Codul Vamal - Alte Destinații Vamale - Zone Libere și Antrepozite Libere » Consultă Avocat
Avocat Online
Codul Vamal - Perfecționarea pasivă
22 mai 2019
cabinet de avocat
Codul Vamal - Tranzitul
22 mai 2019

Codul Vamal - Alte destinații vamale - Zone libere și antrepozite libere

Avocat Online

Avocat Online

Codul Vamal - Alte destinații vamale - Zone libere și antrepozite libere

Art. 183. - Zonele libere și antrepozitele libere sunt părți din teritoriul vamal al României sau incinte situate pe acest teritoriu, separate de restul acestuia, în care:

a) mărfurile străine sunt considerate, în ceea ce privește aplicarea drepturilor de import și a măsurilor de politică comercială la import, că nu se află pe teritoriul vamal al României, atât timp cât nu sunt puse în liberă circulație, nici plasate sub un alt regim vamal, nici utilizate sau consumate în alte condiții decât cele prevăzute de reglementările vamale;

b) mărfurile românești, în temeiul prevederilor legale ce reglementează domenii specifice, beneficiază, pe baza plasării lor într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber, de măsurile legate de exportul mărfurilor.

Art. 184. - (1) Prin hotărâre a Guvernului se înființează zonele libere și se determină limita geografică a fiecărei zone.

(2) Înființarea antrepozitelor libere este autorizată de autoritatea vamală. Incintele care urmează a fi desemnate ca antrepozit liber se aprobă de către autoritatea vamală.

(3) Zonele libere trebuie să fie împrejmuite, cu excepția celor prevăzute la art. 186. Autoritatea vamală stabilește punctele de intrare și de ieșire pentru fiecare zonă liberă sau antrepozit liber.

(4) Efectuarea de construcții într-o zonă liberă necesită aprobarea prealabilă a autorității vamale.

Art. 185. - (1) Perimetrele și punctele de intrare și de ieșire ale zonelor libere, cu excepția zonelor libere desemnate conform prevederilor art. 186, și ale antrepozitelor libere sunt supuse supravegherii autorității vamale.

(2) Persoanele și mijloacele de transport care intră sau părăsesc zona liberă sau antrepozitul liber pot fi supuse controlului vamal.

(3) Accesul într-o zonă liberă sau antrepozit liber poate fi interzis de autoritatea vamală dacă persoanele fizice sau juridice nu justifică interesul de a desfășura o activitate licită în acea zonă sau antrepozit.

(4) Autoritatea vamală poate controla mărfurile care intră, ies sau staționează în zona liberă sau antrepozitul liber. Pentru a face posibil un astfel de control, o copie a documentului de transport care însoțește mărfurile la intrarea și ieșirea acestora se înmânează autorității vamale sau este ținută la dispoziția acesteia de către orice persoană desemnată în acest scop de autoritatea menționată. Când se solicită acest control, mărfurile trebuie puse la dispoziție autorității vamale.

Art. 186. - (1) Autoritatea vamală poate desemna zone libere în care controalele și formalitățile vamale se efectuează, iar dispozițiile în materie de datorie vamală se aplică conform cerințelor regimului de antrepozitare vamală.

(2) Dispozițiile privind zonele libere prevăzute la art. 63-64, 188, 194, 198 și 227 nu se aplică zonelor libere menționate la alin. (1).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.