Actiune In Contestarea Filiatiei Fata De Tatal Din Casatorie » Consultă Avocat
avocatura bucuresti
Actiune in despagubiri, cheltuielile casatoriei, prejudicii ruperea logodnei
7 iunie 2019
onorariu avocat
Actiune in constatarea nulitatii absolute a casatoriei
7 iunie 2019

Actiune in contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie

onorariu avocat

onorariu avocat

Actiune in contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie

 

 

Sediul materiei:

  • Art. 434 C. civ.
  • Art. 148-151 C. proc. civ.
  • Art. 192 C. proc. civ.
  • Art. 194-195 C. proc. civ

 

 

Instanta …..

 

 

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul
(
nume ….., prenume …..
), cu domiciliul in ….., avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la numitul (
nume ….., prenume …..
), cu domiciliul in  ….., personal/reprezentat prin mandatar conventional/judiciar/reprezentant legal (
nume ….., prenume …..
), cu sediul profesional in ….., avand urmatoarele date de contact ….. / asistat de ocrotitor legal (
nume….., prenume …..
),

in contradictoriu cu paratul/paratii
(
nume ….., prenume …..
), cu domiciliul in ….., avand codul numeric personal ….., formulam prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

 

prin care solicitam instantei ca prin hotararea ce o va pronunta
sa constate ca nu sunt intrunite conditiile pentru ca prezumtia de paternitate sa se aplice in cazul copilului ….. , CNP ….., inregistrat in actul de nastere ca fiind fiul numitului ….., CNP ….., in temeiul respectivei prezumtii.

 

 


In fapt,
aratam ca…..

 

 


In drept,
imi intemeiez cererea pe dispozitiile art.434 din C. civ.

 

 


In dovedire,
solicitam incuviintarea probei cu inscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul paratului/ probei cu expertiza judiciara in specialitatea …… (
dupa caz
).

 

 


In cadrul probei cu inscrisuri,
depunem urmatoarele inscrisuri ….., in copii certificate pentru conformitate cu originalul, in ….. exemplare.

 

 


In cadrul probei cu testimoniale,
indicam in vederea audierii, in calitate de martori, pe numitii (
nume
….. ,
prenume …..
) ….., cu domiciliul in ….., pentru dovedirea urmatoarelor imprejurari de fapt ….. si solicitam citarea acestora.

 

 


In cadrul probei cu interogatoriu,
solicitam citarea paratului, cu mentiunea personal la interogatoriu, sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizand …..

 

 


In cadrul probei cu expertiza in specialitatea …..
, solicitam incuviintarea urmatoarelor obiective …..

 

 

Solicitam judecarea cauzei in lipsa, in conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

In conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicitaminstantei sa oblige paratul la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare in judecata in ….. exemplare.

Anexam dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de ….. si procura in original/ copie legalizata/ imputernicirea avocatiala/ delegatia de reprezentare/ copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii de reprezentant.

 

 

Data, Semnatura,

 

 

 

Domnului Presedinte al Judecatoriei

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.