Codul Vamal - Regimuri Vamale - Punerea în Liberă Circulație » Consultă Avocat
caut avocat
Codul Vamal - Perfecționarea activă
22 mai 2019
cabinet avocatura
Codul Vamal - Plasarea mărfurilor sub un regim vamal
22 mai 2019

Codul Vamal - Regimuri vamale - Punerea în liberă circulație

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Codul Vamal - Regimuri vamale - Punerea în liberă circulație

Art. 101. - (1) Punerea în liberă circulație conferă mărfurilor străine statutul vamal de mărfuri românești.

(2) Punerea în liberă circulație atrage aplicarea măsurilor de politică comercială și îndeplinirea formalităților vamale prevăzute pentru importul mărfurilor, precum și încasarea oricăror drepturi legal datorate.

Art. 102. - (1) Prin excepție de la art. 90 alin. (2), în situația în care ulterior înregistrării declarației vamale, până la acordarea liberului de vamă, intervin taxe vamale de import reduse, titularul operațiunii comerciale sau reprezentantul acestuia poate solicita autorității vamale aplicarea taxei vamale mai favorabile.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul în care nu a fost posibilă acordarea liberului de vamă din motive imputabile declarantului.

Art. 103. - Când un transport este format din mărfuri cu încadrări tarifare diferite, iar operațiunile de clasificare tarifară și de completare a declarației vamale ar presupune un efort suplimentar și cheltuieli disproporționate față de drepturile de import care se percep, autoritatea vamală poate aproba, la cererea declarantului, ca drepturile de import să fie achitate pentru întregul transport, pe baza clasificării tarifare a mărfurilor pentru care se percepe cea mai mare taxă vamală de import.

Art. 104. - (1) Mărfurile puse în liberă circulație, care au beneficiat de drepturi de import reduse sau zero în funcție de destinația lor finală, rămân sub supraveghere vamală până când condițiile pentru acordarea tratamentului favorabil încetează a mai fi aplicabile, precum și în cazurile în care mărfurile sunt exportate sau distruse. Supravegherea vamală se încheie și când mărfurile sunt utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute pentru aplicarea tratamentului favorabil, cu condiția achitării taxelor datorate la punerea în liberă circulație.

(2) Drepturile și obligațiile titularului unui tratament tarifar favorabil pot fi, în condițiile prevăzute de autoritatea vamală, transferate succesiv unor alte persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute pentru a beneficia de regimul în cauză.

(3) Dispozițiile art. 110 și 112 se aplică în mod corespunzător mărfurilor prevăzute la alin. (1).

Art. 105. - Titularii punerii în liberă circulație a mărfurilor destinate unei anumite utilizări, în cazul în care, ulterior acordării liberului de vamă, schimbă utilizarea mărfii, sunt obligați să înștiințeze în prealabil autoritatea vamală, care va aplica regimul tarifar vamal corespunzător noii utilizări.

Art. 106. - (1) Mărfurile puse în liberă circulație își pierd statutul vamal de mărfuri românești când declarația de punere în liberă circulație este invalidată după acordarea liberului de vamă.

(2) Mărfurile puse în liberă circulație își pierd statutul vamal de mărfuri românești și când drepturile de import sunt rambursate sau remise:

a) în cadrul regimului de perfecționare activă sub forma sistemului cu rambursare;

b) în cazul mărfurilor defecte sau al celor care nu respectă prevederile contractuale;

c) în situațiile prevăzute la art. 262, când rambursarea sau remiterea este supusă condiției ca mărfurile să fie exportate sau reexportate ori să li se atribuie o destinație vamală aprobată în condițiile prevăzute de regulamentul vamal.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.