Codul Civil: Persoana Juridică - Dispoziții Generale » Consultă Avocat
caut avocati bucuresti
Codul Civil: Ocrotirea interzisului judecătoresc
19 aprilie 2019
cabinet avocatura
Codul Civil: Identificarea persoanei juridice
19 aprilie 2019

Codul Civil: Persoana juridică - Dispoziții generale

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica
Codul Civil: Persoana juridică - Dispoziții generale

 Elementele constitutive

Art. 187. -
Orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general.

 Calitatea de persoană juridică

Art. 188. -
Sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute la art. 187.

 Categorii de persoane juridice

Art. 189. -
Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat.

 Persoana juridică de drept privat

Art. 190. -
Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, în mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege.

 Persoana juridică de drept public

Art. 191. -
(1) Persoanele juridice de drept public se înființează prin lege.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în cazurile anume prevăzute de lege, persoanele juridice de drept public se pot înființa prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege.

 Regimul juridic aplicabil

Art. 192 -
Persoanele juridice legal înființate se supun dispozițiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum și celor cuprinse în prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel.

 Efectele personalității juridice

Art. 193. -
(1) Persoana juridică participă în nume propriu la circuitul civil și răspunde pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel.

(2) Nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bună-credință calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice, dacă prin aceasta se urmărește ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice.

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *