Blog - Consultanță Juridică De Specialitate | Avocat Todeancă

Blog

Pagini apreciate recent

16 martie 2017
cabinet avocat

Împiedicarea săvârșirii infracțiunii

Împiedicarea săvârșirii infracțiunii Cuprins Împiedicarea săvârșirii infracțiuniiPagini apreciate recent Conform art.51 Cod Penal, participantul nu se pedepseşte dacă, înainte de descoperirea faptei,  denunță săvârșirea infracțiunii, astfel […]
24 aprilie 2019
avocat pret

Codul de procedură civilă – Participarea Ministerului Public în procesul civil

Codul de procedură civilă – Participarea Ministerului Public în procesul civil Cuprins Codul de procedură civilă – Participarea Ministerului Public în procesul civil Modalități de participare […]
19 aprilie 2019
caut avocat bun

Codul Civil: Moștenirea vacantă

Codul Civil: Moștenirea vacantă Cuprins Codul Civil: Moștenirea vacantă Noțiune Administrarea provizorie a bunurilor moștenirii Somarea succesibililor Dreptul de a culege moștenirea vacantă Intrarea în stăpânirea […]
22 februarie 2013
avocatura bucuresti

Titlurile executorii – notiune, clasificare

Titlurile executorii – notiune, clasificare Cuprins Titlurile executorii – notiune, clasificarePagini apreciate recent Titlurile executorii – notiune, clasificare Conform dispoziţiilor art. 372 C.proc.civ., executarea silită se […]
19 aprilie 2019
avocati bucuresti online

Codul Civil: Înstrăinarea bunului dat în locațiune

Codul Civil: Înstrăinarea bunului dat în locațiune Cuprins Codul Civil: Înstrăinarea bunului dat în locațiune Opozabilitatea contractului de locațiune față de dobânditor Încetarea locațiunii în caz […]
16 martie 2017
avocat online bun

Amenda penală

Amenda penală Cuprins Amenda penalăPagini apreciate recent Pedepsele principale detențiunea pe viață, închisoarea şi amenda Potrivit art.53 Cod Penal, pedepsele principale sunt detențiunea pe viață, închisoarea […]
19 aprilie 2019
firma avocatura

Codul Civil: Încetarea fideiusiunii

Codul Civil: Încetarea fideiusiunii Cuprins Codul Civil: Încetarea fideiusiunii Confuziunea Liberarea fideiusorului prin fapta creditorului Liberarea fideiusorului pentru obligațiile viitoare sau nedeterminate Stingerea obligației principale prin […]
16 martie 2017
avocat bucuresti

Intoxicația Cauza de neimputabilitate

Intoxicația Cauza de neimputabilitate Cuprins Intoxicația Cauza de neimputabilitatePagini apreciate recent Potrivit art.29 Cod Penal, nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana […]
19 aprilie 2019
caut avocat bun

Codul Civil: Posesia

Codul Civil: Posesia Cuprins Codul Civil: Posesia Dispoziții generale Noțiune Exercitarea posesiei Cazurile care nu constituie posesie Prezumția de posesie și prezumția de proprietate Intervertirea precarității […]
27 noiembrie 2018
firma avocatura

Model Cerere de împărțire a bunurilor comune în timpul căsătoriei

Model Cerere de împărțire a bunurilor comune în timpul căsătoriei Cuprins Model Cerere de împărțire a bunurilor comune în timpul căsătorieiPagini apreciate recent Model Cerere de […]
24 aprilie 2019
avocati bucuresti

Codul de procedură civilă – Efectele hotărârilor arbitrale străine

Codul de procedură civilă – Efectele hotărârilor arbitrale străine Cuprins Codul de procedură civilă – Efectele hotărârilor arbitrale străine Calificare Eficacitate Instanța competentă Cererea Documente atașate […]
7 noiembrie 2012
avocat bucuresti

Liberarea provizorie sub control judiciar

Liberarea provizorie sub control judiciar – Vechiul Cod penal Cuprins Liberarea provizorie sub control judiciar – Vechiul Cod penalPagini apreciate recent Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune au […]
24 aprilie 2019
avocati bucuresti online

Codul de procedură civilă – Procedura arbitrală

Codul de procedură civilă – Procedura arbitrală Cuprins Codul de procedură civilă – Procedura arbitrală Cererea de arbitrare Comunicarea cererii arbitrale Întâmpinarea Cererea reconvențională Dispoziții generale […]
19 aprilie 2019
avocat specializat

Codul Civil: Cesiunea contractului

Codul Civil: Cesiunea contractului Cuprins Codul Civil: Cesiunea contractului Noțiune Forma cesiunii Momentul cesiunii Liberarea cedentului Excepțiile contractantului cedat Obligația de garanție Pagini apreciate recent   […]
13 octombrie 2012
cabinet de avocat

Circumstantele atenuante

Circumstantele atenuante Cuprins Circumstantele atenuantePagini apreciate recent Circumstantele atenuante Acestea sunt cele prevăzute expres în art. 73 C.pen., a căror aplicare este obligatorie şi care au […]
8 februarie 2017
avocat consultanta juridica

Formarea consimțământului

Formarea consimțământului Cuprins Formarea consimțământuluiPagini apreciate recent În materie de liberalități, vicierea consimțământului se face, de regulă, prin dol manifestat sub forma captației sau a sugestiei. […]
23 aprilie 2012
avocat bucuresti

Servicii juridice

Servicii juridice Colaborarea juridica permanenta este ideala in situatiile in care clientul doreste sa beneficieze de consiliere juridica tocmai pentru a preveni eventuale aversitati. Astfel, in […]
28 septembrie 2018
avocati bucuresti

Model Proces verbal de confruntare

Model Proces verbal de confruntare Cuprins Model Proces verbal de confruntarePagini apreciate recent Model Proces verbal de confruntare   ROMÂNIA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ […]
19 septembrie 2018
cabinet avocatura

Model Acțiune pentru restituirea împrumutului

Model Acțiune pentru restituirea împrumutului Cuprins Model Acțiune pentru restituirea împrumutuluiPagini apreciate recent Model Acțiune pentru restituirea împrumutului DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul . . . . . […]
14 august 2017
avocati bucuresti online

Se pot obtine despagubiri pentru dauna autoturism cauzata de animale salbatice?

Se pot obtine despagubiri pentru dauna autoturism cauzata de animale salbatice? Cuprins Se pot obtine despagubiri pentru dauna autoturism cauzata de animale salbatice?Pagini apreciate recent Se […]
19 aprilie 2019
avocati bucuresti online

Codul Civil: Perfectarea ipotecilor mobiliare

Codul Civil: Perfectarea ipotecilor mobiliare Cuprins Codul Civil: Perfectarea ipotecilor mobiliare Ipotecile mobiliare perfecte Publicitatea ipotecii asupra conturilor Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare Conservarea rangului ipotecii […]
28 septembrie 2018
cabinet de avocat

Model Declarație parte responsabilă civilmente

Model Declarație parte responsabilă civilmente Cuprins Model Declarație parte responsabilă civilmenteDeclarație de persoană vătămată /parte civilă/parte responsabilă civilmentePagini apreciate recent Model Declarație parte responsabilă civilmente Sediul […]
16 octombrie 2018
cabinet de avocat

Model Act de desemnare a tutorelui de către părinte

Model Act de desemnare a tutorelui de către părinte Cuprins Model Act de desemnare a tutorelui de către părintePagini apreciate recent Model Act de desemnare a […]
19 aprilie 2019
consultanta juridica avocat

Codul Civil: Acțiunea oblică

Codul Civil: Acțiunea oblică Cuprins Codul Civil: Acțiunea oblică Noțiune Efectele admiterii acțiunii oblice Pagini apreciate recent   Noțiune Art. 1.560. – (1) Creditorul a cărui […]
18 septembrie 2018
avocati bucuresti online

Model Acțiune de ieșire din indiviziune (partaj, împărțeală)

Model Acțiune de ieșire din indiviziune (partaj, împărțeală) Cuprins Model Acțiune de ieșire din indiviziune (partaj, împărțeală)Pagini apreciate recent Model Acțiune de ieșire din indiviziune (partaj, […]
19 septembrie 2018
caut avocat

Model Acțiune posesorie

Model Acțiune posesorie Cuprins Model Acțiune posesoriePagini apreciate recent Model Acțiune posesorie DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . […]
14 februarie 2017
onorariu avocat

Litispendența

Litispendența Cuprins LitispendențaPagini apreciate recent Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeaşi cauză, acelaşi obiect şi de aceeaşi parte, înaintea mai multor instanţe competente […]
7 septembrie 2017
cabinet avocatura

Tabloul onorariilor minimale avocat

Tabloul onorariilor minimale avocat Cuprins Tabloul onorariilor minimale avocatUNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIACONSILIUL UNIUNIIHOTĂRÂREA nr. 272 din 26 august 2017Tabloul onorariilor minimale avocatTabloul onorariilor minimale […]
15 octombrie 2017
avocat bucuresti online

Căile de atac ordinare în civil – Apelul

Căile de atac ordinare în civil – Apelul Cuprins Căile de atac ordinare în civil – ApelulPagini apreciate recent Ce trebuie să ştiţi despre apel:   […]
3 octombrie 2018
cabinet avocat

Model ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORI

Model ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORI Cuprins Model ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORIPagini apreciate recent Model ACT DE LICHIDARE ÎNTRE […]
1 noiembrie 2016
avocati

Înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară

Acţiune care are ca obiect înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară Cuprins Acţiune care are ca obiect înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciarăPagini apreciate […]
3 octombrie 2018
caut avocat bucuresti

Model CONVENȚIE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE TRECERE

Model CONVENȚIE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE TRECERE Cuprins Model CONVENȚIE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE TRECEREPagini apreciate recent Model CONVENȚIE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE […]
22 februarie 2017
cabinet avocatura

Expertiza

Expertiza Cuprins ExpertizaPagini apreciate recent Când, pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti, va numi, la cererea părţilor ori […]
16 februarie 2017
cabinet de avocat

Model Cerere apel în materie penală

Model Cerere apel în materie penală Cuprins Model Cerere apel în materie penalăPagini apreciate recent Model Cerere apel în materie penală Sediul materiei: Art. 412 C. […]
18 septembrie 2018
Avocat Online

Model Acțiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă

Model Acțiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă Cuprins Model Acțiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare […]
29 iunie 2012
caut avocat bucuresti

Acte necesare divort

Acte necesare divort Cuprins Acte necesare divortPagini apreciate recent Update Cererea de divorț trebuie să cuprindă elementele prevăzute de art.194 C.proc.civ. pentru cererea de chemare în […]
1 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti

Model Acţiune în daune-interese compensatorii

Model Acţiune în daune-interese compensatorii Cuprins Model Acţiune în daune-interese compensatoriiPagini apreciate recent Model Acţiune în daune-interese compensatorii Sediul materiei: Art. 1530 C. civ. Art. 148-151 […]
19 aprilie 2019
cabinet avocatura

Codul Civil: Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice

Codul Civil: Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice Cuprins Codul Civil: Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice SECȚIUNEA a […]
16 martie 2017
caut avocat bucuresti

Concursul între cauze de atenuare sau de agravare

Concursul între cauze de atenuare sau de agravare Cuprins Concursul între cauze de atenuare sau de agravarePagini apreciate recent Potrivit art.79 Cod Penal, când în cazul […]
27 aprilie 2014
avocat bun

Cauza Jiga impotriva Romaniei

Cauza Jiga impotriva Romaniei Cuprins Cauza Jiga impotriva RomanieiPagini apreciate recent Cauza Jiga impotriva Romaniei (hotărârea din 16 martie 2010) Incălcarea articolului 5 paragraf 3 din […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.