Anulare Cerere De Deschidere A Procedurii Insolventei In Forma Simplificata » Consultă Avocat
avocat pret
Anulare adresa emisa de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Calitatea de subiect platitor al taxei clawback
31 martie 2020
cabinet de avocat
Anulare decizie emisa de ANRP
31 martie 2020

Anulare cerere de deschidere a procedurii insolventei in forma simplificata

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online


Anulare cerere de deschidere a procedurii insolventei in forma simplificata

7 7

Decizia civila nr. 278/20.05.2015

In faza dizolvarii si, ulterior, a lichidarii, societatea comerciala isi pastreaza personalitatea juridica doar pentru necesitatile lichidarii, suferind in acest sens o restrangere a obiectului de activitate, respectiv a capacitatii de folosinta.

Potrivit art.260 alin.4 din Legea nr.31/1990, in termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului, un raport privind situatia economica a societatii. Daca, potrivit raportului, debitorul indeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei proceduri in termen de 15 zile de la data depunerii raportului.

Prin urmare, in situatia aratata, singurul care putea sa solicite deschiderea procedurii de insolventa fata de debitoare era lichidatorul desemnat, in calitate de reprezentant al acesteia.

Ori, avand in vedere ca cererea a fost formulata de administratorul statutar care nu avea putere de reprezentare pentru debitoare, iar lichidatorul nu a inteles sa confirme o astfel de cerere, se constata ca in cauza cererea de deschidere a procedurii de insolventa este lovita de nulitate, fiind introdusa de o persoana fara calitate de reprezentant.

Art.255 alin.1 lit. a din Legea nr.31/1990 Art.260 alin.4 din Legea nr.31/1990

Prin cererea formulata la data de 23.01.2015 si inregistrata pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr.94/88/2015 debitoarea SC [...] SRL - prin administratorul statutar [...] - a solicitat deschiderea procedurii insolventei prevazute de Legea nr.85/2014, intrarea societatii in procedura simplificata de insolventa si numirea in calitate de lichidator judiciar a Cabinet Individual de Insolventa [...].

In motivarea cererii, s-a aratat ca societatea debitoare, cu obiect principal de activitate „Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete” conform CAEN 5221, se afla in situatia de a nu-si mai putea achita datoriile ajunse la scadenta fata de diversi creditori.

In dovedirea cererii, au fost depuse, in copie, inscrisurile prevazute de art.67 alin.1 din Legea nr.85/2014.

Prin Incheierea civila nr.205/06.02.2015 Tribunalul Tulcea a admis cererea
formulata de SC [...] S.R.L prin administratorul [...] si, in temeiul art.66 alin.1 si 4 din Legea nr.85/2014,
a dispus deschiderea procedurii de insolventa in forma simplificata
a debitoarei,
dizolvarea societatii debitoare si intrarea acesteia in procedura falimentului. A desemnat in calitate de lichidator
pe C.I.I. [...] cu o remuneratie fixa in cuantum de 2.500 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante si a
constatat incetat de drept dreptul administrare al debitoarei
, conform art.85 alin.4 din Legea nr.85/2014.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, judecatorul sindic a retinut ca SC [...] SRL face parte din categoria debitorilor care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in procedura simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014, tinand cont si de prevederile art.66 si 67 din aceeasi lege.

Art.5 pct.29 din Legea nr.85/2014 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile. Cum din inscrisurile depuse la dosar a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea datoriilor care depasesc pragul de 40.000 lei prev. de lege, conform dispozitiilor legale aratate, instanta a constatat ca aceasta se afla in stare de insolventa.

Impotriva acestei hotarari a declarat apel debitoarea SC [...] SRL - prin lichidator CII

[...] -
care a criticat solutia judecatorului sindic ca fiind nelegala si netemeinica.

Apelanta invoca
exceptiile lipsei capacitatii procesuale de folosinta, de exercitiu a societatii debitoare, precum si a lipsei calitatii procesuale active a societatii de a formula cereri prin
motivat de faptul ca la data deschiderii procedurii 06.02.2015 (chiar si la data formularii cererii 23.01.2015), societatea nu era reprezentata administratorul statutar [...], ci de reprezentantul legal CII [...] (lichidator administrativ), intrucat conform art.237 din Legea nr. 31/1990 s-a dispus dizolvarea societatii.

In acest sens, apelanta invedereaza ca prin sentinta civila nr.3284/23.08.2013 pronuntata de Tribunalul Tulcea in dosar 1762/88/2013 a fost admisa cererea Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea si s-a dispus dizolvarea SC [...] SRL Tulcea. Ca urmare a acestei situatii, prin Rezolutia 4158/12.09.2014 pronuntata de Oficiul Registrului Comertului in dos. nr.15722/2014, la cererea A.J.F.P. Tulcea a fost desemnat Cabinetul Individual de Insolventa [...] lichidator administrativ.

Fata de situatia prezentata si prevederile art.40 Cod procedura civila, sustine apelanta, cererea de deschidere a procedurii de faliment in forma simplificata este formulata de o
persoana lipsita de calitate procesuala activa,
din data de 23.08.2013 fostul administrator nemaiputand reprezenta societatea.

In aceasta procedura, legea prevede ca „societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii pana la terminarea acesteia” (art.233 alin.4 din Legea nr.31/1990) fiind vorba astfel de o capacitate de folosinta limitata la aptitudinea de a avea drepturile si obligatiile necesare realizarii activului si platii pasivului.

Cu alte cuvinte, de la data intrarii in dizolvare,
societatea nu mai are capacitatea de folosinta generala,
respectiv aceea de a avea drepturi si obligatii pentru alte acte si operatiuni care exced lichidarii si, in consecinta, nu putea sa stea in calitate de reclamanta-debitoare intr-o astfel de procedura si nici
nu putea sa formuleze ea insasi, prin administratorii sai statutari, o pozitie procesuala.

Motivele dizolvarii societatii sunt reglementate expres de lege sau sunt prevazute de asociati/actionari in actul constitutiv al societatii si, potrivit legii, hotararea de dizolvare este luata fie de adunarea asociatilor, fie de catre instanta de judecata, in mod exceptional, dizolvarea societatii se produce si de drept, in temeiul legii, cum este cazul de fata (art. 237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990).

Insa, dizolvarea unei societati comerciale nu presupune si incetarea personalitatii juridice a societatii, aceasta fiind absolut necesara pentru indeplinirea acelor operatiuni care privesc lichidarea patrimoniului social. Acest aspect este expres prevazut de art.233 alin.4 din Legea nr.31/1990, care prevede ca societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.

Ca atare, concluzioneaza apelanta, societatea debitoare nu mai avea capacitate generala de folosinta si nici drepturi sau obligatii, deci nici calitatea procesuala activa de a formula cereri prin [...], ci doar prin lichidatorul administrativ desemnat de Registrul Comertului.

Astfel, procedura insolventei derulata fata de debitoare este nelegala, toate actele realizate in cadrul ei fiind lovite de nulitate absoluta intrucat la data solutionarii cererii debitoarea nu putea sa formuleze o aparare in cadrul acestei proceduri atata timp cat anterior, respectiv la 23.08.2013, s-a dispus dizolvarea acestei societati in temeiul dispozitiilor art.237 alin 1 lit.b din Legea 31/1990.

Intrucat notificarea fostei administrator [...] a fost restituita cu mentiunea "
expirat termenul de pastrare
", lichidatorul administrativ a luat legatura telefonic cu mama acesteia, d-na [...], care a comunicat ca fiica sa ([...]) se afla in strainatate, insa ii va comunica sa puna la dispozitie lichidatorului toate documentele societatii.

Pe cale de consecinta, administratorul [...] cunostea faptul ca societatea este dizolvata si ca are obligatia de a preda documentele societatii.

Considera ca masura luata de administratorul statutar [...] a fost cu scopul de a se sustrage de la obligatiile ce ii revin, prin alegerea unui lichidator judiciar partinitor, actualmente aceasta societate facand obiectul unui control de la Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea - Serviciul de Investigare a Fraudelor si a unui control fiscal.

Fata de motivele expuse, apelanta solicita admiterea exceptiilor invocate si pe cale de consecinta admiterea apelului, revocarea incheierii atacate si repunerea partilor in situatia anterioara deschiderii procedurii de faliment in forma simplificata.

In drept, a invocat dispozitiile art.65, 71 din Legea 85/2014, art.40, 466 Cod procedura civila, art.233-237 din Legea 31/1990 modificata.

In dovedirea sustinerilor sale, apelanta a anexat urmatoarele inscrisuri: extras de pe portalul instantelor de judecata privind dizolvarea societatii; Rezolutia nr.4158/12.09.2014 a ORC; Notificarile lichidatorului administrativ; Declaratia de creanta a ANAF; Adresa IPJ Tulcea; Incheierea nr.205/06.02.20I5 publicata in BPI; Notificarea ORC de deschidere a procedurii.

Intimata debitoare - prin lichidatorul judiciar C.I.I. [...]
- a depus intampinare in care a invocat
exceptia tardivitatii declararii apelului,
iar pe fondul cauzei, respingerea acestuia ca nefondat.

In motivarea exceptiei a aratat ca in raport de data comunicarii incheierii atacate prin BPI (nr.2936 din 13.02.2015) si fata de dispozitiile art.42 alin.10 din legea nr.85/2014, apelul declarat de CII [...] s-a facut cu depasirea termenului de 7 zile prevazut de art.43 alin.2 din Legea nr.85/2014.

Pe fondul cauzei, intimata sustine ca lipsa de capacitate civila invocata de catre apelanta nu este fondata.

In acest sens, arata ca prin rezolutia nr.4158/12.09.2014 pronuntata de ONRC prin ORC Tulcea s-a dispus numirea unui lichidator in conditiile Legii 31/1990, nu s-a dispus insa si dizolvarea societatii si ridicarea dreptului de administrare.

Rezulta astfel ca societatea si-a pastrat dreptul de administrare, definit de dispozitiile legii speciale la art.47 alin.1 ca fiind dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea, iar faptul ca administrarea societatii pe aceasta perioada este supravegheata de lichidatorul desemnat de ORC nu echivaleaza cu imposibilitatea formularii de catre administratorului statutar a unei actiuni judiciare.

Chiar si in conditiile in care se va aprecia ca urmare rezolutiei nr. 4158/12.09.2014 societatea comerciala se dizolva de drept, dizolvarea societatii nu echivaleaza cu incetarea personalitatii juridice a respectivei societati comerciale deoarece ea intervine doar in momentul radierii societatii din evidentele registrului comertului.

Dizolvarea unei societati comerciale este urmata de etapa lichidarii, perioada in care societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii (art.233 alin.1 si 4 din Legea nr.31/1990 rep.).

Prin Note scrise depuse la dosar lichidatorul judiciar al intimatei debitoare a reluat sustinerile din intampinare.

In temeiul art.248 Cod procedura civila, instanta va analiza cu prioritate
exceptia tardivitatii apelului
, exceptie de procedura ce face inutila cercetarea pe fond a cauzei.

Potrivit art.43 alin.2 din Legea nr.85/2014, „Termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotararii realizata prin publicare in BPI, daca prin lege nu se prevede altfel.”

In speta, hotararea a fost comunicata prin publicare in BPI la data de 13.02.2015, iar apelul a fost depus prin posta in interiorul termenului legal de declarare a caii de atac, respectiv la data de 19.02.2015 (data postei), situatie in care exceptia tardivitatii apelului este nefondata, urmand a fi respinsa ca atare.

Pe fond, analizand cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constata ca apelul este intemeiat.

Astfel, la momentul formularii cererii (23.01.2015) si la momentul deschiderii procedurii de insolventa (6.02.2015) societatea debitoare era dizolvata in temeiul art. 237 alin.1 lit. c din Legea nr.31/1990, respectiv prin sentinta civila nr. 3284/23.08.2013, fiind desemnat in calitate de lichidator apelantul CII [...], conform Rezolutiei ORC Tulcea nr. 4158/12.09.2014.

Se retine ca in faza dizolvarii si, ulterior, a lichidarii societatea comerciala isi pastreaza personalitatea juridica doar pentru necesitatile lichidarii, suferind in acest sens o restrangere a obiectului de activitate, respectiv a capacitatii de folosinta.

Cu toate acestea, societatea isi pastreaza dreptul de a sta in justitie in nume propriu, fiind reprezentata insa, potrivit art.255 alin.1 lit.a din Legea nr.31/1990, de catre lichidator. Odata cu numirea lichidatorului mandatul administratorilor inceteaza, astfel ca acestia nu mai pot reprezenta societatea.

De asemenea, se retine ca, potrivit art.260 alin.4 din Legea nr.31/1990, in termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului, un raport privind situatia economica a societatii. Daca, potrivit raportului, debitorul indeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa,
lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei
proceduri in termen de 15 zile de la data depunerii raportului.

Prin urmare, in situatia aratata, singurul care putea sa solicite deschiderea procedurii de insolventa fata de debitoare era lichidatorul desemnat, in calitate de reprezentant al acesteia.

Ori, avand in vedere ca cererea a fost formulata de administratorul statutar care nu avea putere de reprezentare pentru debitoare, iar lichidatorul nu a inteles sa confirme o astfel de cerere, Curtea constata ca in cauza cererea de deschidere a procedurii de insolventa este lovita de nulitate, fiind introdusa de o persoana fara calitate de reprezentant.

Pentru considerentele expuse, apreciind ca motivele invocate de apelant sunt intemeiate, urmeaza a admite apelul in temeiul art.480 alin.2 coroborat cu art.82 alin.1 Cod procedura civila si a schimba in tot sentinta apelata in sensul anularii cererii de deschidere a procedurii insolventei pentru lipsa calitatii de reprezentant al debitoarei SC [...] SRL a administratorului statutar [...].

Se va dispune comunicarea prezentei hotarari la Registrul Comertului Tulcea pentru efectuarea cuvenitelor mentiuni.

Judecator redactor Elena Carina Gheorma

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.