Actiune Civila Interes Conditii » Consultă Avocat
avocat specializat
Actiune in anulare a sentintei arbitrale pentru motive care privesc absenta/nulitatea/caracterul inoperant al conventiei de arbitraj
31 martie 2020
onorariu avocat
Acord pentru construire, Refuz, Abuz de drept, Conditii
31 martie 2020

Actiune civila Interes Conditii

onorariu avocat

onorariu avocat


Actiune civila Interes Conditii

- Codul de procedura civila - art. 32 alin. (1) lit. d), art. 33,

Conditie de exercitare a actiunii civile, interesul trebuie sa fie determinat, legitim, personal, nascut si actual.


Curtea de Apel Timisoara, Sectia I civila, Decizia civila nr. 105 din 17 septembrie 2014, F.S.

Prin actiunea civila inregistrata la 05.09.2013 la Tribunalul Timis sub nr. 8951/30/05.09.2013, ca urmare a stabilirii in mod irevocabil in favoarea acestei instante a competentei functionale, reclamantele U.R. si B.M au chemat in judecata paratul Statul Roman prin Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si au solicitat obligarea paratului la emiterea titlului de plata referitor la suma de

  1. lei, reactualizata la zi, cu titlu de despagubiri, in termen de 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii si transmiterea acestui titlu de plata organelor financiare ale statului in vederea efectuarii platii.

In motivare, au aratat ca mama lor, C.G., in prezent decedata, s-a adresat Statului Roman inca din anul 2001 cu cerere privind acordarea de teren in schimbul celui expropriat sau despagubiri juste si echitabile la valoarea terenului expropriat, dar nici pana in prezent nu au fost despagubite.

Incepand cu anul 2005, mama lor, C.G., a solicitat schimbarea titlurilor de valoare nominala in titlul de despagubire, conform Legii nr. 10/2001, modificata; in acest sens a depus sub nr. 170/18.08.2005 un numar de 124 titluri de valoare nominala in valoare de 2.849.500.000 lei vechi la reprezentantii paratei.

In data de 10.12.2007 a revenit cu o cerere.

Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor Bucuresti a emis decizia de despagubire nr. 3565/10.11.2008.

Prin adresa din 20.11.2008, trimisa cu confirmare de primire, mama lor a revenit la parata cu o cerere prin care a solicitat urgentarea dosarului si a optat pentru acordarea despagubirilor banesti.

La data de 14.01.2009, sub nr. 9029, a formulat cerere de optiune in despagubiri banesti in limita plafonului acordat de lege, respectiv pana la 500.000 lei (RON).

La data de 17.02.2009, sub nr. 780714, parata comunica faptul ca a luat act de cerere.

Potrivit art. 3 lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2007, sumele aferente despagubirilor in numerar se platesc in doua transe pe parcurs a doi ani, calculati cu data inceperii emiterii titlului de plata. Cu toate ca titlul de despagubire a fost emis in noiembrie 2008, titlul de plata nu a fost emis pana in prezent in mod nejustificat, au aratat reclamantele.

In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 165/1013 coroborata cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2007, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2012, Legea nr. 117/2012, Legea nr. 247/2005 si Legea nr. 10/2001.

Prin sentinta civila nr. 113/22.01.2014, pronuntata in dosarul nr. 8951/30/2013, Tribunalul Timis a admis exceptia lipsei de interes invocata din oficiu si a respins actiunea formulata de reclamante.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca prin decizia nr. 3565/10.11.2008 a Guvernului Romaniei - Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, s-a emis titlul de despagubire in cuantum de 348.459,26 lei in favoarea doamnei C.G., mama reclamantelor, decedata intre timp.

Reclamantele se plang de faptul ca aceasta decizie nu a fost pusa in executare pana in prezent si doresc ca instanta de judecata sa pronunte o hotarare prin care paratul sa fie obligat la plata sumei cuprinse in decizia nr. 3565/10.11.2008.

Reclamantele, in calitate de mostenitoare ale mamei lor, sunt beneficiarele deciziei nr. 3565/10.11.2008, prin care s-a emis titlul de despagubire in cuantum de

  1. lei. Aceasta decizie reprezinta un act administrativ, iar actul administrativ are caracter executoriu, putand fi pus in executare de reclamante.

Caracterul executoriu al actelor administrative exista indiferent de faptul ca ele creeaza drepturi sau obligatii in beneficiul unui subiect de drept.

Prin promovarea acestei actiuni, reclamantele doresc obtinerea unui al doilea titlu executoriu care sa aiba acelasi obiect. Prin urmare, lipseste interesul in promovarea unei asemenea actiuni, intrucat ele detin deja un titlu executoriu, a concluzionat prima instanta.

Impotriva sentintei au declarat apel in termenul legal reclamantele.

In motivare, reclamantele au sustinut ca retinerea exceptiei lipsei lor de interes in promovarea actiuni este neintemeiata, intrucat paratul, pana la data promovarii actiunii, nu a emis titlul de plata pentru intreaga suma de 348.459,26 lei. Retinand exceptia, prima instanta a schimbat practic obiectul actiunii, incalcand principiul disponibilitatii.

In consecinta, reclamantele au solicitat, in principal, admiterea apelului, anularea hotararii primei instante si trimiterea spre rejudecare pe fond.

In drept, au invocat art. 466 si urm. C. pr. civ., art. 476 si urm. C. pr. civ. si art. 480 si urm. C. pr. civ.

Prin intampinare, paratul a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

Pe de alta parte, a sustinut ca actiunea reclamantelor a ramas fara obiect. In acest sens, a aratat ca pe numele reclamantei U.R. s-a emis Titlul de plata seria A, in cuantum de 34.845,92 lei, reprezentand prima transa a despagubirilor ce vor fi acordate acesteia, in temeiul deciziei Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor nr. 3565/10.11.2008, iar, pe numele reclamantei B.M. s-a emis Titlul de plata seria A, in cuantum de 34.845,92 lei, reprezentand prima transa a despagubirilor ce vor fi acordate acesteia, in temeiul deciziei Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor nr. 3565/10.11.2008.

Aceste titluri au fost inaintate in vederea efectuarii platii si virarii sumelor de bani in contul persoanelor indreptatite Ministerului Finantelor Publice.

Examinand hotararea atacata in raport cu motivele invocate, cu dispozitiile art. 476-479 C. pr. civ. si cu actele si lucrarile dosarului, Curtea a constatat ca apelul reclamantelor este intemeiat pentru considerentele care vor fi prezentate in continuare.

In baza art. 13 alin. (1) si art. 29 alin. (1), alin. (3) si alin. (4) din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, prin decizia nr. 3565/10.11.2008 a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor s-a emis in favoarea numitei C.G. titlul de despagubire in cuantum de 348.459,26 lei.

Reclamantele, mostenitoare dupa C.G., au promovat prezenta actiune prin care au solicitat obligarea paratului sa emita titlul de plata pentru suma de

  1. lei, actualizata, invocand Legea nr. 165/2013 coroborata cu Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2007, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 si Legea nr. 117/2012.

In mod gresit Tribunalul Timis a retinut exceptia lipsei de interes a reclamantelor.

Astfel, Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania prevede, prin art. 41, urmatoarele:

„Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se face in termen de 5 ani, in transe anuale egale, incepand cu 1 ianuarie 2014.

Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5.000 lei.

Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. (1), Comisia Nationala emite titluri de despagubire, prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.

Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere.

Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. 21”.

Prin urmare, atat timp cat insasi legea [art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013] prevede obligativitatea pentru Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor de a emite titlurile de plata pentru despagubirile aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, reclamantele isi justifica interesul in sensul art. 33 C. pr. civ. in promovarea actiunii din prezentul dosar.

Fiind nelegal retinuta exceptia lipsei de interes de catre prima instanta, se impune rejudecarea cauzei de catre aceeasi instanta, ocazie cu care se vor avea in vedere toate sustinerile ambelor parti, inclusiv elementele noi aparute in cursul judecarii apelului, astfel ca sentinta a fost anulata, iar cauza trimisa spre rejudecare la Tribunalul Timis.Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.