Art. 301 C.pr.civ. Si Art. 103 C.pr.civ. Tardivitate Recurs. Calculul Termenului De Declarare A Acestei Cai De Atac. » Consultă Avocat
avocat online bun
Constatarea nulitatii absolute partiale a unor contracte de vanzare cumparare privind transmiterea in proprietate exclusiva a unui bun aflat in coproprietatea fortata a mai multor coindivizari. Art. 948 Cod civil.
18 martie 2020
avocat online bun
Suspendarea judecatii in baza art. 155 1 alin.1 Cod proc. civila. Conditia suspendarii - culpa partii reclamante.
18 martie 2020

Art. 301 c.pr.civ. si art. 103 c.pr.civ. Tardivitate recurs. Calculul termenului de declarare a acestei cai de atac.

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Art. 301 c.pr.civ. si art. 103 c.pr.civ. Tardivitate recurs. Calculul termenului de declarare a acestei cai de atac.

 

Potrivit art. 301 C.pr.civila, termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel, acesta  urmand a fi calculat pe zile libere, in conformitate cu dispozitiile art. 101 C.pr.civila

Fiind  un termen imperativ si absolut, nerespectarea lui atrage sanctiunea iremediabila a decaderii, iar  o atare concluzie rezulta din interpretarea prevederilor art. 103 C.pr.civila, care statueaza  ca „neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrage decaderea, afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei”.

 

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie,

 Decizia nr. 350 din 4 mai 2011.

 

Prin Decizia civila nr. 350 din data de 04 mai 2011, Curtea de Apel Ploiesti a admis exceptia tardivitatii recursului invocata, din oficiu, de instanta si pe cale de consecinta a respins recursul formulat, impotriva deciziei civile nr.209 din 20 ianuarie 2011, pronuntata de Tribunalul Dambovita,

ca tardiv formulat.

Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta a retinut ca potrivit art. 301 C.pr.civila, termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel, acesta  urmand a fi calculat pe zile libere, in conformitate cu dispozitiile art. 101 C.pr.civila

Fiind  un termen imperativ si absolut, nerespectarea lui atrage sanctiunea iremediabila a decaderii, iar  o atare concluzie rezulta din interpretarea prevederilor art. 103 C.pr.civila, care statueaza  ca „neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrage decaderea, afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei”.

Termenul sus-mentionat incepe sa curga de la data  mentionata pe dovada de  primire sau procesul-verbal de comunicare intocmit de agentul procedural, iar in speta dedusa judecatii, din dovada de primire aflata la fila 117 dosar apel,  rezulta ca recurentului i-a fost comunicata decizia atacata prin prezenta cerere la data de 16.02. 2011.

Din rezolutia aplicata pe cererea  de recurs rezulta ca inregistrarea prezentei cai de atac  s-a realizat la data de  8 martie 2011 (fila 4 dosar recurs), cererea fiind depusa personal, nefiind transmisa prin posta.

In conditiile in care  hotararea atacata a fost comunicata recurentului la data de  16.02.2011 si nu s-a facut dovada depunerii recursului, inainte de data de 04.03.2011, data cand se implinea termenul  de 15 zile prevazut de art. 301 C.pr.civila, Curtea de Apel a constatat ca exceptia invocata din oficiu este  intemeiata,  motiv pentru care  a admis-o, avand  in vedere si dispozitiile art. 137 C.pr.civila, potrivit caruia instanta trebuie sa se  pronunte mai intai asupra exceptiilor de procedura sau de fond care fac de prisos  in totul sau in parte cercetarea in fond a pricinii.

Fata de considerentele mai sus aratate, in baza art. 312 alin. 1 C.pr.civila,  raportat la art. 301 C.pr.civila, instanta  a respins recursul ca tardiv formulat.

 

 


(Judecator  Mioara Iolanda Grecu )

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.