Codul De Procedură Civilă - Aplicarea Legii De Procedură Civilă » Consultă Avocat
caut avocat
Codul de procedură civilă – Intervenția forțată - Chemarea în garanție
24 aprilie 2019
avocat
Codul de Procedură Penală – Contestația la executare
6 mai 2019

Codul de procedură civilă - Aplicarea legii de procedură civilă

Avocat Online

Avocat Online

Codul de procedură civilă - Aplicarea legii de procedură civilă

 


Legea aplicabilă proceselor noi

Art. 24. - Dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare.

 


Legea aplicabilă proceselor în curs

Art. 25. - (1) Procesele în curs de judecată, precum și executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi.

(2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenței instanțelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanțe, potrivit legii sub care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispozițiile legale privitoare la competență, în vigoare la data când a început procesul, rămân aplicabile.

(3) În cazul în care instanța învestită este desființată, dosarele se vor trimite din oficiu instanței competente potrivit legii noi. Dispozițiile alin. (1) rămân aplicabile.

 


Legea aplicabilă mijloacelor de probă

Art. 26. - (1) Legea care guvernează condițiile de admisibilitate și puterea doveditoare a probelor preconstituite și a prezumțiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârșirii faptelor juridice care fac obiectul probațiunii.

(2) Administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data administrării lor.

 


Legea aplicabilă hotărârilor

Art. 27. -

Declarat parțial neconstituțional la data de 18/12/2018 prin Decizia nr. 874/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă (M.Of. partea I nr. 2 din 03/01/2019) CURTEA CONSTITUȚIONALĂ - D E C I D E: -

1. Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Banca Comercială Română - S.A. din București în Dosarul nr. 7.980/176/2016 al Curții de Apel Alba Iulia - Secția a II-a civilă, în Dosarul nr. 12.555/225/2015 al Curții de Apel Craiova - Secția a II-a civilă și în Dosarul nr. 23.561/301/2015 al Curții de Apel București - Secția a VI-a civilă, de Societatea Cez Vânzare - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 21.715/215/2015 al Curții de Apel Craiova - Secția a II-a civilă, de Paraschiva Vulcu în Dosarul nr. 1.654/306/2017 al Curții de Apel Alba Iulia - Secția a II-a civilă, de Societatea Distribuție Energie Oltenia - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 8.355/225/2015 al Curții de Apel Craiova - Secția a II-a civilă, de Societatea Park Modoș - S.R.L. din Timișoara în Dosarul nr. 912/252/2016 al Curții de Apel Timișoara - Secția I civilă și de Societatea Auto Kino - S.R.L. din Brașov în Dosarul nr. 5.741/197/2015 al Curții de Apel Brașov - Secția civilă și constată că dispozițiile art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt neconstituționale.

Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor și termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.

 


Teritorialitatea legii de procedură

Art. 28. - (1) Dispozițiile legii de procedură se aplică tuturor proceselor care se judecă de către instanțele române, sub rezerva unor dispoziții legale contrare.

(2) În cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea legii de procedură aplicabile se face potrivit normelor cuprinse în cartea a VII-a.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.