Comentarii Generale: După Parcurgerea Procedurii De Verificare A Creanţelor, Administratorul Judiciar Va Proceda La întocmirea Tabelului Preliminar Al Creanţelor, Menţionând în Cuprinsul Acestuia Toate Observaţiile Făcute Cu Privire La Creanţele Declarate De Creditori, Respectiv Dacă Aceste Creanţe Sunt Chirografare, Garantate, Cu Priorităţi, Sub Condiţie Sau Nescadente. În Cazul în Care Sunt Necesare Clarificări Suplimentare Referitoare La Cuantumul Creanţei Sau Dreptul De Preferinţă Pretins, Administratorul Judiciar Va Solicita Creditorului Precizarea Creanţei şi Depunerea De Documente Justificative înainte De întocmirea şi Afişarea Tabelului Preliminar. Importanţa Acestor Clarificări Preliminare Este Cu Atât Mai Mare Cu Cât Astfel Sunt Eliminate Eventualele Contestaţii Ulterioare Ale Creditorilor, De Natură A Impieta Asupra Celerităţii Derulării Procedurii. Intocmirea, Inregistrarea Si Comunicarea Tabelului Preliminar Al Creantelor » Consultă Avocat

Comentarii generale: După parcurgerea procedurii de verificare a creanţelor, administratorul judiciar va proceda la întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor, menţionând în cuprinsul acestuia toate observaţiile făcute cu privire la creanţele declarate de creditori, respectiv dacă aceste creanţe sunt chirografare, garantate, cu priorităţi, sub condiţie sau nescadente. În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare referitoare la cuantumul creanţei sau dreptul de preferinţă pretins, administratorul judiciar va solicita creditorului precizarea creanţei şi depunerea de documente justificative înainte de întocmirea şi afişarea Tabelului preliminar. Importanţa acestor clarificări preliminare este cu atât mai mare cu cât astfel sunt eliminate eventualele contestaţii ulterioare ale creditorilor, de natură a impieta asupra celerităţii derulării procedurii. Intocmirea, inregistrarea Si comunicarea tabelului preliminar al creantelor