Comentarii Generale: În Cazul în Care Informaţiile Puse La Dispoziţie De Către Creditor Nu Sunt Suficiente Pentru Ca Lichidatorul Să Se Poată Pronunţa Asupra Admiterii Sau Respingerii Creanţei Acestuia, Lichidatorul Va Avea Un Rol Activ în Sensul Că Va Convoca Creditorul Solicitând Acestuia Să Completeze Documentaţia şi Să Furnizeze Orice Informaţii Relevante. Importanţa Clarificării Tuturor Aspectelor Potenţial Litigioase înainte De Afişarea Tabelului Suplimentar Al Creanţelor Este Menită A Evita Contestaţiile Ulterioare Menite A Afecta Celeritatea Care Trebuie Să Guverneze Procedura Falimentului. Tabelul Suplimentar Al Creantelor » Consultă Avocat

Comentarii generale: În cazul în care informaţiile puse la dispoziţie de către creditor nu sunt suficiente pentru ca lichidatorul să se poată pronunţa asupra admiterii sau respingerii creanţei acestuia, lichidatorul va avea un rol activ în sensul că va convoca creditorul solicitând acestuia să completeze documentaţia şi să furnizeze orice informaţii relevante. Importanţa clarificării tuturor aspectelor potenţial litigioase înainte de afişarea Tabelului suplimentar al creanţelor este menită a evita contestaţiile ulterioare menite a afecta celeritatea care trebuie să guverneze procedura falimentului. Tabelul Suplimentar al Creantelor