Actiune In Daune-interese Moratorii » Consultă Avocat
avocat
Actiune in despagubiri, ruperea logodnei in mod abuziv
7 iunie 2019
avocat online bun
Actiune in contestarea recunoasterii de paternitate
7 iunie 2019

Actiune in daune-interese moratorii

Avocat Online

Avocat Online

Actiune in daune-interese moratorii

 

 

Sediul materiei
:

  • Art. 1535-1536 C. civ.
  • Art. 148-151 C. proc. civ.
  • Art. 192 C. proc. civ.
  • Art. 194-195 C. proc. civ.

 

 

Instanta .....

 

 

Domnule Presedinte,

 

 

Subsemnatul
(
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in ....., avand codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la numitul (
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in....., avand urmatoarele date de contact personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (
nume ....., prenume .....)/
prin avocat (
nume ....., prenume .....
), cu sediul profesional in ....., avand urmatoarele date de contact .....

sau

Subscrisa (
denumirea .....
), cu sediul in ....., avand codul unic de inregistrare/codul de identitate fiscala/numarul de inmatriculare in registrul comertului/numarul de inscriere in registrul persoanelor juridice/contul bancar ....., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la numitul (
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in ....., avand urmatoarele date de contact, prin reprezentant (
nume ....., prenume .....
)/prin consilier juridic (
nume ....., prenume .....
)/prin avocat (
nume ....., prenume .....
), cu sediul profesional in ....., avand urmatoarele date de contact .....

in contradictoriu cu paratul
(
nume ....., prenume .....
), cu domiciliul in....., avand codul numeric personal .....,

sau

in contradictoriu cu parata
(
denumirea persoanei juridice .....
), cu sediul in ....., avand codul unic de inregistrare/codul de identitate fiscala/numarul de inmatriculare in registrul comertului/numarul de inscriere in registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant (
nume ....., prenume .....
), formulam

 

 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

 

prin care solicitam instantei sa dispuna obligarea paratului la plata daunelor-interese moratorii in valoare de ..... lei, reprezentand echivalentul prejudiciului produs subsemnatului, cauzat prin executare cu intarziere a obligatiei asumate de catre parat prin contractul..... incheiat de catre parti la data de .....autentificat sub nr …..

 

 

In fapt
, aratam ca la data de …. partile au incheiat contractul de …..

Invederam ca.....

Fata de cele mai sus expuse, solicitam admiterea prezentei actiuni.

 

 

In drept,
ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 1535-1536 si ….. din C. civ.

 

 

In dovedire,
solicitam incuviintarea probei cu inscrisuri/probei cu interogatoriul paratului.

 

 

In cadrul probei cu inscrisuri,
depunem urmatoarele inscrisuri ....., in copii certificate pentru conformitate cu originalul, in ....exemplare.

 

 


In cadrul probei cu interogatoriu,
solicitam citarea paratului, persoana fizica, cu mentiunea personal la interogatoriu, sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizand .....

Solicitam judecarea cauzei, in lipsa, in conformitate cu art. 411 alin.(1) pct. 2) din C. proc. civ.

In conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicitam instantei sa oblige paratul la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.  

Depunem prezenta cerere de chemare in judecata, in.....exemplare.

Anexam dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de .....si procura in original/copie legalizata/imputernicirea avocatiala/delegatia de reprezentare/copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii de reprezentant/extras din registrul public/extras, in copie legalizata, din actul care atesta dreptul de reprezentare.

 

Data, Semnatura,

 

Domnului Presedinte al Judecatoriei ...../Tribunalului

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.