ACT ADIŢIONAL la Contractul De Muncă » Consultă Avocat
caut avocati bucuresti
ACT CONSTITUTIV al asociaţiei sportive
19 aprilie 2019
avocat specializat
ACT ADIŢIONAL la actele constitutive ale S.C.
19 aprilie 2019

ACT ADIŢIONAL la contractul de muncă

caut avocat bun

caut avocat bun

 

ACT ADIŢIONAL la contractul de muncă înregistrat sub nr. ....................... din ..........................

în registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a ......................

Încheiat astăzi ................................

la ..........................................

 

Între:

Angajatorul

- S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ......................................, str. ................................... nr. ................, bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ........................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ................................................., sub nr. ................... din ...................................., cod fiscal nr. ................................ din ....................................., având contul nr. ........................................ deschis la ........................................................., reprezentată de .............................................................., cu funcţia de .......................................................... şi

sau

- Asociaţia/Fundaţia ........................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ............................................., str. ........................................ nr. ............., bloc ........., scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/judeţ ..........................., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ...................................... din .........................., a Tribunalului ............................., codul fiscal nr. ............................ din .........................., având contul nr. .............................., deschis la ..............................., reprezentată de ............................, cu funcţia de .................................................... şi

sau

- Întreprinderea/Asociaţia ..............................................................................................................., cu sediul în (localitatea) ............................................., str. ........................................ nr. ............., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ........................, posesoarea autorizaţiei nr. .......................... din ......................., eliberată de Primăria ................................., codul fiscal nr. ................................ din .........................., având contul nr. ................................ deschis la ................................................., reprezentată de ......................................................., cu funcţia de .................................., în calitate de .................................................................... şi

şi

Salariatul

- D ........................................................................., domiciliat în ..................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ....................., născut la data de (ziua, luna, anul) ..................................................... în (localitatea) .............................. sector/judeţ ......................., fiul lui ........................................ şi al ........................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ......... nr. ..........................., eliberat de ......................, cod numeric personal ................................, în calitate de salariat, pe de altă parte, care au convenit să modifice următoarele clauze ale contractului individual de muncă sus-menţionat, după cum urmează:

1. ...................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................ etc.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul pentru Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a .......................................................... .

 

ANGAJATOR

 

ANGAJAT

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.