Actiune In Pretentii, Admisibilitate, Incidenta Deciziei Nr. 369 Din 30 Mai 2017 A Curtii Constitutionale » Consultă Avocat
avocati
Actiune in raspundere civila a societatii de asigurare declarata in faliment
31 martie 2020
avocat pret
Actiune in nulitate intemeiata pe clauzele abuzive din contractul de credit bancar avand ca obiectiv imprumut in franci elvetieni
31 martie 2020

Actiune in pretentii, Admisibilitate, Incidenta deciziei nr. 369 din 30 mai 2017 a Curtii Constitutionale

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat


Actiune in pretentii, Admisibilitate, Incidenta deciziei nr. 369 din 30 mai 2017 a Curtii Constitutionale

  • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, rep.: art. 457 alin. (1), art.

483 alin. (2)

  • Legea nr. 2/2013: art. XVIII alin. (2)
  • Decizia nr. 369 din 30 mai 2017 a Curtii Constitutionale

Cum Decizia nr. 369 din 30 mai 2017 a Curtii Constitutionale a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017, recursul declarat impotriva unei hotarari pronuntate in apel anterior acestei date este inadmisibil daca valoarea cererii este inferioara plafonului de 1.000.000 lei.

(Sectia I civila, Decizia civila nr. 171 din 15 noiembrie 2017


[14]


,

rezumata de judecator Florin Suiu)

Prin sentinta civila nr. 1778 din 5 aprilie 2017 pronuntata in dosar nr. .../55/2016, Judecatoria Arad a respins ca prescrisa actiunea pauliana formulata de reclamantul A... impotriva paratilor B..., iar apelul declarat de reclamant impotriva sentintei a fost respins prin decizia civila nr. 608/04.07.2017 pronuntata de Tribunalul Arad.

Impotriva deciziei a declarat recurs reclamantul care a solicitat, in principal, casarea ei cu rejudecare si, in subsidiar, casarea cu trimitere spre rejudecare la Tribunalul Arad.

La termenul de judecata din 15.11.2017, in baza art. 245, 246 alin. (1), 247 alin. (1) C. pr. civ. raportat la art. 483 alin. (2) C. pr. civ., instanta a pus in discutie exceptia inadmisibilitatii recursului invocata de intimati si a ramas in pronuntare asupra acestei exceptii, pentru urmatoarele considerente:

Reclamantul a investit prima instanta cu o actiune pauliana al carui obiect a fost stabilit ca fiind in valoare de 110.495 lei.

Potrivit dispozitiilor art. 457 alin. (1) C. pr. civ., hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevazute de lege, iar art. 483 alin. (2) C. pr. civ. dispune ca „Nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate in ... cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 500.000 lei inclusiv.”, plafonul de 500.000 lei fiind majorat la 1.000.000 lei prin art. XVIII din Legea nr. 2/2013.

Corespunde realitatii ca prin Decizia nr. 369 din 30 mai 2017 Curtea Constitutionala a decis ca sintagma „precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinsa in art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 este neconstitutionala, insa prin aceeasi decizie, instanta de contencios constitutional a retinut ca „puterea de lucru judecat ce insoteste actele jurisdictionale, deci si deciziile Curtii Constitutionale, se ataseaza nu numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijina acesta.”, iar, potrivit acestor considerente, „32 . Curtea constata ca, . sunt supuse recursului toate hotararile pronuntate, dupa publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, in cererile evaluabile in bani, mai putin cele exceptate dupa criteriul materiei, prevazute expres in tezele cuprinse de art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013”.

Or, decizia a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017, deci ulterior datei la care Tribunalul Arad a pronuntat hotararea criticata pe calea prezentului recurs (04.07.2017), astfel ca statuarile ei nu sunt incidente in cauza.

Pentru aceste considerente care, fata de dispozitiile art. 248 alin. (1) C. pr. civ., fac inutila examinarea fondului, instanta a respins ca inadmisibil recursul declarat de reclamant.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.