Cerere De Refacere A  hotararii Judecatoresti Disparute » Consultă Avocat
avocati bucuresti online
Cerere de renuntare la judecata
7 iunie 2019
avocat bucuresti online
Cerere de reexaminare a despagubirilor acordate pentru amanarea nejustificata a judecarii cauzei sau a executarii silite
7 iunie 2019

Cerere de refacere a  hotararii judecatoresti disparute

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Cerere de refacere a  hotararii judecatoresti disparute

 

Sediul materiei
:

  • Art. 1054 C. proc. civ
  • Art. 148–151 C. proc. civ.

 

 

Instanta …..

Dosar nr. …../…../…..

 

 

Domnule Presedinte,

 

 

Subsemnatul
(
nume ….., prenume …..
), cu domiciliul in ….., avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la numitul (
nume ….., prenume …..
), cu domiciliul in….., avand urmatoarele date de contact, personal//prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant judiciar  (
nume ….., prenume …..)/
reprezentat prin avocat (
nume ….., prenume …..
), cu sediul profesional in ….., avand urmatoarele date de contact …..

sau

Subscrisa (
denumirea …..
), cu sediul in ….., avand codul unic de inregistrare/codul de identitate fiscala/numarul de inmatriculare in registrul comertului/numarul de inscriere in registrul persoanelor juridice/contul bancar ….., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la numitul
nume ….., prenume …..
), cu domiciliul in ….., avand urmatoarele date de contact, prin reprezentant (
nume ….., prenume …..
)/prin consilier juridic (
nume ….., prenume …..
)/prin avocat (
nume ….., prenume …..
), cu sediul profesional in ….., avand urmatoarele date de contact ….. formulam

 

 

CEREREA DE REFACERE A HOTARARII DISPARUTE

 

 

prin care solicitam instantei, ca prin incheierea ce o va pronunta sa dispuna refacerea hotararii disparute ….. .

 

 

In fapt
, aratam ca pe rolul instantei a fost  inregistrata cauza cu nr.

…../…../…..  solutionata prin hotararea nr….. care a disparut  in urmatoarele imprejurari….. .

 

 

In drept,
ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 1054 C. proc. civ.

 

 

In dovedire,
solicitam incuviintarea probei cu inscrisuri.

Solicitam atasarea  unei copii certificate de pe cel de-al doilea exemplar al hotararii, pastrat la mapa instantei.

 

 

In cadrul probei cu inscrisuri,
depun urmatoarele inscrisuri ….., in copii certificate pentru conformitate cu originalul.

Anexam dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de  …..si procura in original/copie legalizata/imputernicirea avocatiala/delegatia de reprezentare/copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii de reprezentant/extras din registrul public/extras, in copie legalizata, din actul care atesta dreptul de reprezentare.

 

Data, Semnatura ,

 

 

Domnului Presedinte al Judecatoriei …../Tribunalului…../Curtii de Apel

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.