Conducere Moped Pe Drumurile Publice Fara A Poseda Permis De Conducere Si Sub Influenta Bauturilor Alcoolice » Consultă Avocat
cabinet de avocat
Conducere moped fara detinerea unui permis de conducere
31 martie 2020
onorariu avocat
Conducerea unui vehicul fara permis de conducere si sub influenta alcool
31 martie 2020

Conducere moped pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere si sub influenta bauturilor alcoolice

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Conducere moped pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere si sub influenta bauturilor alcoolice

In stabilirea unei pedepse care sa reflecte scopul si functiile pedepsei, prin raportare la criteriile generale de individualizare, este necesar a se examina cumulativ circumstantele reale de comitere a faptei, urmarile produse, circumstantele personale ale inculpatului.

Fapta comisa de inculpat si urmarile produse contureaza un pericol social destul de ridicat al faptei, concretizat in punerea in primejdie a sigurantei circulatiei pe drumurile publice, dat fiind ca inculpatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, avand o alcoolemie ridicata, dar nici nu poseda permis de conducere care sa ateste ca detine cunostintele necesare conducerii vehiculului pe drumurile publice.

Nu se poate aprecia doar pe baza datelor personale favorabile ale inculpatului si a starii de sanatate precare ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna, in conditiile in care dispozitiile art. 80 alin. 1 Cod penal impun examinarea cumulativa a circumstantelor reale si a celor personale.

Din inscrisurile medicale depuse de inculpat rezulta ca sufera de mai multe afectiuni medicale, iar din adeverinta medicala rezulta ca inculpatului ii este interzis efortul fizic.

Alegerea obligatiei sau obligatiilor impuse inculpatului trebuie insa sa tina seama de natura acuzatiilor penale si de circumstantele personale ale inculpatului, fiind obligatorie adaptarea acestora la persoana inculpatului.

Art. 335 alin. 1 si art. 336 alin. 1 Cod penal Art. 375 Cod procedura penala Art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal

Prin sentinta penala nr. 372/09.03.2016 pronuntata de Judecatoria [...] in dosarul penal nr. 8330/327/2015 s-au hotarat urmatoarele:

In temeiul art.335 alin.1 Cod penal cu aplic. art.396 alin.10 Cod proc.pen., condamna pe inculpatul [...], fara antecedente penale, la o pedeapsa de 8 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere (19.07.2015).

In temeiul art.336 alin.1 Cod penal cu aplic. art.396 alin.10 Cod proc.pen., condamna pe inculpatul [...] la o pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului (fapta din data de 02.08.2014).

In baza art.38-art.39 alin.1 lit.b Cod penal, se contopesc cele doua pedepse in sensul ca se aplica pedeapsa cea mai grea de 1 an si 4 luni inchisoare, sporita la 1 an, 6 luni si 20 zile inchisoare.

In baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform dispozitiilor art.92 Cod pen.

In baza art.93 alin.1 Cod pen., obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

 1. sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul [...], la datele fixate de

acesta;

 1. sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
 2. sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;
 3. sa comunice schimbarea locului de munca;
 4. sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

In baza art. 93 alin.2 lit.b Cod pen., obliga inculpatul sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul [...] sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.

In baza art. 93 alin.3 Cod pen., obliga inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere, sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o durata de 60 zile, la SC [...] SA sau la Directia de intretinere si administrare patrimoniu [...], in masura in care sanatatea o permite.

In baza art.91 alin.4 Cod pen., atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 Cod pen., privitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

In temeiul art.398 raportat la art.274 alin.1 Cod proc.pen., obliga inculpatul la plata sumei de 500 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de catre stat.

Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut ca la data de 19.07.2015, in jurul orei 18,45, un echipaj de politie rutiera aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a oprit pentru control, mopedul Rich Motors cu nr. de inregistrare [...], care se deplasa intr-un mod sinuos pe str. Ing. Ivanov Dumitru din mun. [...].

A fost identificat astfel, inculpatul [...]. Intrucat prezenta halena alcoolica, a fost testat alcoolscopic cu aparatul Drager, rezultand o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Inculpatul a fost condus la servicul de ambulanta, unde i-au fost recoltate probe de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.

Astfel, potrivit Buletinului de analiza toxicologica nr.367 emis de Serviciul judetean de medicina legala [...] - la prima proba recoltata (ora 19

10

) inculpatul a inregistrat o alcoolemie de 1,70 g%o iar la cea de-a doua proba recoltata(ora 20

10

) a inregistrat o alcoolemie de 1,80 g%o.

Conform adresei nr.286782/13.10.2015 emisa de I.P.J. - Serviciul rutier, [...] nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Instanta a dispus aplicarea unor pedepse, tinand cont de criteriile generale de individualizare prevazute de art.74 Cod penal.

La stabilirea pedepsei, s-a avut in vedere gradul de alcoolemie foarte ridicat, 1,70 g%o alcool pur in sange precum si faptul ca inculpatul se afla intr-o vadita stare de ebrietate (fapt ce rezulta atat din fisa de „examen clinic”, cat si din procesul-verbal din data de 19.07.2015, care atesta faptul ca inculpatul „circula sinuos”).

Pe tot parcursul procesului penal, inculpatul a avut o atitudine sincera, recunoscand savarsirea infractiunii. Acesta a consimtit sa presteze o activitate lucrativa neremunerata, in folosul comunitatii, in situatia in care varsta ii permite.

Faptul ca inculpatul este o persoana in etate, cu diverse afectiuni medicale, nu poate constitui un argument pentru diminuarea raspunderii penale. De altfel, se pare ca problemele medicale pe care inculpatul le reclama nu sunt atat de serioase, cata vreme acesta a ingerat o cantitate mare de alcool, fara a-i pasa de starea sa de sanatate.

Instanta a apreciat ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea in regim de detentie a pedepsei aplicate. Cu toate acestea, este necesara supravegherea inculpatului.

Impotriva sentintei penale nr. 372/09.03.2016 pronuntata de Judecatoria [...] in dosarul penal nr. 8330/327/2015 a declarat apel inculpatul [...], care a solicitat pronuntarea unei solutii de renuntare la aplicarea pedepsei, avand in vedere gravitatea redusa a faptei, circumstantele in care a fost comisa fapta, persoana inculpatului, starea de sanatate precara, conduita anterioara buna; in subsidiar, a solicitat reducerea pedepsei, prin retinerea unei circumstante atenuante, precum si inlaturarea obligatiei de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, intrucat este in incapacitate de a munci.

Examinand sentinta penala apelata prin prisma criticilor formulate de apelant, precum si din oficiu, conform art. 420 C. Pr. Pen., Curtea constata ca apelul formulat de inculpatul [...] este fondat.

Prima instanta a stabilit in mod corect starea de fapt, incadrarea juridica si vinovatia inculpatului [...], fiind indeplinite conditiile pentru pronuntarea unei solutii de amanare sau de condamnare. De altfel, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, solicitand judecarea potrivit procedurii prevazuta de art. 375 Cod procedura penala privind judecata in cazul recunoasterii invinuirii, exclusiv pe baza mijloacelor de proba administrate in faza de urmarire penala, care in speta prezenta ofera elemente suficiente pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei.

Sub aspectul starii de fapt se constata ca in data de 19.07.2015 inculpatul [...] a condus pe drumurile publice din mun. [...], fiind depistat de organele de politie pe str. Ing. Ivanov Dumitru din mun. [...], mopedul Rich Motors cu nr. de inregistrare [...], fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si avand o imbibatie alcoolica de 1,80%o, fapta care intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal.

In ceea ce priveste stabilirea regimului sanctionator pentru inculpatul [...], curtea constata ca gravitatea faptei comise impune pronuntarea unei solutii de condamnare.

In procesul de individualizare a pedepsei, Curtea retine ca pedeapsa este un mijloc specific de coercitie penala, de represiune, implica in mod necesar o suferinta (aflectiune) ce se realizeaza in timpul executarii ei; de asemenea, caracterul coercitiv-aflectiv si retributiv al pedepsei impune ca durata executarii sa fie corelata atat cu gravitatea faptei cat si cu gradul de periculozitate al infractorului.

Prevenirea savarsirii de noi infractiuni nu se rezuma numai la impiedicarea condamnatului de a repeta alte incalcari ale legii penale, dar si atentionarea celorlalti destinatari ai legii penale de a nu comite astfel de incalcari, fiind astfel satisfacute atat scopul imediat, cat si scopul mediat al pedepsei. Nu se poate vorbi de scopul preventiv al pedepsei fara a intelege prin aceasta dezideratul impiedicarii condamnatului de a savarsi noi infractiuni, dar si valentele educative si intimidante ale pedepsei pronuntate, fata de ceilalti membri ai societatii.

Conform art. 74 alin. 1 Cod penal, stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face in raport cu gravitatea infractiunii savarsite si cu periculozitatea infractorului, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii:imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite; starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita; natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii; motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit; natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal; nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.

In stabilirea unei pedepse care sa reflecte scopul si functiile pedepsei, prin raportare la aceste criterii generale de individualizare, este necesar a se examina cumulativ circumstantele reale de comitere a faptei, urmarile produse, circumstantele personale ale inculpatului. Din analiza tuturor acestor elemente care circumstantiaza periculozitatea faptei si a inculpatului, curtea apreciaza ca se impune aplicarea pedepsei inchisorii, in cuantumul stabilit de prima instanta.

Fapta comisa de inculpat si urmarile produse in conditiile mai sus descrise contureaza un pericol social destul de ridicat al faptei, concretizat in punerea in primejdie a sigurantei circulatiei pe drumurile publice, dat fiind ca inculpatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, avand o alcoolemie ridicata, dar nici nu poseda permis de conducere care sa ateste ca detine cunostintele necesare conducerii vehiculului pe drumurile publice.

Astfel cum rezulta din procesul verbal de constatare, inculpatul a fost oprit de organele de politie pentru ca se deplasa sinuos. Din buletinul de examinare clinica a inculpatului rezulta ca avea o atitudine neadecvata, nelinistita, prezenta tulburari de echilibru, incoordonare motorie.

Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice in circumstantele in care a facut-o inculpatul demonstreaza afectarea sigurantei circulatiei pe drumurile publice, de aceea Curtea apreciaza justificata condamnarea inculpatului, dat fiind ca o sanctionare prea usoara a inculpatului ar putea avea ca efect faptul ca pedeapsa aplicata sa nu isi mai atinga scopul si functiile prevazute de lege, atat din perspectiva preventiei generale, cat si a preventiei speciale. Inculpatul a dat dovada de un comportament periculos prin conducerea autovehiculului cu o valoarea a alcoolemiei de 1,8%o, creand un potential pericol pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice.

In aprecierea gravitatii faptei Curtea are in vedere si frecventa ridicata a acestui gen de infractiuni, ceea ce impune o sanctionare corespunzatoare, pentru a descuraja pe viitor asemenea conduite periculoase pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice si evitarea producerii unor evenimente rutiere, care in multe situatii se produc pe fondul consumului de bauturi alcoolice.

Inculpatul a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 80 Cod penal, potrivit cu care instanta poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

 1. infractiunea savarsita prezinta o gravitate redusa, avand in vedere natura si intinderea urmarilor produse, mijloacele folosite, modul si imprejurarile in care a fost comisa, motivul si scopul urmarit;
 2. in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecintelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.

Toate aceste criterii reale si personale prev. de art. 80 alin. 1 Cod penal trebuie analizate cumulativ, pentru a se ajunge la concluzia ca in concret fapta are un pericol redus si aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna.

Se constata ca inculpatul [...] a condus autoturismul in mun. [...], nu a avut un motiv serios pentru a se deplasa cu mopedul, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice, asumandu-si constient conducerea autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice. In faza de urmarire penala inculpatul a declarat ca s-a intalnit cu un amic si a consumat cu acesta bauturi alcoolice intr-un bar, neexistand nicio legatura intre consumul de alcool si afectiunile medicale de care inculpatul sufera, asa cum sustine in apel.

Conduita inculpatului este in masura sa puna in pericol valorile ocrotite de legea penala, respectiv cele privind ocrotirea securitatii circulatiei publice, care implica interdictia conducerii vehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere.

Astfel, nu se poate aprecia ca in concret fapta este vadit lipsita de importanta, pentru a justifica renuntarea la aplicarea pedepsei, cu atat mai mult cu cat se constata comiterea unui numar mare de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, unele cu consecinte directe asupra vietii sau sanatatii persoanelor.

Nu se poate aprecia doar pe baza datelor personale favorabile ale inculpatului si a starii de sanatate precare ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna, in conditiile in care dispozitiile art. 80 alin. 1 Cod penal impun examinarea cumulativa a circumstantelor reale si a celor personale.

De asemenea, Curtea nu identifica imprejurari care sa constituie circumstante atenuante legale sau judiciare, dupa cum nici inculpatul nu a indicat explicit astfel de imprejurari care sa faca aplicabile dispozitiile art. 75 alin. 1,2 Cod penal.

Curtea constata intemeiata critica inculpatului privind obligarea sa la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii.

Conform art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul este obligat sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada cuprinsa intre 60 si 120 de zile, cu exceptia cazului in care nu poate presta aceasta munca din cauza starii de sanatate.

Din interpretarea dispozitiilor art. 93 alin. 3 Cod penal rezulta ca instanta este obligata sa impuna inculpatului obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii. De la aceasta regula exista o exceptie, atunci cand inculpatul nu poate presta munca din cauza starii de sanatate.

Din inscrisurile medicale depuse de inculpat rezulta ca sufera de mai multe afectiuni medicale (...), iar din adeverinta medicala emisa la data de 24.03.2016 de medicul [...] rezulta ca inculpatului ii este interzis efortul fizic.

Tinand seama de afectiunile medicale ale inculpatului si interdictia de a face efort fizic, Curtea constata ca inculpatul nu poate presta munca neremunerata in folosul comunitatii din cauza starii de sanatate, motiv pentru care va fi inlaturata din sentinta apelata obligarea inculpatului la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii.

Este real ca prima instanta a mentionat in hotarare ca inculpatul va presta munca numai daca sanatatea ii va permite, insa in conditiile in care este dovedita in cursul procesului incapacitatea de a munci a inculpatului, instanta nu poate institui obligatia prevazuta de art. 93 alin. 3 Cod penal. Daca sar mentine dispozitia primei instante, ar trebui parcursa procedura prevazuta de art. 51 alin. 3 - 7 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, care nu isi gaseste justificarea, in raport de starea de sanatate a inculpatului.

Din oficiu, Curtea constata ca inculpatului i s-a impus obligatia de a frecventa un program de reintegrare sociala, conform art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal.

Dispozitiile art. 93 alin. 2 Cod penal obliga instanta sa impuna condamnatului sa execute una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:

 • sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;
 • sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;
 • sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala;
 • sa nu paraseasca teritoriul Romaniei, fara acordul instantei.

Alegerea obligatiei sau obligatiilor impuse inculpatului trebuie insa sa tina seama de natura acuzatiilor penale si de circumstantele personale ale inculpatului, fiind obligatorie adaptarea acestora la persoana inculpatului.

Luand in considerare ca inculpatul este pensionar, are numeroase afectiuni medicale, are varsta de 67 de ani, a fost profesor, este integrat social, nu are antecedente penale, apare ca nejustificata obligarea acestuia la frecventarea unui program de reintegrare sociala. Aceasta obligatia este oportuna pentru persoane cu probleme de adaptare sociala, ceea ce nu este cazul inculpatului.

Din aceasta perspectiva, dat fiind ca este obligatorie stabilirea a cel putin uneia dintre obligatiile prev. de art. 93 alin. 2 lit. c Cod penal, raportat la circumstantele concrete ale cauzei si persoana inculpatului, masura oportuna ce poate fi impusa inculpatului este cea prev. de art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal, respectiv obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei, fara acordul instantei, urmand ca si din acest motiv sa fie admis apelul inculpatului.

Pentru aceste considerente, in baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedura penala Curtea va admite apelul declarat de inculpatul [...] impotriva sentintei penale nr. 372/09.03.2016 pronuntata de Judecatoria [...] in dosarul penal nr. 8330/327/2015.

In baza art. 423 alin. 2 Cod procedura penala se va desfiinta in parte sentinta penala apelata si, rejudecand, in baza art. 93 alin. 2 lit. d Cod penal se va impune inculpatului [...] obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei, fara acordul instantei.

Se vor inlatura aplicarea dispozitiilor art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal privind obligarea inculpatului la frecventarea unui program de reintegrare sociala si art. 93 alin. 3 Cod penal privind obligarea inculpatului la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii.

Se vor mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate, in masura in care nu contravin prezentei decizii.

Decizia penala nr. 631/P/27.05.2016 Judecator redactor Marius Damian Mitea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.