Apel Procedura Cazul Recunoasterii Vinovatiei » Consultă Avocat
avocat bucuresti
Apel „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere”
31 martie 2020
avocat bun
Cerere de transfer formulata de o persoana detinuta intr-o institutie de corectie din Statele Unite ale Americii
31 martie 2020

Apel Procedura cazul recunoasterii vinovatiei

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti


Apel Procedura cazul recunoasterii vinovatiei

Totodata, in conditiile recunoasterii vinovatiei, prevederile art.396 alin.(W) din cod de procedura penala nu exclud solutia achitarii.

Art.421 Cod procedura penala Art.396 Cod procedura penala Art. 5 din Codul penal

Prin sentinta penala nr.1937 din data de 29 mai 2014, pronuntata in dosarul penal nr.9058/256/2013, avand in vedere declaratiile inculpatilor de recunoastere a vinovatiei si probele administrate in cauza in faza de urmarire penala, Judecatoria Medgidia a schimbat, in baza art.5 cod penal raportat la art.386 cod procedura penala, incadrarea juridica a faptei din infractiunea prevazuta de art.58 din Lg. nr.333/2003, modificata in infractiunea de prevazuta de art.56 din L. nr.333/2003, republicata si i-a achitat pe inculpatii M.M. si Z.R., in baza art.56 din Lg. nr.333/2003, republicata, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal din 1969 raportat la art.16 alin.l lit.c cod procedura penala si art.396 alin.l alin.5 cod procedura penala, pentru savarsirea infractiunii de „desfasurarea in scop comercial de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat ori fara licenta de functionare prevazuta de lege".

Pe baza probelor administrate in cursul urmaririi penale si insusite de catre inculpati, instanta a stabilit urmatoarea situatie de fapt si incadrare juridica:

in data de 28.01.2013, inculpatii M.M. si Z.R. au fost depistati efectuand activitati de paza a obiectivului „P.T.E." C. in calitate de agenti de securitate ai societatii comerciale [...] S.R.L.

Potrivit procesului-verbal de verificare in baza P... din data de 28.01.2013, inculpatii nu figurau la data de referinta ca fiind posesorii atestatelor profesionale prevazute de legislatia in vigoare.

Pe baza materialului probator:

  • procesul-verbal de depistare si cercetare la fata locului, declaratiile martorilor P.D.D. si F.I., precum si declaratiile invinuitilor/inculpatilor;
  • procesul-verbal de verificare in baza P. din data de 28.01.2013, din care se poate stabili ca inculpatii nu figurau la acea data ca fiind posesorii atestatelor profesionale prevazute de legislatia in vigoare;
  • certificatul de informare nr.40765/30.01.2013 emis de O.R.C. Bucuresti, licenta de functionare nr.0273/P din 13.03.2005 si planul de paza avizat de I.P.J. Constanta din care reiese faptul ca societatea comerciala [...] S.R.L. era abilitata sa desfasoare servicii comerciale de protectie a bunurilor si persoanelor, in general, si a obiectivului „P. T. E." Cernavoda, in particular.
  • registrul de control al activitatii de paza din care rezulta ca inculpatii au continuat sa presteze activitati de paza si ulterior depistarii, respectiv la datele de 30.01.2013, 03.02.2013, 07.02.2013 si
  1. 02.2013.Insa, pentru aceste ultime acte de executare, in cauza nu este probata conditia obiectiva a lipsei atestatului profesional al inculpatilor, element esential care intregeste latura obiectiva a infractiunii analizate si aceasta pentru ca procesul-verbal de verificare in baza P... incheiat la data de 28.01.2013 atesta ca inculpatii nu figurau la acea data ca fiind posesori ai atestatelor profesionale, iar nu si la o data ulterioara, pentru care acestia ar fi putut indeplini conditia ceruta,

a rezultat ca actele de executare savarsite de inculpati la datele de 30.01.2013, 03.02.2013, 07.02.2013 si 11.02.2013 nu fac parte din unitatea infractionala legala sesizata, infractiunea fiind judecata in forma simpla (unitate naturala).

In drept

Potrivit dispozitiilor art.10 cod penal din 1969, „legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea este in vigoare."

Potrivit art.5 cod penal „In cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila", iar potrivit art.12 alin.l din Lg. nr. 187/2012 (LPACP) „in cazul succesiunii de legi penale intervenite pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, pedepsele accesorii si complementare se aplica potrivit legii care a fost identificata ca lege mai favorabila in raport cu infractiunea comisa."

Observand dispozitiile art.107 alin.3 din Lg. nr.255/2013, se constata ca la data de 18.03.2014, Legea nr.333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, textele primind o noua numerotare (M.O. nr.189/18.03.2014) si este actul normativ ce guverneaza sub aspectul calificarii si regimului juridice.

Pentru determinarea dispozitiilor mai favorabile, privirea comparativa a celor doua regimuri sanctionatorii ale infractiunii, conduce la identificarea Legii nr.333/2003 republicata in 2014, ca fiind legea mai favorabila inculpatilor in raport de pedepsele aplicabile.

Astfel, noua forma a legii in discutie prevede pentru infractiunea de desfasurare in scop comercial de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat ori fara licenta de functionare prevazuta de lege, prevazuta de art.56, pedeapsa inchisorii intre 6 luni si 3 ani alternativ cu amenda, pe cand vechea reglementare (art.58), prevedea pentru aceeasi fapta exclusiv pedeapsa inchisorii intre 6 luni si 3 ani.

Potrivit dispozitiilor art.l alin.2 din Lg. nr.333/2003, rep., „Paza si protectia se realizeaza prin foite si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie"

Potrivit dispozitiilor art.34 din Legea nr.333/2003, rep., „Raspunderea pentru selectia, angajarea, nivelul pregatirii, echiparea si dotarea personalului de paza si garda de corp revine angajatorului."

Conform art.56 din aceeasi lege, „Desfasurarea in scop comercial de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat ori fara licenta de functionare prevazuta de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda."

Analizand cele trei texte de lege, paza in regim privat a obiectivelor se poate realiza - in afara de proprietarii/detinatorii acestora, ipoteza care nu este aplicabila in speta de fata - numai de catre societatile comerciale specializate in aceasta materie, ca aceste societati poarta intreaga raspundere pentru angajarea personalului (inclusiv pentru situatia angajarii personalului fara atestat profesional, contrar art.36 din lege) si ca infractiunea prevazuta de art.56 din lege poate fi savarsita numai de catre societatea de paza (subiect activ calificat), aceasta fiind singura apta sa desfasoare in scop comercial activitati de paza sau protectie.

Este adevarat ca legislatia in materie comerciala recunoaste si persoanei fizice calitatea de comerciant (P.F.A., LI., A.F. etc.), insa, cat timp dispozitiile art. l alin.2 din lege prevad expres si limitativ care pot fi prestatorii de servicii de paza si protectie, concluzia ce reiese cu evidenta este aceea ca persoanele fizice comerciante nu pot desfasura activitati de paza sau protectie.

In concluzie, infractiunea sesizata exista, este prevazuta de dispozitiile art.56 din Lg. nr.333/2003, rep., ca are intrunite toate elementele constitutive, ca inculpatii au actionat in calitate de prepusi ai societatii comerciale de paza [...] s.r.l., insa raspunderea penala a inculpatilor pentru comiterea faptei prevazute de art.56 a fost gresit antrenata, legea speciala de incriminare instituind raspunderea penala a unui alt subiect de drept, fiind aplicabile prevederile art.16 alin.l lit.c cod procedura penala si art.396 alin.l si 5 cod procedura penala privind achitarea inculpatilor.

Impotriva hotararii instantei de fond, in termenul legal, procurorul a declarat apel cu privire la gresita achitare a inculpatilor MM. si Z.R., solicitand condamnarea celor doi inculpati.

Aprecierea Curtii

Examinand legalitatea si temeinicia hotararii atacate, prin prisma criticilor formulate de catre procuror si din oficiu in limitele art.417 cod procedura penala, Curtea constata ca apelul este nefondat pentru considerentele expuse in continuare.

Sub aspectul actiunii penal, pe baza probelor in cauza in faza de urmarire penala si declaratiile inculpatilor de recunoastere, instanta de fond a stabilit aceeasi situatie de fapt rezultata din actul de sesizare, respectiv ca la data de 28.01.2013, inculpatii M.M. si Z.R. au efectuat activitati de paza a obiectivului „[...]" Cernavoda in calitate de agenti de securitate ai societatii comerciale [...] S.R.L. fara atestatele profesionale prevazute de legislatia in vigoare, fapta incriminata la acea data conform art.58 din Legea nr.333/2003.

Insa, ulterior, la data de 01.02.14, Legea nr.333/2003 a fost modificata prin art.137 pct. l din Lg. nr. 187/2012.

Cum in cazul succesiunii de legi penal, instanta este obligata sa faca aplicarea legii penale mai favorabile conform art.5 din codul penal, fapta putand fi dezincriminata sau sanctionata mai usor, respectiv, ca tehnica juridica sa lamureasca incadrarea juridica si apoi daca faptuitorul poate fi tras la raspundere penala pentru aceasta. In consecinta, critica formulata de catre procuror cu privire la stabilirea mai intai a incadrarii juridice de catre judecator nu este admisibila.

In ceea ce priveste incadrarea juridica a faptei de „efectuare a activitatii de paza a unui obiectiv in calitate de agenti de securitate ai societatii comerciale fara atestatele profesionale prevazute de lege", potrivit art.58 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, constituia infractiune „desfasurarea de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat sau fara licenta de functionare" pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Conform art.137 pct.1 din Legea nr. 187/2012 de aplicare a Legii nr. 286/2009 privind codul penal, s-a modificat continutul art.58 din Legea nr. 333/2003 si pedepsele in sensul „desfasurarea in scop comercial de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat ori fara licenta de functionare este infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda"; republicata la data de 18.03.14, in M. Of. nr.189, articolele Legii nr.333/2003 capata o noua renumerotare, astfel incat continutul vechiului art.58 se regaseste in actualul art.56.

Analiza celor doua texte incriminatorii conduc la concluzia ca fapta de „efectuare a activitatii de paza a unui obiectiv in calitate de agenti de securitate ai societatii comerciale fara atestatele profesionale prevazute de lege" nu a fost dezincriminata, ci continutul infractiunii si pedepsele s-au modificat, motiv pentru care in mod corect s-a procedat la schimbarea incadrarii juridice in infractiunea prev. de art.56 din Legea nr.333/2003 republicata.

Referitor la continutul constitutiv al infractiunii, noua incriminare introduce o conditie pentru existenta infractiunii si anume „comiterea faptei in scop comercial".

Desi sub acest aspect, motivarea instantei de fond privind calitatea subiectului activ este vulnerabila, in mod corect s-a apreciat ca inculpatii nu pot fi trasi la raspundere penala pentru ca, in cauza, era obligatia societatii comerciale [...] S.R.L. sa se asigure ca indeplinesc conditiile legale pentru exercitarea activitatilor de paza deoarece erau angajatii acesteia si, in virtutea acestei calitati, efectuau sarcinile pe care le primeau. Intr-adevar, sfera subiectilor activi nu se refera numai la persoanele juridice, activitati in scop comercial putand desfasura si persoanele fizice, dar nu este cazul in speta deoarece ambii inculpati erau incadrati la societatea de paza; de altfel, obligativitatea atestatului fiind prevazuta intr-o norma speciala, nu s-a facut dovada ca inculpatii o cunosteau si in mod deliberat nu au respectat-o, caz in care ar fi fost posibila si raspunderea lor penala.

Un alt motiv de apel a vizat aplicarea art.41 alin.(2) cod penal sustinandu-se existenta formei continuate a infractiunii. Insa, pe de o parte, din declaratiile martorului F.I. coroborate cu procesul- verbal de constatare a faptei in flagrant, este certa activitatea din 28.01.13, numai consemnarile din registrul de control aflat in xerocopie la dosarul de urmarire penala fiind insuficiente, in lipsa corespondentei intre indicarea inculpatilor si prezenta efectiva a acestora, iar pe de alta parte, latura obiectiva a infractiunii presupune o pluralitate de acte materiale, legiuitorul incriminand „desfasurarea de activitati", nu un singur act material, fiind o unitate legala; in concluzie, nici aceasta critica nu este fondata.

In fine, procurorul a mai criticat admiterea de catre judecator a cererilor inculpatilor de judecata potrivit procedurii simplificate. Contrar art.3201 cod procedura penala din 1969 privind judecata in cazul recunoasterii vinovatiei, noile reglementari - art.396 alin.(10) din actualul cod de procedura penala, permit instantei sa pronunte si alte solutii in cazul recunoasterii faptelor de catre inculpati, nu numai condamnare. Prin urmare, criticile formulate de catre procuror fiind neintemeiate si negasindu-se nici vreun caz de nulitate a hotararii, deficientele din considerentele sentintei atacate fiind acoperite, in conditiile legii, de catre instanta de control judiciar, apelul s-a respins, in baza art.421 pct.l lit.b) cod procedura penala, ca fondat.

Decizia penala nr. 676/P/23.10.2014 Judecator redactor Adriana Ispas


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.