retinut in mod corect ca inculpatul [...] a incercat, cu intentie, sa creeze o aparenta de normalitate a actelor si activitatii sale, in conditiile in care un sediu nu trebuie sa fie declarat fictiv, prin urmare nu trebuie sa existe intentia contribuabilului de a se sustrage de la verificari; acest fapt este coroborat cu falsificarea de catre acelasi inculpat a unor documente emise in acest scop, constatandu-se in mod intemeiat ca inculpatul [...], cu intentie a contribuit la sustragerea de la verificari fiscale a SC [...] SRL, prin aceasta modalitate a declararii sediului societatii la o adresa la care era constient ca aceasta nu va functiona.

Raportat la modalitatea concreta de comitere a faptelor, la contributia efectiva a inculpatului [...], la varsta acestuia, la lipsa antecedentelor penale, Curtea constata ca instanta de fond a efectuat atat o justa individualizare a pedepselor aplicate acestui inculpat cat si o temeinica individualizare a modalitatii de executare a pedepsei; de altfel, Curtea constata ca in calea de atac a apelului nici inculpatul [...] si nici Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta nu au criticat sentinta instantei de fond sub aceste aspecte.

 1. Curtea constata ca atat apelul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, cat si apelul inculpatului [...], sunt fondate sub aspectul confiscarii sumei de 219.048 lei doar de la inculpatul [...], astfel cum a dispus instanta de fond.

In acest sens, Curtea constata, raportat la aspectele expuse mai sus, ca s-a retinut savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma prev. de art.9 lit.b) si art.9 lit.f) din Legea nr.241/2005 atat pentru inculpatul [...], cat si pentru inculpata [...], astfel ca prejudiciul in acest cuantum (necontestat de nici o parte) si pentru care nu exista constituire de parte civila urmeaza a fi confiscat de la ambii inculpati, potrivit art.118 lit.e) cod penal 1969, in proportie egala.

Prin urmare, in baza art.118 lit.e) cod penal 1969, Curtea va confisca suma de cate 109.524 lei de la inculpatii [...] si [...].

Sumele depuse de inculpatul [...] conform recipiselor de consemnare la CEC la dispozitia Curtii, nr.1213007/1 din 11.09.2014 - suma de 31.300 lei, nr.1226157/1 din 13.11.2014 - suma de 20.000 lei, nr.1231639/1 din 11.12.2014 - suma de 15.000 lei, nr.1242205/1 din 05.02.2015 - suma de 46.000 lei, se vor vira la bugetul statului, constatand executata masura confiscarii dispusa fata de acesta.

Fata de ansamblul considerentelor expuse, in baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedura penala, Curtea va admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta si inculpatii [...] si [...] impotriva sentintei penale nr. 483 din data de 17.12.2013, pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul penal nr. 13968/118/2012, va desfiinta sentinta apelata si rejudecand:

I. In baza art.386 cod procedura penala, Curtea va schimba incadrarea juridica din complicitate la infractiunea de „evaziune fiscala” prev. de art.26 cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal 1969 in infractiunea de „evaziune fiscala” in forma autoratului prev. de art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal 1969.

In baza art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal 1969, Curtea va condamna pe inculpata [...] la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a) (teza a II-a), lit.b) si lit.c) (dreptul de a exercita in drept sau in fapt functia de administrator la o societate comerciala) cod penal 1969, pentru infractiunea de „evaziune fiscala”, inlaturand prev. art.74 alin.(1) lit.a) si alin.(2) cod penal 1969.

In baza art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005, Curtea va condamna pe inculpata la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a) (teza a II-a), lit.b) si lit.c) (dreptul de a exercita in drept sau in fapt functia de administrator la o societate comerciala) cod penal 1969, pentru infractiunea de „evaziune fiscala”.

In baza art.33 lit.a) rap. la art.34 lit.b) cod penal 1969, art.35 cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 cod penal, se vor contopi pedepsele aplicate inculpatei in pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare si 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a) (teza a II- a), lit.b) si lit.c) (dreptul de a exercita in drept sau in fapt functia de administrator la o societate comerciala) cod penal 1969.

Curtea va interzice inculpatei [...], ca pedeapsa accesorie, si exercitiul dreptului prev. de art.64 lit.c) (dreptul de a exercita in drept sau in fapt functia de administrator la o societate comerciala) cod penal 1969.

 1. Curtea va reduce pedepsele aplicate inculpatului [...]:
 • de la 10 ani inchisoare la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. de art.9 alin.1 lit.b) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal;
 • de la 4 ani inchisoare la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. de art.9 alin.1 lit.f) din Legea nr.241/2005;
 • de la 5 ani inchisoare la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. de art.273 din Legea nr.86/2006.

In baza art.33 lit.a) rap. la art.34 lit.b) cod penal 1969 cu aplicarea art.5 cod penal, se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului [...] in pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare.

Curtea va mentine dispozitiile sentintei apelate privind pedepsele complementare si pedepsele accesorii aplicate inculpatului [...].

In baza art.86

1

alin.(1, 2) cod penal 1969, Curtea va dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepselor rezultante aplicate inculpatei [...] -2 ani inchisoare, respectiv inculpatului [...] - de 3 ani inchisoare.

In baza art.71 alin.(5) cod penal 1969, Curtea va suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate celor 2 inculpati pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii.

In baza art.86 cod penal 1969, se va stabili un termen de incercare de 5 ani pentru inculpata [...]si un termen de incercare de 6 ani pentru inculpatul [...].

In baza art.86 cod penal 1969, Curtea va obliga pe inculpatii [...] si [...] sa respecte pe durata termenului de incercare urmatoarele masuri de supraveghere :

 • sa se prezinte, la datele fixate, inculpata [...] la Serviciul de Probatiune Bucuresti, iar inculpatul [...] la Serviciul de Probatiune Ilfov;
 • sa anunte in prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
 • sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
 • sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta.

Curtea va atrage atentia inculpatilor [...] si [...] asupra dispozitiilor art.86

4

cod penal 1969

privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul savarsirii unei noi infractiuni in cursul termenului de incercare sau in cazul neindeplinirii cu rea-credinta a masurilor de supraveghere stabilite.

 1. In baza art.71 alin.5 cod penal 1969, Curtea va suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului [...] pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii.
 2. In baza art.118 lit.e) cod penal 1969, Curtea va confisca suma de cate 109 524 lei de la inculpatii [...] si [...].

Sumele depuse de inculpatul [...] conform recipiselor de consemnare la CEC la dispozitia Curtii, nr.1213007/1 din 11.09.2014 - suma de 31.300 lei, nr.1226157/1 din 13.11.2014 - suma de 20.000 lei, nr.1231639/1 din 11.12.2014 - suma de 15.000 lei, nr.1242205/1 din 05.02.2015 - suma de 46.000 lei, se vor vira la bugetul statului, constatand executata masura confiscarii dispusa fata de acesta.

Curtea va mentine restul dispozitiilor sentintei apelate in masura in care nu contravin prezentei decizii.

Decizia penala nr. 131/P/06.02.2015 Judecator redactor Dan Iulian Nastase


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.