Codul Muncii - Controlul și Sancționarea Concedierilor Nelegale » Consultă Avocat
avocat pret
Codul Muncii - Munca suplimentară
22 mai 2019
avocat consultanta juridica
Codul Muncii - Suspendarea contractului individual de muncă
22 mai 2019

Codul Muncii - Controlul și sancționarea concedierilor nelegale

Plangere Penala

Plangere Penala

Codul Muncii - Controlul și sancționarea concedierilor nelegale

Art. 78. - Recursuri în interesul legii - soluții de admitere.

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

Art. 79. - În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Art. 80. - (1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere.

(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.