Angajarea Raspunderii Patrimoniale Personale In Privinta Membrilor Organelor De Conducere/supraveghere Ale Debitorului » Consultă Avocat
avocati
Angajator si Casa de Asigurari de Sanatate, indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate
31 martie 2020
firma avocatura
Amanarea executarii pedepsei, Masuri de supraveghere, Interdictia de a conduce vehicule
31 martie 2020

Angajarea raspunderii patrimoniale personale in privinta membrilor organelor de conducere/supraveghere ale debitorului

Avocat Online

Avocat Online


Angajarea raspunderii patrimoniale personale in privinta membrilor organelor de conducere/supraveghere ale debitorului

- Legea nr. 85/2016: art. 169 alin. (1) lit. g)

Conform art. 169 lit. g) din Legea nr. 85/2014, judecatorul sindic poate dispune ca o parte sau intregul pasiv al debitorului, persoana juridica, ajunsa in stare de insolventa, fara sa depaseasca prejudiciul aflat in legatura de cauzalitate cu fapta respectiva sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii daca fapta consta in aceea ca ,,in luna precedenta incetarii platilor au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor in dauna celorlalti creditori “.

Aceasta plata dispusa in favoarea paratei apelante prezinta toate caracterele unei plati preferentiale, atat sub aspect cronologic, cat si prin luarea in considerare a persoanei fata de care s-a dispus plata, si anume parata apelanta.

Prin urmare, fapta paratei apelante este prevazuta expres de art. 169 lit. g), este o fapta ilicita, descrisa de lege, a cauzat un prejudiciu clar determinat la suma de 20.492 lei, exista legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si acest prejudiciu, precum si vinovatia paratei apelante constand in intentia directa cu care a lucrat in a-si prefera incasarea acestor dividende inaintea platii altor creditori indreptatiti la stingerea, chiar partiala, a creantelor lor.

In raport de aceste constatari ale Curtii, criticile paratei apelante inscrise la pct. 3-6 din cererea de apel sunt intemeiate doar sub aspectul intinderii raspunderii la care poate fi obligata raportata la pasivul debitoarei de care a dispus in mod preferential si anume suma de 20.492 lei, iar nu la intregul pasiv al aceleiasi debitoare in suma de 27.053,07 lei.

(Sectia a II-a civila, Decizia civila nr. 331/A din 10 mai 2017, rezumata de judecator conf. univ. dr. Marian Bratis)

Prin sentinta nr. 60/31.01.2017 pronuntata de Tribunalul Arad in dosarul nr. x/108/2016/a1, s-a admis actiunea civila formulata de reclamanta SC A... SRL impotriva paratei B...; a fost obligata parata sa suporte din averea personala suma de 57.053,07 lei reprezentand pasivul debitorului SC C. SRL, in insolventa.

Din continutul listei cu platile efectuate de catre debitor in perioada 1.06.201630.06.2016 a reiesit ca, in luna anterioara deschiderii procedurii - iunie 2016 parata B... in calitate de asociat unic al debitorului a ridicat dividende in suma de 20.492 lei.

Prin aceste plati despre care face vorbire art.169 lit. g) din Legea nr. 85/2006 este evident ca, parata A... in calitate de administrator societar a ignorat prevederile art. 213 Cod civil privind obligatia organului de administrare al persoanei juridice de a actiona in interesul acesteia cu prudenta si diligenta cerute unui bun proprietar si a promovat interesul personal sustinand starea de insolventa.

Considerand asadar ca, prin platile dividendelor au fost prejudiciati creditorii debitorului intrucat au fost diminuate sau chiar risipite posibilitatile de realizare a creantelor, Tribunalul Arad, in aplicarea prevederilor art.169 lit. g) din Legea nr. 85/2014, a admis actiunea.

Impotriva incheierii din data de 29.11.2016, prin care a fost respinsa cererea in probatiune formulata de parata, dar si impotriva sentintei civile nr. 60/31.01.2017, pronuntate de Tribunalul Arad in dosarul nr. x/108/2016/a1 a declarat apel parata B..., solicitand in principal, admiterea apelului, anularea hotararii atacate, ca fiind netemeinica si nelegala si trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Arad, iar in subsidiair, admiterea apelului, modificarea, in tot, a hotararii atacate, in sensul respingerii actiunii formulate, ca fiind neintemeiata.

Examinand apelul declarat, prin prisma motivelor invocate si a prevederilor art. 476 Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:

Prin primul petit al cererii de apel, parata apelanta a solicitat admiterea apelului, anularea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare, aratand in motivare ca apelanta nu are calitate de creditor si ca nu ii este aplicabil art. 169 lit. c) si d) din Legea nr. 85/2014.

Aceasta nu este o aparare care sa aduca in discutie lipsirea de efecte a sentintei atacate pentru motivele expres aratate de art. 480 alin. (3) C. pr. civ., prevederi care se refera la necercetarea fondului si la nelegala citare a unei parti in proces.

Un alt motiv de apel este critica respingerii de catre prima instanta a administrarii tuturor probelor solicitate de apelanta, fara ca incheierea prin care s-a pronuntat aceasta dispozitie sa fie motivata. Nici acest motiv nu se dovedeste a fi un motiv de anulare a sentintei atacate, intrucat, in mod corect, judecatorul sindic a respins cererea in probatiune, aratand si motivele pentru care s-a pronuntat in acest sens, prin incheierea din 29.11.2016, si anume ca cererea paratei in probatiune vizeaza lamurirea motivelor insolventei, in conditiile in care obiectul cauzei prezente il formeaza actiunea in atragerea raspunderii patrimoniale a paratei, ceea ce, in conditiile art. 255 alin. (1) C. pr. civ. cererea in probatiune nu indeplineste cerintele de utilitate si pertinenta a probelor.

A treia critica din apel, circumscrisa petitului anularii sentintei, se refera la inlaturarea tuturor apararilor paratei apelante, fara a se indica motivul inlaturarii acestor aparari.

Nici acest motiv nu se circumscrie dispozitiilor art. 480 alin. (3) C. pr. civ., deoarece se face referire la fondul cauzei, problema care urmeaza a fi analizata odata cu examinarea, in fond, a apelului.

In ceea ce privesc criticile inscrise la pct. 4-6 din cererea de apel, Curtea constata ca toate aceste motive vizeaza fondul cauzei, iar nu nulitatea hotararii primei instante, pentru necercetarea fondului sau nelegala citare.

In consecinta, Curtea constata ca nu sunt incidente dispozitiile art. 480 alin. (3) C. pr. civ., pentru a se dispune anularea sentintei ca o consecinta a admiterii apelului paratei.

Examinand, in fond, apelul aceleiasi parate, Curtea constata ca acesta este fondat, insa pentru motivele care succed.

Astfel, prima instanta a admis actiunea creditorului reclamant avand ca obiect atragerea raspunderii patrimoniale personale a paratei in calitate de asociat unic si administrator al debitoarei, obligand-o pe aceasta sa suporte intreg pasivul debitoarei in suma de 57.053,07 lei, in conditiile in care a constatat ca sunt incidente prevederile art. 169 lit. g) din Legea nr. 85/2014 si starea de fapt conform careia parata inainte de a cere deschiderea procedurii insolventei debitoarei a dispus sa se faca plati catre persoana sa in calitate de creditor in suma de 20.492 lei cu titlu de dividende cuvenite aceleiasi parate in calitate de asociat al debitoarei.

Cu privire la starea de fapt, Curtea retine ca, intr-adevar, asa cum o demonstreaza lista cu platile efectuate de debitoare in perioada 06.06.2016-30.06.2016, parata apelanta a dispus sa se plateasca de catre debitoare catre persoana sa, in calitate de asociat unic, cu titlu de dividende, sumele de 5.000 lei, in data de 06.06.2016, 5.000 lei, in 13.06.2016, 5.000 lei in 17.06.2016, 2.100 lei in 21.06.2016, 3.292 lei in 24.06.2016, rezultand un total de 20.492 lei.

Aceasta stare de fapt nu este contrazisa de catre parata apelanta, insa aceeasi apelanta ofera argumentul necesitatii de a-si procura aceste fonduri pentru a-si asigura mijloacele de subzistenta, in conditiile in care societatea debitoare nu ai dispunea de o activitate lucrativa producatoare de venituri.

Conform art. 169 lit. g) din Legea nr. 85/2014, judecatorul sindic poate dispune ca o parte sau intregul pasiv al debitorului, persoana juridica, ajunsa in stare de insolventa, fara sa depaseasca prejudiciul aflat in legatura de cauzalitate cu fapta respectiva sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii daca fapta consta in aceea ca ,,in luna precedenta incetarii platilor au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor in dauna celorlalti creditori“.

Asa cum rezulta din lista de plati mai sus aratata, parata apelanta a dispus sa se plateasca de catre debitoare in contul sau cu titlu de dividende sumele mai sus aratate, toate in luna iunie 2016. Aceasta in conditiile in care debitoarea avea de achitat alte datorii situate in anterioritatea obligatiei de plata a dividendelor si anume suma de 55.053,07 lei rezultata din intoarcerea executarii silite potrivit sentintei civile nr. 1857/06.04.2016 pronuntata de Judecatoria Ard, fata de creditoarea SC A... SRL.

Aceasta plata dispusa in favoarea paratei apelante prezinta toate caractere unei plati preferentiale, atat sub aspect cronologic, cat si prin luarea in considerare a persoanei fata de care s-a dispus plata, si anume parata apelanta.

Procedura insolventei s-a deschis fata de debitoare la cererea acesteia, prin incheierea civila nr. 268/01.08.2016, iar platile predilecte facute sunt din luna iunie 2016, adica inainte cu o luna de depunerea cererii de deschidere a procedurii insolventei.

Prin urmare, fapta paratei apelante este prevazuta expres de art. 169 lit. g), este o fapta ilicita, descrisa de lege, a cauzat un prejudiciu clar determinat la suma de 20.492 lei, exista legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si acest prejudiciu, precum si vinovatia paratei apelante constand in intentia directa cu care a lucrat in a-si prefera incasarea acestor dividende inaintea platii altor creditori indreptatiti la stingerea, chiar partiala, a creantelor lor.

In raport de aceste constatari ale Curtii, criticile paratei apelante inscrise la pct. 3-6 din cererea de apel sunt intemeiate doar sub aspectul intinderii raspunderii la care poate fi obligata raportata la pasivul debitoarei de care a dispus in mod preferential si anume suma de 20.492 lei, iar nu la intregul pasiv al aceleiasi debitoare in suma de 27.053,07 lei.

In schimb, criticile aceleiasi apelante referitoare la fapta prevazuta de art. 169 lit. d) din Legea nr. 85/2014 sunt total nefondate, intrucat prima instanta nu a retinut aceasta fapta ilicita in sarcina apelantei si nu a dispus atragerea raspunderii patrimoniale pe acest temei, astfel ca sub acest aspect, Curtea se considera dispensata de a mai analiza orice alte critici.

Fata de cele enuntate mai sus, Curtea, in temeiul art. 480 Cod procedura civila, a admis apelul paratei B... impotriva sentintei civile nr. 60/31.01.2017 pronuntata de Tribunalul Arad in dosarul nr. x/108/2016/a1; a schimbat, in parte, sentinta atacata, in sensul ca a obligat parata sa suporte pasivul debitoarei, in parte, in limita sumei de 20.492 lei.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.