Actiune In Anularea Actelor Sau Operatiunilor Frauduloase Ale Debitorului Introdusa De Creditor » Consultă Avocat
avocat online bun
Actiune in anularea hotararii arbitrale Termenul pentru introducerea actiunii Tardivitate
31 martie 2020
avocat specializat
Actiune in anulare a sentintei arbitrale pentru motive care privesc absenta/nulitatea/caracterul inoperant al conventiei de arbitraj
31 martie 2020

Actiune in anularea actelor sau operatiunilor frauduloase ale debitorului introdusa de creditor

avocat online bun

avocat online bun

Actiune in anularea actelor sau operatiunilor frauduloase ale debitorului introdusa de creditor

- Legea nr. 85/2014: art. 117 - 118

Potrivit dispozitiilor art. 117 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, „(1) Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate introduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor sau operatiunilor frauduloase ale debitorului in dauna drepturilor creditorilor, in cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii ”; potrivit prevederilor art. 118 din acelasi act normativ, „(1) Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor, prevazuta la art. 117, poate fi introdusa de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar in termen de un an de la data expirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. 97, dar nu mai tarziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii. In cazul admiterii actiunii, partile vor fi repuse in situatia anterioara, iar sarcinile existente la data transferului vor fi reinscrise.

 1. Comitetul creditorilor poate introduce la judecatorul-sindic o astfel de actiune, daca administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu o face.
 2. Poate introduce aceasta actiune, in aceleasi conditii, creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala.”

Sub un prim aspect, se observa ca textul principal care reglementeaza procedura si conditiile de declansare a actiunii la care se refera art. 117 din Legea insolventei - si care, astfel, incorporeaza toate cele trei elemente ale normei: ipoteza, dispozitia si sanctiunea (fie, aceasta din urma, chiar subinteleasa - tardivitatea/decaderea) - este alin. (1) al art. 118 din Legea nr. 85/2014, in timp ce alin. (2) si alin. (3) se subordoneaza primului aliniat, nu doar din punct de vedere al topografiei textelor, ci, mai ales, din perspectiva logica, extinzand ipoteza normei si la comitetul creditorilor/creditorul majoritar.

Apoi, relatia de subordonare existenta intre alin. (2) si (3) pe de-o parte, si alin. (1), pe de alta parte, rezulta si din sensul literal al termenilor. Astfel, alin. (2) arata ca o astfel de actiune poate fi introdusa si de comitetul creditorilor, in timp ce alin. (3) precizeaza ca actiunea poate fi introdusa, in aceleasi conditii, si de creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala. Sensul expresiilor „o astfel de actiune” si „in aceleasi conditii” este neechivoc, neputand fi inteles altfel decat ca se refera la actiunea reglementata de alin. (1) - care se introduce de comitetul creditorilor/creditorul majoritar in conditii identice.

Asa fiind, si intrucat in speta, procedura insolventei S.C. C... S.R.L. a fost deschisa la data de 09.09.2015, iar actiunea creditoarei S.C. A... S.R.L. a fost inregistrata la Tribunalul Timis doar la data de 24.11.2017 - cu depasirea termenului de decadere, de 16 luni, instituit de art. 118 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 - aceasta apare ca fiind tardiv formulata, astfel ca in mod legal a fost respinsa de catre instanta de fond.

(Sectia a II-a civila, Decizia civila nr. 131/A din 29 ianuarie 2019,

rezumata de judecator dr. Marian Bratis)

Prin sentinta civila nr. 1055 din 27 septembrie 2018, judecatorul sindic din cadrul Tribunalului Timis a respins ca tardiva actiunea avand ca obiect anulare acte frauduloase formulata de catre reclamanta SC A... SRL, prin lichidator judiciar B... SPRL, in contradictoriu cu paratele SC C... SRL, prin lichidator judiciar D... SPRL si SC E... SRL, prin administrator judiciar Consortiul format din practicienii in insolventa F... SPRL si G....

Analizand cu precadere exceptia de procedura invocata, a tardivitatii formularii cererii de chemare in judecata, ca exceptie care face de prisos cercetarea pe fond a pricinii, astfel cum dispun prevederile art. 248 alin. (1) Cod procedura civila, judecatorul sindic a constatat urmatoarele:

S-a retinut ca actiunea dedusa spre solutionare vizeaza anularea unor acte apreciate ca fiind in dauna creditorilor, efectuate de societatea debitoare si este intemeiata pe dispozitiile art. art. 118 alin. (l) si (3) din Legea nr. 85/2014, potrivit carora „Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor, prevazuta la art. 117, poate fi introdusa de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar in termen de un an de la data expirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. 97, dar nu mai tarziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii.”, respectiv „Poate introduce aceasta actiune, in aceleasi conditii, creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala.”

S-a aratat ca deschiderea procedurii simplificate de insolventa fata de debitoarea SC C... SRL s-a dispus la data de 9 septembrie 2015, iar actiunea dedusa spre solutionare a fost formulata la data de 24 noiembrie 2017, de catre unul dintre creditorii debitoarei SC A... SRL, prin lichidator judiciar.

Avand in vedere aceste doua date si dispozitiile legale incidente citate, judecatorul sindic a constatat ca fiind tardiv formulata actiunea, cu depasirea termenul de 16 luni de la data deschiderii procedurii, prevazut de lege.

Astfel, cum au apreciat practica judiciara, dar si doctrina, termenul prevazut de art. 118 alin. (l) este un termen de prescriptie si, avand in vedere in primul rand argumentul de interpretare referitor la lipsa de distinctie in textul de lege, el este acelasi indiferent de subiectul de drept care exercita aceste actiuni.

Judecatorul sindic a constatat ca actiunea cu solutionarea careia a fost investit a fost introdusa peste termenul prevazut de lege, astfel ca a dispus respingerea acesteia ca tardiv introdusa.

Impotriva acestei sentinte civile, in termen legal, a declarat apel creditoarea SC A... SRL, prin lichidator judiciar B... SPRL, solicitand anularea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare.

In motivarea apelului, creditoarea apelanta arata ca in mod eronat judecatorul sindic a apreciat faptul ca termenul de prescriptie instituit de art. 118 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu privire la introducerea actiunii in anulare acte frauduloase se aplica si creditorului majoritar.

In primul rand, in opinia apelantei, termenul instituit de art. 118 alin. (1) din Legea nr, 85/2014, este un termen de decadere si se aplica doar in cazul in care administratorul/lichidatorul judiciar introduce actiunea prevazuta de art. 117 din Legea nr. 85/2014.

In atare situatie, apelanta apreciaza ca actiunea Comitetului creditorilor sau creditorului majoritar nu este supusa decat termenului general de prescriptie de 3 ani, iar termenele prevazute de art. 118 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 se refera strict la ipoteza actiunii promovate de practicianul in insolventa, avand caracter derogatoriu de la dreptul comun, motiv pentru care nu pot fi extinse prin analogie si la alte ipoteze, intrucat dispozitiile alineatului alin. (2) si (3) fac vorbire de acelasi tip de actiune, nu si de aceleasi conditii.

Practicianul in insolventa D... SPRL, in calitate de lichidator al debitoarei intimate SC C... SRL a formulat intampinare, solicitand respingerea apelului si mentinerea hotararii atacate ca fiind temeinica si legala.

Examinand apelul declarat in cauza, in conditiile art. 477 Cod procedura civila, Curtea constata ca acesta este neintemeiat si se impune a fi respins, pentru urmatoarele considerente:

Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Timis in data de 24.11.2017 creditoarea apelanta a solicitat anularea unor acte apreciate de aceasta ca fiind incheiate de debitoare in dauna creditorilor, intemeindu-i actiunea pe prevederile art. 117 alin. (1) si art. 118 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 117 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,
„(1) Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate introduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor sau operatiunilor frauduloase ale debitorului in dauna drepturilor creditorilor, in cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii
”; potrivit prevederilor art. 118 din acelasi act normativ,
„(1) Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor, prevazuta la art. 117, poate fi introdusa de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar in termen de un an de la data expirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. 97, dar nu mai tarziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii. In cazul admiterii actiunii, partile vor fi repuse in situatia anterioara, iar sarcinile existente la data transferului vor fi reinscrise.

 1. Comitetul creditorilor poate introduce la judecatorul-sindic o astfel de actiune, daca administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu o face.
 2. Poate introduce aceasta actiune, in aceleasi conditii, creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala
  .”

Din economia dispozitiilor legale sus-citate se desprind cel putin trei concluzii relevante pentru litigiul pendinte:

 1. legea instituie
  un termen de prescriptie
  pentru formularea actiunii in anularea actelor sau operatiunilor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor de
  un an
  de zile la data expirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. 97 din Legea insolventei (este vorba de Raportul privind cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa);
 2. legea instituie, totodata,
  un termen de decadere
  , statuand ca, actiunea nu poate fi introdusa mai tarziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii (independent de motivele pentru care ar fi fost depasit termenul prevazut de art. 58 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, pentru intocmirea Raportului privind cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia

starii de insolventa - de 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar) si,

 1. calitatea procesuala activa
  in formularea actiunii in anulare apartine,
  in principal,
  administratorului judiciar/lichidatorului si,
  in subsidiar,
  comitetului creditorilor sau creditorului majoritar.

Textul art. 118 este unul
unitar,
iar aliniatele 2 si 3 nu fac altceva decat sa confere calitate procesuala activa in formularea actiunii si comitetului creditorilor si creditorului majoritar, in cazul in care administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu o introduce.

O atare concluzie este sustinuta atat de interpretarea logico-gramaticala a normei, cat si de interpretarea teleologica si sistemica a acesteia.

Sub un prim aspect, se observa ca textul principal care reglementeaza procedura si conditiile de declansare a actiunii la care se refera art. 117 din Legea insolventei - si care, astfel, incorporeaza toate cele trei elemente ale normei: ipoteza, dispozitia si sanctiunea (fie, aceasta din urma, chiar subinteleasa - tardivitatea/decaderea) - este alin. (1) al art. 118 din Legea nr. 85/2014, in timp ce alin. (2) si alin. (3) se subordoneaza primului aliniat, nu doar din punct de vedere al topografiei textelor, ci, mai ales, din perspectiva logica, extinzand ipoteza normei si la comitetul creditorilor/creditorul majoritar.

Apoi, relatia de subordonare existenta intre alin. (2) si (3) pe de-o parte, si alin. (1), pe de alta parte, rezulta si din sensul literal al termenilor. Astfel, alin. (2) arata ca
o astfel de actiune
poate fi introdusa si de comitetul creditorilor, in timp ce alin. (3) precizeaza ca actiunea poate fi introdusa,
in aceleasi conditii
, si de creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala. Sensul expresiilor „o
astfel de actiune
’ si
„in aceleasi conditii
’ este neechivoc, neputand fi inteles altfel decat ca se refera la actiunea reglementata de alin. (1) - care se introduce de comitetul creditorilor/creditorul majoritar in conditii identice.

Nu ultimul rand, Curtea apreciaza ca daca numai alin. (1) ar constitui o norma speciala derogatorie de la dreptul comun in materia prescriptiei extinctive - asa cum sustine creditoarea S.C. A... S.R.L. - atunci dispozitiile alin. (2) si (3) trebuiau sa constituie un text distinct, iar trimiterea sa se faca la art. 117 din Legea insolventei, nicidecum la prevederile alin. (1) al art. 118 din respectivul act normativ, asa cum s-a procedat.

Asa fiind, si intrucat in speta, procedura insolventei S.C. C... S.R.L. a fost deschisa la data de
09.09.2015,
iar actiunea creditoarei S.C. A... S.R.L. a fost inregistrata la Tribunalul Timis doar la data de
24.11.2017 -
cu depasirea termenului de decadere, de 16 luni, instituit de art.118 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 - aceasta apare ca fiind tardiv formulata, astfel ca in mod legal a fost respinsa de catre instanta de fond.

In atare situatie, apelul declarat de creditoarea S.C. A... S.R.L. impotriva acestei sentinte se dovedeste nefondat si se impune a fost respins, conform dispozitiilor art. 480 Cod procedura civila.


[4]

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.