Actiune In Pretentii Intemeiata Pe Un Contract De Formare Profesionala Incheiat Concomitent Cu Un Antecontract Individual De Munca » Consultă Avocat
avocati
Actiune in raspundere civila a societatii de asigurare declarata in faliment
31 martie 2020
avocat pret
Actiune in nulitate intemeiata pe clauzele abuzive din contractul de credit bancar avand ca obiectiv imprumut in franci elvetieni
31 martie 2020

Actiune in pretentii intemeiata pe un contract de formare profesionala incheiat concomitent cu un antecontract individual de munca

avocat specializat

avocat specializat

Actiune in pretentii intemeiata pe un contract de formare profesionala incheiat concomitent cu un antecontract individual de munca

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, rep.: art. 192 - art. 200, art. 266

  • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, rep.: art. 94 pct. 1 lit. k)

Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de Codul muncii, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit Codului muncii.

Actiunea in pretentii intemeiata pe un contract de formare profesionala incheiat concomitent cu un antecontract individual de munca excede jurisdictiei muncii, deoarece intre partile nu exista un contract individual de munca, in contextul in care antecontractul individual de munca nu da nastere unor raporturi juridice de dreptul muncii, iar formarea profesionala nu se realizeaza in conditiile art. 192 si urmatoarele din Codul muncii, ci din initiativa si pe cheltuiala beneficiarului.

O astfel de actiune reprezinta un litigiu de natura civila cu profesionisti, competenta materiala de solutionare fiind determinata in functie de valoarea obiectului cererii.

(Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 9 din 15 decembrie 2016,

rezumata de judecator dr. Carmen Parvulescu)

Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Timisoara sub nr. x/325/2015, reclamanta A... SRL B... a chemat in judecata paratul C... solicitand instantei ca, prin hotararea judecatoreasca pe care o va pronunta, sa oblige paratul la plata sumei de 90.331 lei, reprezentand creanta certa, lichida si exigibila izvorata din contractul de formare profesionala „Type Rating ATR” nr. 124/29 iunie 2012, cu cheltuieli de judecata.

Prin sentinta civila nr. 3155/30 martie 2016, s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Timis - Sectia I civila.

Pentru a proceda la declinarea competentei, instanta a retinut ca obiectul pricinii il reprezinta o creanta izvorata din contractul de formare profesionala nr. 124/29 iunie 2012, incheiat in scopul obtinerii licentei pe tipul de aeronava ATR 72-500, paratul incheind cu reclamanta in aceeasi zi: 29.06.2012 antecontractul individual de munca fara numar.

Formarea profesionala efectuata se incadreaza in prevederile legale din Codul muncii, si anume: in dispozitiile Capitolului II - Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator.

Cauza a fost inregistrata la Tribunalul Timis sub nr. 25323/325/10.05.2015.

Prin sentinta civila nr. 2837/17 noiembrie 2016, s-a admis exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Timis, invocata de catre reclamanta, si s-a declinat competenta de solutionare a actiunii in favoarea Judecatoriei Timisoara.

Constatand ivit conflictul negativ de competenta, Tribunalul Timis a inaintat cauza Curtii de Apel Timisoara in vederea stabilirii instantei competente.

Pentru a proceda in acest sens, tribunalul a retinut ca cererea are ca obiect obligarea paratului la plata unor sume de bani reprezentand contravaloarea unui curs organizat de reclamanta in vederea obtinerii de catre parat a calificarii pe un anumit tip de aeronava in baza contractului de formare profesionala „Tip Rating ATR” nr. 124/29 iunie 2012, incheiat intre parti.

Art. 94 alin. 1 litera k din Codul de procedura civila prevede ca judecatoria judeca in prima instanta orice alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea partilor.

Potrivit art. 266 din Codul muncii, jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

Intre partile din proces nu exista incheiat un contract individual de munca, litigiul privind raporturile juridice nascute din contractul nr. 124/29 iunie 2012, incheiat de reclamanta, in calitate de profesionist, si un alt subiect de drept civil fiind solutionat de instantele care au competenta de solutionare in materie comerciala.

Prin urmare, actiunea in pretentii formulata de catre reclamanta este un litigiu de natura civila cu profesionisti, care atrage competenta materiala de prima instanta a judecatoriei raportat la valoarea obiectului cererii, in speta aceasta fiind sub valoarea de 200.000 lei.

Cauza a fost inregistrata la Curtea de Apel Timisoara la 8 decembrie 2016 sub nr. x/325/2015.

Urmare a analizarii conflictului negativ de competenta, prin prisma obiectului cererii, inscrisurilor de la dosar si dispozitiilor legale incidente, Curtea a apreciat ca Judecatoriei Timisoara ii revine competenta de solutionare a cauzei, cu urmatoarea motivare:

Conform art. 266 din Codul muncii, jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

Obiectul prezentului litigiu excede jurisdictiei muncii, asa cum este definita de dispozitiile art. 266 din Codul muncii, deoarece intre partile in litigiu nu exista raporturi de munca, iar formarea profesionala nu a fost efectuata in conditiile art. 192 si urmatoarele din Codul muncii, formarea profesionala avand loc din initiativa si pe cheltuiala beneficiarului.

Imprejurarea ca paratul a incheiat cu SC D... SA un antecontract individual de munca si ca detinerea licentei era o conditie de angajare nu este de natura a atrage aplicabilitatea dispozitiilor Codului muncii, deoarece antecontractul nu da nastere unor raporturi de dreptul muncii.

Actiunea in pretentii formulata de catre reclamanta este un litigiu de natura civila cu profesionisti, competenta urmand a fi determinata in functie de valoarea obiectului cererii.

Potrivit art. 94 pct. 1 litera k) din Codul de procedura civila, judecatoria judeca in prima instanta orice alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau neprofesionisti.

Valoarea pretentiilor formulate fiind sub 200.000 lei, competenta de solutionare a cauzei revine Judecatoriei Timisoara.

Fata de cele de mai sus, in baza art. 135 si art. 94 pct. 1 lit. k) din Codul de procedura civila, Curtea a stabilit in favoarea Judecatoriei Timisoara competenta de solutionare a actiunii.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.