Actiune In Anulare A Hotararii Arbitrale, Invocarea Caducitatii Arbitrajului » Consultă Avocat
avocat specializat
Actiune in anulare a sentintei arbitrale pentru motive care privesc absenta/nulitatea/caracterul inoperant al conventiei de arbitraj
31 martie 2020
onorariu avocat
Acord pentru construire, Refuz, Abuz de drept, Conditii
31 martie 2020

Actiune in anulare a hotararii arbitrale, Invocarea caducitatii arbitrajului

avocat bucuresti

avocat bucuresti


Actiune in anulare a hotararii arbitrale, Invocarea caducitatii arbitrajului

- Codul de procedura civila din 1865: art. 353; art. 364

Potrivit art. 353

3

alin. (6) din Codul de procedura civila din 1865, trecerea termenului de arbitraj prevazut de acest text de lege, nu poate sa constituie un motiv de caducitate a arbitrajului, afara de cazul in care una dintre parti a notificat celeilalte parti si Tribunalului Arbitral, pana la primul termen de infatisare, ca intelege sa invoce caducitatea.

Din toate probele dosarului Tribunalului Arbitral, nu rezulta ca parata actiunii arbitrale ar fi notificat cealalta parte si Curtea de Arbitraj, pana la primul termen de infatisare, invocarea caducitatii arbitrajului. Mai mult, aceasta parte s-a comportat in intreg ciclul procesual devoluat in fata instantei de arbitraj, cu intentia neechivoca de a participa la aceasta procedura, exercitand drepturi procesuale specifice proprii cauzei, atat pe fondul pretentiilor formulate de reclamanta impotriva sa cat si cu privire la exceptiile procesuale pertinente.

In aceste conditii, nu sunt incidente dispozitiile art. 364 alin. (1) lit. e) din Codul de procedura civila din 1865 relative la anularea sentintei arbitrale pe motivul pronuntarii sale dupa expirarea termenului de arbitraj. Aceasta intrucat termenul prevazut de art. 353

3

din Codul de procedura civila din 1865, nu a fost invocat in cursul procedurii arbitrajului si partea interesata, reclamanta actiunii in anulare, nu a notificat expirarea termenului arbitrajului partii adverse si Curtii de Arbitraj.


Curtea de Apel Timisoara, Sectia a II-a civila, Decizia civila nr. 4/PI din 23 ianuarie 2014, dr. M.B.

Prin actiunea in anulare formulata de catre reclamanta SC B.S. SRL Orsova, s-a solicitat anularea Sentintei arbitrale nr. 103/30.09.2013 pronuntata de Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in dosar nr. 60/2012, si rejudecand actiunea reclamantei SC C & C MH.C. SRL Drobeta Turnu- Severin, sa se dispuna respingerea acesteia ca nefondata, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata efectuate in fata Curtii de Arbitraj si cele facute in solutionarea prezentei actiuni. In temeiul art. 365 alin. (3) coroborat cu art. 403 alin.

  1. din Codul de procedura civila din 1865, a solicitat suspendarea executarii sentintei arbitrale pana la solutionarea definitiva a actiunii in anulare.

In motivare, reclamanta a aratat ca lucrarile de constructii contractate prin contractul de prestari servicii nr. 182/14.04.2010, in care parata a avut calitatea de beneficiar, iar reclamanta a avut calitatea de prestator, au fost finalizate la data de

  1. cand parata a fost informata, prin adresa nr. 153/17.06.2011, despre acest fapt.

Potrivit conventiei consemnate in contractul de prestari servicii, lucrarile contractate au fost efectuate cu materialele puse la dispozitie in mod exclusiv de parata si cu manopera exclusiva a reclamantei.


Solicita a se constata ca potrivit situatiei analitice consemnata in anexa nr. 2 la raportul de
expertiza contabila intocmit de d-na expert contabil B.M.-J., incepand cu data de 28.04.2010, reclamanta a transmis paratei note de necesitate pentru asigurarea materialelor necesare realizarii constructiilor contractate. O parte din materiale au fost livrate cu o intarziere de aproximativ 10-15 zile, iar o alta parte de

materiale solicitate, cum ar fi otelul beton nu au fost asigurate, nici pana la data de

  1. cand s-a revenit cu note de necesitate catre parata. Mentioneaza ca fara otel beton, nu poate fi inceputa edificarea unei constructii, intrucat acest material este folosit pentru fundatii, stalpi si centura de sustinere.

In cuprinsul aceluiasi raport de expertiza s-a consemnat ca prin adresa nr. 3519/13.04.2011 s-a solicitat paratei sa urgenteze aprovizionarea cu materialele solicitate inca din lunile octombrie - noiembrie 2010, intrucat termenul de realizare a constructiilor a fost deja depasit cu mult.

In fine, in acelasi raport de expertiza, s-a consemnat ca parata a furnizat caramida necesara edificarii constructiilor, doar la data de 29.12.2010, in contextul in care a fost solicitata inca de la data de 12.07.2010.

Prin raportul de expertiza judiciara specialitatea - constructii, expertul asistent ing. C.A., a constatat ca parata a livrat cu o intarziere de 133 de zile otelul beton, cu o intarziere de 481 de zile caramida, cu o intarziere de 283 de zile lemnul si cu o intarziere de 30 de zile invelitoarea constructiilor, intarzieri care cumulate conduc la o intarziere totala de 927 de zile. In cuprinsul anexei nr. 6 la acest raport de expertiza, expertul a consemnat in detaliu fluxul de aprovizionare cu care parata a asigurat materialele necesare edificarii constructiilor, flux care in raport cu notele de necesitate transmise de reclamanta, nu pot conduce decat la concluzia potrivit careia, lucrarile contractate prin contractul de prestari servicii nr. 182/2010, au fost finalizate intr-un timp mai scurt decat cel contractat in raport cu datele la care parata a asigurat materialele necesare edificarii constructiilor.

Arata ca transmiterea notelor de necesitate s-a facut in functie de modul in care parata a asigurat materialele solicitate anterior, intrucat o constructie se realizeaza pe etape si in atare situatie nu se poate realiza invelitoarea unei constructii daca nu au fost edificate fundatia si peretii, context in care cererea paratei de acordare a penalitatilor de intarziere, are un singur scop si acela de imbogatire fara justa cauza.

Concluzionand, a solicita instantei sa constate ca intreg probatoriul administrat in cauza, conduce la concluzia evidenta potrivit careia, intarzierile inregistrate in executarea obligatiilor asumate prin contractul de prestari servicii de catre reclamanta, se datoreaza exclusiv paratei care, nu si-a indeplinit obligatia contractuala de furnizare a materialelor necesare edificarii constructiilor conform solicitarilor formulate de reclamanta, motiv pentru care antrenarea raspunderii contractuale si obligarea acesteia la plata penalitatilor de intarziere, reprezinta o evidenta greseala savarsita de catre Tribunalul Arbitraj, cu ocazia interpretarii probatoriului administrat in cauza.

Prin intampinarea depusa la dosar, SC C & C MH.C. SRL Drobeta Turnu- Severin prin administrator judiciar Y.C. SPRL a solicitat respingerea actiunii in anulare ca fiind lipsita de suport temeinic si legal.

In motivare, arata ca toate aspectele mentionate in actiune, asa zisa culpa unilaterala a paratei in neaprovizionarea cu materiale, sunt simple sustineri aflate in totala contradictie cu mijloacele de proba administrate in cauza.

Atat expertiza tehnica cat si cea contabila, inclusiv raspunsul la obiectiuni formulat de adversarii procesuali, contrazic sustinerile SC B.S. SRL Orsova, societate care a inregistrat culpa grava cu privire la intarzierea executarii lucrarilor, aspect recunoscut de altfel in fata tribunalului arbitral.

Examinand actiunea in anulare astfel formulata, Curtea constata ca prin actiunea inregistrata la de 05.11.2013, reclamanta SC C&C MH.C. SRL Drobeta Turnu-Severin a solicitat in contradictoriu cu parata SC B.S. SRL Orsova, anularea sentintei arbitrale nr. 103/30.09.2013 pronuntata de Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in dosar nr. 60/2012, aratand ca prin aceasta sentinta arbitrala reclamanta a fost obligata sa plateasca suma de

  1. lei penalitati de intarziere si 105.315,80 euro contravaloare daune. Reclamanta arata ca hotararea arbitrala astfel formulata incalca dispozitiile art. 364 alin.1 lit. e) C. pr. civ. din 1865, intrucat sentinta a fost pronuntata dupa expirarea termenului arbitrajului prevazut de art. 353

    3

    C. pr. civ. din 1865, fara ca partile sa fi prevazut un alt termen de arbitraj si fara ca in cadrul solutionarii cererii de arbitrare sa fi intervenit vreo cauza de suspendare a arbitrajului.

Curtea constata ca actiunea in anulare este nefondata si nu este incidenta cauza de anulare a sentintei arbitrale prevazute de art. 364 alin. (1) lit. e) raportat la art. 353

3

din C. pr. civ. din 1865.

Astfel, cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta actiunii arbitrale SC C&C MH.C. SRL Drobeta Turnu-Severin a fost inregistrata la instanta de arbitraj la data de 21.05.2012, parata din actiunea arbitrala neformuland opozitii la acest mod de solutionare a litigiului.

Dimpotriva, la data de 13.06.2012, aceasta parata a formulat intampinare cu privire la fondul pretentiilor disputate de catre parti si si-a desemnat arbitrul.

Apoi, la data de 28.06.2012, a formulat o cerere de amanare pentru motive de aparare.

De asemenea, reclamanta actiunii in anulare a formulat cerere de amanare a judecarii cauzei la data de 02.07.2012, cererile fiind admise, iar instanta de arbitraj a acordat un nou termen la data de 16.07.2012.

Ulterior, reclamanta actiunii in anulare a formulat cerere in probatiune, cerere care a fost pusa in discutia instantei de arbitraj la data de 16.07.2012 cand discutarea cererilor in probatiune s-a prorogat pentru intrunirea completului si, avand in vedere ca partile din arbitraj au solicitat un termen mai lung in vederea stingerii litigiului pe cale amiabila.

Instanta de arbitraj a amanat din nou cauza la data de 17.09.2012 si apoi, succesiv, avand in vedere comportamentul procesual al partilor, la datele de

  1. 08.10.2012, 14.11.2012. La acest ultim termen, cauza a fost amanata pentru ca partile sa depuna la dosar acordul de prelungire a termenului de judecata.

Cauza a fost amanata din nou la 05.12.2012 pentru acelasi motiv, respectiv la data de 17.12.2012, 16.01.2013, in acest interval de timp efectuandu-se si raportul de expertiza incuviintat in cauza.

La termenul din 18.02.2013, Tribunalul Arbitral a solicitat din nou partilor sa depuna la dosar acordul de prelungire a termenului de arbitraj, reclamanta actiunii arbitrale comunicand ca intelege sa isi sustina in continuare cererea de chemare in judecata in fata Tribunalului Arbitral. In schimb reclamanta actiunii in anulare, desi nu a depus la dosar un asemenea acord, a formulat obiectiuni la raportul de expertiza tehnica, ceea ce semnifica intentia acestei parti de a continua solutionare diferendului pe calea arbitrajului, cauza fiind amanata pe acest motiv la 03.04.2013.

In vederea raspunsului la obiectiuni, cauza a fost amanata de mai multe ori, pana la data de 17.07.2013, cand reclamanta actiunii in anulare a depus la dosar concluzii scrise prin care solicita respingerea actiunii arbitrale, pentru motivele indicate in aceste concluzii.

Cauza s-a amanat din nou la data de 23.07.2013 pentru comunicarea concluziilor si pentru acordarea unui termen de aparare partii adverse, iar la acest termen, desi s-a ramas in pronuntare, cauza a fost repusa pe rol si redeschise dezbaterile ca urmare a invocarii de catre reclamanta actiunii in anulare a exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantei actiunii arbitrale, acordandu-se termen la data de 23.09.2013 cand instanta de arbitraj a ramas in pronuntare din nou, inclusiv cu privire la exceptia anterior aratata.

Din evolutia desfasurarii cercetarilor procesului si dezbaterilor purtate, rezulta fara echivoc faptul ca parata actiunii arbitrale si totodata reclamanta actiunii in anulare, prin comportamentul sau procesual s-a manifestat in sensul continuarii termenului de arbitraj, in conditiile in care Tribunalul Arbitral i-a pus in vedere in mai multe randuri sa-si exprime pozitia procesuala cu privire la prelungirea termenului arbitrajului. Curtea releva pe de alta parte, ca aceasta parte nu a invocat niciodata pe parcursul solutionarii cauzei in fata instantei de arbitraj, caducitatea arbitrajului. Prin urmare, avand in vedere comportamentul procesual al paratei arbitrale - reclamanta actiunii in anulare, iar pe de alta parte lipsa oricarei declaratii a acestei parti de a pune capat procedurii arbitrajului printr-o declaratie neechivoca, Curtea apreciaza ca procedura de solutionare a actiunii arbitrale s-a desfasurat cu largul sau acord.

Potrivit art. 353

3

alin. (6) C. pr. civ. din 1865, trecerea termenului de arbitraj prevazut de acest text de lege, nu poate sa constituie un motiv de caducitate a arbitrajului, afara de cazul in care una dintre parti a notificat celeilalte parti si Tribunalului Arbitral, pana la primul termen de infatisare, ca intelege sa invoce caducitatea.

Din toate probele dosarului Tribunalului Arbitral, nu rezulta ca parata actiunii arbitrale ar fi notificat cealalta parte si Curtea de Arbitraj, pana la primul termen de infatisare, invocarea caducitatii arbitrajului. Mai mult, asa cum s-a aratat, aceasta parte s-a comportat in intreg ciclul procesual devoluat in fata instantei de arbitraj, cu intentia neechivoca de a participa la aceasta procedura, exercitand drepturi procesuale specifice proprii cauzei, atat pe fondul pretentiilor formulate de reclamanta impotriva sa cat si cu privire la exceptiile procesuale pertinente.

In aceste conditii, nu sunt incidente dispozitiile art. 364 alin.(1) lit. e) C. pr. civ. relative la anularea sentintei arbitrale pe motivul pronuntarii sale dupa expirarea termenului de arbitraj. Aceasta intrucat termenul prevazut de art. 353

3

C. pr. civ., nu a fost invocat in cursul procedurii arbitrajului si partea interesata, reclamanta actiunii in anulare, nu a notificat expirarea termenului arbitrajului partii adverse si Curtii de Arbitraj.

Astfel fiind, Curtea a respins actiunea in anulare a Sentintei arbitrale nr. 103/30.09.2013 pronuntata de Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in dosar nr. 60/2012, formulata de reclamanta SC B.S. SRL Orsova, in contradictoriu cu parata SC C&C MH.C. SRL Drobeta Turnu-Severin prin administrator judiciar Y.C. SPRL.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.