Cauze Care Inlatura Consecintele Condamnarii. Reabilitarea Judecatoreasca. Instanta Competenta. Conditiile Reabilitarii Judecatoresti. Neachitarea Obligatiilor Civile Si A Cheltuielilor Judiciare Stabilite Prin Hotararea De Condamnare. » Consultă Avocat
avocat pret
Uciderea din culpa. Nerespectarea dispozitiilor legale privind regimul circulatiei pe drumurile publice. Latura subiectiva. Culpa comuna. Traversarea   carosabilului de catre victima, prin loc nepermis.
18 martie 2020
avocatura bucuresti
Constituire de parte civila la urmarirea penala. Ucidere din culpa. Renuntare la actiunea civila pentru a fi solutionata pe  cale separata. Neconstituire  de parte civila in instanta.
18 martie 2020

Cauze care inlatura consecintele condamnarii. Reabilitarea judecatoreasca. Instanta competenta. Conditiile reabilitarii judecatoresti. Neachitarea obligatiilor civile si a cheltuielilor judiciare stabilite prin hotararea de condamnare.

avocat

avocat

Cauze care inlatura consecintele condamnarii. Reabilitarea judecatoreasca. Instanta competenta. Conditiile reabilitarii judecatoresti. Neachitarea obligatiilor civile si a cheltuielilor judiciare stabilite prin hotararea de condamnare.

 

Cod penal, art. 137 rap. la art. 135

Cod proc. penala, art. 495, art. 499, art.414/5 alin.4

Decizia LXXX111 (83) /2007a ICCJ – Sectiile Unite, data in interesul legii,

publicata in Monitorul Oficial nr. 780 din 21 noiembrie 2008

 

In caz de modificare a normelor de competenta materiala, cererea de reabilitare va fi solutionata de instanta competenta sa judece cauza in prima instanta, potrivit legii in vigoare la momentul introducerii acesteia.

Cererea de reabilitare judecatoreasca privind condamnarile pentru infractiuni contra patrimoniului, poate fi admisa numai daca se face si dovada ca in termenul calculat conform art. 135 Cod penal, cel condamnat a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la care a fost obligat, afara de cazul cand partea vatamata a renuntat in mod expres ori s-a probat ca nu i-a fost cu putinta sa achite sumele stabilite, in ultima situatie, instanta avand posibilitatea sa acorde, un termen de pana la 6 luni pentru plata in parte sau in tot a sumelor datorate.

 

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Penala si pentru cauze cu minori si de familie,

Decizia  penala nr. 1633 din 28 noiembrie 2013.

 

Prin sentinta penala nr.387 din 16 august 2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita s-a admis cererea condamnatului intimat, domiciliat in municipiul Targoviste, dispunandu-se reabilitarea judecatoreasca a acestuia in privinta condamnarii de 2 ani si 6 luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr.862/31.05.2005, pronuntata de aceeasi instanta, definitiva prin decizia penala nr.861/ 03.11.2006 a Curtii de Apel Ploiesti.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, criticand-o ca fiind nelegala, sustinandu-se ca in mod gresit, s-a dispus reabilitarea judecatoreasca a acestuia, deoarece nu s-a facut dovada intrunirii conditiilor cumulativ enumerate sub dispozitiile art. 137 Cod penal.

Recursul este fondat.

Verificand hotararea atacata, pe baza actelor si lucrarilor din dosarul cauzei, in raport de motivele de reformare invocate de Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, precum si din oficiu conform art. 385

6

alin. 3 Cod procedura penala, rezulta ca aceasta a fost adoptata cu nesocotirea dispozitiilor ce permit reabilitarea judecatoreasca in cazul condamnarilor definitive pentru infractiuni contra patrimoniului.

 

            Sub un prim aspect, curtea constata ca potrivit dispozitiilor art. 495 Cod proc. penala, au fost interpretate prin Decizia LXXX111 (83) /2007, pronuntata de ICCJ – Sectiile Unite, in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial nr.780 din 21 noiembrie 2008, in caz de modificare a normelor de competenta materiala, cererea de reabilitare va fi solutionata de instanta competenta sa judece cauza in prima instanta, potrivit legii in vigoare la momentul introducerii cererii.

           Prin sentinta penala nr. 862/31 mai 2005 a Judecatoriei Targoviste, definitiva prin decizia penala nr. 861/03 noiembrie 2006 a Curtii de Apel Ploiesti, intimatul a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 2 ani si 6 luni inchisoare, compusa din pedeapsa de 6 luni inchisoare stabilita pentru infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 si art. 37 Cod penal si 2 ani inchisoare, consecinta a revocarii suspendarii conditionate conform art. 83 Cod penal de care a beneficiat prin sentinta penala nr. 56 /22 februarie 1999 a Tribunalului Dambovita.

          Aceste infractiuni, conform art.27 pct.1 lit.e) Cod procedura penala, modificate prin art. XVIII pct. 3 din Legea nr. 202/2010, la data de 24 mai 2013 la momentul condamnarii definitive, cat si in prezent, se judeca in prima instanta de tribunal.

          Dezlegarea problemelor de drept judecate conform art.414/5 alin.4 Cod proc. penala de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia anterior mentionata este obligatorie pentru instante.

          In atare situatie, chiar daca in raport de legea penala in vigoare la 31.05.2005, cauza s-a judecat in prima instanta de Judecatoria Targoviste, rezulta ca legal, Tribunalul Dambovita s-a considerat ca fiind competent material sa se pronunte la primul grad de jurisdictie asupra cererii de reabilitare judecatoreasca inregistrata pe rol la data de 25.05.2013.

Examinand pe fond, temeinicia solutiei adoptate prin hotararea atacata se constata insa, ca starea de fapt s-a stabilit gresit iar dispozitiile art. 137 Cod penal, ce permit reabilitarea judecatoreasca in cazul condamnarilor definitive la pedeapsa inchisorii de pana la 5 ani, pentru infractiuni contra patrimoniului si prin care inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, precum si a despagubirilor civile solicitate de partile civile in procesul penal, au fost gresit interpretate.

Din coroborarea acestor texte de lege cu prevederile art. 495 si art. 499 Cod proc. penala, se determina concluzia ca in situatia unor astfel de condamnari cererea de reabilitare judecatoreasca poate fi admisa numai daca se face dovada ca in termenul de 4 ani la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate, cel condamnat nu a suferit o noua condamnare, are asigurata existenta prin munca sau alte mijloace oneste si a avut o buna conduita.

 La acestea se adauga conditia de achitare in intregime cheltuielile de judecata si despagubirilor civile la care a fost obligat, afara de cazul cand partea vatamata a renuntat in mod expres ori s-a dovedit ca nu i-a fost cu putinta sa achite sumele stabilite, in ultima situatie, instanta avand posibilitatea sa acorde, un termen de pana la 6 luni pentru plata in parte sau in tot a sumelor datorate.

Prin sentinta penala nr. 862/31 mai 2005 a Judecatoriei Targoviste, definitiva prin decizia penala nr. 861/03 noiembrie 2006 a Curtii de Apel Ploiesti, pronuntandu-se condamnarea inculpatului intimat, la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, pentru infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994, s-a admis si actiunea civila exercitata in procesul penal de partea civila DGFP Dambovita ANAF Targoviste.

Ca urmare, instantele judecatoresti au dispus obligarea acestuia, in solidar cu partea responsabila civilmente persoana juridica administrata, la plata sumei de 1.286.453.888 lei despagubiri civile, cu dobanzile legale aferente pana la data achitarii integrale a debitului.

De asemenea, conform art. 191 Cod proc. penala prima instanta a dispus obligarea inculpatului la plata sumei de 2.450.000 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Intrucat din mentiunile efectuate pe biletele de liberare eliberate de administratia locului de detinere, rezulta ca in executarea acestei sentinte condamnatul a fost arestat in intervalul 23 mai 2002 – 05 septembrie 2003, respectiv 21 noiembrie 2006 – 07 decembrie 2006, intr-adevar pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare poate fi considerata ca executata la data de 04 februarie 2008.

Asa fiind, in mod corect, prin sentinta atacata tribunalul a constatat ca fiind indeplinita conditia prev. de art. 137 alin. 1 lit. a) Cod penal deoarece prin certificatul de cazier judiciar emis de IPJ Dambovita s-a dovedit ca ulterior liberarii conditionate el nu a mai suferit o alta condamnare, termenul de 5 ani si 3 luni calculat conform art. 135 alin. 1 lit. a) Cod penal pentru a cere reabilitarea judecatoreasca, implinindu-se la data de 04 mai 2013.

Pe de alta parte, prin inscrisurile eliberate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, declaratiile fiscale privind veniturile realizate in anii 2010 si 2011 si cazierul fiscal eliberat la 21 mai 2013, s-a probat si indeplinirea conditiei prev. de art. 135 alin. 1 lit. b) Cod penal, respectiv faptul ca acesta s-a reintegrat social, asigurandu-si existenta prin mijloace licite in cadrul intreprinderii individuale infiintate in anul 2009, a avut o buna conduita, este orientat catre respectarea legii si a normelor de convietuire sociala.

Prima instanta a apreciat gresit insa, ca indeplinirea conditiilor anterior mentionate este suficienta pentru reabilitarea judecatoreasca a condamnatului intimat in raport de condamnarea de 2 ani si 6 luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 862/2005 a Judecatoriei Targoviste.

Aceasta avand in vedere ca el a recunoscut si nici nu s-a facut dovada ca ulterior ramanerii definitive a hotararii de condamnare, a achitat partial sau in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la care a fost obligat in folosul statului, respectiv al partii civile, ori a fost impiedicat in vreun mod in executarea cu buna credinta a acestor obligatii, datorita unor situatii obiective de natura acelora mentionate in art. 499 Cod proc. penala.

Certificatul eliberat la data de 21.05.2013 de autoritatea fiscala competenta, ce atesta ca acesta nu are fapte inscrise in cazierul fiscal, nu este concludent sub ultimul aspect  intrucat, potrivit art. 1 si 2 din OG nr. 75/20 august 2001 republicata, o astfel de evidenta a contribuabililor persoane fizice si juridice se organizeaza numai in cazul in care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, deci nu si pentru debitele datorate bugetului consolidat al statului cu titlu de cheltuieli judiciare sau despagubiri civile acordate partilor civile, prin hotarari penale definitive.  

Separat de acestea, din actele procedurale instrumentate in ambele faze procesuale rezulta ca, desi i s-au acordat mai multe termene de judecata si s-au adus la cunostinta dispozitiile art. 495 – 499 Cod proc. penala, privind posibilitatea indeplinirii acestor obligatii in termen de pana la 6 luni, condamnatul intimat nu a inteles sa beneficieze de acest drept, sustinand ca in opinia sa nu datoreaza nici o suma de bani bugetului de stat, deoarece in lipsa platii benevole, in prezent a intervenit prescriptia executarii silite a debitelor stabilite prin hotarare  penala.

Fata de cele ce preced, in lipsa depunerii unor inscrisuri doveditoare privind renuntarea partii civile, persoana juridica de interes public, la despagubirile si respectiv cheltuielile judiciare acordate statului conform art. 191 Cod proc. penala, mentiunile efectuate in declaratiile nr.200 depuse pentru anii 2009-2011 si recunoasterea ca ulterior punerii in libertate conditionata si pana in prezent acesta a realizat venituri suficiente, desfasurand activitati comerciale prin noua firme, se determina concluzia ca in cazul condamnatului intimat nu se poate dispune reabilitarea judecatoreasca pentru pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare stabilita prin sentinta penala nr. 862/2005 a Judecatoriei Targoviste, intrucat el nu s-a aflat in imposibilitatea legala de executare a dispozitiilor civile stabilite in sarcina cu autoritate de lucru judecat.

         Cum dispozitiile procedurale penale sunt de stricta interpretare, la exercitarea controlului jurisdictional se retine ca in mod gresit, tribunalul a dispus reabilitarea judecatoreasca a acestuia, deoarece nu s-a facut dovada intrunirii conditiilor cumulativ enumerate sub dispozitiile art. 137 Cod penal.

        Rezultand asadar, ca sentinta adoptata este contrara legii, respingandu-se exceptia de necompetenta materiala, se va admite recursul declarat de parchet si procedandu-se la casarea acesteia, in rejudecare conform art. 385

15

pct. 2 lit. d) Cod proc. penala, pe fond, se va respinge cererea de reabilitare introdusa de acesta la data de 24 mai 2013, ca neintemeiata.

 

(Judecator Elena Negulescu)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.