Actiune In Evacuare Aplicarea Legii Procesuale Civile » Consultă Avocat
avocat pret
Actiune in nulitate intemeiata pe clauzele abuzive din contractul de credit bancar avand ca obiectiv imprumut in franci elvetieni
31 martie 2020
caut avocat bucuresti
Actiune in constatarea contractului de colaborare ca avand natura unui contract de munca
31 martie 2020

Actiune in evacuare Aplicarea legii procesuale civile

avocat bun

avocat bun


Actiune in evacuare Aplicarea legii procesuale civile

- Codul de procedura civila din 1865: art. 282

1

, art. 725 alin. (1), alin. (3)


Dispozitiile legii noi de procedura se aplica, din momentul intrarii in vigoare, si proceselor in curs de
judecata incepute sub vechea lege.


Curtea de Apel Timisoara, Sectia I civila, Decizia civila nr. 166 din 19 februarie 2014, F.S.

Prin decizia civila nr. 295/R/26.06.2013 pronuntata de Tribunalul Caras- Severin in dosarul nr. 542/208/2011 a fost anulat ca netimbrat recursul declarat de reclamanta M.C. impotriva sentintei civile nr. 262/28.01.2013 pronuntata de Judecatoria Caransebes in dosarul nr. 542/208/2011 in contradictoriu cu paratii E.C. si B.M.

Impotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, care a criticat-o pentru nelegalitate, solicitand desfiintarea (casarea) ei si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de apel, Tribunalul Caras-Severin.

In motivare a invocat ca instanta a procedat in mod gresit la calificarea in recurs a apelului declarat, avand in vedere obiectul litigiului (evacuare intre persoane fizice) si dispozitiile art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

A invocat ca in mod gresit a fost anulat ca netimbrat apelul declarat impotriva hotararii primei instante.

In drept a invocat dispozitiile art. 304

1

C. pr. civ., art. 304 pct. 9 C. pr. civ.

La termenul de judecata din 19.02.2014, in baza dispozitiilor art. 137 alin. (1) C. pr. civ. raportat la art. 282

1

C. pr. civ., art. 299 alin. (1) C. pr. civ., instanta a pus in discutie, din oficiu, exceptia inadmisibilitatii recursului, pentru urmatoarele considerente:

Potrivit dispozitiilor art. 725 alin. (1) C. pr. civ. in forma in vigoare la data pronuntarii sentintei primei instante (28 ianuarie 2013) „Dispozitiile legii noi de procedura se aplica, din momentul intrarii ei in vigoare, si proceselor in curs de judecata incepute sub legea veche, precum si executarilor silite incepute sub acea lege”, alin. (3) al aceluiasi articol dispunand ca „Hotararile pronuntate inainte de intrarea in vigoare a legii noi raman supuse cailor de atac si termenelor prevazute de legea sub care au fost pronuntate.”

Pe de alta parte, art. 282

1

alin. (1) C. pr. civ. in forma in vigoare la aceeasi data prevedea ca „Nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti date in prima instanta in cererile introduse pe cale principala privind pensii de intretinere, in litigiile al caror obiect are o valoare de pana la 100.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau neprofesionisti, asupra actiunilor posesorii, actiunilor in evacuare, a celor referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila si luarea masurilor asiguratorii, asupra cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale si in alte cazuri prevazute de lege”.

In consecinta, dat fiind obiectul cererii de chemare in judecata (reiterat de reclamanta inclusiv pe calea recursului), hotararea primei instante este supusa doar recursului. Cum tribunalul, solutionand ca instanta de recurs - cu respectarea dispozitiilor legale - calea de atac promovata de reclamanta impotriva sentintei, a pronuntat o hotarare irevocabila, nesusceptibila de recurare, recursul a fost respins ca fiind inadmisibil.
apelului sau recursului: 1. cand procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii”.

Asadar, textul de lege precitat are in vedere neindeplinirea procedurii de citare la judecarea pricinii in calea de atac a recursului si nicidecum nelegala citare a partii in calea de atac a apelului.

Curtea de Apel Timisoara, Sectia I civila, Decizia civila nr. 109 din 29 ianuarie 2014, G.O.

Prin contestatia in anulare inregistrata la data de 06.11.2013 la Curtea de Apel Timisoara sub nr.1120/59/2013, contestatorul S.A. a solicitat, in contradictoriu cu intimatii P.M.T. si C.L.M.T., anularea Deciziei civile nr. 1385/22.10.2013, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in dosarul nr. 27752/325/2010.

In motivare, contestatorul a invocat dispozitiile art. 317 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ., invederand ca, asa cum a aratat si in fata instantei de recurs, a solicitat casarea deciziei date de catre Tribunalul Timis in apel, invocand prevederile art. 304 pct. 5 C. pr. civ., avand in vedere ca instanta de apel a judecat cauza cu incalcarea prevederilor procedurale, in sensul ca in sedinta publica a stabilit termen in cunostinta ambelor parti prezente pentru data de 20.05.2013, astfel cum rezulta din caietul grefierului din data de 22.03.2013, iar ulterior a schimbat terenul pentru data de 29.04.2013, fara a mai dispune citarea partilor.

Ca, nu s-a datorat unei erori consemnarea din caietul grefierului, asa cum retine in mod gresit instanta de recurs, ci data de 20.05.2013 reprezinta termenul dat in cunostinta in prezenta ambelor parti in sala de judecata, termen pe care ulterior instanta de apel l-a modificat, fara sa citeze partile, asa cum ar fi fost legal, aspecte confirmate si de reprezentanta P.M.T.

Prin urmare, contestatorul a sustinut ca decizia pronuntata s-a dat in lipsa de procedura, fiind incalcate dispozitiile art. 312 alin. (5) C. pr. civ., deoarece instanta de judecata a solutionat cauza in lipsa partii care nu a fost legal citata.

Prin Decizia civila nr. 109 din 29 ianuarie 2014, pronuntata in dosarul nr. 1120/59/2013, Curtea de Apel Timisoara a respins contestatia in anulare formulata de contestatorul S:A. impotriva Deciziei civile nr. 1385 din 22 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in dosarul nr. 27752/325/2010.

Pentru a pronunta aceasta hotararea Curtea de Apel Timisoara a retinut urmatoarele considerente.

Potrivit art. 317 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. „hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare, pentru motivele aratate mai jos, numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului: 1. Cand procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii.

Or, in speta, nu se invoca neindeplinirea procedurii de citare la pronuntarea Deciziei civile nr. 1385/22.10.2013 a Curtii de Apel Timisoara (irevocabila), ca instanta de recurs, ci neindeplinirea procedurii de citare la pronuntarea deciziei instantei de apel, aspect care insa a fost pe deplin analizat de catre instanta de recurs si care, astfel, se impune cu forta autoritatii de lucru judecat.

Cu alte cuvinte, motivele invocate prin contestatia in anulare reprezinta o reiterare a motivelor din cererea de recurs, ca si cum ar fi posibil recursul la recurs, ceea ce nu este admisibil.

In realitate, Curtea constata ca motivele invocate prin contestatia in anulare vizeaza o pretinsa eroare de judecata si de apreciere a probelor a instantei de recurs cu privire la neindeplinirea procedurii de citare in faza apelului.

Fata de cele de mai sus, vazand ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de dispozitiile art. 317 alin. (1) pct. 2 C. pr. civ., Curtea a respins contestatia in anulare formulata de contestatorul S.A.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.