Codul Muncii - Solicită O Informatie Actualizata Despre Codul Muncii
Plangere Penala
Telemunca
7 septembrie 2018

Codul muncii - 2011

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

La jumatatea anului 2011 au intrat in vigoare modificarile aduse in Codul Muncii prin Legea nr. 40/2011.

Avand in vedere ca principalele prevederi ale noului act normativ sunt destul de complexe, unele dintre ele necesitand ample discutii, ne-am propus sa vi le reamintim intr-o maniera simplificata.

-- Forma scrisa
Prin intrarea in vigoare a modificarilor aduse Codului Muncii prin Legea 40/2011 s-a instituit obligatia incheierii contractului individual de munca in forma scrisa ca o cerinta ad validitatem.

-- Sanctiuni pentru munca la negru.
Codul Muncii prevede sanctiuni mai drastice pentru persoanele care folosesc forta de munca fara forme legale.
Asadar, primirea la munca a pana la cinci persoane fara incheierea unui contract individual de munca se va sanctiona cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

De asemenea, fapta persoanei, care in mod repetat stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la sase luni la un an sau cu amenda penala.
Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la doi ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca.
In cazul savarsirii de infractiuni, instanta de judecata poate stabili si sanctiuni complementare cum ar fi:
-- pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv fonduri UE gestionate de autoritatile romane pentru o perioda de pana la cinci ani;
-- interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la cinci ani;
-- recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv fonduri UE gestionate de autoritatile romane, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii sau inchiderea temporara sau definitiva a punctului sau punctelor de lucru in care s-a comis infractiunea sau retragerea temporara sau definitiva a unei licente de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.

Codul muncii

-- Criteriile de performanta
Criteriile in functie de care va fi evaluata performanta angajatului vor trebui stipulate in contractul individual de munca. Atat obiectivele de performanta, cat si criteriile de evaluare a performantei trebuie introduse in Regulamentul de organizare si functionare a unitatii. Ca atare, o eventuala concediere pentru necorespundere profesionala va tine cont de modul de indeplinire de catre salariatul in cauza a obiectivelor de performanta.

-- Contractul individual de munca pe perioada determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni, perioada fiind majorata cu 1 an fata de legislatia actuala.

-- Perioada de proba
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice, pentru functiile de executie (fata de 30 in trecut) si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere (fata de 90 in trecut).
A fost abrogata prevederea privind interzicerea angajarii a mai mult de trei persoane pe perioade de proba pe acelasi post. Perioada in care se pot face angajari succesive de proba a mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.
In cazul perioadei de proba, pe durata sau la sfarsitul ei, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

--Perioada de stagiu
Codul Muncii introduce perioada de stagiu pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, aceasta constand in primele sase luni dupa debutul in profesie. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu adeverinta care este vizata de Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul.

-- Delegarea salariatului.
Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile si se poate prelungi numai cu acordul salariatului, din 2 in 2 luni

-- Concedierile colective
Principalele criterii care vor fi avute in vedere in procedura concedierilor colective vor cele de performanta si de indeplinire a obiectivelor stabilite. Doar pentru o eventuala departajare vor fi avute in vedere criteriile de natura sociala, cum era prevazut in reglementarea veche. Criteriile referitoare la evaluarea performantelor profesionale vor avea prevalenta.
A fost eliminata prevederea privind interdictia de a face angajari pentru angajatorul care a dispus concedieri colective pe locurile de munca ale salariatilor concediati timp de 9 luni de la data concedierii acestora.
Noua lege impune o perioada de 45 de zile de la disponibilizarea colectiva in care angajatorul sa fie obligat sa angajeze aceleasi persoane, pe aceleasi posturi, fara concurs sau perioada de proba.

-- Munca prin agent de munca temporara
Munca prin agent de munca temporara reprezinta munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent (firma de resurse umane) si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra sub supravegherea si conducerea acestuia din urma. Misiunea de munca temporara poate fi stabilita pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 luni.

-- Sporul acordat pentru munca prestata in timpul noptii a fost majorat
Sporul a fost majorat de la 15% la 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin trei ore de noapte din timpul normal de lucru.

-- Modificarea termenului de preaviz.
Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

-- Timpul de lucru
In conformitate cu prevederile Directivei nr. 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizarii contractului individual de munca, durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia.In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
In perioadele de reducere a activitatii, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni. In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

-- Noul Cod al Muncii ii permite angajatorului sa nu justifice motivele pentru care a decis sa reduca sau chiar sa intrerupa temporar activitatea sau sa plateasca, o data pe trimestru, numai 75% din salariul lunar convenit.

-- Fisa postului
Incepand cu data de 30 aprilie 2011, angajatorii au obligatia legala expresa de a informa salariatul cu privire la fisa postului, document obligatoriu al angajatorului in care se precizeaza sarcinile si responsabilitatile ce-i revin titularului postului, conditiile de lucru, standardele de performanta, modalitatea de recompensare, precum si caracteristicile personale necesare angajatului pentru indeplinirea cerintelor postului.
Este obligatorie detalierea (precizarea) atributiilor, a sarcinilor si a responsabilitatilor postului.
Intre post si felul muncii exista o relatie directa, fisa postului fiind un document anexa la contractul individual de munca, prin care se definesc principalele sarcini ce caracterizeaza munca salariatului.
Va prezentam principalele lucruri pe care trebuie sa le stiti despre fisele de post din firma dvs. tocmai pentru a putea evita eventualele necazuri majore ce ar putea aparea chiar cu propriii angajati si, desigur, cu inspectorii ITM.
In fisa postului trebuie sa se precizeze:
- sarcinile si responsabilitatile ce ii revin titularului postului;
- conditiile de lucru;
- rezultatele asteptate;
- modalitatea de recompensare;
- relatiile postului cu altele din cadrul firmei;
Dupa ce a fost intocmit conform prevederilor legale in vigoare acest document trebuie asumat si semnat de salariat la momentul angajarii pentru ca apoi sa se anexeze la contractui individual de munca. In acest fel puteti evita sa platiti o amenda intre 1.500 si 2.500 de lei, amenda ce se poate aplica daca denumirile posturilor din fisele de post nu se regasesc in COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania).

In final nu ne mai ramane decat sa speram ca "Noul Cod al Muncii va contribui la redresarea economica a Romaniei si va crea locuri de munca pentru cetatenii romani, iar angajatorii vor putea mai usor sa angajeze” asa cum spera si premierul.... Sau poate, cine stie, dupa aceasta noua reforma, „ Munca va redeveni Bratara de aur....”.

Cabinet de avocat 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *