Cheltuieli De Judecata, Obligarea Reclamantei La Plata Acestora, In Conditiile Anularii Cererii Ca Netimbrate » Consultă Avocat
Avocat Online
Autorizatie de construire, Nerespectarea cerintelor stabilite in certificatul de urbanism cu privire la calea de acces
31 martie 2020
avocat
Conditia interesului — anulare proces-verbal licitatie intocmit in cadrul procedurii insolventei
31 martie 2020

Cheltuieli de judecata, Obligarea reclamantei la plata acestora, in conditiile anularii cererii ca netimbrate

onorariu avocat

onorariu avocat


Cheltuieli de judecata, Obligarea reclamantei la plata acestora, in conditiile anularii cererii ca netimbrate

Curtea de Apel Iasi — Sectia civila, Decizia civila nr. 115/20 martie 2019
Prin sentinta civila nr. 625/7.11.2018 pronuntata de Tribunalul Iasi, a fost anulata ca netimbrata cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta BM, a fost obligata reclamanta sa ii plateasca paratei SC SRL suma de 5000 lei cheltuieli de judecata.

Impotriva sentintei civile nr. 625/7.11.2018 pronuntata de Tribunalul Iasi - Sectia a II-a civila, a formulat apel reclamanta, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, invocand urmatoarele:

 

In  esenta, considera ca magistratul nu a aplicat in mod corect dispozitiile legale care presupun indeplinirea procedurii de regularizare, respectiv de aliniere a cererii de chemare in judecata la prevederile art. 194 - 197 C.proc.civ., dintre care relevante in solutionarea prezentului apel sunt cele care statueaza necesitatea achitarii cu prioritate a taxelor judiciare de timbru (art. 197 C.proc.civ. si art. 33 din OUG nr. 80/2013).

In speta, chiar daca apelanta a inteles sa faca uz de caile legale care permit acordarea unor facilitati la plata taxei judiciare de timbru, instanta era tinuta de obligatia statuata in dispozitiile art. 33 alin. 2 teza finala conform carora nu va proceda la comunicarea cererii de chemare in judecata in conditiile art. 201 alin. l C.proc.civ. decat dupa solutionarea cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciar de timbru.

Or, in cadrul dosarului nr. XX25/99/2018, atat timp cat cererea de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru a fost respinsa, iar apelanta nu a complinit timbrajul stabilit de catre instanta ulterior acestei masuri, conform tuturor dispozitiilor legale incidente, demersul pe care l-a initiat ar fi trebuit sa fie inchis prin pronuntarea unei incheieri de anulare, fara a fi comunicata cererea de chemare in judecata si celorlalte parti litigante.

Din aceasta perspectiva considera ca este nu doar vadit nelegal, dar si profund imoral sa fie obligata la plata unor cheltuieli de judecata care au fost generate de culpa magistratului fondului in aplicarea corecta si prioritara a dispozitiilor legale referitoare la timbraj si regularizarea cererii de chemare in judecata.

De altfel, apreciaza ca instanta de fond nu a dat valoare nici prevederilor art. 453 C.proc.civ. conform carora este obligata la plata cheltuielilor de judecata partea care a pierdut procesul, dar in cauza de fata, procesul nu a ajuns sa fie cercetat pentru a se incadra in ipoteza vizata de lege.

Dispozitiile art. 453 C.proc.civ. nu au fost coroborate cu celelalte texte la care a facut referire anterior si nici cu prevederile art. 451 alin. 3 C.proc.civ. care impun cenzurarea acelor cheltuieli de judecata proportional cu circumstantele cauzei si activitatea desfasurata.

Pentru aceste considerente, solicita admiterea apelului si inlaturarea obligatiei de plata a cheltuielilor de judecata.

Examinand sentinta apelata, criticile apelantei, raportat la probatoriul administrat, dispozitiile legale incidente cauzei, Curtea retine caracterul fondat al apelului, pentru cele ce urmeaza:

Apelanta formuleaza critici cu privire la dispozitia primei instante prin care a fost obligata la plata cheltuielilor de judecata, sustinand ca nu a fost corect aplicata procedura de regularizare, ca cererea de chemare in judecata nu trebuia comunicata, atat timp cat nu era complinit timbrajul stabilit de instanta. Se arata ca dosarul trebuia inchis, magistratul fiind in culpa pentru faptul ca cererea a fost comunicata partii adverse desi reclamanta nu procedase la achitarea taxelor de timbru.

S-a mai aratat ca nu au fost aplicate dispozitiile art. 453, art. 451, care impun cenzurarea cheltuielilor de judecata proportional cu circumstantele cauzei si activitatea desfasurata.

Prima critica nu poate fi primita, chiar si in situatia in care procedura de regularizare nu ar fi fost corect indeplinita. Asa cum rezulta din actele dosarului, taxa de timbru nu a fost stabilita la primirea cererii, intr-o prima faza instantele investite declinandu-si pe rand competenta functionala. Reclamanta nu a indicat in petit valoarea obiectului actiunii, aratand ca nu detine copia contractului de asociere in participatiune a carui nulitate absoluta a solicitat a se constata. Ulterior comunicarii cererii de chemare in judecata, parata a depus odata cu intampinarea copia contractului de asociere in participatiune din care a rezultat valoarea obiectului cererii.

Reclamanta invoca propria culpa intrucat, pe de o parte, aceasta avea obligatia de a arata toate elementele impuse de dispozitiile art. 194 alin. 1. C.proc.civ., iar, pe de alta parte, avea obligatia de a atasa cererii taxele de timbru datorate.

Paratei nici nu i se poate opune imprejurarea ca procedura prevazuta de art. 194 si urm. din Codul de procedura civila nu a fost respectata cu cea mai mare rigoare, cererea de chemare in judecata fiindu-i comunicata, punandu-i-se in vedere sa depuna intampinare in termenul de 25 de zile de la primirea cererii. Totodata, aceleiasi parti i s-a pus in vedere sa depuna si copie de pe contractul de asociere in participatiune invocat de reclamanta in cerere, cu privire la care aceasta a aratat ca nu il detine.

In aceste conditii, Curtea apreciaza ca in mod corect a facut prima instanta aplicarea dispozitiilor art. 453 Cod procedura Civila, reclamanta pierzand procesul si fiind obligata sa suporte cheltuielile de judecata pe care partea adversa le-a suportat.


Critica apelantei privind neaplicarea dispozitiilor art. 451 Cod Procedura Civila este insa fondata. Onorariul de
avocat de 5000 de lei solicitat de parata este vadit disproportionat in raport cu complexitatea cauzei si munca desfasurata de avocat, in conditiile in care cauza a fost solutionata la primul termen de judecata prin anularea cererii ca netimbrata. Chiar daca in cauza au fost formulate aparari ample si pe fondul cauzei, fiind depusa la 7.08.2018 intampinare, cu toate acestea nu poate fi ignorat faptul ca dosarul a fost solutionat fara a se atinge chestiunile ce privesc fondul cauzei. In consecinta, fata de circumstantele cauzei se impune a se reduce partea din cheltuielile reprezentand onorariul avocatial care va fi suportat de reclamanta-apelanta, astfel incat apelul va fi admis, iar dispozitia privind cheltuielile de judecata schimbata numai in ceea ce priveste cuantumul, de la 5000 lei la 1500 lei, apreciind ca acesta din urma reflecta munca depusa de avocat, raportat la complexitatea si circumstantele cauzei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.