Aplicarea Si Interpretarea Art. 138 Alin. 5 Din Legea Nr. 85/2014 » Consultă Avocat
cabinet avocatura
Anulare hotarare a consiliului local de insusire a inventarului domeniului public al unitatii administrativ teritoriale
31 martie 2020
Avocat Online
Autorizatie de construire, Nerespectarea cerintelor stabilite in certificatul de urbanism cu privire la calea de acces
31 martie 2020

Aplicarea si interpretarea art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014

cabinet avocat

cabinet avocat

Aplicarea si interpretarea art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014

Curtea de Apel Iasi — Sectia civila, decizia civila nr. 13/16 ianuarie 2019


Prin sentinta civila nr. 263/F/25 septembrie 2018 de catre Tribunalul Vaslui, a fost respinsa contestatia impotriva Hotararii Adunarii Creditorilor debitoarei SC „X.” SA din data de 10.07.2018, hotarare transpusa in Procesul-verbal al Adunarii Creditorilor debitoarei SC „X.” SA nr. 13069/10.07.2018, formulata de contestatoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, ca neintemeiata.

Pentru a pronunta aceasta solutie, Tribunalul Vaslui a avut in vedere urmatoarele considerente:

La data de 10 iulie 2018 a avut loc Adunarea Generala a creditorilor debitoarei SC „X.” SA cu urmatoare ordine de zi: aprobarea planului de reorganizare a SC „X.” SA Vaslui intocmit de catre societatea debitoare prin administratorul special.

La aceasta sedinta au transmis puncte de vedere creditorii. In ceea ce o priveste pe creditoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice lasi, prin adresa nr. ISR-DGR 12862/09.07.2015 a comunicat punctul de vedere potrivit caruia nu a aprobat planul de reorganizare propus de debitoarea SC „X.” SA motivat de faptul ca acesta nu raspunde intereselor creditorului bugetar.

Conform procesului-verbal al Adunarii Creditorilor debitoarei SC „X.” SA nr. 13069/10.07.2018, voturile exprimate de creditori, respectiv, trei categorii de creante au aprobat planul de reorganizare (respectiv, creantele salariale, bugetare si chirografare) si o categorie de creante, respectiv, creantele care beneficiaza de drepturi de preferinta, nu a aprobat planul de reorganizare al debitoarei, intocmit de societatea debitoare prin administrator special. Un procent de 33,203% din total masa credala cu drept de vot a aprobat Planul de reorganizare al debitoarei, intocmit de aceasta prin administrator special si transmis la dosarul cauzei la data de 12.06.2018.

Conform dispozitiilor 48 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, hotararea adunarii creditorilor poate fi anulata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor sau ale caror voturi nu au fost consemnate in procesul-verbal intocmit. Hotararea, cu exceptia celei prin care a fost desemnat, poate fi atacata, pentru motive de nelegalitate, si de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar.

Dispozitia legala mentionata stabileste regimul juridic al desfiintarii hotararii creditorilor. Astfel, judecatorul sindic poate desfiinta hotararea adunarii creditorilor doar pentru motive de nelegalitate, oportunitatea acesteia neintrand in atributiile instantei.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 creditorii care, direct sau indirect, controleaza, sunt controlati sau se afla sub control comun cu debitorul pot vota

cu privire la planul de reorganizare, sub conditia ca programul de plati sa nu le ofere nicio suma sau sa le ofere mai putin decat ar primi in cazul falimentului si ca orice astfel de plati sa le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creantelor subordonate prevazute la art. 161 pct. 10 lit. a).

Contestatoarea a invocat in sustinerea nelegalitatii hotararii adunarii creditorilor faptul ca au fost luate in considerare voturile creditorilor SC „Y.” SRL, Z., Q., acestia fiind actionari ai societatii debitoare, cu creante inscrise la masa credala si care urmeaza a fi distribuite prin plan.

Din analiza dispozitiilor legale anterior mentionate rezulta ca legea instituie o astfel de cerinta datorita faptului ca persoanele vizate se afla in situatia specifica a conflictului de interese in raporturile cu debitorul insolvent. Cu toate acestea, este recunoscut dreptul de vot pentru persoanele care controleaza debitorul sau se afla sub controlul acestuia, sub conditia ca programul de plati sa nu le ofere nicio suma sau sa le ofere mai putin decat ar primi in cazul falimentului si ca orice astfel de plati sa le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creantelor subordonate prevazute la art. 161 pct. 10 lit. a).

In cauza, voturile creditorilor SC „Y” SRL, Z. si Q. au fost luate in calcul pentru aprobarea planului de reorganizare in mod legal in conditiile in care programul de plata din cuprinsul planului de reorganizare prevede acoperirea creantelor in procent de 95% fata de 96% cat acestia ar primi in cazul falimentului. Atat timp cat prin planul de reorganizare se acopera o proportie mai mica a creantelor acestor creditori decat in cazul falimentului, nu exista nici un impediment pentru luarea in calcul a voturilor acestora.

Contestatoarea a invederat si faptul ca planul de reorganizare nu corespunde intereselor creditorului garantat, ca prin acest plan de reorganizare, nu au fost stabilite obiective clare si directii strategice pe care si le propune societatea pentru a asigura resursele financiare necesare stingerii integrale intr-o perioada de trei ani a creantei detinute de creditorul Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, precum si a platii creantelor fiscale curente, ca propunerile de redresare au caracter general, iar in perioada de la momentul declansarii procedurii pana la data formularii contestatiei se observa acumularea de noi datorii catre bugetul de stat.

Judecatorul sindic a retinut ca aceste motive invocate nu se circumscriu regimului juridic al desfiintarii hotararii creditorilor. Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata doar pentru motive de nelegalitate, oportunitatea acesteia neintrand in atributiile instantei. Astfel, aspectele privind viabilitatea planului de reorganizare invocate nu pot fi analizate in cadrul acestei proceduri menite a statua doar cu privire la legalitatea modului de adoptare a hotararii adunarii creditorilor.

Pentru aceste considerente, judecatorul sindic a apreciat neintemeiata contestatia impotriva Hotararii Adunarii Creditorilor debitoarei SC „X.” SA din data de 10.07.2018, hotarare transpusa in Procesul-verbal al Adunarii Creditorilor debitoarei SC „X.” SA nr. 13069/10.07.2018, formulata de contestatoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, respingand-o.

Impotriva sentintei civile nr. 263/F/25 septembrie 2018 a Tribunalului Vaslui a formulat apel Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Curtea de apel, analizand cererea de apel prin prisma motivelor invocate si a prevederilor legale incidente, retine urmatoarele:

Prin sentinta atacata a fost respinsa contestatia promovata de catre creditorul D.G.R.F.P. - Iasi impotriva hotararii din data de 10.07.2018 a adunarii creditorilor debitoarei SC „X.” SA, prin care a fost aprobat planul de reorganizare, retinandu-se in esenta ca, raportat la prevederile planului de reorganizare, voturile creditorilor SC „Y.” SRL, Z. si Q. au fost contabilizate in mod corect. Prima instanta a mai retinut ca celelalte motive invocate in sustinerea contestatiei nu se circumscriu regimului juridic al desfiintarii hotararii creditorilor, verificarea oportunitatii neintrand in atributiile instantei.

Prin cererea de apel, creditorul D.G.R.F.P. - Iasi a criticat hotararea instantei de fond, doar in ceea ce priveste retinerea instantei ca, in mod corect, in cadrul Adunarii Generale a Creditorilor din data de 10.07.2018 s-a tinut cont de voturile creditorilor SC „Y” SRL, Z. si Q.

Argumentele invocate in sustinerea contestatiei,reiterate in dezvoltarea motivelor de apel, au fost analizate judicios de catre judecatorul fondului.

In limitele de devolutiune fixate prin criticile apelantei, Curtea constata ca solutia instantei de fond este rezultatul aprecierii temeinice a probatoriului administrat si al interpretarii si aplicarii corecte a dispozitiilor art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014.

Potrivit prevederilor art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 creditorii care, direct sau indirect, controleaza, sunt controlati sau se afla sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub conditia ca programul de plati sa nu le ofere nicio suma sau sa le ofere mai putin decat ar primi in cazul falimentului si ca orice astfel de plati sa le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creantelor subordonate prevazute la art. 161 pct. 10 lit. a).

Din interpretarea dispozitiei legale citate anterior se retine ca simpla imprejurare ca la masa credala sunt inscrisi creditori care controleaza sau se afla sub control comun cu debitorul nu exclude, de plano, posibilitatea acestora de a exprima un vot valabil cu privire la planul de reorganizare, iar pe de alta parte, ca legiuitorul a conditionat contabilizarea votului acestor creditori, fie de neincasarea vreunei sume prin plan, fie de incasarea unei sume mai mici decat ar primi acestia in cazul falimentului In cazul in care conditiile instituite de prevederile art. 138 alin. 5 sunt indeplinite, nu exista nici un impediment pentru exprimarea si contabilizarea in mod legal a unui vot din partea acestor creditori.

In cazul de fata, in planul de reorganizare suspus aprobarii in cadrul Adunarii Generale a Creditorilor din data de 10.07.2018 s-a prevazut ca, in situatia in care planul de reorganizare nu da rezultate, lichidarea totala a activelor societatii va conduce la acoperirea integrala a creantelor garantate, salariate, bugetare si chirografare si la acoperirea creantelor subordonate intr-un procent de cca 96%. Totodata, in programul de plata din cuprinsul planului s-a prevazut, in privinta celor trei creditori inscrisi la masa credala in categoria creantelor subordonate, acoperirea creantelor in procent de 95% fata de 96%, cat ar primi acestia in cazul falimentului.

In conditiile in care, prin planul de reorganizare s-a prevazut in mod expres ca, in cazul acestor creditori, se va acoperi o proportie mai mica a creantelor decat in cazul falimentului, Curtea retine ca sunt indeplinite conditiile art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 si ca in mod corect administratorul judiciar a tinut cont de voturile exprimate de catre acesti creditori in ceea ce priveste aprobarea planului de reorganizare.

Atat timp cat prevederile legale au fost respectate nu sunt intemeiate sustinerile apelantei potrivit carora voturile exprimate de catre acesti creditori sunt nelegale doar pentru simplu fapt ca votul lor a fost decisiv pentru aprobarea planului de reorganizare.


Pentru aceste motive precum si pentru motivele pe larg expuse de catre judecatorul sindic pe care instanta de control judiciar si le insuseste, nemaifiind necesar reiterarea lor, Curtea, in baza prevederilor art. 480 C.proc.civ., respinge
apelul si pastreaza sentinta atacata ca legala si temeinica.


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.