Codul De Procedură Fiscală - Dispoziții Aplicabile Cazurilor Speciale De Executare Silită » Consultă Avocat
onorariu avocat
Codul de procedură fiscală - Soluții asupra contestației
22 mai 2019
cabinet avocatura
Codul de procedură fiscală - Executarea silită a bunurilor mobile
22 mai 2019

Codul de procedură fiscală - Dispoziții aplicabile cazurilor speciale de executare silită

avocat pret

avocat pret

Codul de procedură fiscală - Dispoziții aplicabile cazurilor speciale de executare silită

ARTICOLUL 2661 Sfera de aplicare (1) Prezentul capitol se aplică pentru executarea silită a tuturor creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni, astfel:

a) sumele reprezentând repararea prejudiciului material;

b) amenzi;

c) cheltuieli judiciare;

d) sume confiscate.

(2) Prin cazuri speciale de executare în sensul prezentului capitol se înțelege cazurile date în competența organului de executare prevăzut la art. 220 alin. (21) lit. a).

ARTICOLUL 2662 Comunicarea actelor de executare silită în cazuri speciale Prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1), în cazul debitorului care datorează sume de natura celor prevăzute la art. 2661 și care este arestat preventiv sau deținut în penitenciar, comunicarea actelor de executare silită se realizează la sediul locului de deținere.

ARTICOLUL 2663 Executarea silită în cazul debitorilor insolvenți (1) Prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, executarea silită a creanțelor prevăzute la art. 2661 datorate de debitorii declarați insolvenți se realizează potrivit dispozițiilor prezentului cod.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 220 alin. (8), în cazul debitorului care datorează sume de natura celor prevăzute la art. 2661 și pentru care s-a dispus atragerea răspunderii potrivit prevederilor legislației privind insolvența, coordonarea executării silite revine organului de executare silită cazuri speciale în a cărui rază teritorială își are/și-a avut domiciliul fiscal debitorul insolvent.

ARTICOLUL 2664 Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite Prin excepție de la dispozițiile art. 226 alin. (1), pentru creanțele prevăzute la art. 2661 stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, se aplică măsurile de executare silită prevăzute de prezentul cod, fără a se emite alt titlu executoriu de către organul de executare.

ARTICOLUL 2665 Condițiile începerii executării silite cazuri speciale Prin excepție de la dispozițiile art. 230, pentru creanțele prevăzute la art. 2661 se aplică măsurile de executare silită prevăzute de prezentul cod, fără comunicarea somației.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.